zaniżone odszkodowania

Zaniżone odszkodowania

 

Wiele osób walczących z ubezpieczycielem mierzy się z problemem jakim są zaniżone odszkodowania. Problem polega na tym, że aby otrzymać przysługujące odszkodowanie, należy przejść przez procedurę przewidzianą przez danego ubezpieczyciela. Nie jest ona przesadnie skomplikowana, jednakże wiele firm ubezpieczeniowych czyni starania, aby wypłacane kwoty były dla nich jak najbardziej korzystne (zaniżone odszkodowania). Co można zrobić w takiej sytuacji zaniżonego odszkodowania? Czy istnieją możliwości dochodzenia swoich praw w walce z nieuczciwymi ubezpieczycielami? Odpowiedź na te oraz inne pytania znajdziesz w poniższym wpisie „zaniżone odszkodowania”.

 

Odzyskiwanie odszkodowań

 

Odszkodowanie jest jednorazowym świadczeniem, które pełni funkcję kompensacyjną. Oznacza to, że powinno ono wyrównać uszczerbek majątkowy będący skutkiem jakiegoś zdarzenia, na przykład wypadku komunikacyjnego.

 

Co ważne, odszkodowanie należy się nie tylko poszkodowanemu. Prawo do wystąpienia o nie przysługuje również jego najbliższym, którzy także w wyniku jakiegoś zdarzenia doznali szkody.

 

Bez względu na to, z jakiego powodu należne jest odszkodowanie, każda sprawa wymaga dokładnej analizy prawnej. Pozwoli ona nie tylko ustalić okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia, ale również oszacować kwotę adekwatną do poniesionego uszczerbku.

 

Należy również dodać, że odszkodowanie nie jest w wielu przypadkach jedynym świadczeniem, jakie przysługuje poszkodowanemu. Może on bowiem liczyć na pieniądze z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zwrot kosztów leczenia, przekwalifikowania się do wykonywania innego zawodu, czy też zwrot kosztów związanych z zakupem sprzętu rehabilitacyjnego oraz specjalnej żywności. Można ich dochodzić łącznie z odszkodowaniem, jednakże trzeba mieć na uwadze specyfikę danej sprawy.

 

Firmy pomagające w uzyskaniu odszkodowania

 

Osoba walcząca z ubezpieczycielem o zaniżone odszkodowania ma możliwość skorzystania z 2 grup podmiotów:

  • Kancelarii adwokackich (lub radcowskich),
  • Firm pomagających w uzyskaniu odszkodowania (tzw. kancelarii odszkodowawczych).

 

Kancelarie adwokackie (radcowskie) to podmioty, prowadzone przez adwokatów lub radców prawnych. Są to osoby mogące reprezentować klientów przed sądami wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym. Kancelarie adwokackie muszą działać zgodnie z ustawą – prawo o adwokaturze oraz z kodeksem etyki. W praktyce oznacza to, że nie mogą one zorganizować warunków umowy z klientem w sposób nieuczciwy lub nieetyczny. Są one także zobowiązane do działania w możliwie profesjonalny i rzetelny sposób.

 

Tymczasem firmy pomagające w uzyskaniu odszkodowania (kancelarie windykacyjne) są zwolnione z wyżej opisanych reguł. Nie muszą być związane ustawami o radcach prawnych lub prawem o adwokaturze. Często nie posiadają żadnych kodeksów etycznego działania względem klienta. Nie muszą dawać gwarancji, że sprawa będzie prowadzona przez adwokata lub radcę prawnego. Natomiast chętnie stosują bardzo agresywną reklamę.

 

Zaniżone odszkodowanie z OC

 

W wielu przypadkach postępowanie w przedmiocie wypłaty odszkodowania prowadzone przez ubezpieczyciela kończy się wypłatą zaniżonego świadczenia. W takim przypadku warto odwołać się od wydanej decyzji. Gdyby to rozwiązanie okazało się nieskuteczne, istnieje możliwość wniesienia sprawy na drogę sądową.

 

Skąd wiedzieć, że odszkodowanie zostało zaniżone przez ubezpieczyciela? W tym celu warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Doświadczony pełnomocnik procesowy wie o ile wartość wnieść powództwo do sądu, aby jego klient mógł liczyć na realne odszkodowanie i nie naraził się na pokrywanie kosztów strony przeciwnej.

 

zaniżone odszkodowania
zaniżone odszkodowania

 

Zaniżone odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

 

Również w przypadku tak zwanych szkód na osobie, a więc uszczerbku na zdrowiu, ubezpieczyciele nierzadko zaniżają wysokość należnych świadczeń. Wynika to przede wszystkim z nieprawidłowej (lub celowo niedoszacowanej) interpretacji stanu zdrowia poszkodowanego.

 

Firmy ubezpieczeniowe mają prawo wglądu do dokumentacji medycznej osoby, która doznała uszczerbku na zdrowiu. Jest ona poddawana ocenie lekarzy, którzy na co dzień współpracują z danym ubezpieczycielem. Niestety, niekiedy dokonują oni nieprawidłowej interpretacji wyników badań lekarskich bądź też ich opisów, co następnie staje się powodem do wypłaty świadczenia w kwocie nieadekwatnej do poniesionego uszczerbku.

 

W takim przypadku istnieje możliwość złożenia odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Wówczas ponownie rozpatrzy on daną sprawę i być może zmieni wysokość przyznanego świadczenia. Gdyby się okazało, że mimo wszystko jest ono niesatysfakcjonujące dla poszkodowanego, wówczas istnieje możliwość wniesienia sprawy do sądu.

 

Warto jednak wiedzieć, że również w przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu istnieje możliwość uzyskania „dopłaty” do odszkodowania. W tym celu należy zwrócić się o pomoc do adwokata lub radcy prawnego, który oceni sprawę i rozważy zasadność wnoszenia pozwu do sądu.

 

Zaniżone odszkodowanie z AC

 

Zaniżanie odszkodowań z AC jest problemem powszechnym. Ubezpieczyciele stosują różnego rodzaju sztuczki, aby tylko wypłacić świadczenie w niższej wysokości, aniżeli jest ono należne.

 

Ubezpieczyciele nierzadko zapisują w ogólnych warunkach umowy postanowienia dotyczące amortyzacji części pojazdu. Poszczególne elementy samochodu ulegają z biegiem czasu zużyciu, co ma wpływ na ich wartość. Warto o tym pamiętać, zawierając umowę z ubezpieczycielem. Na marginesie należy jednak dodać, iż wiele firm oferuje możliwość wykupienia zniesienia amortyzacji części.

 

Zaniżone odszkodowanie może być również efektem zaniedbań w procesie likwidacji. Mogą one leżeć zarówno po stronie poszkodowanego, jak i ubezpieczyciela. Warto więc dokładnie zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, aby ustrzec się przed ewentualnymi błędami oraz sprawdzić, czy działanie firmy jest z nimi zgodne.

 

Nierzadko ubezpieczyciele celowo zaniżają kalkulację naprawy pojazdu. Czynią to, ponieważ zakładają, iż poszkodowany będzie się od niej odwoływał. Zakładają więc sobie w ten sposób pewien margines. Jeżeli zatem ktoś jest niezadowolony z wysokości świadczenia, które proponuje jego ubezpieczyciel, może złożyć odwołanie, na mocy którego sprawa zostanie jeszcze raz rozpatrzona. Gdyby i to nie pomogło, pozostaje wniesienie pozwu do sądu albo cesja wierzytelności.

 

Zaniżona wartość odszkodowania – co robić?

 

Jeżeli poszkodowany nie zgadza się z wysokością odszkodowania, które proponuje mu ubezpieczyciel, powinien on złożyć odwołanie w tym zakresie. Wówczas sprawa zostanie rozpatrzona ponownie.

 

Gdyby jednak i to rozstrzygnięcie okazało się niesatysfakcjonujące, pokrzywdzony może odwołać się od decyzji ubezpieczyciela do sądu. W takim przypadku czeka go proces cywilny, który zostanie zainicjowany poprzez złożenie pozwu. Pismo to powinno zawierać przedstawienie stanowiska strony oraz jego uzasadnienie. Należy w nim zwięźle opisać zdarzenie, w wyniku którego doszło do zdarzenia stanowiącego podstawę do wypłaty odszkodowania. Nie można również zapominać o powołaniu dowodów. Przede wszystkim będą to dowody z opinii biegłych, na przykład lekarzy bądź też rzeczoznawców majątkowych – jest to zależne od charakteru danej sprawy.

 

Od wyroku, który wyda sąd pierwszej instancji (rejonowy albo okręgowy, w zależności od wartości przedmiotu sporu), istnieje możliwość wniesienia apelacji do sądu drugiej instancji (okręgowego albo apelacyjnego). Rozpoznając apelację, sąd może orzec co do istoty sprawy albo przekazać ją do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji.

 

Należy również zwrócić uwagę, że w toku postępowania sądowego – na każdym jego etapie – istnieje możliwość zawarcia ugody. Można tego dokonać przed sądem bądź też przed mediatorem. W tym drugim przypadku ugoda ma moc ugody sądowej, jeżeli zostanie zatwierdzona przez sąd.

 

Trzeba także pamiętać, że poszkodowany może skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Tego typu wsparcie może mieć bardzo szeroki charakter. Mianowicie może ono obejmować nie tylko analizę sprawy oraz sporządzenie pozwu, ale również reprezentowanie poszkodowanego przed sądem. Jest to niezwykle cenna pomoc, ponieważ wiele osób nie ma ani wiedzy, ani chęci na samodzielne dokonywanie poszczególnych czynności procesowych.

 

Potrzebujesz pomocy adwokata? Masz zaniżone odszkodowania?

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

 

W trudnych sprawach o odszkodowania działam w CAŁEJ POLSCE!

 

Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że sprawy o odszkodowania nie należą do prostych, dlatego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata.

 

Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

Adwokat

Marlena Słupińska-Strysik

e-mail: biuro@slupinska.eu

tel. 509 113 302

 

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *