Wstęp

Odpowiedź na pozew rozwodowy to jedno z najtrudniejszych zadań podczas rozwodu. Jeśli otrzymałeś pozew o rozwód, to na pewno zauważyłeś, że wraz z nim trafiło do Ciebie pismo z sądu, w którym sąd zobowiązuje Cię do ustosunkowania się do pozwu i zgłoszenia własnych twierdzeń. Pisząc językiem prawników, masz 14 dni na wniesienie odpowiedzi na pozew rozwodowy. Czas ucieka.

  Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jaki jest termin na odpowiedź na pozew rozwodowy
  • Jak napisać odpowiedź na pozew rozwodowy
  • Czy warto korzystać z gotowych wzorów z odpowiedziami na pozew rozwodowy
  • Ile kosztuje przygotowanie odpowiedzi na pozew rozwodowy

  Odpowiedź na pozew rozwodowy termin.

  Masz 14 dni na odpowiedź na pozew o rozwód. Termin ten liczy się od dnia, w którym doręczono Ci pozew o rozwód.

  Na początku powiedzmy sobie coś jasno. Twoja sytuacja jest trudniejsza niż sytuacja małżonka, który pierwszy złożył pozew. Możliwe, że Twój przeciwnik procesowy przygotowywał się do złożenia pozwu rozwodowego od miesięcy. W tym celu zbierał materiał dowodowy, robił Ci zdjęcia, skanował maile i smsy, a być może także wynajął agencję detektywistyczną. Efektem wyżej wymienionych działań może być złożony w sądzie pozew.

  Tymczasem Ty masz zaledwie 14 dni na przygotowanie odpowiedzi na pozew rozwodowy. Nie sprowadza się to jedynie do przygotowania pisma. Chodzi o przygotowanie odpowiedniej strategii procesowej. Czy zdecydujesz się na walkę o wykazanie winy małżonka? Czy zdecydujesz się na podjęcie walki, aby wykazać, że sam nie ponosisz wyłącznej winy za rozkład związku? Z jakich dowodów zechcesz skorzystać? Jakich świadków poprosisz o składanie zeznań – pamiętaj, że większość z nich to członkowie Twojej rodziny i przyjaciele. Jak tę całą sytuację zniosą dzieci? I jak w tym wszystkim nie zrobić sobie krzywdy, podejmując lekkomyślne decyzje, często pod wpływem emocji i stresu?

  Dlatego jeśli doręczono Ci pozew o rozwód to nie trać czasu. Szybko skontaktuj się z adwokatem rozwodowym i ustal linię obrony. Pamiętaj, że nawet jeśli powód (małżonek, który wniósł pozew) deklaruje, że nie chce iść na wojnę, to może to być zasłona dymna przed pierwszą rozprawą. Na rozprawie pozew może bowiem zmienić zdanie i domagać się orzeczenia Twojej winy.

  Odpowiedź na pozew rozwodowy wypełniony wzór

  Jeśli szukasz gotowego wzoru z odpowiedzią na pozew rozwodowy, to dobrze zastanów się nad tym pomysłem. Możesz skorzystać z takiego wzoru, ale jeśli Twój partner posiada radcę prawnego lub adwokata, to bez trudu rozprawi się z Tobą w sądzie. Niestety, ale takich rzeczy nie powinno się ściągać z Google. Pomagałam już wielu klientom, którzy w ten sposób radzili sobie w pierwszej instancji, a po przegranej szukali pomocy na etapie apelacji. Niestety, na tym etapie często jest już zbyt późno by radykalnie zmienić wcześniej obraną, mylną strategię. Dlatego zachęcam Cię do zlecenia napisania odpowiedzi na pozew profesjonaliście. To o wiele rozsądniejsze niż szukanie wypełnionego wzoru odpowiedzi na pozew rozwodowy w Internecie.

  Odpowiedź na pozew rozwodowy cena

  Jeśli zdecydujesz się wynająć radcę prawnego lub adwokata tylko do napisania odpowiedzi na pozew rozwodowy (bez późniejszej reprezentacji w sądzie), to nie musisz się liczyć z wysokimi kosztami. W naszej kancelarii za bardzo dobrze napisaną odpowiedź na pozew rozwodowy oczekujemy wynagrodzenia rzędu od 1000 zł. Cena zależy od stopnia skomplikowania sprawy, orzekania o winie, posiadania dzieci, uregulowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi i alimentów. Pamiętaj, że przygotowując odpowiedź na pozew rozwodowy pomagamy także obrać Ci strategię na cały proces. To znakomita inwestycja. Pamiętaj też, że tę usługę świadczymy klientom z całej Polski. Działamy online i przez telefon.

  Brak odpowiedzi na pozew rozwodowy

  Pamiętaj jednak, że odpowiedź na pozew rozwodowy musisz złożyć, w przeciwnym wypadku będziesz się musiał liczyć z poważnymi konsekwencjami. Przede wszystkim narazisz się na ryzyko pominięcia przez sąd Twoich twierdzeń i zarzutów. Zgodnie z art. 207 § 6 kodeksu postępowania cywilnego sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba, że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w odpowiedzi na pozew rozwodowy lub w dalszym piśmie przygotowawczym bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo, że występują inne wyjątkowe okoliczności. W szerokim zakresie utracisz w ten sposób prawo do obrony. Nieprzygotowanie odpowiedzi na pozew jest więc najgorszą reakcją, jaką możesz się wykazać.

  Jak napisać odpowiedź na pozew rozwodowy?

   

  Jeśli zdecydowałeś się na samodzielne przygotowanie odpowiedzi na pozew rozwodowy, pamiętaj aby zawierała co najmniej następujące elementy:

  • oznaczenie sądu oraz sygnaturę akt sprawy
  • oznaczenie stron sporu
  • tytuł pisma: „odpowiedź na pozew”
  • petitum, a więc część pisma, w której zawarte są wnioski pozwanego oraz tezy dowodowe
  • uzasadnienie odpowiedzi na pozew
  • przedstawienie faktów i dowodów na ich poparcie
  • przedstawienie swoich żądań oraz twierdzeń
  • odniesienie się co do twierdzeń strony przeciwnej i dowodów przez nią powołanych
  • twój podpis
  • załączniki do odpowiedzi na pozew

   

  Treść odpowiedzi na pozew uzależniona jest od tego, w jaki sposób skonstruowany jest sam pozew. Otóż istnieją 2 szkoły pisania pozwów. Pierwsza z nich nakazuje tworzyć obszerne pozwy, w których opisane są wszystkie istotne okoliczności. Zgodnie z drugą szkołą pozew może być krótki i zwięzły, aby zachować element „niespodzianki” na rozprawę.

  Jeśli otrzymałeś obszerny pozew o rozwód, to Twoja odpowiedź także powinna być obszerna. Musi bowiem odnieść się do wszelkich okoliczności opisanych w pozwie. Jeśli otrzymałeś zwięzły pozew o rozwód, to też możesz odpowiedzieć zwięźle. Jednak równie dobrze możesz przygotować obszerną odpowiedź na pozew, którą przeniesiesz ciężar obrony na pozywającego Cię małżonka.

  Odpowiedź na pozew rozwodowy uzasadnienie

  Uzasadnienie odpowiedzi na pozew rozwodowy to jej najważniejsza część. W niej zostają bowiem opisane wszystkie okoliczności zw. z rozkładem małżeństwa, wskazane zostają środki dowodowe i ewentualne dodatkowe wyjaśnienia pozwanego.

  Pamiętaj, że odpowiedź na pozew rozwodowy powinna być wyrazem Twojej spójnej strategii procesowej. Sędzia rozpatrujący sprawę nie zna Ciebie, ani Twojego małżonka. Nie zna też okoliczności leżących u przyczyn rozpadu Waszego związku. Wydany przez niego wyrok będzie pochodną tego, w jaki sposób opowiesz mu Waszą historię, i która z nich – Twoja, czy Twojego małżonka – okaże się bardziej wiarygodna. Każda niespójność w Twojej historii działa na Twoją niekorzyść. Dokładnie więc przemyśl, jakie informacje zamieścisz w odpowiedzi na pozew, abyś później nie musiał się z nich wycofywać.

  Uzasadnienie odpowiedzi na pozew rozwodowy musi być szyte na miarę niczym dobry garnitur. Powinno bardzo dokładnie oddawać Twoją sytuację.

  Przygotowując odpowiedź na pozew warto także wypowiedzieć się w następujących kwestiach:

  1. w sprawie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej (wspólna czy ograniczenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców)
  2. żądania alimentów od małżonka na siebie lub dzieci
  3. kwoty i sposobu płatności alimentów
  4. sposobu korzystanie ze wspólnego mieszkania
  5. kosztów procesu (która ze stron powinna je ponosić).

  Gdzie i w jaki sposób wnieść odpowiedź na papiery rozwodowe?

  Odpowiedź na pozew rozwodowy musisz przygotować na piśmie i zamieścić w niej wszystkie ww. treści. Powinieneś przygotować ją w 3 egzemplarzach: jeden dla sądu, drugi dla powoda, trzeci zaś dla Ciebie. Dwa egzemplarze odpowiedzi na pozew rozwodowy składasz w sądzie okręgowym, z którego otrzymałeś pozew. Na egzemplarzu „dla Ciebie” powinieneś otrzymać tzw. prezentatę, a więc pieczątkę z sądu opatrzoną datą, stanowiącą dowód na to, że w odpowiednim terminie złożyłeś pismo do sądu. Pismo składasz w biurze podawczym sądu.

  Pamiętaj, że odpowiedź na pozew rozwodowy możesz także wysłać listem poleconym do sądu. Bardzo ważne abyś zachował potwierdzenie nadania. Jeśli Twoja odpowiedź na pozew rozwodowy jakimś cudem nie trafi do sądu (a takie cuda się niestety zdarzają), to będziesz mieć dowód na to, że postąpiłeś prawidłowo.

  Odpowiedź na pozew rozwodowy bez orzekania o winie

  Jeśli otrzymałeś pozew o rozwód, w którym Twój małżonek nie domaga się uznania Ciebie winnym, to muszę uczulić Cię na jedną bardzo kwestię. Otóż musisz wiedzieć, że Twój małżonek może zmienić zdanie, nawet na samej rozprawie rozwodowej. To bardzo często stosowana taktyka przez prawników. Polega na tym, że usypia się czujność przeciwnika, pozorując, że nie korzysta się z pomocy prawnika i nie domaga się wykazania winy. Tymczasem na samej rozprawie powód pojawia się z profesjonalnym pełnomocnikiem, który nagle zmienia strategie i domaga się winy. A druga strona, samodzielnie broniąc się w sądzie nie wie jak ma się zachować. Niestety ta taktyka często bywa skuteczna.

  Dlatego przygotowując odpowiedź na pozew rozwodowy warto – z daleko idącej ostrożności – przygotować sobie argumenty i dowody na wypadek, gdyby powód zmienił zdanie i domagał się uznania Ciebie za winowajcę rozpadu związku.

  Odpowiedź na pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie – jak się bronić?

  Jeśli otrzymałeś pozew o rozwód z orzeczeniem o winie, to Twoja sytuacja nie jest dobra. Jednak przynajmniej wiesz, że na rozprawie musisz spodziewać się najgorszego. Treść odpowiedzi na pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie będzie zależała od przyjętej przez Ciebie strategii obrony.

  Istnieje kilka popularnych strategii obrony w sprawach rozwodowych. Najczęściej obrona polega na wykazaniu, że pozwany albo w ogóle nie był winny rozpadu małżeństwa, albo że oboje małżonkowie byli jednakowo winni. Linia obrony zależy od zebranego materiału dowodowego. Stąd tak ważne jest, aby do rozwodu przygotowywać się z odpowiednim wyprzedzeniem.

  Co jest skutkiem wniesienia odpowiedzi na pozew?

  Przygotowana przez Ciebie odpowiedź na pozew rozwodowy trafi do powoda. W następstwie otrzymania odpowiedzi na pozew pozwany może zmienić treść swojego żądania. Tytułem przykładu, jeśli powód nie domagał się wcześniej orzeczenia rozwodu z winy pozwanego, tym razem może takiego orzeczenia się domagać. Sąd może też zobowiązać powoda do ustosunkowania się do odpowiedzi na pozew. Może mu w tym celu także zakreślić odpowiedni termin. W ten sposób strony z pełnym impetem wchodzą na drogę sporu sądowego.

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  radca prawny

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  61 646 00 40
  68 419 00 45
  52 511 00 65

  5/5
  5/5

  Odpowiedź na pozew rozwodowy

  Jak przygotować się do rozwodu?

  Chcę wykazać winę małżonka

  Podział majątku

  Uregulowanie kontaktów z dziećmi

  Alimenty dla mnie lub dzieci

  Apelacja od wyroku rozwodowego

  Rozwody PREMIUM