JAZDA PO PIJAKU BEZ UPRAWNIEŃ

Jazda po pijaku bez uprawnień

Co grozi za jazdę po pijanemu bez uprawnień? Gdy jesteś kierowcą i poruszasz się po drodze publicznej, to może dojść do wielu sytuacji skutkujących możliwością złamania prawa. Wówczas jesteś narażony na odpowiedzialność zarówno na podstawie Kodeksu karnego, jak i Kodeksu wykroczeń. Jednocześnie musisz pamiętać, że kumulacja tych przepisów będzie powodowała zaostrzenie Twojej odpowiedzialności karnej. O szczególnie niefortunnej sytuacji możemy mówić, gdy zostaniesz zatrzymany nie dość, że pod wpływem alkoholu, to jeszcze bez prawa jazdy. Aby dowiedzieć się, co grozi za jazdę po alkoholu bez prawa jazdy, zapraszam do przeczytania mojego artykułu – „Jazda po pijaku bez uprawnień”.

 

Potrzebujesz pomocy adwokata? A może chcesz pomóc bliskiej Ci osobie? Zapraszam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii Adwokackiej (Adwokat Sprawy Karne). W trudnych sprawach reprezentuję klientów z całej Polski. Zapraszam do kontaktu.

 

   

  Jazda po pijaku bez uprawnień

   

  Jeśli prowadziłeś pojazd po alkoholu i bez uprawnień to Twoja odpowiedzialność będzie zależeć od bardzo wielu okoliczności. Na potrzeby tego artykułu posłużę się jednak pewnym uproszczeniem. Otóż odpowiedzialność kierowcy prowadzącego po alkoholu i bez uprawnień będzie zależeć przede wszystkim od:

  • tego ile alkoholu miałeś w wydychanym powietrzu,
  • z jakiego powodu nie miałeś uprawnień do kierowania pojazdem.

   

  W zależności od odpowiedzi na powyższe pytania Twój czyn może stanowić wykroczenie lub przestępstwo. Co więcej, w zależności od odpowiedzi na powyższe pytania mogą powstać różne kombinacje kilku wykroczeń i przestępstw.

   

  Opiszę to poniżej.

   
  Przeczytaj także: Jazda po pijaku na hulajnodze
   

  JAZDA PO PIJAKU BEZ UPRAWNIEŃ
  JAZDA PO PIJAKU BEZ UPRAWNIEŃ

   

  Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu

   

  Zacznijmy od odpowiedzi na pierwsze pytanie, czyli jak przedstawia się odpowiedzialność kierowcy w zależności od ilości spożytego alkoholu.

   

  Na początek przypomnijmy sobie, że konsekwencje prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu będą zależały od jego poziomu w organizmie.

   

  Stan nietrzeźwości – zgodnie z art. 46 ust. 3 AlkU – zachodzi wtedy, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

  • stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu
  • albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

   

  Stan po użyciu alkoholu – zgodnie z art. 46 ust. 2 AlkU – zachodzi wtedy, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

  • stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu
  • albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

   

  W konsekwencji:

  • przestępstwem jest prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Zostało ono uregulowane w  178a § 1 KK. Takie przestępstwo podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  • zaś wykroczeniem jest prowadzenie pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu w stanie po użyciu alkoholu (art. 87 § 1 i 2 KW). Taki czyn podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.

   

  Jeśli miałeś więcej niż 0,5‰ alkoholu to Twoja sytuacja jest trudniejsza. Popełniłeś bowiem przestępstwo i będziesz pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Postępowanie przeciwko Tobie będzie prowadził prokurator. Prawdopodobnie zostaniesz pozbawiony przed sądem karnym. W takiej sytuacji powinieneś możliwie szybko przedsięwziąć środki, w celu zapewnienia Ci dobrej obrony.

   

  Pisałam już o tych sprawach w artykule – Prowadzenie pojazdu po alkoholu – ART. 87 KW.

   

  Prowadzenie pojazdu bez uprawnień – art. 94 § 1 KW lub art. 244 KK

   

  Ok, teraz więc przejdźmy do odpowiedzi na drugie pytanie: jak przedstawia się odpowiedzialność kierowcy, w zależności od przyczyn nieposiadania uprawnień. Prowadzenie pojazdu bez wymaganych do tego uprawnień może stanowić wykroczenie lub przestępstwo.

   

  Z wykroczeniem z art. 94 § 1 KW będziemy mieć do czynienia, jeśli sprawca nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu. Za osobę nieposiadającą uprawnień należy wobec tego uznać osobę, wobec której:

  • wydano decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami
  • lub wydano decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy.

   

  Podobnie, przepis ten dotyczy także sytuacji, gdy kierujący w ogóle nie ma prawa jazdy.

   

  W takich okolicznościach sprawca odpowiada z art. 94 § 1 KW. W tym przepisie określono wykroczenie obejmujące prowadzenie pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu przez osobę niemającą do tego uprawnienia.

   

  O wiele trudniejsza jest sytuacja, w której brak uprawnień do kierowania pojazdu jest skutkiem wcześniej orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów. W takiej sytuacji mamy bowiem do czynienia z przestępstwem z art. 244 KK. Przepis ten stanowi bowiem o niestosowaniu się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów.

   

  W praktyce to właśnie ten przepis przysparza bardzo wielu problem i łączy się z przestępstwem prowadzenia pojazdów po alkoholu. Gdy mówimy więc o problemie, jakim jest jazda po pijaku bez uprawnień, to zwykle mamy na myśli zarzuty z art. 178a KK i jednocześnie z art. 244 KK. Taka sytuacja jest szczególnie groźna, ponieważ sprawca wyczerpuje znamiona aż 2 czynów zabronionych, a więc co do zasady powinien się liczyć z surowszą karą.
   
  Przeczytaj także: Jazda po pijaku rowerem
   

  PROWADZENIE POJAZDU BEZ UPRAWNIEŃ
  PROWADZENIE POJAZDU BEZ UPRAWNIEŃ

   

  Jaka kara grozi za prowadzenie pojazdu bez uprawnień

   

  Za czyn określony w at. 94 § 1 KW grozi kara grzywny od 20 do 5.000 zł. Chodzi o sytuacje, gdy w ogóle nigdy nie miałeś prawa jazdy bądź Ci je cofnięto.

   

  Z uwagi na fakt, że przepis przewiduje jedynie karę grzywny, to nie ma podstaw do wymierzenia kary ograniczenia wolności. Ponadto nie jest wykluczone orzeczenie kary nagany w ramach nadzwyczajnego złagodzenia kary. Podobnie w grę może wejść odstąpienie od wymierzenia kary.

   

  Gorzej jest w sytuacji, gdy prowadziłeś auto w czasie, gdy biegł sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. W takiej sytuacji naruszasz art. 244 KK. A to jest przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

   

  Oczywiście nie oznacza to, że od razu pójdziesz do więzienia! W sprawach karnych istnieje szereg możliwości wymierzania mniej dolegliwych kar niż więzienie. Tu jednak bardzo wiele zależy od okoliczności sprawy. Dlatego lepiej omów ją ze swoim adwokatem.

   
  Sprawdź także: Na czym polega przedawnienie wykonania kary
   

  Jazda po pijanemu bez prawa jazdy – konsekwencje

   

  A teraz wróćmy do istoty problemu, jaką jest jazda po pijaku bez uprawnień. Jaka kara grozi za jazdę po pijaku bez uprawnień?

   

  Jak widzisz, jazda po pijanemu bez uprawnień może być kumulacją różnych przestępstw lub wykroczeń. W takich sytuacjach sądy mogą wymierzyć jedną lub kilka kar, w zależności od okoliczności. Przy czym, jeśli zostanie wymierzona jedna kara, to będzie to zwykle kara łączna, a więc kara stosunkowo surowa.

   

  Najbardziej niefortunna kombinacja to popełnienie 2 przestępstw: z art. 178a KK i z art. 244 KK. W takich sytuacjach prokuratura bardzo często stawia zarzuty popełnienia obu popełnianych czynów, tj. art. 178a KK i art. 244 KK. Tymczasem w orzecznictwie ukształtował się trafny pogląd, iż prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości w okresie prawomocnie orzeczonego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wyczerpuje wyłącznie znamiona występku z art. 178a § 4 KK. Pomiędzy przepisem art. 244 KK a art. 178a § 4 KK nie zachodzi kumulatywny zbieg przepisów ustawy w rozumieniu art. 11 § 2 KK. Opis czynu z art. 244 KK w pełni zawiera się w znamionach czynu stypizowanego w art. 178a § 1 i 4 KK.

   

  W takich warunkach grozi Ci kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Tak jak pisałam już wcześniej, nie oznacza to, że od razu pójdziesz do więzienia. Jest przestrzeń do walki w sądzie. Wiele zależy jednak od okoliczności popełnienia czynu.

   

  Oprócz powyższego możliwe są także kombinację zbiegu przestępstw (z art. 178a KK lub art. 244 KK) z wykroczeniami (art. 87 KW i art. 94-95 KW). Możliwe są też kumulacje samych wykroczeń. Są to jednak sytuacje stosunkowo mniej dolegliwe. Wyjątkiem może być zbieg przestępstw i wykroczeń (np. jazda w stanie nietrzeźwości i nigdy nie posiadając prawa jazdy). W takiej sytuacji sąd wymierzy kary za oba czyny.

   

  JAZDA PO PIJANEMU BEZ PRAWA JAZDY
  JAZDA PO PIJANEMU BEZ PRAWA JAZDY

   

  Prowadzenie pojazdu bez dokumentów – art. 95 KW

   

  Od prowadzenia pojazdu bez uprawnień należy odróżnić prowadzenie pojazdu bez dokumentów. To czyn nieporównywalnie mniej dolegliwy!

   

  Otóż w ramach regulacji art. 95 kodeksu wykroczeń usankcjonowano zachowanie polegające na prowadzeniu pojazdu przez osobę, nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów. Za jazdę bez wymaganych dokumentów możesz otrzymać mandat do 250 zł albo naganę.

   

  Co ważne, dla kwestii Twojej odpowiedzialności nie ma znaczenia, czy czynu dopuściłeś się umyślnie, czy nieumyślnie np. na skutek roztargnienia zapomniałeś zabrać ze sobą wymagany dokument.

   

  Warto wspomnieć, że obowiązki w zakresie posiadania takich dokumentów określa ustawa – Prawo o ruchu drogowym i zgodnie z art. 38 ww. ustawy, kierujący pojazdem obowiązany jest mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu wymagany dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego:

  • dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem np. prawo jazdy, pozwolenie wojskowe, międzynarodowe prawo jazdy, pozwolenie na kierowanie tramwajem, kartę rowerową itp.;
  • zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy;
  • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym w zakresie wyposażenia pojazdu w blokadę alkoholową (w sytuacji ograniczenia uprawnienia do kierowania wyłącznie pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową – blokada alkoholowa to urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3);
  • dokument potwierdzający kalibrację blokady alkoholowej wystawiony przez producenta urządzenia lub jego przedstawiciela (wykonywaną co 12 miesięcy).

   

  Uwaga!

  Po noweli Prawa o ruchu drogowym z dnia 9 maja 2018 roku wśród wymaganych dokumentów, za których brak możesz dostać mandat, nie ma już:

  • dokumentu stwierdzającego dopuszczenie pojazdu do ruchu
  • oraz dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

   

  Nie musisz więc zawsze wozić ze sobą polisy OC, ale musisz mieć przy sobie prawo jazdy i dowód przejścia przeglądu technicznego!

   

  Jaka kara grozi za jazdę bez dokumentów?

   

  Za popełnienie czynu określonego w art. 95 KW grozi kara grzywny od 20 do 250 zł (art. 24 § 1 KW) albo kara nagany (art. 36 § 1 KW).

   

  Kara nagany może zostać orzeczona, gdy ze względu na charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy należy przypuszczać, że jej zastosowanie jest wystarczające do wdrożenia go do poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego. W praktyce dużo zależy od tego, jak policjant oceni sytuację.

   

  Dziękuję za przeczytanie artykułu „Jazda po pijaku bez uprawnień„. Być może zainteresują Cię także inne wpisy na moim blogu.

   

  Czy Ty lub Twój bliski potrzebujesz pomocy adwokata?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  UWAGA! W powyższy artykuł nie stanowi porady prawnej ani jej substytutu. Nie może też stanowić inspiracji do obrony w procesie karnym. Jeśli jesteś oskarżony w sprawie karnej koniecznie skontaktuj się z adwokatem!

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu