Odpowiedź na pozew o rozwód to jedno z kluczowych zadań podczas rozwodu. Jeśli sąd doręczył Ci pozew o rozwód, to na pewno otrzymałeś też pismo ze zobowiązaniem do ustosunkowania się do pozwu i zgłoszenia własnych twierdzeń. Masz 14 dni na wniesienie odpowiedzi. Czas ucieka.

  Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jaki jest termin na odpowiedź na pozew rozwodowy
  • Jak napisać odpowiedź na pozew rozwodowy
  • Czy warto korzystać z gotowych wzorów z odpowiedziami na pozew rozwodowy
  • Ile kosztuje przygotowanie odpowiedzi na pozew rozwodowy

  Termin na złożenie odpowiedzi na pozew rozwodowy

  Masz 14 dni na odpowiedź. Termin ten liczy się od dnia, w którym doręczono Ci pozew o rozwód.

  Faktycznie wygląda to tak, że sąd doręcza odpis pozwu pozwanemu wraz z długą listą pouczeń i wskazuje, w jakim terminie musi udzielić on odpowiedzi. Termin nie może być krótszy niż dwa tygodnie, ale w przeważającej liczbie przypadków wynosi wspomniane 14 dni. Nie warto więc liczyć, że termin będzie dłuższy. Jeżeli przeczuwasz, że dostaniesz pozew o rozwód, zacznij się przygotowywać od razu.

  Podkreślmy, że Twoja sytuacja jest trudniejsza niż sytuacja małżonka wnoszącego pozew. Możliwe, że Twój przeciwnik przygotowywał się do złożenia pozwu rozwodowego od wielu miesięcy. Zbierał materiał dowodowy, robił Ci zdjęcia, skanował maile i smsy. Być może także wynajął agencję detektywistyczną.

  Tymczasem Ty masz zaledwie 14 dni na przygotowanie odpowiedzi. Nie sprowadza się to jedynie do przygotowania pisma. Chodzi o przygotowanie odpowiedniej strategii procesowej. Musisz odpowiedzieć na pytania:

  • Czy zdecydujesz się na walkę o wykazanie winy małżonka?
  • Z jakich dowodów zechcesz skorzystać?
  • Jakich świadków poprosisz o składanie zeznań?
  • Jak tę sytuację zniosą dzieci?
  • I jak w tym wszystkim nie zrobić sobie krzywdy, podejmując decyzje pod wpływem emocji i stresu?

   

  Jeśli doręczono Ci pozew o rozwód, nie trać więc czasu. Szybko skontaktuj się z adwokatem rozwodowym i ustal linię obrony.
  Pamiętaj, że nawet jeśli powód (małżonek, który wniósł pozew) deklaruje, że nie chce iść na wojnę, to może to być zasłona dymna przed pierwszą rozprawą. Na rozprawie może bowiem zmienić zdanie i domagać się orzeczenia Twojej winy za rozpad małżeństwa.

  Zobacz także: Jak złożyć papiery rozwodowe?

  Brak odpowiedzi na pozew rozwodowy drugiego małżonka

  Musisz złożyć odpowiedź na pozew, bo w przeciwnym wypadku spotkają Cię poważne konsekwencje.

  Przede wszystkim narazisz się na ryzyko pominięcia przez sąd Twojego stanowiska i zarzutów. Zgodnie z art. 205 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego pominięciu podlegają spóźnione twierdzenia i dowody, które nie zostały zgłoszone w odpowiedzi na pozew mimo zobowiązania sądu. Późniejsze powołanie dowodów lub twierdzeń wymaga uprawdopodobnienia, że nie było to możliwe albo potrzeba ich powołania wynikła później.

  Nie będzie łatwo przekonać sąd, że wystąpiły te okoliczności. W szerokim zakresie utracisz więc prawo do obrony. Nieprzygotowanie odpowiedzi w terminie jest więc najgorszą możliwą opcją, bezpośrednio rzutującą na wynik sprawy.

  Zobacz także: Adwokat Rozwody Poznań

  Odpowiedź na pozew o rozwód – wypełniony wzór odpowiedzi na pozew

  Jeśli myślisz nad skorzystaniem z gotowego wzoru odpowiedzi, to dobrze zastanów się nad tym pomysłem. Możesz skorzystać z takiego wzorca, ale jeśli Twój partner działa przez radcę prawnego lub adwokata, to bez trudu rozprawi się z Tobą w sądzie.

  Takich rzeczy nie powinno się ściągać z Google. Pomagałam już wielu klientom, którzy w ten sposób radzili sobie w pierwszej instancji, a po przegranej szukali pomocy dopiero na etapie apelacji. Wtedy często jest już zbyt późno, by radykalnie zmienić wcześniej obraną strategię.
  Dlatego zachęcam Cię do zlecenia napisania odpowiedzi na pozew adwokatowi. To o wiele rozsądniejsze niż szukanie wypełnionego wzoru w Internecie.

  Zobacz także: Jak napisać pozew o rozwód?

  odpowiedź na pozew rozwodowy

  Ile kosztuje odpowiedź na pozew rozwodowy?

  Od odpowiedzi na pozew nie wnosi się opłaty sądowej. Z kolei jeśli zdecydujesz się wynająć radcę prawnego lub adwokata wyłącznie do napisania odpowiedzi (bez późniejszej reprezentacji w sądzie), to nie musisz się liczyć z wysokimi kosztami.

  W naszej kancelarii za bardzo dobrze napisaną odpowiedź na pozew oczekujemy wynagrodzenia rzędu 1.500 zł. Cena zależy od stopnia skomplikowania sprawy, orzekania o winie, uregulowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi i alimentów.

  Pamiętaj, że wraz z przygotowaniem Twojej odpowiedzi pomożemy także obrać Ci strategię na cały proces. To znakomita inwestycja. Pamiętaj też, że tę usługę świadczymy klientom z całej Polski. Działamy online i przez telefon.

  Zobacz także: Sztuczki rozwodowe – 9 trików, które musisz znać!

  Jak należy sporządzić odpowiedź na pozew rozwodowy?

   

  Jeśli zdecydowałeś się na samodzielne przygotowanie swojej odpowiedzi, zwróć uwagę na niezbędne elementy pisma procesowego. Pamiętaj, aby Twoja odpowiedź zawierała co najmniej:

  • oznaczenie sądu oraz sygnaturę akt sprawy,
  • oznaczenie stron sporu,
  • tytuł pisma: „odpowiedź na pozew”,
  • petitum, a więc część pisma zawierającą wnioski i żądania strony pozwanej oraz tezy dowodowe,
  • uzasadnienie odpowiedzi na pozew,
  • przedstawienie faktów i dowodów na ich poparcie,
  • przedstawienie swojego stanowiska,
  • odniesienie się co do stanowiska strony przeciwnej i dowodów przez nią powołanych,
  • twój podpis,
  • załączniki do odpowiedzi na pozew.

   

  W odpowiedzi na pozew powinieneś przede wszystkim ustosunkować się do wniosków powoda. Czy zgodzisz się na rozwód bez orzekania o winie? Co z władzą rodzicielską? Czy proponowana kwota alimentów jest za wysoka bądź za niska?

  Ponadto treść Twojej odpowiedzi uzależniona jest od konstrukcji samego pozwu. Istnieją bowiem 2 szkoły pisania pozwów. Pierwsza z nich nakazuje tworzyćobszerne pozwy, w których opisane są wszystkie istotne okoliczności. Zgodnie z drugą szkołą pozew może być krótki i zwięzły, aby zachować element „niespodzianki” na rozprawę.

  Jeśli treść pozwu o rozwód, który otrzymałeś jest obszerna, to Twoja odpowiedź także powinna taka być. Musisz bowiem odnieść się do wszelkich okoliczności opisanych w pozwie. Jeśli otrzymałeś zwięzły pozew o rozwód, to też możesz odpowiedzieć zwięźle. Przy czym możesz też przygotować obszerną odpowiedź na pozew, jeżeli chcesz przerzucić konieczność obrony na pozywającego Cię małżonka.

  Jak napisać uzasadnienie odpowiedzi na pozew rozwodowy? – treść odpowiedzi na pozew

  Uzasadnienie odpowiedzi na pozew o rozwód to jej najważniejsza część. Tutaj zostają bowiem opisane wszystkie okoliczności zw. z rozkładem pożycia w małżeństwie, wskazane zostają środki dowodowe i ewentualne dodatkowe wyjaśnienia pozwanego.

  Pamiętaj, że Twoja odpowiedź powinna być wyrazem spójnej strategii procesowej. Sędzia rozpatrujący sprawę nie zna Ciebie ani Twojego małżonka. Nie zna też okoliczności leżących u przyczyn rozpadu Waszego związku. Wydany przez niego wyrok rozwodowy będzie pochodną tego, w jaki sposób opowiesz mu Waszą historię, i która z nich – Twoja bądź strony przeciwnej – okaże się bardziej wiarygodna.
  Każda niespójność w Twojej historii działa na Twoją niekorzyść. Dokładnie więc przemyśl, jakie informacje zamieścisz w odpowiedzi, abyś później nie musiał się z nich wycofywać.

  Uzasadnienie odpowiedzi musi być szyte na miarę niczym dobry garnitur. Powinno bardzo dokładnie oddawać Twoją sytuację i zawierać wszelkie niezbędne szczegóły.

  Pisząc odpowiedź na pozew rozwodowy warto także wypowiedzieć się w następujących kwestiach:

  1. w sprawie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej (wspólna czy ograniczenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców),
  2. żądania alimentów od małżonka na siebie lub dzieci,
  3. kwoty i sposobu płatności alimentów,
  4. sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania,
  5. kosztów procesu (która ze stron powinna je ponosić).

  Zobacz także: Rozwód bez orzekania o winie

  Czy przedstawienie dowodów jest obowiązkiem strony pozwanej?

  Pamiętaj, że przed orzeczeniem rozwodu sąd przeprowadzi postępowanie dowodowe. Dlatego w odpowiedzi na pozew musisz przedstawić swoje stanowisko oraz poprzeć je właściwymi dowodami.

  Kluczowe mogą okazać się nie tylko zgodne zeznania świadków, dokumenty urzędowe, ale także wiadomości sms, zdjęcia, e-maile, wyciągi z rachunków bankowych, a nawet wydruki z portali społecznościowych i billingi rozmów telefonicznych.

  Zobacz także: Świadek w sprawie o rozwód

  Gdzie i w jaki sposób wnieść odpowiedź na papiery rozwodowe?

  Odpowiedź na pozew rozwodowy należy przygotować na piśmie i zamieścić w niej wszystkie ww. treści.

  Powinieneś przygotować ją w 3 egzemplarzach:

  • jeden dla sądu,
  • drugi dla powoda,
  • trzeci zaś dla Ciebie.

   

  Dwa egzemplarze odpowiedzi na pozew rozwodowy składasz w sądzie okręgowym, z którego otrzymałeś pozew. Pismo złóż w biurze podawczym sądu. Na swoim egzemplarzu powinieneś otrzymać tzw. „prezentatę” (pieczątkę z sądu z datą), stanowiącą dowód, że w wyznaczonym terminie złożyłeś pismo w sądzie.

  Pamiętaj, że swoją odpowiedź możesz także wysłać listem poleconym do sądu. Bardzo ważne jest, abyś zachował potwierdzenie nadania. Jeśli Twoja odpowiedź jakimś cudem nie trafi do sądu (a takie cuda się niestety zdarzają), to będziesz mieć dowód na to, że postąpiłeś prawidłowo. Łatwo wykażesz, że zawiniła poczta.

  Odpowiedź na pozew rozwodowy bez orzekania o winie

  Jeśli otrzymałeś pozew o rozwód, w którym Twój małżonek nie domaga się uznania Ciebie winnym, to muszę uczulić Cię na jedną bardzo kwestię. Twój małżonek może bowiem zmienić zdanie, nawet na samej rozprawie rozwodowej.

  To bardzo często stosowana taktyka przez prawników. Polega na tym, że usypia się czujność przeciwnika, stwarzając pozwy, że powód nie korzysta się z pomocy pełnomocnika i nie domaga się wykazania winy. Tymczasem na samej rozprawie powód pojawia się z profesjonalnym pełnomocnikiem, który nagle zmienia strategię i domaga się orzeczenia o winie. Wówczas druga strona samodzielnie broniąca się w sądzie jest w szoku i nie wie, jak ma się zachować. Niestety ta taktyka często bywa skuteczna.

  Dlatego już podczas pisania odpowiedzi na pozew warto przygotować sobie argumenty i dowody na wypadek, gdyby powód jednak zmienił zdanie. Jeżeli małżonek będzie domagał się uznania Ciebie za winowajcę rozpadu związku, będziesz przygotowany.

  Zobacz także: Argumenty do rozwodu

  Odpowiedź na pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie

  Odpowiedź na pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie – jak się bronić przed sądem i uzyskać orzeczenie rozwodu?

  Jeśli otrzymałeś pozew o rozwód z żądaniem orzeczenia o winie, to Twoja sytuacja nie jest prosta. Na rozprawie rozwodowej musisz spodziewać się najgorszego. Treść odpowiedzi na pozew rozwodowy w omawianej sytuacji musi uwzględniać przyjętą przez Ciebie strategię obrony przed zarzutami przeciwnika.

  Istnieje kilka popularnych strategii obrony w sprawach rozwodowych. Najczęściej obrona polega na wykazaniu, że pozwany w ogóle nie był winny rozpadu małżeństwa, bądź że oboje małżonkowie byli jednakowo winni.

  Linia obrony zależy od zebranego materiału dowodowego. Stąd tak ważne jest, aby do rozwodu przygotowywać się z odpowiednim wyprzedzeniem.

  Co jest skutkiem wniesienia odpowiedzi na pozew?

  Przygotowana przez Ciebie odpowiedź trafi do powoda. Sąd może zobowiązać go do ustosunkowania się do odpowiedzi na pozew. Może mu w tym celu także zakreślić odpowiedni termin. W ten sposób strony z pełnym impetem wchodzą na drogę sporu sądowego.

  W następstwie otrzymania odpowiedzi na pozew powód może zmienić treść swojego stanowiska. Tytułem przykładu, jeśli powód nie domagał się wcześniej orzeczenia rozwodu z winy pozwanego, może się go domagać. Z drugiej strony na skutek Twojej odpowiedzi powód może zrezygnować z żądania orzeczenia o winie. Jeżeli wyrazisz na to zgodę, to sąd odstąpi od uznania któregokolwiek z małżonków winnym rozkładu pożycia.

  Chcesz, żeby kancelaria adwokacka napisała odpowiedź na pozew rozwodowy? Potrzebujesz pomocy w rozprawie rozwodowej lub w sporządzeniu pisma?

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, Chełmno i Tuchola.

  adwokat odpowiedź na pozew rozwodowy Poznań

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  radca prawny

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  61 646 00 40
  68 419 00 45
  52 511 00 65

  Jak napisać odpowiedź na pozew rozwodowy? Przygotuj odpowiedź na pozew o rozwód

  Jak przygotować się do rozwodu?

  Chcę wykazać winę małżonka

  Jak przebiega sądowy podział majątku?

  Uregulowanie kontaktów z dziećmi

  Alimenty dla mnie lub dzieci

  Apelacja od wyroku rozwodowego

  Rozwody PREMIUM