potracenie-na-pasach

Skutki prawne potrącenia na pasach

Potrącenie na pasach jest zdarzeniem, które może przytrafić się każdemu pieszemu, rowerzyście lub kierowcy samochodu. Wystarczy chwila nieuwagi przy przejściu dla pieszych i może dojść do kolizji tragicznej w skutkach. Jakie są następstwa prawne potrącenia na pasach? Jaka kara spotka sprawcę wypadku? Na jakie świadczenia mogą liczyć osoby poszkodowane? O tym można przeczytać w poniższym artykule: „Skutki prawne potrącenia na pasach”.

 

Jeśli padłeś ofiarą wypadku na przejściu dla pieszych i szukasz pomocy adwokata – jestem w stanie Ci pomóc. Moja Kancelaria Adwokacka podejmuje się też obrony osób, którym grozi wysoka kara za potrącenie na pasach. Udzielam także porad online oraz porad prawnych przez telefon. Zapraszam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii Adwokackiej (Adwokat Sprawy Karne) oraz do kontaktu.

   

  Potrącenie pieszego na pasach

   

  Potrącenie pieszego na pasach jest jednym z najczęstszych wypadków drogowych, do których dochodzi w Polsce. Dane Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wskazują, że w 2019 roku na przejściach zginęło 190 pieszych. Do większości z tych zdarzeń doszło z winy kierowców, jednakże nie brakuje również przypadków, kiedy to piesi sprowokowali kolizję.

   

  W niektórych przypadkach do wypadków przyczynia się również stan infrastruktury drogowej. Wiele przejść dla pieszych jest nieoświetlona lub też pozbawiona sygnalizacji świetlnej. Szczególnie to ostatnie rozwiązania skutecznie poprawia poziom bezpieczeństwa.

   

  W przypadku potrącenia pieszego na pasach sytuacja kierowcy jest niezwykle trudna. Bardzo trudno jest przedsięwziąć skuteczną obronę. Z reguły sprowadza się ona do wykazania współwiny pieszego, innego podmiotu bądź wyjątkowo niesprzyjających okoliczności wypadku.

   

  Potrącenie na pasach jest źródłem 2 rodzajów skutków prawnych:

  • karnych – kierowcę, który ze swojej winy potrącił pieszego na pasach może dosięgnąć odpowiedzialność przed sądem karnym,
  • cywilnych – kierowca zwykle musi liczyć się z ryzykiem odpowiedzialności odszkodowawczej względem potrąconego na pasach pieszego.

   
  Przeczytaj także: Stan wyższej konieczności jako obrona w procesie karnym
   

  potracenia-na-pasach
  Potrącenia na pasach

   

  Potrącenie na pasach – co grozi? Jaka kara?

   

  W myśl obowiązującego prawa potrącenie jest przestępstwem, które zostało skodyfikowane w art. 177 Kodeksu karnego (KK). Przepis ten posiada następujące brzmienie:

   

  1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

  2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

  3. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na jej wniosek.

   

  Głównymi okolicznościami, od których będzie zależała wysokość kary są rodzaje obrażeń, jakie doznał poszkodowany. Otóż jeśli skutkiem wypadku jest doznanie średniego lub lekkiego uszczerbku na zdrowiu, winny musi liczyć się z karą do 3 lat pozbawienia wolności. Tego typu uszczerbki to zwykle obrażenia ciała, które trwają nie dłużej niż 7 dni.

   

  Sytuacja zmienia się istotnie, jeśli następstwem wypadku jest śmierć lub tzw. ciężki uszczerbek na zdrowiu. Wówczas sprawcę wypadku może spotkać kara pozbawienia wolności w widełkach między 6 miesięcy a 8 lat. Czym więc jest ciężki uszczerbek na zdrowiu? Otóż zalicza się do niego następujące dolegliwości: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, ciężkie kalectwo, ciężka nieuleczalna lub długotrwała choroba, trwała choroba psychiczna, choroba realnie zagrażająca życiu, całkowita lub znaczna niezdolność do pracy w zawodzie, trwałe lub istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

   

  Należy jednak wskazać, że kierowcy mogą być postawione zarzuty o zróżnicowanym ciężarze. Wymiar kary zależy od różnych okoliczności, towarzyszących wypadkowi, w tym w szczególności:

  • rodzaju poniesionych obrażeń (uszkodzenie ciała, śmierć),
  • zachowania sprawcy w czasie i po wypadku (np. brak udzielenia pomocy, ucieczka),
  • przeszłości karalności sprawcy (np. recydywa, jazda mimo zatrzymania prawa jazdy),
  • umyślności lub nieumyślności sprawcy.

   
  Sprawdź również: Tworzenie fałszywych dowodów – art. 235 KK
   

  kara-za-potracenia-na-pasach
  kara za potrącenia na pasach

   

  Śmiertelne potrącenie na pasach

   

  Szczególnym przypadkiem jest śmiertelne potrącenie na przejściu dla pieszych. W takiej sytuacji zastosowanie znajduje art. 177 § 2 KK. Oznacza to, że sprawcy wypadku grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

   

  Potrącenie na pasach – odszkodowanie

   

  Osobie, która została potrącona na pasach, należy się odszkodowanie od sprawcy zdarzenia. W praktyce jednak najczęściej zobowiązanym do jego wypłacenia jest zakład ubezpieczeń, u którego dany kierowca posiada wykupioną polisę od odpowiedzialności cywilnej. Jeżeli jednak nie ma on takiego ubezpieczenia albo nie można ustalić jego danych, wówczas świadczenie wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

   

  Odszkodowanie ma charakter kompensacyjny, co oznacza, że jego celem jest wyrównanie szkody materialnej, która powstała w wyniku wypadku. Niezbędne jest zatem ustalenie jej wysokości, co w praktyce przysparza wiele kłopotów. Znaczna część spraw trafia więc na drogę sądową, a ich rozpoznanie zajmuje dużo czasu.

   

  Wysokość odszkodowania jest uzależniona od doznanej szkody. Składają się na nią doznane obrażenia, utracone zdolności zarabiania, koszty rehabilitacji i opieki. Odszkodowanie może wynieść od kilku tysięcy złotych (lekkie obrażenia) aż do setek tysięcy złotych (śmierć, trwałe kalectwo).

   

  Zapraszam do zapoznania się z ofertą Kancelarii w zakresie odszkodowania – ODSZKODOWANIA POZNAŃ (kliknij!).

   

  Jakie zadośćuczynienie za potrącenie na pasach?

   

  Świadczeniem, które również należy się osobie potrąconej na przejściu dla pieszych, jest zadośćuczynienie. Pełni ono funkcję kompensacyjną za szkodę niematerialną, jaką jest krzywda, cierpienie związane ze skutkami wypadku.

   

  Wysokość zadośćuczynienia uzależniona jest od wielu czynników. Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę, czy istniała konieczność hospitalizacji poszkodowanego. Jeżeli tak, świadczenie będzie z pewnością wyższe. Nie bez znaczenia są również doznane urazy. Im więcej przysporzyły one cierpienia, tym kwota będzie wyższa. W praktyce zadośćuczynienia za potrącenie na pasach wynoszą najczęściej od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

   

  Również w tym przypadku niezwykle przydatna może okazać się pomoc prawnika. Tym bardziej że wysokość zadośćuczynienia jest trudna do ustalenia. Adwokat lub radca prawny zajmujący się sprawami odszkodowawczymi posiada doświadczenie, które pozwoli mu określić wartość dochodzonego roszczenia.

   
  Zobacz także: Ukrycie dokumentów – przestępstwo z art. 276 KK
   

  potracenie-pieszego-na-pasach
  potrącenie pieszego na pasach

   

  Potrącenie rowerzysty na pasach

   

  Częstym problemem jest także ustalenie osoby, która ponosić odpowiedzialność za potrącenie rowerzysty na pasach. Pojawia się problem, kto w tej sytuacji jest winny: kierujący samochodem czy kierujący rowerem?

   

  Odpowiedź na powyższe pytanie zależy przede wszystkim od tego, w jakich warunkach poruszał się kierujący rowerem. Mianowicie czy jechał on na ścieżce rowerowej, czy też używał chodnika. Jeśli kierujący rowerem poruszał się po ścieżce rowerowej, co do zasady winę ponosi kierujący samochodem. Ten ostatni jest bowiem zobowiązany do ustąpienia pierwszeństwa rowerzyście. Tymczasem do wielu wypadków dochodzi, gdy kierujący samochodem wykonuje manewr skrętu i nie zauważa nadjeżdżającego rowerzysty. Jeśli rowerzysta porusza się wyjątkowo nieostrożnie lub bardzo szybko wówczas także jego można poczytać za winnego zdarzenia lub uznać, że przyczynił się on do kolizji.

   

  Natomiast jeśli rowerzysta porusza się chodnikiem i powoduje wypadek na przejściu dla pieszych, wówczas to on będzie winnym kolizji. Rowerzysta nie powinien bowiem przejeżdżać przez przejście dla pieszych. W takiej sytuacji powinien zsiąść z roweru i przeprowadzić go przez pasy.

   

  Potrącenia na pasach w Poznaniu

   

  Do wielu wypadków na przejściu dla pieszych dochodzi także w Poznaniu, gdzie posiadam jeden z oddziałów mojej Kancelarii Adwokackiej. Niestety w Poznaniu bardzo wiele przejść dla pieszych jest słabo oznaczonych lub bardzo słabo oświetlonych. To stwarza poważne zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego.

   

  Sytuacji nie pomaga to, że w ostatnim czasie poznańska infrastruktura drogowa została poddana licznym modernizacjom, powstało sporo nowych ścieżek rowerowych. Wielu uczestników ruchu drogowego, poruszających się w szczególności w Centrum, na Łazarzu oraz na Wildzie jest zdezorientowanych. Ścieżki rowerowe nierzadko są wyznaczane „pod prąd”, na drogach jednokierunkowych.

   

  W takich sytuacjach łatwo o wypadek, w tym o potrącenie pieszego lub rowerzysty na pasach. W ramach mojej praktyki adwokackiej w Poznaniu pomagam uzyskać dobre odszkodowanie i zadośćuczynienie ofiarom wypadków. Natomiast osoby oskarżone o spowodowanie wypadku mogą liczyć na obronę przez moją Kancelarię Adwokacką w Poznaniu (kliknij!).

   

  przejscie-dla-pieszych
  przejście dla pieszych

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Jesteś uczestnikiem potrącenia na pasach?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach karnych i odszkodowawczych działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że kolizja na pasach to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

   

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu