skąd bank wie o śmierci właściciela konta

Skąd bank wie o śmierci właściciela konta

Istnieje wiele sytuacji, w których klienci pytają mnie, skąd bank wie o śmierci właściciela konta. Czasami ma to związek z regulowaniem spraw spadkowych, czasami ze spłatą zobowiązań, a czasami z korzystaniem z pełnomocnictw do rachunku bankowego. Dlatego dzisiaj odpowiem na pytanie skąd bank wie o śmierci właściciela konta.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy w uregulowaniu Twoich spraw spadkowych, to możesz skorzystać z moich konsultacji. Udzielam porad prawnych dla klientów z całej Polski, w tym także online i telefonicznych. Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą (Adwokat Prawo Spadkowe Poznań) oraz do kontaktu.

 

   

  Jak bank dowiaduje się o śmierci klienta?

   

  Bank o śmierci swojego klienta może dowiedzieć się na kilka sposobów. Przede wszystkim musisz wiedzieć, że bank za pomocą numeru PESEL może uzyskać informację, czy posiadacz rachunku bankowego żyje. W większości jednak przypadków o śmierci właściciela bank dowiaduje się od osób najbliższych. To właśnie najczęściej spadkobiercy w celu uregulowania kwestii spadkowych informują różne instytucje o śmierci osoby bliskiej, przedkładając stosowne dokumenty, w tym akt zgonu.

   

  Bank po otrzymaniu informacji o śmierci klienta dokonuje blokady danego rachunku bankowego. Wówczas niemożliwe jest dokonanie na rachunku bankowym jakichkolwiek transakcji. Spadkobiercy mają możliwość uzyskania dostępu do zgromadzonych przez zmarłego pieniędzy dopiero po okazaniu dokumentu potwierdzającego ich status spadkobiercy:

  • postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • postanowienia o dziale spadku
  • bądź aktu poświadczenia dziedziczenia.

   
  Przeczytaj także: Spadek po ojcu gdy matka żyje
   

  śmierć właściciela konta
  śmierć właściciela konta

   

  Kto ma obowiązek poinformować bank o śmierci właściciela konta

   

  Prawo nie nakłada na nikogo obowiązku poinformowania banku o śmierci właściciela konta. Trzeba wskazać, iż prędzej czy później spadkobiercy zmarłego zgłoszą się po pozostawione na rachunkach bankowych pieniądze.

   

  Czasami może to zająć trochę więcej czasu, gdyż niejednokrotnie rodzina zmarłego nie ma wiedzy o tym, w których bankach zmarły miał otwarte rachunki bankowe. Zatem najpierw oni sami muszą powziąć tę wiadomość, aby w dalszej kolejności móc powiadomić odpowiednie instytucje bankowe.

  Zobacz także: Odrzucenie spadku

   

  W jaki sposób spadkobierca może dowiedzieć o rachunkach bankowych zmarłego?

   

  Spadkobiercy mogą dowiedzieć się o wszystkich założonych przez zmarłego rachunkach bankowych za pomocą Centralnej Informacji o Rachunkach. Jest to usługa, która umożliwia dostęp do informacji między innymi o rachunkach osób zmarłych. Spadkobierca składając wniosek do Centralnej Informacji o Rachunkach może uzyskać kompletną informację o wszystkich rachunkach bankowych, a także rachunkach w SKOK-ach, których posiadaczem był zmarły.

   

  Wniosek o wyszukanie rachunków bankowych spadkobierca może złożyć w dowolnym banku lub placówce SKOK-u. Po wyszukaniu rachunków przez Centralną Informację o Rachunkach spadkobierca otrzymuje zbiorczą informację na temat wszystkich odnalezionych rachunków bankowych zmarłego. W celu uzyskania szczegółowych informacji o koncie bankowym, w szczególności o stanie konta spadkobierca musi się udać już do placówki konkretnego banku, w którym prowadzony jest rachunek.

   

  W postępowaniu o dział spadku spadkobierca ma prawo złożyć również wniosek do sądu, aby to sąd w toku postępowania zobowiązał odpowiednie instytucje do poszukiwania informacji o rachunkach bankowych spadkodawcy. Jest to bowiem niezbędne do ustalenia wszystkich składników majątkowych wchodzących w skład spadku i późniejszego ich podzielenia pomiędzy wszystkich spadkobierców.

   
  Sprawdź również: Sprawa spadkowa w sądzie – obecność stron
   

  skąd bank wie o śmierci właściciela konta
  skąd bank wie o śmierci właściciela konta

   

  Zamknięcie konta bankowego po śmierci właściciela

   

  Co do zasady umowa rachunku bankowego osoby fizycznej wygasa z dniem śmierci posiadacza rachunku. Rzadko kiedy jednak bywa, aby bank powziął natychmiastową informację o śmierci właściciela konta bankowego. Jak długo zatem może być otwarte konto bankowe po śmierci właściciela?

   

  Jeżeli bank nie poweźmie informacji o śmierci posiadacza rachunku, konto zostanie zamknięte najpóźniej po upływie 10 lat od przeprowadzenia ostatniej operacji na rachunku bankowym. Jednakże bank po 5 latach od wydania ostatniej dyspozycji na rachunku bankowym ma obowiązek wystąpić do ministra właściwego do spraw informatyzacji o udostępnienie danych z rejestru PESEL w celu ustalenia czy posiadacz rachunku bankowego żyje. W momencie, gdy okaże się, iż brak dokonywania jakichkolwiek czynności na rachunku bankowym spowodowany jest śmiercią jego właściciela, bank dokonana zamknięcia konta bankowego.

   

  Ile bank zabiera pieniędzy po śmierci właściciela?

   

  Konto bankowe po śmierci właściciela zostanie zamknięte, jednakże zgromadzone na nim pieniądze nie przepadną. Bank będzie je przechowywać do momentu, aż nie zgłoszą się spadkobiercy. W tym czasie bank nie będzie naliczał żadnych opłat za prowadzenie rachunku bankowego.

   

  Wbrew powszechnemu przekonaniu bank po śmierci właściciela konta nie zabiera żadnych pieniędzy. Zgromadzone przez zmarłego pieniądze cierpliwie czekają na rachunku bankowym, aż zgłoszą się po nie spadkobiercy właściciela konta bankowego.

   
  Zobacz również: Stwierdzenie nabycia spadku i co dalej?
   

  ile pieniędzy bank zabiera po śmierci
  ile pieniędzy bank zabiera po śmierci

   

  Wypłata pieniędzy na pokrycie kosztów pogrzebu

   

  Bank ma jednak obowiązek wypłacić z rachunku bankowego kwotę wydatkowaną na koszty pogrzebu zmarłego właściciela konta bankowego.

   

  Pieniądze wypłacane są osobie, która przedstawi bankowi rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią kosztów. Kwota ta nie może jednak przekraczać kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku. I co istotne wypłacone przez bank pieniądze w celu pokrycia kosztów pogrzebu nie wchodzą do spadku po posiadaczu rachunku bankowego.

   

  Czy historia konta bankowego po śmierci właściciela jest dostępna?

   

  Spadkobiercy zmarłego właściciela konta bankowego, po okazaniu stosownych dokumentów, będą mieli możliwość wypłacenia zgromadzonych na tym koncie pieniędzy. Czy na ich prośbę bank udostępni im również historię rachunku bankowego?

   

  Tak, gdyż spadkobiercy wstępują w sferę praw i obowiązków majątkowych zmarłego. Oznacza to, że wszelkie prawa i obowiązki właściciela konta bankowego wynikające z umowy rachunku bankowego przechodzą na spadkobierców.

   

  Jeżeli zatem właściciel konta bankowego ma dostęp do historii rachunku bankowego, to po jego śmierci prawo to przechodzi na jego spadkobierców. Bank w tym zakresie nie może zasłaniać się tajemnicą bankową. Spadkobiercy mogą zatem prześledzić dokonywane na rachunku bankowym transakcje w takim zakresie, w jakim uprawniony byłby do tego właściciel konta bankowego.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach spadkowych działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że dziedziczenie to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

  adwokat Marlena Słupińska-Strysik
  mec. Marlena Słupińska-Strysik

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych.Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

  • Nie znalazłem informacji jak poszukiwać kont bankowych spadkodawcy na terenie Unii Europejskiej, a to coraz częstszy problem. Poza tym artykuł bardzo ciekawy, dziękuję. :)

  • Artykuł ciekawy. Ale jak w sytuacji gdy zmarły zostawił na koncie 1000 zł a postępowanie będzie kosztowne to kwota ta przepada?

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu