• Posiadamy specjalną usługę dla szczególnie wrażliwych klientów, którzy potrzebują wyjątkowej opieki podczas ich sprawy rozwodowej.Usługa PREMIUM jest skierowana w szczególności do:
  • Klientów biznesowych
  • Celebrytów
  • Klientów o szczególnie trudnej sytuacji procesowej (dowody z nagrań video, audio, GPS)
  • Klientów o szczególnie skomplikowanej sytuacji majątkowej
  • W ramach usługi PREMIUM zawsze dążymy do możliwie szybkiego załatwienia sprawy, w drodze ugody. Jeśli jednak dojdzie do sporu sądowego, na życzenie klienta zapewniamy jednoczesny udział 2 radców prawnych na rozprawie.Wykorzystujemy wszystkie prawnie dopuszczalne metody w celu pozytywnego załatwienia sprawy dla klienta.

Jak przygotować się do rozwodu?

Odpowiedź na pozew rozwodowy

Chcę wykazać winę małżonka

Podział majątku

Uregulowanie kontaktów z dziećmi

Alimenty dla mnie lub dzieci

Apelacja od wyroku rozwodowego

Rozwody PREMIUM