zlamane-zebro-odszkodowanie

Złamane żebro odszkodowanie

Złamane żebro nierzadko jest jednym ze skutków wypadku drogowego. W wyniku zderzenia na ciało człowieka działają bowiem różne siły, które mogą uszkodzić kości. Poszkodowany w wypadku, który doznał złamania żebra, może ubiegać się o odszkodowanie oraz inne świadczenia, w zależności od okoliczności zdarzenia. Jak uzyskać odszkodowanie za złamane żebro? Kiedy można starać się o jednorazowe odszkodowanie za złamane żebro z ZUS? W poniższym wpisie „Złamane żebro odszkodowanie” prezentuję zwięzły poradnik.

 

Jeśli szukasz pomocy po złamaniu żebra, to możesz skorzystać z mojej Kancelarii Adwokackiej – ODSZKODOWANIA POZNAŃ. Udzielam konsultacji dla klientów z całej Polski, w tym także online i telefonicznie. Zapraszam do kontaktu:

   

  Złamane żebro – odszkodowanie: główne wnioski

   

  Jeśli nie masz czasu czytać całego artykułu, to poniżej prezentuję jego główne wnioski:

   

  • Poszkodowanemu, który doznał złamania żebra w wyniku wypadku drogowego, przysługuje odszkodowanie za złamane żebro oraz zadośćuczynienie za złamane żebro.
  • Aby uzyskać odszkodowanie, należy złożyć wniosek u ubezpieczyciela.
  • Wysokość odszkodowania za złamane żebro może sięgnąć nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.
  • Podstawą do uzyskania odszkodowania może być również stłuczenie żebra.
  • Oprócz świadczenia z prywatnej polisy poszkodowanemu przysługuje również odszkodowanie za złamane żebro z ZUS.

   
  Przeczytaj także: Złamanie miednicy – odszkodowanie
   

  Jakich świadczeń można dochodzić po złamaniu żebra

   

  Jak już zostało powiedziane na wstępie, poszkodowany w wypadku drogowym, który doznał złamania żebra, może ubiegać się o różnego rodzaju świadczenia. Najważniejsze z nich to odszkodowanie za złamanie żebra oraz zadośćuczynienie za złamanie żebra.

   

  Złamane żebro – odszkodowanie

   

  Odszkodowanie jest świadczeniem o charakterze kompensacyjnym. Zostało ono uregulowane w art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego (KC). Otóż w przepisie tym postanowiono, iż w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

   

  Z przepisu tego jednoznacznie wynika, że odszkodowanie za złamane żebro powinno w całości pokryć doznaną szkodę. Oznacza to, że poszkodowany powinien otrzymać zwrot wydatków również na przykład za koszty związane z przejazdami do placówek medycznych, zakupem sprzętu rehabilitacyjnej, czy też specjalnej żywności.

   

  Złamane żebro – zadośćuczynienie

   

  Podobnym świadczeniem do odszkodowania jest zadośćuczynienie za złamane żebro. Dotyczy ono jednak szkody niematerialnej, a więc krzywdy (bólu, cierpienia). Instytucja ta została skodyfikowana w art. 445 § 1 KC. Przepisie tym zawarto następującą dyspozycję: w wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

   

  W przypadku złamanego żebra zadośćuczynienie może stanowić niezwykle istotny element kompensacji szkody będącej wynikiem wypadku drogowego. Otóż wskutek tego złamania żebra jakość życia poszkodowanego ulega znacznemu pogorszeniu, a codzienne funkcjonowanie staje się poważnie utrudnione. Wszystko to wiąże się z bólem i cierpieniem, co jest brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości świadczenia.

   
  Sprawdź także: Afazja mowy i zaburzenia mowy a odszkodowanie
   

  zlamane-zebro-odszkodowanie
  złamane żebro – odszkodowanie

   

  Kiedy można dostać odszkodowanie za złamane żebra?

   

  Do złamania żebra może dojść w różnych okolicznościach. Najczęściej jest to jednak wypadek drogowy albo kontuzja związana z uprawianiem sportu. Jeżeli chodzi o pierwszy z wymienionych przypadków, uraz ten powstaje wskutek silnego uciśnięcia pasów bezpieczeństwa. Z tego też względu warto najszybciej jak tylko to możliwe udać się na konsultację medyczną w celu sprawdzenia, czy faktycznie doszło do złamania. Należy również zwrócić uwagę, że niektóre objawy świadczące o urazie żeber mogą pojawić się dopiero po kilku dniach.

   

  Odniesienie urazu w postaci złamania żeber w wyniku wypadku drogowego może stanowić podstawę do uzyskania odszkodowania. Aby tak jednak tak się stało, nie można być wyłącznym sprawcą tego zdarzenia.

   

  Ile można dostać odszkodowania za złamanie żebra?

   

  Nie można wskazać konkretnej kwoty, którą można uzyskać w wyniku złamania żebra. Wszystko uzależnione jest bowiem od okoliczności danej sprawy, a w szczególności od charakteru złamania. Istotne są również takie kwestie jak na przykład możliwość zapewnienia opieki poszkodowanemu, czy też to jak długo odczuwa on ból będący wynikiem urazu. Niemniej jednak można wskazać, iż za złamanie żeber poszkodowany może liczyć na kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy złotych tytułem odszkodowania oraz podobną kwotę zadośćuczynienia.

   
  Zobacz również: Artroskopia barku – odszkodowanie
   

  Jak uzyskać odszkodowanie za złamane żebro?

   

  Uzyskanie odszkodowania za złamane żebro wiąże się z koniecznością zgłoszenia szkody. Jeżeli chodzi o uraz powstały w wyniku wypadku drogowego, należy pozyskać dane jego sprawcy. Następnie konieczne jest zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi, u którego sprawca posiada polisę od odpowiedzialności cywilnej. Wówczas rozpocznie się procedura likwidacyjna, którą prowadzi zakład ubezpieczeń. Jeżeli okaże się, że uzyskana w ten sposób kwota odszkodowania nie będzie dla poszkodowanego zadowalająca, będzie on mógł wnieść odwołanie od wydanej decyzji. W takim przypadku ubezpieczyciel jeszcze raz zajmie się daną sprawą. Gdyby jednak okazało się, że ponowne rozstrzygnięcie również nie jest satysfakcjonujące dla pacjenta, może on skorzystać z drogi sądowej. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego sprawa może zostać rozpoznana przez sąd pierwszej i następnie drugiej instancji, o ile zostanie wniesiona apelacja.

   

  Należy również zwrócić uwagę, że poszkodowany może zawrzeć z zakładem ubezpieczeń ugodę. Można tego dokonać przed sądem albo przed mediatorem. Ugoda zawarta przed mediatorem może mieć moc ugody sądowej, jeżeli zostanie zatwierdzona przez sąd.

   

  odszkodowanie-za-zlamanie-zebra
  odszkodowanie za złamanie żebra

   

  Jakie dokumenty do odszkodowania za złamane żebra?

   

  Uzyskanie odszkodowania jest możliwe po złożeniu wniosku w tym przedmiocie u ubezpieczyciela. Należy jednak dołączyć do niego inne dokumenty, które będą wskazywać na okoliczności sprawy. Wśród nich wyróżnić wypada:

   

  • dokumentację medyczną z całego procesu leczenia;
  • fotografie poniesionych obrażeń;
  • dokumentację pozwalającą na określenie doznanych szkód majątkowych, na przykład utraconych dochodów;
  • faktury za usługi związane z kosztami leczenia.

   

  Powinny to być oryginały, jednakże mając na uwadze, że mogą się one przydać w przyszłości, warto zrobić ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza. Usługa ta nie jest droga, a może znacznie ułatwić załatwianie spraw.

   

  Stłuczenie żeber – odszkodowanie

   

  Innym urazem, który nierzadko powstaje w wyniku wypadku drogowego, jest ich stłuczenie żeber. Objawia się ono poprzez ból w trakcie oddychania, a także dotyku oraz pojawienie się zasinienia. Ból jest szczególnie dotkliwy podczas wydychanie i, co więcej, może się on nasilać. Powodem takiego stanu rzeczy jest rozprężaniem płuc, mięśni międzyżebrowych, a równocześnie rozprężaniem klatki piersiowej i żeber. Jeżeli zaś chodzi o ból, to jest odczuwalny także podczas badania lekarskiego oraz w trakcie spania, kiedy poszkodowany chce zmienić pozycję w łóżku. Dolegliwości te mogą nieprzyjemnie utrudnić codzienne funkcjonowanie, a także przełożyć się na inne problemy, na przykład dotyczące snu.

   

  Z tego też względu stłuczenie żeber może stanowić podstawę do uzyskania odszkodowania. Procedura jest analogiczna jak w przypadku ich złamania. Niemniej jednak wysokość  odszkodowania za stłuczenie żeber będzie niższa niż w sytuacji złamania żeber. Wynika to bowiem z charakteru urazu i jego ciężkości. Należy jednak dodać, że poszkodowanemu, który doznał stłuczenia żeber w wyniku wypadku drogowego, może również przysługiwać prawo do uzyskania zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. W takim przypadku duże znaczenie będzie miał odczuwany ból oraz czas utrudnienia codziennego funkcjonowania.

   

  Złamane żebra – odszkodowanie z ZUS

   

  Jeżeli złamanie żebra miało miejsce podczas wykonywania pracy i skutkuje zaistnieniem niezdolności do jej świadczeniem, istnieje możliwość uzyskania jednorazowego odszkodowania za złamanie żebra z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

   

  Generalnie prawo to przysługuje osobom, które spełniają dwa warunki. Po pierwsze, są one objęte ubezpieczeniem wypadkowym, a po drugie, wskutek wypadku przy pracy albo choroby zawodowej stały się długotrwale lub stale niezdolne do pracy.

   

  Pod pojęciem stałego uszczerbku na zdrowiu należy rozumieć naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu i nie rokuje poprawy. Z kolei długotrwałym uszczerbkiem na zdrowiu jest naruszeniem sprawności organizmu, które trwa co najmniej 6 miesięcy, jednakże istnieje możliwość poprawy stanu zdrowia poszkodowanego.

   

  ZUS, po zakończeniu leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego, dokona oceny jego stanu zdrowia. Zbada również jego związek z urazem, który miał miejsce.

   

  Wysokość jednorazowego odszkodowania ustalana jest w sposób następujący – jest to 20% wysokości przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach o odszkodowania działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że walka o odszkodowanie za złamane żebra to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych.Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

  • Mój mąż uległ wypadkowi w pracy wpadł do studzienki gdzie doznał urazu klatki piersiowej po prześwietleniu. RTG okazało się że doznnał złamania żebra lX w linii środkowej po stronie prawej z opisem Uraz leczenie trwało od 12.04.2022 do 31. 05.2022 muszę zaznaczyć że było to bolesne doświadczenie i do dzisiejszego dnia jeśli ciężej popracuje a pracuje w budownictwie to nadal odczowa ból po stronie prawej zogłosiłto do ZUS i właśnie dzisiaj tj. 11.08 dostał orzeczenie lekarz ZUS który nawet go nie widział orzeczenie brzmi : Wg opinii lekarza POZ- badany leczony zachować o-bez powikłań. Uraz nie spowodował skutków trwałych orzeka się trwały 0% uszczerbku na zdrowiu. I pytam a co z bólem jakiego doznał i nadal odczówa przy każdej cięższej pracy czy zmianami pogodowymi. Jak można orzekać ZAOCZNIE nawet nie widzącą pacjenta. Jest ubezpieczony i co tak poprostu nic mu się ie należy?
   .

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu