ZABRANIE PRAWA JAZDY ZA PRĘDKOŚĆ

Zabranie prawa jazdy za prędkość

Zabranie prawa jazdy za prędkość jest jedną z najgorszych rzeczy, jakie mogą przytrafić się kierowcy. W moim kolejnym artykule omówię, jak to wygląda od strony prawnej, oraz co można zrobić, gdy dojdzie do zabrania prawa jazdy. Zapraszam do przeczytania artykułu „Zabranie prawa jazdy za prędkość”.

 

Potrzebujesz pomocy adwokata? A może chcesz pomóc bliskiej Ci osobie? Zapraszam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii Adwokackiej (Adwokat Sprawy Karne). W trudnych sprawach reprezentuję klientów z całej Polski. Zapraszam do kontaktu.

 

   

  Zabranie prawa jazdy za prędkość – główne wnioski

   

  • Okoliczności, które skutkują utratą prawa jazdy, zostały wymienione w ustawie Prawo o ruchu drogowym.
  • Najczęściej do utraty prawa jazdy dochodzi wskutek przekroczenia dozwolonej prędkości o 50 km/h.
  • Prowadzenie pojazdu bez uprawnień wiąże się z dotkliwymi konsekwencjami.
  • Jeżeli prawo jazdy zostało zabrane na czas nie dłuższy niż rok, wówczas można je odzyskać po spełnieniu określonych warunków.
  • W razie zabrania uprawnień na okres dłuższy niż rok konieczne jest ponowne zdanie egzaminu.

   
  Przeczytaj również: Zakaz opuszczania kraju – art. 277 KPK
   

  Za co można stracić prawo jazdy?

   

  Okoliczności, których wystąpienie wiąże się utratą prawa jazdy, zostały wymienione w ustawie Prawo o ruchu drogowym (art. 135-139). Do zabrania prawa jazdy przez Policję może dojść w następujących okolicznościach:

   

  • uzasadnione podejrzenie, że kierujący pojazdem znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu;
  • gdy upłynął termin ważności prawa jazdy;
  • przekroczenie przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od wydania skierowania na kurs reedukacyjny;
  • kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym;
  • przewożeniu osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji; przepis nie dotyczy przewozu osób autobusem w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych, powiatowych i wojewódzkich przewozach pasażerskich w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym, o ile w pojeździe przewidziane są miejsca stojące.

   

  W praktyce jednak do zabrania prawa jazdy przez policjanta dochodzi najczęściej wskutek przekroczenia dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym. Kierowcy przysługuje co prawda prawo do wniesienia zażalenia, jednakże zazwyczaj nie odnosi ono pożądanych efektów.

   
  Zobacz także: Zatarcie skazania – art. 106-108 KK
   

  ZA CO MOŻNA STRACIĆ PRAWO JAZDY?
  ZA CO MOŻNA STRACIĆ PRAWO JAZDY?

   

  Przypomnijmy sobie teraz, jakie ograniczenia prędkości obowiązują w Polsce.

   

  Ograniczenia prędkości w Polsce

   

  Limity prędkości w naszym kraju należą do najbardziej liberalnych w Europie, szczególnie jeśli chodzi o autostrady i drogi ekspresowe. W poniższej tabeli prezentuję, jak wyglądają ograniczenia prędkości w Polsce dla różnych typów pojazdów.

   

  • Strefa zamieszkania – do 20 km/h;
  • Teren zabudowany – do 50 km/h (Wyjątki: motorowery – do 45/h, ciągniki rolnicze – do 30 km/h;
  • Obszar niezabudowany, drogi jednojezdniowe – do 90 km/h (Wyjątki: motorowery – do 45 km/h, samochody ciężarowe, zespoły pojazdów, autobusy – do 70 km/h, ciągniki rolnicze – do 30 km/h);
  • Teren niezabudowany, drogi dwujezdniowe – do 100 km/h (Wyjątki: motorowery – zakaz ruchu, samochody ciężarowe powyżej 3,5 t, zespoły pojazdów, autobusy – do 80 km/h, ciągniki rolnicze – do 30 km/h);
  • Drogi ekspresowe jednojezdniowe – do 100 km/h (Wyjątki: motorowery i ciągniki rolnicze – zakaz ruchu, samochody ciężarowe powyżej 3,5 t, zespoły pojazdów, autobusy nie spełniające szczegółowych warunków technicznych – do 80 km/h);
  • Drogi ekspresowe dwujezdniowe – do 120 km/h (Wyjątki: motorowery i ciągniki rolnicze – zakaz ruchu, samochody ciężarowe powyżej 3,5 t, zespoły pojazdów, autobusy nie spełniające szczegółowych warunków technicznych – do 80 km/h, autobusy spełniające dodatkowe warunki techniczne – do 100 km/h);
  • Autostrady – do 140 km/h (Wyjątki: motorowery i ciągniki rolnicze – zakaz ruchu, samochody ciężarowe powyżej 3,5 t, zespoły pojazdów, autobusy nie spełniające szczegółowych warunków technicznych – do 80 km/h, autobusy spełniające dodatkowe warunki techniczne – do 100 km/h);

   

  Z punktu widzenia kierowcy najważniejsze jest, aby nie przekraczać dozwolonej prędkości o 50 km/h. Taki czyn wiąże się to z utratą prawa jazdy na 3 miesiące. To szczególnie bolesna kara w  przypadku kierowców zawodowych. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Mianowicie wykonanie zdjęcia przez fotoradar jest równoznaczne z zatrzymaniem prawa jazdy przez policjanta.

   

  Być może zastanawiasz, co by było, gdybyś prowadził pojazd bez uprawnień. Tego rodzaju sytuacja byłaby bardzo nieciekawa w razie zatrzymania przez policję.

   
  Przeczytaj również: Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa
   

  Czy można prowadzić pojazd bez uprawnień?

   

  Prowadzenie pojazdu bez uprawnień jest czynem surowo traktowanym przez prawo. Jeżeli zostaniesz przyłapany na jego popełnieniu, Twoja kara zostanie wydłużona do 6 miesięcy. Następnym razem Twoje uprawnienia zostaną Ci odebrane. Co ważne, jeżdżąc bez prawa jazdy, możesz zostać skazanym na karę 2 lat pozbawienia wolności. Gdybyś z kolei zignorował sądowy zakaz prowadzenia, wówczas kara byłaby jeszcze surowsza – od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

   

  W tym miejscu warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Otóż od dnia 5 grudnia 2020 roku osoby, które posiadają wydane w Polsce prawo jazdy, nie muszą go mieć przy sobie podczas podróżowania po kraju. Wprowadzono wówczas Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców, w której przechowywane są informacje dotyczące między innymi uprawnień do prowadzenia pojazdów. Policjant może więc w czasie rutynowej kontroli drogowej zweryfikować, czy dana osoba ma wymagane przez prawo uprawnienia.

   

  Zastanówmy się teraz, czy można odzyskać prawo jazdy wcześniej, czyli przed upływem czasu, na jaki zostało ono zabrane.

   

  ZABRANIE PRAWA JAZDY ZA PRĘDKOŚĆ
  ZABRANIE PRAWA JAZDY ZA PRĘDKOŚĆ

   

  Jak odzyskać prawo jazdy?

   

  Na wstępie warto wyjaśnić jedną niezwykle istotną kwestię. Mianowicie zatrzymanie prawa jazdy i jego odebranie to dwie zupełnie różne rzeczy.

   

  Zatrzymania dokonuje policja podczas kontroli i trwa ono do wyjaśnienia sprawy. Jeżeli funkcjonariusze uznają to za uzasadnione, mogą złożyć wniosek do sądu o odebranie uprawnień w terminie 7 dni. Natomiast Ty możesz wówczas złożyć wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy.

   

  Jeżeli w Twojej sprawie zapadnie wyrok, sąd określi w nim, na jak długo tracisz uprawnienia do kierowania pojazdami. Po upływie tego terminu możesz ponownie usiąść za kierownicą.

   

  W razie utraty prawa jazdy musisz powstrzymać się od prowadzenia pojazdu, ponieważ w przypadku kontroli policji kara będzie bardziej dotkliwa. Wspominałam o tym we wcześniejszej części artykułu.

   

  W przypadku, gdy doszło do zabrania prawa jazdy na krócej niż rok, jego odzyskanie nie jest trudne. Musisz jednak spełnić następujące warunki:

   

  • posiadać ważne badania lekarskie oraz psychologiczne – jeżeli są nieważne, musisz wykonać je ponownie;
  • wypełnić wniosek dotyczący zwrotu prawa jazdy;
  • uiścić opłatę w wysokości 100,50 złotych;
  • złożyć komplet dokumentów w urzędzie lub przesłać go w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

   

  Następnie możesz odebrać prawo jazdy w wydziale komunikacji. Jest tylko jeden problem. Otóż najpierw musi minąć czas, na który zatrzymano prawo jazdy.

   

  Sytuacja wygląda trudniej, jeżeli czas, na który zabrano prawo jazdy, jest dłuższy niż rok. W takim przypadku musisz bowiem ponownie zdać egzamin – zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Zanim jednak to zrobisz, musisz udać się do wydziału komunikacji, aby uzyskać skierowanie. Następnym krokiem będzie wizyta w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Tam ustalisz dogodny dla Ciebie termin egzaminu. Po uzyskaniu jego pozytywnego wyniku podejmij kroki, które wymieniłam wcześniej.

   

  Czy Ty lub Twój bliski potrzebujesz pomocy adwokata?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Umów się na konsultację!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  UWAGA! W powyższy artykuł nie stanowi porady prawnej ani jej substytutu. Nie może też stanowić inspiracji do obrony w procesie karnym. Jeśli jesteś oskarżony w sprawie karnej koniecznie skontaktuj się z adwokatem!

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych.Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu