złamanie miednicy odszkodowanie

Złamanie miednicy – odszkodowanie

Złamanie miednicy jest niezwykle poważnym urazem, którego można doznać w wyniku wielu różnych zdarzeń. W praktyce najczęściej jest ono następstwem przygniecenia dużym ciężarem, upadku z wysokości, przejechania, ale przede wszystkim wypadku drogowego. Czy osoba, która doznała złamania miednicy, może liczyć na odszkodowanie? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w niniejszym artykule pt. „Złamanie miednicy – odszkodowanie”. Dowiesz się z niego również, jak przebiega leczenie i rehabilitacja po złamaniu miednicy. Zapraszamy do lektury artykułu „Złamanie miednicy – odszkodowanie”.

 

Jeśli uległeś wypadkowi i cierpisz na skutek złamania miednicy, to możesz skorzystać z pomocy Naszej Kancelarii. Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw o odszkodowania. Udzielamy konsultacji klientom z całej Polski. Uprzejmie zapraszamy do kontaktu – ODSZKODOWANIA POZNAŃ! Być może uda nam się wywalczyć dla Ciebie dobre odszkodowanie!

   

  Złamanie miednicy – na czym polega?

   

  Jak już zostało powiedziane na wstępie, do złamania miednicy dochodzi na przykład w konsekwencji przygniecenia, upadku, czy też wypadku drogowego. Co ważne, na powstanie tego rodzaju urazu szczególnie narażone są osoby starsze. W ich przypadku groźny może okazać się zwykły upadek podczas wykonywania codziennych czynności.

   

  Należy zwrócić uwagę, że złamanie miednicy może być bardzo poważną dolegliwością. Składa się ona bowiem z wielu kości, które mogą uszkodzić narządy znajdujące się w jamie brzusznej. Z tego też powodu w razie podejrzenia, że doszło do złamania miednicy, należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza, aby ustalić, jakie są skutki zdarzenia, które doprowadziło do powstania urazu.

   

  Jakie są objawy złamania miednicy? Otóż wśród nich wskazać należy:

   

  • skrócenie nogi,
  • zniekształcenie obrysów miednicy,
  • ból pojawiający się w miejscu urazu,
  • obrzęk i zasinienie okolicy doznanego urazu,
  • bóle nasilające się przy ruchach kończyn dolnych,
  • silne bóle w obrębie jamy brzusznej,
  • drętwienie albo mrowienie w pachwinie lub w nogach,
  • zmiany dotyczące unaczynienia kończyn dolnych,
  • obecność niewielkiej ilości krwi w wydalanym moczu,
  • trudności związane z oddawaniem moczu.

   
  Przeczytaj także: Afazja mowy i zaburzenia mowy a odszkodowanie
   

  Złamana miednica – leczenie i powikłania

   

  Złamanie miednicy należy do poważnych urazów, które wymagają odpowiedniego leczenia. Istotne jest także udzielenie pierwszej pomocy. Przede wszystkim należy ułożyć poszkodowanego płasko na plecach, a także zabezpieczyć miednicę. Można to uczynić woreczkami z piaskiem lub prześcieradłem, które należy włożyć pod pośladki i lędźwie. Jest to jednak wyłącznie zabezpieczenie pacjenta do czasu przyjazdu pogotowia. Poszkodowany powinien zostać zabrany na noszach do karetki, a następnie przetransportowany do szpitala.

   

  Lekarz bada nie tylko okolice urazu, ale również sprawdza, czy nie doszło do innych złamań, krwawienia z odbytu, czy też uszkodzenia cewki moczowej. Do kompleksowej oceny złamania miednicy konieczne jest wykonanie prześwietlenia, a niekiedy również tomografii komputerowej. Z kolei wystąpienie wewnętrznego krwawienia można zweryfikować za pomocą badania ultrasonograficznego (USG). Tego rodzaju urazy jak złamanie miednicy z rozejściem jej pierścienia, złamanie niestabilne, a także złamanie w obrębie stawu biodrowego wymagają leczenia operacyjnego. Podobnie wygląda kwestia leczenia zwichnięć oraz złamań w obrębie stawów krzyżowo-biodrowych.

   

  Złamanie miednicy może skutkować różnego rodzaju powikłaniami. Wśród nich można przykładowo wskazać: nieprawidłowy zrost kości, różnicę w długości nóg, czy też ból w plecach. Niektóre z nich mogą prowadzić do kalectwa. To jednak nie wszystko, ponieważ wzrasta również ryzyko wystąpienia zakrzepowego zapalenia żyłzespołu ciasnoty w miednicy. Mogą również wystąpić krwawienia mające związek z uszkodzeniem naczyń krwionośnych. Ponadto możliwe jest także powstanie dysfunkcji seksualnych.

   
  Zobacz także: Artroskopia barku – odszkodowanie
   

  Złamana miednica – rehabilitacja

   

  Samo leczenie złamania miednicy jest niewystarczające, potrzebna jest bowiem odpowiednia rehabilitacja. Powinien ją prowadzić doświadczony specjalista, aby zapewnić poszkodowanemu bezpieczeństwo wykonywanych zabiegów. To niestety oznacza sporo kosztów i wydatków. Jak zatem wygląda rehabilitacja po złamaniu miednicy?

   

  Otóż na rehabilitację składa się szereg różnego rodzaju zabiegów. Zaraz po operacji obejmuje ona przede wszystkim działania o charakterze przeciwbólowym oraz przeciwobrzękowym. Aby kości zrosły się szybciej, stosuje się pole magnetyczne, a także fizykoterapię. Z kolei krioterapia pozwala na zmniejszenie odczuwanego bólu. Niezwykle przydatne okazują się również terapia manualna, a także oklejanie specjalnymi plastrami działającymi sensorycznie (kinesiotaping). Należy jednak mieć świadomość, że wszystkie te zabiegi przynoszą efekty dopiero po pewnym czasie. Rehabilitacja jest więc procesem długim i nierzadko niełatwym dla pacjenta.

   

  Specjaliści zalecają pacjentom również samodzielne wykonywanie ćwiczeń fizycznych. Pozwalają one na szybszy powrót do zdrowia, jednakże muszą być odpowiednio dobrane. Najlepiej jest więc rozpocząć ćwiczenia pod okiem fizjoterapeuty.

   

  Od jakich ćwiczeń warto zacząć? Przede wszystkim powinny być one delikatne, aby nie przemęczać organizmu. Mogą to być zatem ćwiczenia oddechowe, izometryczne mięśni nóg i dolnej części tułowia, czy też rozciągające. W późniejszym czasie wprowadza się zwykle ćwiczenia oporowe, których zadaniem jest zwiększenie siły mięśniowej. Wpływają one również pozytywnie na kondycję tkanek miękkich. Ostatnimi ćwiczeniami, które powinny zostać wprowadzone do codziennego treningu, powinny być ćwiczenia całego tułowia. Umożliwiają one nie tylko zwiększenie siły tej części ciała, ale także poprawę koordynacji ruchów.

   
  Przeczytaj także: Naderwanie mięśnia dwugłowego uda – odszkodowanie
   

  Złamanie miednicy – odszkodowanie

   

  Jak widać złamanie miednicy jest kontuzją bardzo niebezpieczną i wymagającą wielu nakładów, aby dojść do pełni zdrowia. Nie należy więc bagatelizować urazu jakim jest złamanie miednicy. Odszkodowanie w tym przypadku jest świadczenie, o które należy podjąć dobrze zaplanowaną walkę.

   

  W związku z powyższym osobie, która doznała złamania miednicy odszkodowanie zwykle będzie zasadnie należne. Podstawę prawną takiego rozwiązania stanowi art. 444 Kodeksu cywilnego (KC). Zobaczmy co mówi ten przepis:

   

  1. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

  2. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

  3. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa.

   

  Jak widać odszkodowanie może mieć postać jednorazowego świadczenia lub okresowej renty. Powinno ono pokryć wszelkie straty i utracone korzyści, jakie poszkodowany doznał w zw. ze złamaną miednicą. W przypadku tak poważnej kontuzji jaką jest złamana miednica, uzyskana kwota odszkodowania może być naprawdę wysoka.

   

  Zadośćuczynienie za krzywdę po złamaniu miednicy

   

  Warto dodać, że odszkodowanie nie jest jedynym świadczeniem, które należy się poszkodowanemu. W tym kontekście należy również wspomnieć o zadośćuczynieniu za doznaną krzywdę, które zostało uregulowane w art. 445 § 1 KC. Otóż w przepisie tym postanowiono, że (…) sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Zadośćuczynienie tym bowiem różni się od odszkodowania, że nie pokrywa ono strat lub utraconych korzyści w zw. ze szkodą, lecz rekompensuje doznany ból, cierpienie i stres. W konsekwencji poszkodowany może otrzymać jednocześnie 2 rodzaje świadczeń:

  • odszkodowanie za złamanie miednicy oraz
  • zadośćuczynienie za złamanie miednicy.

   

  złamanie miednicy odszkodowanie
  złamanie miednicy odszkodowanie

   

  Jak uzyskać odszkodowanie po złamaniu miednicy?

   

  Jeśli chcesz aby za złamanie miednicy odszkodowanie było wysokie, to warto zaangażować do pomocy doświadczonego adwokata lub radcę prawnego. Prawnik będzie w stanie realnie określić wartość szkody i ewentualnych roszczeń jej towarzyszących. Pamiętaj aby zaangażować adwokata zanim zgłosisz się do ubezpieczyciela! To bardzo ważne, aby nie doszło do sytuacji, w której przez nieostrożność lub działając w błędzie uznasz stanowisko zakładu ubezpieczeń!

   

  Złamanie miednicy – odszkodowanie: Zgłoszenie szkody

   

  Jeśli do złamania miednicy doszło w wyniku wypadku drogowego (tak jest w większości przypadków), to walka o odszkodowanie wymaga zgłoszenia powstałej szkody. Jako że kierowcy poruszający się po polskich drogach mają obowiązek wykupienia polisy od odpowiedzialności cywilnej (OC), swoje roszczenie należy skierować do ubezpieczyciela, u którego sprawca posiada ubezpieczenie. Gdyby jednak sprawca nie miał wykupionej polisy bądź też zbiegł z miejsca zdarzenia i nie dało się ustalić jego tożsamości, wówczas szkodę należy zgłosić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który wypłaci świadczenie.

   

  Złamanie miednicy – odszkodowanie: Stanowisko ubezpieczyciela

   

  Po otrzymaniu zgłoszenia szkody zakład ubezpieczeń przystąpi do rozpoznania sprawy, a następnie podejmie decyzję dotyczącą wypłaty odszkodowania oraz jego wysokości. Na zajęcie stanowiska ma on termin 30 dni. Gdyby okazało się, że rozstrzygnięcie to jest niezadowalające, poszkodowanemu przysługuje prawo do wniesienia odwołania. Na jego mocy sprawa zostanie rozpatrzona ponownie przez zakład ubezpieczeń.

   

  Pozew o odszkodowanie za złamaniu miednicy

   

  Jeżeli i to rozstrzygnięcie będzie niesatysfakcjonujące, poszkodowany będzie mógł skierować swoją sprawę na drogę sądową. W takim przypadku konieczne jest sporządzenie pozwu oraz przygotowanie strategii procesowej i dowodów.

   

  Gdyby wyrok wydany przez sąd pierwszej instancji okazał się niekorzystny dla poszkodowanego, wówczas mógłby on wnieść apelację. W takiej sytuacji sprawę rozpatrzy sąd drugiej instancji, który może orzec co do jej istoty albo skierować ją do ponownego rozpatrzenia. Należy dodać, że po wydaniu wyroku przez sąd drugiej instancji, tylko w niektórych przypadkach istnieje możliwość wniesienia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.

   

  Mediacja w sprawie o odszkodowanie za złamaną miednicę

   

  Ponadto warto przypomnieć, że spory pomiędzy poszkodowanymi a ubezpieczycielami mogą zostać rozstrzygnięte również na drodze alternatywnej, czyli poprzez mediację. Tego rodzaju rozwiązanie z roku na rok zyskuje na popularności. Umożliwia ono bowiem nie tylko oszczędność czasu i pieniędzy, ale przede wszystkim takie postępowanie jest maksymalnie uproszczone i odformalizowane. Dobry mediator naprawdę jest w stanie osiągnąć cudowne rezultaty.

   

  Uprzejmie dziękuję za przeczytanie artykułu „Złamanie miednicy – odszkodowanie”. Być może zainteresują Cię także inne wpisy na moim blogu. Zapraszam!

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Walczysz o odszkodowanie?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach o odszkodowania działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że złamanie miednicy – odszkodowanie, to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu