Zerwane ścięgno Achillesa odszkodowanie

Zerwane ścięgno Achillesa odszkodowanie

Zerwane ścięgno Achillesa odszkodowanie: Ścięgno Achillesa to najgrubsze oraz najsilniejsze ścięgno w ciele człowieka. Jest ono odpowiedzialne za prawidłowe chodzenie, bieganie oraz skakanie. Zerwane ścięgno Achillesa to uraz, który może przytrafić się każdemu z nas, a już szczególnie wszystkim tym, którzy zajmują się zawodowym lub amatorskim uprawianiem sportu. Tego rodzaju kontuzja może być poważna w skutkach, gdyż potrafi wyeliminować z aktywności na dłuższy czas. Czy można uzyskać odszkodowanie za zerwane ścięgno Achillesa? Jeżeli tak, w jaki sposób można to zrobić? W niniejszym wpisie przedstawiamy garść porad, które przydadzą się w przypadku doznania urazu.

 

W niniejszym artykule znajdziesz odpowiedź na następujące kwestie:

 • Zerwane ścięgno Achillesa – leczenie i rehabilitacja
 • Powrót do pracy po zerwanym ścięgnie Achillesa
 • Ile procent uszczerbku na zdrowiu za zerwane ścięgno Achillesa?
 • Zerwane ścięgno Achillesa odszkodowanie
 • Naderwane ścięgno Achillesa odszkodowanie
 • Zerwane ścięgno Achillesa odszkodowanie z ZUS
 • Jak uzyskać odszkodowanie po zerwaniu ścięgna Achillesa?

 

Miłej lektury! 😊

Jeśli szukasz pomocy po zerwaniu ścięgna Achillesa, to możesz skorzystać z mojej Kancelarii Adwokackiej – ODSZKODOWANIA POZNAŃ. Udzielam konsultacji dla klientów z całej Polski, w tym także online i telefonicznie. Zapraszam do kontaktu:

   

  Zerwane ścięgno Achillesa – leczenie i rehabilitacja

   

  Leczenie zerwanego ścięgna Achillesa rozpoczyna się od wizyty u lekarza specjalisty, czyli u ortopedy. Natomiast rodzaj kuracji uzależniony jest od stopnia uszkodzenia i zawsze decyduje o nim lekarz prowadzący.

   

  Jeżeli doszło do częściowego zerwania ścięgna Achillesa, wówczas istnieje możliwość zastosowania leczenia zachowawczego. Polega ono na unieruchomieniu nogi za pomocą ortezy. Niezwykle przydatne jest również jej odciążenia dzięki kuli. Ponadto w przypadku tego typu urazu możliwe jest także zastosowanie osocze bezpłytkowe. Terapia ta ma na celu przyspieszenie gojenia się tkanek, które uległy uszkodzeniu.

   

  Natomiast w sytuacji całkowitego zerwania ścięgna Achillesa leczenie będzie wymagało przeprowadzenia operacji chirurgicznej. Tego rodzaju zabieg polega na zbliżeniu zerwanych końców ścięgna oraz ich zeszyciu.

   

  Zerwane ścięgno Achillesa to bardzo poważna kontuzja dla osób zajmujących się uprawianiem sportu. Ten uraz doprowadził do zakończenia karier wielu profesjonalnych sportowców. Bardzo istotnie wpływa na sprawność, komfort poruszania się i możliwość nawet amatorskiego uprawiania sportu.

  Przeczytaj również: Złamane żebro odszkodowanie
   

  Powrót do pracy po zerwanym ścięgnie Achillesa

   

  Bez względu na rodzaj urazu zerwanie ścięgna Achillesa wiąże się z poważnym dyskomfortem oraz ograniczeniami fizycznymi. Każdy organizm jest inny, przez co inne jest poczucie bólu oraz szybkość dochodzenia do pełni sprawności.

   

  W przypadku częściowego zerwania ścięgna Achillesa niezwykle istotna jest rehabilitacja. W każdej sytuacji to właśnie osoba ją prowadząca wraz z lekarzem powinny zadecydować o możliwości powrotu do pracy zawodowej.

   

  Jeżeli zaś chodzi o rekonwalescencję po operacji, również przydatna jest rehabilitacja. Lekarze jednakże twierdzą, że do pracy siedzącej można już wrócić po trzech lub czterech dniach od zabiegu. Nie można się przemęczać, aby nie nadwyrężyć ścięgna. Natomiast powrót do pracy w wymiarze sprzed kontuzji możliwy jest dopiero po upływie dwóch miesięcy. Jeżeli praca wiązała się z wyjątkową aktywnością fizyczną to powrót do pracy po zerwaniu ścięgna Achillesa może zająć nawet więcej.
   
  Sprawdź także: Złamanie miednicy – odszkodowanie
   

  Ile procent uszczerbku na zdrowiu za zerwane ścięgno Achillesa?

   

  Wiele osób, którym przytrafiła się tego rodzaju kontuzja, zastanawia się, ile procent uszczerbku na zdrowiu stanowi zerwanie ścięgna Achillesa. Prawidłowe ustalenie tego parametru jest niezwykle istotne, jeżeli dana osoba zamierza ubiegać się o odszkodowanie.

   

  Lekarze pomagający pacjentom w powrocie do zdrowia wskazują, że procent uszczerbku na zdrowiu uzależniony jest od kilku czynników. Mianowicie chodzi tutaj o:

  • stopień doznanego urazu
  • proces leczenia
  • ewentualne powikłania.

   

  Niemniej jednak można powiedzieć, iż uszczerbek na zdrowiu w przypadku zerwania ścięgna Achillesa może wynosić od 1% do 35%. W praktyce najczęściej występują sytuacje, w których lekarze-orzecznicy stwierdzają uszczerbek w wysokości od 1% do 20%. Wszystko to sprawia, że w przypadku zerwania ścięgna Achillesa istnieje realna szansa na uzyskanie wysokiego odszkodowania.

   

  Zerwane ścięgno Achillesa odszkodowanie

   

  W przypadku zerwania ścięgna Achillesa istnieje możliwość uzyskania odszkodowania. Co więcej, jego źródłem może być zarówno prywatna polisa, jak i ubezpieczenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

   

  Aby jednak możliwe było skorzystanie z prywatnej polisy, należy uprzednio wykupić ją u któregoś z ubezpieczycieli. Następnie rozpocznie się wewnętrzna procedura związana z ustaleniem wysokości uszczerbku na zdrowiu, który będzie stanowił podstawę do naliczenia odszkodowania. W tym celu poszkodowany zostanie wezwany na komisję lekarską, gdzie jego uraz przeanalizuje specjalista.

   

  Poszkodowany, jeżeli nie zgadza się ze stanowiskiem orzecznika, może wnieść odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Gdyby okazało się, że zapadłe w jego wyniku rozstrzygnięcie również będzie dla niego niesatysfakcjonujące, wówczas może on wnieść sprawę do sądu o odszkodowanie za zerwanie ścięgna Achillesa.

   

  Wysokość odszkodowania za zerwanie ścięgna Achillesa zależy od kilku okoliczności – w szczególności od wartości wykupionej polisy. Prawda jest jednak taka, że ubezpieczyciele często zaniżają wysokość przyznanego odszkodowania. W przypadku wejścia na drogę sądową z ubezpieczycielem istnieje możliwość uzyskania wyższego odszkodowania.

   
  Zobacz również: Afazja mowy i zaburzenia mowy a odszkodowanie
   

  Zerwane ścięgno Achillesa odszkodowanie
  Zerwane ścięgno Achillesa odszkodowanie

   

   

  Naderwane ścięgno Achillesa odszkodowanie

   

  Podobnie jak zerwanie ścięgna Achillesa, również naderwane ścięgno Achillesa, może stanowić podstawę do uzyskania odszkodowania. W takim przypadku także konieczne jest zawiadomienie ubezpieczyciela, u którego poszkodowany posiada wykupioną polisę. Po dokonaniu zgłoszenia należy zaczekać na wezwanie na komisję. Lekarz dokładnie obejrzy uraz oraz zapozna się z dokumentacją medyczną, po czym określi uszczerbek na zdrowiu w sposób procentowy.

   

  Jeżeli poszkodowany nie będzie zadowolony z orzeczenia lekarza, które stanowi podstawę do ustalenia wysokości odszkodowania, może wnieść odwołanie. Wówczas ubezpieczyciel ponownie rozpozna sprawę. Gdyby jednak okazało się, że jego rozstrzygnięcie w dalszym ciągu nie zadowala poszkodowanego, ma on prawo do skierowania swojej sprawy na drogę sądową w celu dochodzenia odszkodowania za naderwane ścięgno Achillesa.

   

  Sądowne dochodzenie odszkodowania po naderwaniu ścięgna Achillesa daje realną szansę na uzyskanie wyższego odszkodowania. Pamiętajmy jednak, że naderwane ścięgno Achillesa to mniej poważna kontuzja niż jego zerwanie, w zw. z tym i wysokość ewentualnego odszkodowania może być odpowiednio wyższa.

   

  Zerwane ścięgno Achillesa odszkodowanie z ZUS

   

  Niezależnie od tego, czy dany poszkodowany posiada polisę u prywatnego ubezpieczyciela, może on uzyskać odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wypłaca on bowiem jednorazowe świadczenie w przypadku niezdolności do pracy powstałej wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, czego efektem jest stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu.

   

  Poprzez stały uszczerbek na zdrowiu należy rozumieć naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu i nie rokuje poprawy. Z kolei długotrwały uszczerbek na zdrowiu to naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu przez ponad 6 miesięcy, przy czym istnieje możliwość poprawy stanu zdrowia. I to właśnie w tej kategorii należy traktować zerwane ścięgno Achillesa.

   

  Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu dokonuje lekarz-orzecznik ZUS. Co więcej, zbada on również jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Nastąpi to po zakończeniu leczenia oraz rehabilitacji.

   

  Kto może uzyskać odszkodowanie z ZUS za zerwane ścięgno Achillesa?

   

  Wniosek o wypłatę świadczenia może zgłosić każdy, kto jest objęty ubezpieczeniem wypadkowym albo doznał uszczerbku na zdrowiu, o którym mowa powyżej. Krąg uprawnionych osób jest więc bardzo szeroki.

   

  Wysokość odszkodowania z ZUS za zerwane ścięgno Achillesa

   

  Odszkodowanie z ZUS ma charakter jednorazowego świadczenia. Jego wysokość to 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Co jest niezwykle istotne, kwota należnego odszkodowania ulega corocznej zmianie, a jego stawka jest aktualna od dnia 1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca roku następnego.

   

  Jak uzyskać odszkodowanie po zerwaniu ścięgna Achillesa?

   

  Tryb postępowania w sprawie odszkodowania po zerwaniu ścięgna Achillesa zależy od tego, od kogo domagamy się odszkodowania. Inaczej jawi się ścieżka postępowania w przypadku sporu z prywatnym ubezpieczycielem, a inaczej przeciwko ZUS. Poniżej opiszemy każdą z tych ścieżek.

   

  Jak uzyskać odszkodowanie za Achillesa od prywatnego ubezpieczyciela?

   

  Jeżeli chodzi o odszkodowanie po zerwaniu ścięgna Achillesa, które można uzyskać z prywatnej polisy, należy w pierwszej kolejności dokładnie zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. W dokumencie tym określone są wszystkie prawa i obowiązki stron umowy.

   

  Następnym krokiem jest zgłoszenie wypadku u ubezpieczyciela. Można to zrobić na kilka sposobów – osobiście w oddziale, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wówczas sprawie zostanie nadany bieg, co oznacza, że ubezpieczyciel zapozna się z dokumentacją medyczną poszkodowanego, a także wezwie go na komisję lekarską. W jej trakcie zostanie ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu, co pozwoli na określenie wysokości należnego świadczenia.

   

  Poszkodowany może nie zgodzić się z zapadłym w ten sposób rozstrzygnięciem. Wówczas przysługuje mu prawo do złożenia odwołania. Jeżeli i ono nie będzie dla niego satysfakcjonujące, pozostaje skierowanie sprawy na drogę sądową.

   

  Postępowanie w tym zakresie, ze względu na wartość przedmiotu sporu (zwykle poniżej 75 tysięcy złotych), należy do właściwości sądu rejonowego. Aby je wszcząć, należy przygotować pozew, w którym określone zostaną wszystkie żądania oraz wnioski dowodowe. Najważniejszymi dowodami będą nie tylko twierdzenia poszkodowanego, ale również dokumentacja medyczna.

   

  Gdyby okazało się, że wyrok wydany przez sąd pierwszej instancji nie zadowala poszkodowanego, wówczas może on wnieść apelację do sądu okręgowego. Ten może orzec co do istoty sprawy albo przekazać ją do ponownego rozstrzygnięcia sądowi rejonowemu.

   

  Trzeba również pamiętać, że na każdym etapie sporu sądowego strony mogą zawrzeć ugodę lub udać się do mediatora. Ugoda, bez względu na to, czy zostanie sporządzona przez strony, czy też przez mediatora, ma moc prawnie obowiązującą po zatwierdzeniu przez sąd.

   

  Jak uzyskać odszkodowanie za Achillesa z ZUS?

   

  Jeżeli chodzi o odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to również należy zgłosić fakt zerwania ścięgna Achillesa. ZUS wezwie poszkodowanego na komisję, która orzeknie o procentowym uszczerbku na zdrowiu. Gdyby poszkodowany nie zgadzał się na wyznaczoną kwotę, wówczas może wnieść odwołanie do sądu okręgowego, który jeszcze raz rozpatrzy całą sprawę. W tym przypadku kluczowe znaczenie będą mieć dokumenty dotyczące leczenia. Gdyby jednak okazało się, że wyrok także nie jest satysfakcjonujący, istnieje możliwość wniesienia apelacji do sądu apelacyjnego.

   

  Problemy ze ścięgnem Achillesa nie ograniczają się wyłącznie do sportowców. Również osoby pracujące fizycznie, czy też prowadzące aktywny tryb życia, są narażone na urazy w postaci jego zerwania oraz naderwania. Warto mieć jednak świadomość, iż w takim przypadku możliwe jest uzyskanie odszkodowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli natomiast ktoś posiada polisę u prywatnego ubezpieczyciela, wówczas powinien również dokładnie przestudiować ogólne warunki ubezpieczenia. Może się bowiem okazać, że przysługuje mu także świadczenie wynikające z tego tytułu.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Walczysz o odszkodowanie?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

  W trudnych sprawach o odszkodowania działam w CAŁEJ POLSCE!

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że zerwanie Achillesa to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata.

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu