Eksmisja po rozwodzie rozwody poznań

Eksmisja po rozwodzie – eksmisja małżonka

Eksmisja po rozwodzie
Zdjęcie: Eksmisja po rozwodzie

Eksmisja po rozwodzie to z reguły problem palący. W poniższym artykule wyczerpująco opiszę kwestie związane z rozwodem i eksmisją. Nie musisz szukać wiedzy nigdzie indziej – przeczytaj ten artykuł do końca. Opiszę w nim następujące tematy:

Zapraszam do przeczytania!

Reprezentuję klientów w sprawach o rozwód w Wielkopolsce i województwie kujawsko-pomorskim. W przypadku trudnych sprawach działam również w całej Polsce! Napisz aby umówić się na konsultację online lub telefoniczną. Sprawdź również nasz ofertę – ADWOKAT OD ROZWODÓW. Zapraszam do kontaktu!

  Eksmisja przy rozwodzie

  Zasadą jest, że eksmisja małżonka może zostać orzeczona w wyroku rozwodowym. A więc już po zakończeniu całego postępowania rozwodowego. Jest to jednak złożony temat i zależy m.in. od tego:

  • Do kogo należy mieszkanie: wspólność, odrębna własność jednego z nich
  • Czy rozwód jest orzekany z winy jednego z małżonków
  • Czy między małżonkami panują szczególnie złe relacje.

  Czasami jednak można wywalczyć eksmisję małżonka jeszcze przed wydaniem wyroku rozwodowego. Więcej na ten temat w dalszej części artykułu.

  Eksmisja przy rozwodzie – ogólna zasada

  Zasadą jest, że w razie rozwodu sąd orzeka o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania przez rozchodzących się małżonków. A więc zasadą jest, że sąd w wyroku rozwodowym nie orzeka o eksmisji jednego z małżonków, jeśli nie zachodzą jakieś szczególne okoliczności. Mówi o tym przepis art. 58 § 2 KRO (zdanie pierwsze):

  „Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków.”

  Eksmisja męża przed rozwodem (lub żony)

  Nieco inaczej rzecz się ma gdy dochodzi do eksmisji przy rozwodzie. Chodzi o sytuację, w której do eksmisji dochodzi już w trakcie postępowania rozwodowego, a więc przed uprawomocnieniem się wyroku rozwodowego. Takie żądanie jest możliwe do realizacji. Mówiąc wprost eksmisja małżonka w trakcie rozwodu jest możliwa, jeśli małżonkowie wspólnie wynajmują mieszkanie.

  Ten problem był przedmiotem orzeczenia Sądu Najwyższego (wyrok z 12 czerwca 2008 r., sygn. III CZP 41/02). Sąd Najwyższy wypowiedział się w tym wyroku, że eksmisja małżonka w trakcie rozwodu jest możliwa. Powinien jednak w tym celu wytoczyć odrębne powództwo o eksmisję. Takie powództwo powinno być oparte na art. 13 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów.

  Spójrzmy co mówi ten przepis – art. 13 ust. 2:

  „Współlokator może wytoczyć powództwo o nakazanie przez sąd eksmisji małżonka, rozwiedzionego małżonka lub innego współlokatora tego samego lokalu, jeżeli  ten swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie”.

  Jak widzimy, eksmisja przy rozwodzie drugiego małżonka jest możliwa, ale trzeba założyć odrębną sprawę przed sądem.

  Przeczytaj również: Gdzie złożyć pozew o rozwód?

  Eksmisja po rozwodzie – eksmisja byłego małżonka

  A teraz wróćmy do zasady – a więc do możliwości orzeczenia eksmisji małżonka dopiero na etapie wyroku rozwodowego. Tak jak już wcześniej pisałam, w wyroku rozwodowym zasada to określenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania. Natomiast orzeczenie eksmisji małżonka to jedynie wyjątek od ww. zasady.

  Kiedy ten wyjątek ma zastosowanie? Spójrzmy co mówi na ten temat art. 58 § 2 KRO:

  “(…) W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. (…)”

  Jak widać, aby dokonać eksmisji małżonka w wyroku rozwodowym koniecznym jest wykazanie, że zachowuje się on w sposób rażąco naganny. Takie sytuacje zdarzają się stosunkowo często, szczególnie jeśli rozwód ma miejsce z orzeczeniem o winie eksmitowanego małżonka.

  Jak wykazać, że zachowanie małżonka jest wyjątkowo naganne? W praktyce sądowej bardzo dużo zależy od okoliczności sprawy oraz od warsztatu radcy prawnego lub adwokata. Tego typu batalia często wymaga umiejętnego korzystania z dowodów i znajomości orzecznictwa SN.

  Problemy z eksmisją po rozwodzie

  Jak widać kwestia eksmisji podczas postępowania rozwodowego może sprawiać problemy. Już na etapie wnoszenia pozwu o rozwód należy zadać sobie pytanie, kiedy oczekujemy eksmisji małżonka. Chodzi o to, czy jesteśmy w stanie czekać aż do wyroku (do zakończenia postępowania), czy chcemy wyeksmitować małżonka wcześniej.

  W tym drugim przypadku koniecznym będzie złożenie osobnej sprawy o eksmisję.

  Jak wyrzucić męża z domu (lub żonę)

  Często słyszę to pytanie w czasie spotkań z klientkami. Odpowiedź jednak jest złożona, bo wiele zależy od okoliczności Twojej sprawy. Jeśli chcesz wyrzucić męża z domu, to musisz:

  • Zbierać materiały dowodowe świadczące o jego nagannym, uniemożliwiającym wspólne zamieszkiwanie, zachowaniu
  • Wziąć po uwagę, czy mąż nie jest wyłącznym dysponentem Waszego domu (więcej w dalszej części artykułu)
  • Rozważyć przygotowanie się do złożenia pozwu o rozwód z wyłącznej winy męża
  • Ocenić swoje postępowanie – czy sama jesteś „krystalicznie czysta”.

  Jednym z najszybszych sposobów na wyrzucenie męża z domu jest skorzystanie z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Składając wniosek o eksmisję w tym trybie wraz z wnioskiem o jego zabezpieczenie (czyli eksmisję jeszcze przed merytorycznym rozpoznaniem sprawy) można szybko pozbyć się agresywnego męża z domu.

  W praktyce wyrzucenie męża z domu często wiąże się z różnymi innymi wątkami, o których – jako profesjonalny pełnomocnik – nie chcę lub nie mogę pisać w tym miejscu.

  Wniosek o eksmisję małżonka

  Jeśli już jesteś zdeterminowany by złożyć wniosek o eksmisję (pozew o eksmisję), to powinieneś wiedzieć jak prawidłowo skonstruować jego treść. Poniżej opiszę co zawiera wniosek o eksmisję.

  Przypominam, że wniosek o eksmisję można złożyć w jednym z 3 następujących trybów:

  LP Tryb Podstawa Uwagi
  1 Sprawa o rozwód lub separację 58 § 2 KRO Dotyczy mieszkań własnościowych i wynajmowanych.
  2 Eksmisja w trybie ustawy o ochronie lokatorów 13 § 2 u. o opl Dotyczy tylko sytuacji, gdy małżonkowie wynajmują mieszkanie
  3 Eksmisja w trybie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 11a u. o ppwr Dotyczy mieszkań własnościowych i wynajmowanych

  Sprawdź również nasz artykuł: Ile kosztuje napisanie pozwu rozwodowego przez adwokata?

  Wniosek o eksmisję złożony niezależnie od sprawy rozwodowej

  Jeśli chcesz eksmitować małżonka jeszcze przed wydaniem wyroku rozwodowego (a więc w trybie nr 2 lub 3), to powinieneś założyć osobną sprawę o eksmisję. Wniosek o eksmisję złożony niezależnie od sprawy rozwodowej powinien zawierać:

  • Miejscowość i datę;
  • Tytuł pisma: „pozew o eksmisję”;
  • Oznaczenie sądu, w którym ma być złożony. Zwykle jest to sąd właściwy dla położenia nieruchomości, z której małżonek ma być eksmitowany;
  • Oznaczenie powoda (Ciebie) i pozwanego (eksmitowanego małżonka);
  • Wskazanie wartości przedmiotu sporu (tzw. WPS). Z tym bywa najtrudniej. W sprawach o eksmisję WPS wynosi bowiem równowartość trzykrotności czynszu najmu zajmowanej nieruchomości. Musisz więc ustalić ile wynosi czynsz najmu takiego lokalu jak Twój, a następnie podać w pozwie o eksmisję jego trzykrotność jako WPS;
  • Wyraźne określenie żądania orzeczenia pozwanemu małżonkowi opuszczenia lokalu;
  • W uzasadnieniu pozwu o eksmisję musisz dokładnie opisać dlaczego żądasz eksmisji małżonka. Koniecznie należy także wskazać na czym polega jego naganne postępowania i dlaczego uniemożliwia ono mieszkanie razem. Powinno się także wskazać dowody potwierdzające naganne zachowanie małżonka;
  • Oznaczenie opłaty od pozwu. Opłata od pozwu o eksmisję wynosi 200 zł. W sprawach o eksmisję w trybie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wniosek jest zwolniony od opłaty.

  Przygotowany w ten sposób wniosek o eksmisję powinien zostać przez Ciebie własnoręcznie podpisany. Pozew należy podpisać i wysłać do sądu w dwóch egzemplarzach – po jednym dla sądu i dla pozwanego małżonka.

  Wniosek o eksmisję w postępowaniu rozwodowym

  Jeśli nie chcesz zakładać osobnej sprawy o eksmisję i chcesz wyeksmitować małżonka w postępowaniu rozwodowym, to nie musisz składać osobnego wniosku. Wystarczy, że w pozwie o rozwód zawrzesz także wniosek o eksmisję.

  W takiej sytuacji musisz jednak pamiętać o dwóch kwestiach:

  1. Po pierwsze, uzasadnienie pozwu o rozwód musisz rozbudować o wykazanie okoliczności uzasadniających eksmisję małżonka (np. naganne zachowanie, alkoholizm, przemoc). Pamiętaj, aby powołać dowody na te okoliczności;
  2. Po drugie, do opłaty od pozwu o rozwód musisz doliczyć opłatę od wniosku o eksmisję. Opłata za wniosek o eksmisję wynosi 200 zł, a więc o tyle wzrośnie opłata od pozwu rozwodowego.

  Jak widzisz, połączenie sprawy o rozwód z wnioskiem o eksmisję niemal zawsze dotyczy spraw rozwodowych z orzeczeniem wyłącznej winy. Jeśli więc zależy  Ci na szybkim rozwodzie bez orzekania o winie Twojego małżonka, to połączenie takiego pozwu razem z wnioskiem o eksmisję może być trudne.

  Wymeldowanie po rozwodzie

  Jeśli już udało Ci się otrzymać eksmisję małżonka i wyprowadził się on (ona) z domu, to warto zadbać o to, by małżonek się wymeldował. Na wstępie rozstrzygnę jednak wielki mit. Otóż zameldowanie w Twoim domu nie oznacza, że małżonek ma jakiekolwiek prawo do zamieszkiwania czy korzystania z niego.

  To, że Twój małżonek utracił prawo do zamieszkania i korzystania z domu przesądził już wyrok o eksmisję. Mając taki wyrok możesz niemal zawsze skutecznie ograniczyć dostęp małżonka do mieszkania. Natomiast zameldowanie jest kwestią administracyjną. Jeśli ktoś jest zameldowany w Twoim domu, to nie oznacza, że ma jakiekolwiek prawo by z niego korzystać. W niektórych przypadkach zameldowania niepowołanej osoby może być lekko kłopotliwe lub uciążliwe.

  Jak wymeldować małżonka po rozwodzie

  Co do zasady, wyeksmitowany małżonek powinien wymeldować się samodzielnie. Kiedyś niezrealizowanie tego obowiązku stanowiło wykroczenie z art. 147 § 1 KW. Obecnie ten przepis został uchylony. Pokazuje to, jak niewielkie znaczenie ma obecnie zameldowanie.

  Co zrobić gdy małżonek nie chce się sam wymeldować? Wówczas to Ty powinnaś wymeldować małżonka. W tym celu należy złożyć wniosek o wymeldowanie małżonka do Twojego urzędu miasta (gminy).

  Większość urzędów dysponuje gotowymi wzorami wniosków o wymeldowanie. Najlepiej będzie jak przedzwonisz do swojego urzędu i poprosisz o udostępnienie ich wzoru. W ten sposób bardzo ułatwisz pracę urzędnikom i przyspieszysz proces wymeldowania małżonka.

  Mieszkanie po rozwodzie w mieszkaniu męża (żony)

  A co dzieje się w sytuacji, gdy mieszkanie należy tylko do jednego z małżonków? Czy po rozwodzie małżonek, do którego mieszkanie nie należy będzie musiał się z niego niezwłocznie wyprowadzić?

  Otóż wszystko zależy od treści wyroku rozwodowego. W wyroku rozwodowym sąd orzeka bowiem o sposobie korzystania przez małżonków ze wspólnego mieszkania. Sądy mają różną praktykę w tym zakresie. Zwykle jednak sądy orzekają o tym w jaki sposób małżonkowie mogą nadal korzystać ze wspólnego mieszkania. Ponadto zasadą jest, że nie można wyeksmitować małżonka z mieszkania, które stanowi jego wyłączną własność.

  Niemniej jak widzisz, możliwa jest sytuacja, w której małżonek będący właścicielem mieszkania musi znosić obecność drugiego małżonka. Jest to stan rzeczy zgodny z treścią art. 58 § 2 KRO.

  Pamiętajmy jednak, że uprawnienie małżonka–niewłaściciela do korzystania z mieszkania, nie oznacza, że nabywa on do niego własność. Oznacza ono jedynie, że ten małżonek może korzystać z niektórych pomieszczeń (np. swój pokój, korytarz, kuchnia, łazienka) oraz niektórych sprzętów gospodarstwa domowego. Nie staje się przy tym ich właścicielem.

  Tymczasem małżonek-właściciel nieruchomości, nadal będzie mógł żądać eksmisji drugiego małżonka. Orzeczenie sądu o sposobie korzystania z mieszkania po rozwodzie nie stoi temu na przeszkodzie. Koniecznym będzie jednak wykazanie przesłanek eksmisyjnych w odrębnym pozwie o eksmisję.

  Rozwód z alkoholikiem i eksmisja (mąż alkoholik rozwód)

  Rozwód z alkoholikiem i eksmisja z tym związana to niestety bardzo powszechny temat. Niestety, gdy w grę wchodzi alkohol, sprawę o rozwód nie tylko warto, ale wręcz należy połączyć z eksmisją. W szczególności, jeśli małżeństwo posiada wspólne dzieci albo w związku pojawiła się przemoc.

  Poniżej opiszę różne przypadki odnoszące się do najczęściej poruszanych kwestii zw. z rozwodem z alkoholikiem i eksmisją z tym związaną.

  Rozwód i eksmisja alkoholika

  Rozwód z alkoholikiem możesz przeprowadzić na 2 sposoby:

  • Na szybko – czyli bez orzekania o winie
  • W dłuższym procesie rozwodowym – jeśli domagasz się orzeczenia winy alkoholika.

  Jeśli zależy Ci, aby przy okazji rozwodu orzec eksmisję alkoholika, to należy przygotować się na tę drugą, dłuższą drogę. Jeśli Twój mąż (lub żona) nadużywa alkoholu, to jest to znakomita przesłanka, aby walczyć o wykazanie jego wyłącznej winy. Ponadto jest to też okoliczność, która może mieć znaczenie dla wydania orzeczenia o eksmisji alkoholika z domu.

  Tak jak już wcześniej napisałam, takie orzeczenie może zapaść w wyroku rozwodowym albo w oddzielnej sprawie o eksmisję. Jeśli zdecydujesz się na walkę o eksmisję w ramach postępowania rozwodowego i liczysz na eksmisję w wyroku rozwodowym, to możesz się przeliczyć. W takich sprawach dużo zależy od sądu rozpatrującego sprawę i okoliczności konkretnego przypadku. Nie bez znaczenie jest też fakt, do kogo należy mieszkanie. Sądy mają bowiem możliwość orzec w wyroku rozwodowym o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania zamiast orzekać o eksmisji.

  Wniosek o eksmisję alkoholika z domu

  Wniosek o eksmisję alkoholika powinien zawierać dokładnie takie same elementy jak zwykły wniosek o eksmisję. Pisałam o tym kilka akapitów wyżej. Pamiętaj, że jeśli wnosisz o eksmisję w osobnym postępowaniu, to musisz przygotować pozew o eksmisję, złożyć go w odpowiednim sądzie i opłacić. Jeśli zaś domagasz się orzeczenia eksmisji w postepowaniu rozwodowym, to przygotowaniu wniosku jest łatwiejsze. Po prostu, zgłaszasz taki wniosek w pozwie rozwodowym, opisujesz dlaczego małżonek ma zostać eksmitowany i zwiększasz opłatę od pozwu o kwotę 200 zł.

  We wniosku o eksmisję alkoholika należy bardzo dokładnie opisać na czym polega problem związany z alkoholizmem. Należy także napisać, w jaki sposób ten problem przekłada się na niemożliwość zamieszkiwania męża z rodziną. Bardzo ważne, aby wniosek został poparty mocnymi dowodami.

  Dowodami mogą być w szczególności:

  • Dowody z interwencji Policji, niebieska karta
  • Dokumenty świadczące o leczeniu odwykowym lub przebywaniu w izbie wytrzeźwień
  • Zeznania świadków
  • Nagrania lub dokumentacja fotograficzna

  Pamiętaj, że w sprawie cywilnej dowodem może być prawie wszystko. Jeśli masz jakiś niestandardowy pomysł, aby wykazać alkoholizm męża, to skonsultuj się wcześniej z radcą prawnym lub adwokatem.

  Eksmisja alkoholika z mieszkania własnościowego

  Eksmisja alkoholika z mieszkania własnościowego to problem, który należy osobno rozpatrywać dla 2 przypadków eksmisji:

  • z mieszkania, które należy do Ciebie
  • z mieszkania, które należy do eksmitowanego alkoholika

  Opiszę te przypadki kolejno.

  1. Eksmisja z Twojego mieszkania – takie rozwiązanie jest możliwe. Możesz zrobić to przede wszystkim w pozwie o rozwód. Jeśli z alkoholem wiąże się przemoc, to wniosek o eksmisję można złożyć również w odrębnym postępowaniu (w trybie przeciwdziałania przemocy w rodzinie).
  2. Eksmisja małżonka z jego własnego mieszkania – w wyroku rozwodowym praktycznie nie jest to możliwe. Jedynym trybem, w którym skutecznie można pozbyć się małżonka z jego własnościowego mieszkania jest skorzystanie z art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Oczywiście wymaga to wykazania, że eksmitowany małżonek jest sprawcą przemocy wobec pozostałych członków rodziny.

  Rozwód z alkoholikiem i wymeldowanie

  Kolejny bardzo powszechny problem to wymeldowanie alkoholika z domu po rozwodzie. Tu rzecz się ma dokładnie tak samo, jak w przypadku wymeldowania małżonka po rozwodzie z innej przyczyny niż alkohol (opisane kilka akapitów powyżej). Mając wyrok rozwodowy nie powinnaś mieć problemu w z wymeldowaniem męża alkoholika z domu. Warto skontaktować się wcześniej z właściwym urzędem miasta lub gminy.

  Zapoznaj się również z naszym wpisem: Ile kosztuje rozdzielność majątkowa

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Masz trudny rozwód?

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

  W trudnych sprawach rozwodowych działam w CAŁEJ POLSCE!

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. W tym na temat „eksmisja po rozwodzie”. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata.

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat Rozwody Poznań
  Rozwody Poznań

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

    Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu