• Posiadamy specjalną usługę dla szczególnie wrażliwych klientów, którzy potrzebują wyjątkowej opieki podczas ich sprawy rozwodowej.Usługa PREMIUM jest skierowana w szczególności do:
 • Klientów biznesowych
 • Celebrytów
 • Klientów o szczególnie trudnej sytuacji procesowej (dowody z nagrań video, audio, GPS)
 • Klientów o szczególnie skomplikowanej sytuacji majątkowej
 • W ramach usługi PREMIUM zawsze dążymy do możliwie szybkiego załatwienia sprawy, w drodze ugody. Jeśli jednak dojdzie do sporu sądowego, na życzenie klienta zapewniamy jednoczesny udział 2 radców prawnych na rozprawie.Wykorzystujemy wszystkie prawnie dopuszczalne metody w celu pozytywnego załatwienia sprawy dla klienta.

  Jak napisać odpowiedź na pozew rozwodowy? Przygotuj odpowiedź na pozew o rozwód

  Jak przygotować się do rozwodu?

  Chcę wykazać winę małżonka

  Jak przebiega sądowy podział majątku?

  Uregulowanie kontaktów z dziećmi

  Alimenty dla mnie lub dzieci

  Apelacja od wyroku rozwodowego

  Rozwody PREMIUM