AFAZJA MOWY ODSZKODOWANIE

Afazja mowy i zaburzenia mowy a odszkodowanie

Pod pojęciem afazji należy rozumieć utratę zdolności rozumienia oraz budowania wypowiedzi. Jej powodem jest uszkodzenie mózgu, które sprawia, że organ ten nie pracuje w sposób właściwy. Często do powstania afazji dochodzi w następstwie wypadku drogowego lub innego rodzaju wypadku. Czy poszkodowany, u którego zdiagnozowano afazję, może liczyć na odszkodowanie? Odpowiem na to pytanie w poniższym artykule – „Afazja mowy i zaburzenia mowy a odszkodowanie”.

 

Jeśli Twój Bliski padł ofiarą wypadku i cierpi z powodu afazji, to być może uda się uzyskać satysfakcjonujące odszkodowanie. Moja Kancelaria reprezentuje klientów w tego typu sprawach. Doradzam komercyjnie klientom z całej Polski, w tym także online lub przez telefon. Zapraszam do zapoznania się z ofertą Kancelarii (Adwokat Odszkodowania Poznań) oraz do kontaktu:

 

   

  Afazja mowy i zaburzenia mowy a odszkodowanie – główne wnioski

   

  • Afazja oraz zaburzenia mowy mogą stanowić podstawę do uzyskania odszkodowania oraz zadośćuczynienia. To dwa niezależne od siebie świadczenia.
  • Jest to możliwe, jeżeli do zdarzenia, które ją spowodowało, doszło wskutek działania osoby trzeciej, w warunkach wypadku w pracy bądź też, gdy poszkodowany wykupił prywatną polisę.
  • Żeby jednak afazja mogła być podstawą do uzyskania odszkodowania, musi zostać najpierw zdiagnozowana.
  • Wysokość odszkodowania uzależniona jest od procentowego uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli chodzi o zadośćuczynienie, należy wziąć pod uwagę wiele elementów, na przykład wiek poszkodowanego, jego styl życia czy też wcześniejszą sprawność.
  • Aby uzyskać odszkodowanie, należy dokonać zgłoszenia szkody u ubezpieczyciela.

   
  Przeczytaj również: Artroskopia barku – odszkodowanie
   

  Kiedy należy się odszkodowanie w związku z afazją mowy?

   

  Jak już zaznaczyłam na wstępie, afazja mowy występuje najczęściej w wyniku wypadku. Z tego względu odszkodowanie jest należne w następujących sytuacjach:

  • jeżeli wypadek został spowodowany przez osobę trzecią (np. wypadek komunikacyjny) – wówczas odpowiedzialność leży po stronie tej osoby lub zakładu ubezpieczeń, w którym wykupiła ona polisę od odpowiedzialności cywilnej;
  • gdy zdarzenie można zakwalifikować jako wypadek w pracy – w takiej sytuacji istnieje możliwość uzyskania odszkodowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  • jeżeli poszkodowany wykupił prywatną polisę – wówczas odpowiadać będzie zakład ubezpieczeń, na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia.

   

  Bez względu na okoliczności sprawy, odszkodowanie w związku z powstaniem afazji mowy należne jest po jej zdiagnozowaniu przez lekarza. Dopiero wówczas możesz podjąć kroki zmierzające do uzyskania świadczenia kompensacyjnego. W celu postawienia odpowiedniej diagnozy lekarz stosuje następujące badania – EEG, CT, MRI, SPECT, angiografię oraz EKG. Konieczne jest również określenie zdolności motorycznych pacjenta, co odbywa się w trakcie testu neurologicznego. Ważne są również inne schorzenia współistniejące. W celu ich wykrycia lekarz przeprowadza rozmowę z pacjentem i jego rodziną.

   

  Sprawdźmy teraz, czy odszkodowanie jest jedynym świadczeniem, którego możesz się domagać po wypadku skutkującego afazją mowy.

   
  Sprawdź również: Naderwanie mięśnia dwugłowego uda – odszkodowanie
   

  AFAZJA MOWY ODSZKODOWANIE
  AFAZJA MOWY ODSZKODOWANIE

   

  O co można ubiegać się w związku z afazją lub uszkodzeniami mowy?

   

  Afazja będąca skutkiem wypadku umożliwia dochodzenie roszczeń o charakterze kompensacyjnym. Należą do nich:

  • odszkodowanie,
  • zadośćuczynienie.

   

  To dwa różne świadczenia. Przysługują one niezależnie od siebie. Jednak zwykle dochodzi się ich, w ramach tego samego procesu sądowego. Poniżej opiszę w jakich okolicznościach przysługuje każde z tych świadczeń.

   

  Odszkodowanie za afazję mowy

   

  Odszkodowanie jest jednorazowym świadczeniem, którego celem jest wyrównanie szkody, jakiej doznał poszkodowany wskutek zdarzenia. Takim zdarzeniem może być na przykład wypadek drogowy. Co ważne, szkoda ta może mieć zarówno charakter majątkowy (na przykład uszkodzenie pojazdu), jak i niemajątkowy (przykładowo, powstanie uszczerbku na zdrowiu – w tym przypadku afazji).

   

  Odszkodowanie za afazję obejmuje m.in. koszty leczenia i rehabilitacji, koszty pielęgnacji chorego, koszty leków, opatrunków, dojazdów do szpitali i placówek medycznych. Może także obejmować koszty specjalistycznego sprzętu medycznego wspierającego leczenie. Ponadto może obejmować koszty zw. z utraconymi wynagrodzeniami, premiami. Wreszcie może obejmować koszty zw. z przystosowaniem do życia w nowych okolicznościach (np. przekwalifikowania zawodowego).

   

  Wysokość odszkodowania powinna być adekwatna do wartości poniesionej szkody. Powinieneś wiedzieć, że szkoda może mieć dwojaką postać – tak zwanej szkody rzeczywistej (straty) bądź utraconych korzyści. Strata obejmuje to, co realnie straciłeś na skutek wypadku. Utracone korzyści dotyczą przychodów, których nie zarobiłeś, a zarobiłbyś na pewno, gdyby do wypadku nie doszło.

   
  Zobacz również: Niedowidzenie połowicze dwuskroniowe – odszkodowanie
   

  Zadośćuczynienie za afazję mowy

   

  Podobnym świadczeniem do odszkodowania jest zadośćuczynienie. Ma ono również charakter kompensacyjny, który odnosi się do szkody niemajątkowej, czyli tak zwanej krzywdy. Należy przez nią rozumieć ból i cierpienie, które wiąże się z powstaniem danego urazu, a następnie jego leczeniem i rehabilitacją.

   

  Zadośćuczynienie należy się więc za to, że cierpiałeś w czasie wypadku i nadal cierpisz w związku z chorobą.

   

  Zadośćuczynienie jest świadczeniem jednorazowym. Jego wysokość powinna kompensować rozmiar i charakter szkody. W związku z tym musi ono odczuwalne pod względem ekonomicznym, aby mogło zmniejszyć rozmiar odczuwanej krzywdy. Powinno więc być odpowiednio wysokie.

   

  Zastanówmy się teraz, na odszkodowanie i zadośćuczynienie w jakiej wysokości możesz liczyć w przypadku zdiagnozowania afazji mowy.

   

  WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA ZA AFAZJĘ
  WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA ZA AFAZJĘ

   

  Wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia

   

  W celu ustalenia wysokości odszkodowania konieczne jest określenie procentowego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku afazji kwestia ta wygląda następująco:

  • afazja całkowita (sensoryczna lub sensoryczno-motoryczna) z agrafią i aleksją – 80-100%;
  • afazja całkowita motoryczna – 30-40%;
  • a także afazja znacznego stopnia utrudniająca porozumiewanie się – 30-40%;
  • afazja nieznacznego stopnia – 10-20%.

   

  Jeśli dochodzisz odpowiedzialności od Twojego ubezpieczyciela, to kwota przysługująca za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu jest określona w umowie ubezpieczenia. Jeśli dochodzisz odszkodowania od sprawcy wypadku, to kwotę odszkodowania ustali sąd. W praktyce kwoty sięgają rzędu kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy złotych.

   

  W przypadku zadośćuczynienia należy wziąć pod uwagę cierpienia fizyczne oraz psychiczne. Nie można tutaj ograniczyć się do procentowego uszczerbku na zdrowiu, który zresztą nie jest rozwiązaniem właściwym w tej sytuacji. Ustalając wysokość zadośćuczynienia, można odwołać się do innych, podobnych przypadków. Niemniej jednak czynnikami, które należy uwzględnić, są na przykład:

  • wiek poszkodowanego,
  • czas trwania cierpień fizycznych i psychicznych,
  • wpływ urazu na dotychczasowe życie poszkodowanego,
  • brak możliwości kontynuowania kariery zawodowej,
  • brak możliwości rozwijania swoich zainteresowań i pasji.

   

  Zadośćuczynienia w przypadku afazji potrafią opiewać na dziesiątki, a nawet setki tysięcy złotych. Wszystko zależy od okoliczności konkretnej sprawy.

   

  Jak uzyskać odszkodowanie w związku z afazją mowy?

   

  Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć, aby uzyskać odszkodowanie, jest zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi. Możesz to zrobić w oddziale danego towarzystwa ubezpieczeniowego, za pośrednictwem poczty, telefonu, a także Internetu. W ten sposób zostanie uruchomiona wewnętrzna procedura zmierzająca do podjęcia decyzji dotyczącej wypłaty odszkodowania bądź też jego odmowy. Trwa ona 30 dni.

   

  Jeżeli nie zgodzisz się z tym rozstrzygnięciem, możesz wnieść odwołanie. Wówczas ubezpieczyciel jeszcze raz przyjrzy się Twojej sprawie.

   

  Gdyby się okazało, że nowa decyzja także jest dla Ciebie niesatysfakcjonująca, możesz skierować pozew do sądu. Musisz w nim dokładnie określić swoje żądania, a także przygotować uzasadnienie. Niezbędny jest także materiał dowodowy. Przydatna więc będzie dokumentacja medyczna, a także zeznania świadków zdarzenia, które doprowadziło do powstania urazu. Pamiętaj również, że w razie wydania przez sąd wyroku, który nie będzie dla Ciebie zadowalający, masz prawo do wniesienia apelacji. Co więcej, na każdym etapie sprawy możesz rozwiązać spór w sposób polubowny za sprawą mediacji.

   

  Praktyka pokazuje, że wdanie się w spór sądowy z ubezpieczycielem zwykle bardzo się opłaca. Na skutek sporu sądowego można uzyskać o wiele wyższe odszkodowania niż w przypadku przyjęcia propozycji zakładu ubezpieczeń.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Walczysz o odszkodowanie?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach o odszkodowanie działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że walka o odszkodowanie to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

   

  Umów się na konsultację!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu