naderwanie miesnia dwuglowego uda odszkodowanie

Naderwanie mięśnia dwugłowego uda – odszkodowanie

Naderwanie mięśnia dwugłowego uda jest urazem, który najczęściej spotyka osoby uprawiające sport. Może on jednak być również wynikiem działania siły zewnętrznej, z którą można mieć do czynienia na przykład w sytuacji wypadku drogowego. Jakie są objawy naderwania mięśnia dwugłowego uda? Jak wygląda leczenie tego rodzaju kontuzji? Czy kiedy do niego dojdzie, można uzyskać odszkodowanie? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w poniższym wpisie. Zapraszam do przeczytania artykułu „Naderwanie mięśnia dwugłowego uda – odszkodowanie„.

 

Pamiętaj, że jeśli potrzebujesz pomocy adwokata w sprawie o odszkodowanie, to jestem w stanie Ci pomóc. Moja Kancelaria Adwokacka w Poznaniu posiada bogate doświadczenie w sprawach o odszkodowania. Udzielam konsultacji dla klientów z całej Polski, w tym także online i telefonicznie. Zapraszam do kontaktu.

   

  Naderwanie mięśnia dwugłowego uda – istota

   

  Mięsień dwugłowy uda jest zlokalizowany w tylnej części nogi. Przechodzi on przez staw kolanowy oraz biodrowy. Mięsień dwugłowy uda pełni niezwykle ważną funkcję w organizmie człowieka. Mianowicie jest on odpowiedzialny za wiele ruchów wykonywanych przez każdego codziennie. Wśród nich wskazać można na przykład zginanie kolana, przywodzenie i rotowanie uda, pochylenie, a także unoszenie miednicy.

   

  Ból mięśnia dwugłowego uda powinien być objawem niepokojącym. Może on bowiem świadczyć o wystąpieniu różnego rodzaju urazów – stłuczenia, naciągnięcia, naderwania oraz zerwania. To ostatnie jest zdecydowanie najpoważniejszą dolegliwością, a jej leczenie wymaga najwięcej czasu.

   

  Odczuwany ból nie jest jednak jedyną dolegliwością, która powinna zaniepokoić. Otóż o naderwaniu mięśnia dwugłowego uda mogą świadczyć także krwiak bądź siniak, obrzęk, zmniejszenie możliwości wykonywania ruchów kończyną, a nawet wrażliwość danego miejsca na dotyk.

   

  Istnieje kilka przyczyn naderwania mięśnia dwugłowego uda. Otóż przede wszystkim jest to niewystarczająca rozgrzewka, a ponadto gwałtowny ruch (na przykład wyskok bądź zatrzymanie), czy też przetrenowanie. Co więcej, tego rodzaju uraz może powstać również wskutek działania siły zewnętrznej. W praktyce jest nią najczęściej uderzenie w związku z wypadkiem drogowym.

   
  Sprawdź również: Niedowidzenie połowicze dwuskroniowe – odszkodowanie
   

  Zerwanie a naderwanie mięśnia uda

   

  Zerwanie i naderwanie mięśnia dwugłowego uda to najpoważniejsze postaci jego urazów. Pomiędzy nimi zachodzą pewne podobieństwa oraz różnice, o których warto jest wiedzieć, aby móc rozpoznać te dwie formy.

   

  Zerwanie mięśnia dwugłowego uda polega na uszkodzeniu wszystkich albo prawie wszystkich włókien, a także naczyń krwionośnych oraz nerwów. Wskutek tego urazu pacjent odczuwa niezwykle silny ból oraz nie ma kontroli nad mięśniami. Jego powstaniu towarzyszy zwykle charakterystyczny odgłos chrupnięcia.

   

  Przyczyną zerwania mięśnia dwugłowego uda jest najczęściej przeciążenie podczas jego pracy. W praktyce jest to zazwyczaj intensywna aktywność fizyczna bez odpowiedniej rozgrzewki. Możliwe jest także zerwanie będące skutkiem wypadku. W takiej sytuacji bowiem na ciało poszkodowanego działają siły o wartościach, które mogą spowodować różnego rodzaju groźne urazy.

   

  Jeżeli zaś chodzi o naderwanie mięśnia dwugłowego uda, to ma ono miejsce w sytuacji, gdy dochodzi do przerwania co najmniej 5% jego włókien. W tym przypadku pacjent także odczuwa ból, jednakże jest on słabszy niż podczas zerwania. Naderwaniu mięśnia dwugłowego uda towarzyszy zwykle pojawienie się skurczy oraz wgłębienie w miejscu, w którym doszło do uszkodzenia.

   

  Naderwanie mięśnia dwugłowego uda ma podobne przyczyny jak jego zerwanie, tyle że siły powodujące uszkodzenie są słabsze. Również jego leczenie zajmuje mniej czasu.

   
  Zobacz również: Odszkodowania po wypadku samochodowym
   
  "<yoastmark

   

  Leczenie i rehabilitacja po naderwaniu mięśnia uda

   

  Zerwanie i naderwanie mięśnia dwugłowego uda to poważny uraz, ponieważ silnie ogranicza codzienne funkcjonowanie. Zazwyczaj kontuzja ta uprzykrza życie przez co najmniej 5 dni.

   

  Kiedy już dojdzie do urazu, należy podjąć szybkie działania. Przede wszystkim trzeba powstrzymać się od aktywności fizycznej, która mogłaby jeszcze bardziej zaszkodzić. Istotny jest bowiem odpoczynek, ponieważ tkanki, które uległy uszkodzeniu muszą mieć czas niezbędny do regeneracji.

   

  Następnie warto przyłożyć na 15-20 minut zimny okład. Można go przygotować z lodu bądź też z gotowego żelowego kompresu chłodzącego. Taki zabieg należy powtarzać co 2-3 godziny przez 3-5 dni. Pozwoli on zmniejszyć ból, a także obrzęk powstały w wyniku urazu. Miejsce, w którym doszło do kontuzji, warto także delikatnie ucisnąć za pomocą bandaża elastycznego. Dzięki temu nie będzie zbierał się płyn i nie powstanie wysięk. Dobrze też umieścić kontuzjowaną nogę nieco wyżej, aby umożliwić odpływ krwi.

   

  Gdyby okazało się, że samodzielne leczenie nie jest wystarczające, należy udać się do lekarza. Po wykonaniu odpowiednich badań będzie on mógł zadecydować o dalszym przebiegu leczenia.

   

  Terapia lekarska rozpoczyna się od wykonania zdjęcia RTG. Pozwoli ono zweryfikować, czy doszło do naderwania mięśnia, czy też jego zerwania. W zależności od stopnia uszkodzenia leczenie może trwać około 5 dni, natomiast w przypadku naprawdę poważnego urazu czas kuracji może być dłuższy. Aby jednak móc zastosować odpowiedni rodzaj terapii, niezbędne jest badanie USG bądź też rezonans magnetyczny.

   

  Leczenie naderwania mięśnia dwugłowego może obejmować zastosowanie następujących metod:

   

  • laseroterapię,
  • zabiegi fizykalne,
  • magnetoterapię,
  • ultradźwięki,
  • hydroterapię,
  • miejscowo stosowaną krioterapię,
  • plastrowanie dynamiczne,
  • specjalistyczne masaże,
  • ćwiczenia izometryczne, koncentryczne oraz rozciągające,
  • techniki powodujące obniżenie napięcia mięśniowego i poprawiające krążenie.

   

  W przypadku naderwania mięśnia dwugłowego uda niezwykle przydatna może okazać się także rehabilitacja. Powinna być ona jednak wykonywana pod okiem specjalisty, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjentowi. Dobre efekty przynosi pływanie, jednakże w każdej sytuacji należy skonsultować się z rehabilitantem.

   
  Przeczytaj także: Odszkodowanie komunikacyjne
   

  Naderwanie mięśnia uda – odszkodowanie

   

  Jak już wcześniej zostało wspomniane, naderwanie mięśnia uda może być wynikiem wypadku drogowego. W takiej sytuacji jego ofierze jak najbardziej należy się odszkodowanie z tytułu powstania tego rodzaju urazu.

   

  Żeby uzyskać świadczenie, należy zgłosić powstanie szkody u ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. Gdyby okazało się, że nie posiada on polisy od odpowiedzialności cywilnej, wówczas odszkodowanie może wypłacić Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i to właśnie do tej instytucji można zgłosić swoje roszczenie.

   

  Zakład ubezpieczeń ma 30 dni na rozpatrzenie sprawy oraz podjęcie decyzji o wypłacie odszkodowania. Jeżeli jego wysokość okaże się niezadowalająca dla poszkodowanego, wówczas będzie on mógł złożyć odwołanie. W takiej sytuacji ubezpieczyciel jeszcze raz rozpatrzy sprawę. Gdyby jednak i to rozstrzygnięcie nie było satysfakcjonujące, istnieje możliwość skierowania danej sprawy do rozpatrzenia na drodze sądowej.

   

  W postępowaniu przez sądem po rozpoznaniu wszystkich okoliczności sprawy zostanie wydany wyrok. Istnieje jednak możliwość wniesienia apelacji do sądu drugiej instancji. Po wniesieniu pisma sąd wyznaczy termin rozprawy apelacyjnej, na której rozpozna słuszność podnoszonych zarzutów.

   

  W niektórych przypadkach możliwe jest także wniesienie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Wartość przedmiotu zaskarżenia musi jednak wynosić co najmniej 50 tysięcy złotych.

   

  W sprawach odszkodowawczych niezwykle przydatna może okazać się pomoc adwokata lub radcy prawnego, który specjalizuje się w sprawach odszkodowawczych. Wesprze on nie tylko w postępowaniu przedsądowym wobec ubezpieczyciela, ale również w postępowaniu sądowym, w tym pomoże przygotować materiał dowodowy istotny z punktu widzenia danej sprawy.

   

  Zerwanie mięśnia uda – odszkodowanie

   

  Zerwanie mięśnia uda także może stanowić podstawę do uzyskania odszkodowania. Może ono bowiem również wynikać z wypadku drogowego.

   

  W takiej sytuacji należy zgłosić szkodę do zakładu ubezpieczeń sprawcy zdarzenia. Ubezpieczyciel będzie miał 30 dni na podjęcie decyzji w przedmiocie wypłaty odszkodowania oraz jego wysokości. Od wydanego rozstrzygnięcia przysługuje odwołanie. Po jego wniesieniu zakład ubezpieczeń rozpatrzy daną sprawę jeszcze raz. W postępowaniu wobec ubezpieczyciela przydatna może się okazać pomoc adwokata lub radcy prawnego. Profesjonalny pełnomocnik pomoże przede wszystkim sformułować odpowiednie roszczenia oraz zgromadzić właściwy materiał dowodowy.

   

  Jeżeli jednak ponowne rozpatrzenie sprawy będzie niepomyślne dla poszkodowanego, będzie on mógł wnieść pozew do sądu. W takiej sytuacji także przydaje się wsparcie prawnika. Pomoże on bowiem nie tylko sporządzić pozew, ale także zebrać wszelkie dowody i przygotować strategię procesową. Ponadto, gdyby okazało się, że wydany przez sąd wyrok nie satysfakcjonuje poszkodowanego, wspomoże on w przygotowaniu apelacji do sądu drugiej instancji. Bez względu na instancję adwokat lub radca prawny będzie mógł także zastępować w procesie swojego mocodawcę. To rozwiązanie jest niezwykle przydatne, ponieważ wiele osób nie orientuje się w przepisach proceduralnych, które są skomplikowane, a ich nieznajomość może pociągać za sobą negatywne skutki procesowe.

   

  Gdyby jednak wyrok zapadły w postępowaniu apelacyjnym był niesatysfakcjonujący, możliwe jest wniesienie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego, pod warunkiem istnienia odpowiednich powodów. Ważność przedmiotu zaskarżenia musi jednak wynosić przynajmniej 50 tysięcy złotych.

   

  Należy również pamiętać, że spór może zostać rozwiązany w drodze mediacji. Postępowania mediacyjne zyskują na popularności w ostatnich latach. W czasie mediacji wsparcie ze strony prawnika również może okazać się cenne.

   

  Co jest niezwykle istotne, gdyby sprawca wypadku nie posiadał ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, poszkodowany również może uzyskać należne mu świadczenie. W tym celu powinien on skierować swoje roszczenie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Instytucja ta została bowiem powołana, aby pomagać poszkodowanym między innymi w takich właśnie sytuacjach.

   

  Dziękuję za przeczytanie artykułu „Naderwanie mięśnia dwugłowego uda – odszkodowanie„. Zapraszam także do przeczytania innych wpisów na moim blogu.

   

  Potrzebujesz pomocy radcy prawnego? Walczysz o odszkodowanie?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach o odszkodowania działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że walka o odszkodowanie to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu