Stwierdzenie nabycia spadku co dalej

Stwierdzenie nabycia spadku i co dalej?

Często zwracają się do mnie klienci, którzy nie wiedzą co mają robić, aby skutecznie nabyć spadek po bliskiej osobie. Pierwszym krokiem jest zwykle uzyskanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Co jednak należy robić w dalszej kolejności? W poniższym wpisie, „Stwierdzenie nabycia spadku – co dalej?”, opiszę co należy zrobić, aby wejść w posiadanie spadku po bliskiej osobie.

 

Masz problem z nabyciem spadku?  Możesz skorzystać z moich usług. Posiadam bogate doświadczenie w sprawach spadkowych. Udzielam porad prawnych dla klientów z całej Polski, w tym także online i przez telefon. Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą (Adwokat Prawo Spadkowe Poznań) oraz do kontaktu.

 

   

  Jak uzyskać stwierdzenie nabycia spadku?

   

  Uzyskanie dokumentu potwierdzającego stwierdzenie nabycia spadku to pierwsza czynność umożliwiająca drogę do uregulowania kwestii spadkowych. Bez tego nie będzie można podjąć jakichkolwiek dalszych działań, dlatego tak ważne jest, aby podjąć odpowiednie czynności zmierzające do pozyskania tego dokumentu.

   

  Dokument potwierdzający stwierdzenie nabycia spadku można uzyskać na dwa sposoby:

  • w drodze postępowania sądowego,
  • albo w ramach czynności notarialnych.

   

  W pierwszym przypadku należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym ze względu na ostatnie miejsce zwykłego pobytu spadkodawcy – wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. We wniosku należy wymienić wszystkie osoby dziedziczące po zmarłym oraz wskazać, czy dziedziczenie ma nastąpić na podstawie testamentu, czy też na podstawie ustawy (gdy testament nie został sporządzony). Po przeprowadzeniu postępowania sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. W momencie kiedy się ono uprawomocni stanowi podstawę do uregulowania dalszych czynności spadkowych.

   

  Istnieje alternatywa dla sądu. Otóż stwierdzenie nabycia spadku można jednak również uzyskać u notariusza. W tym celu wszyscy spadkobiercy powinni wspólnie udać się do notariusza i po okazaniu odpowiednich dokumentów (przykładowo: akt zgonu, akt urodzenia spadkobiercy potwierdzający, że jest dzieckiem osoby zmarłej, testament) notariusz sporządzi protokół dziedziczenia, a następnie akt poświadczenia dziedziczenia. Akt ten ma taką samą moc prawną jak sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

   
  Przeczytaj także: Zachowek – co to jest?
   

  Mam stwierdzenie nabycia spadku – i co dalej?

   

  Stwierdzenie nabycia spadku umożliwia podjęcie dalszych czynności. Przede wszystkim jeżeli jest kilku spadkobierców, majątek spadkowy powinien zostać w określony sposób podzielony. Dokument stwierdzający nabycie spadku określa jedynie w jakiej części każdy ze spadkobierców dziedziczy spadek.

  Przykładowo wskazuje, iż po zmarłej Hannie Kowalskiej dziedziczy mąż Jan Kowalski w udziale ½ części spadku oraz córka Janina Kowalska w udziale ½ części spadku.

   

  Stwierdzenie nabycia spadku nie rozdysponowuje poszczególnych składników majątkowych na rzecz konkretnego spadkobiercy. Czynność tę osoby nabywające spadek muszą dokonać na własną rękę.

   

  Jeżeli między spadkobiercami nie ma sporu co do podziału spadku, przykładowo wszyscy są zgodni, iż wchodzące w skład spadku mieszkanie przejmie na wyłączną własność jeden z nich z obowiązkiem spłaty pozostałych współspadkobierców w określonej kwocie, dział spadku będzie można dokonać przed notariuszem. W takiej sytuacji dokument stwierdzający nabycie spadku będzie potwierdzał, iż wszystkie osoby są współwłaścicielami nieruchomości z tytułu spadkobrania i mają pełne prawo do rozporządzania nią w określony sposób. Notariusz nie będzie miał wówczas obiekcji, aby sporządzić umowny dział spadku w formie aktu notarialnego.

   
  Sprawdź także – Zachowek po mamie i zachowek po ojcu
   

  Stwierdzenie nabycia spadku co dalej
  Stwierdzenie nabycia spadku – co dalej

   

  Czy stwierdzenie nabycia spadku jest potrzebne w przypadku sądowego działu spadku?

   

  Jeżeli spadkobiercy nie są zgodni co do podziału spadku, pozostaje im jedynie rozwiązanie tej kwestii na drodze postępowania sądowego. Wówczas sąd po wysłuchaniu stanowiska każdej ze stron, podejmie decyzję co do sposobu podziału majątku spadkowego. Co istotne, w przypadku złożenia wniosku o dział spadku nie ma konieczności uzyskania wcześniejszego stwierdzenia nabycia spadku.

   

  Art. 681 kodeksu postępowania cywilnego wskazuje, że jeżeli stwierdzenie nabycia spadku jeszcze nie nastąpiło i nie został sporządzony zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydaje sąd w toku postępowania działowego.

   

  Innymi słowy, w toku jednego postępowania sądowego można uregulować jednocześnie zarówno stwierdzenie nabycia spadku, jak i dział spadku. Jeżeli spadkobiercy z jakichkolwiek przyczyn nie uzyskali dokumentu potwierdzającego nabycie spadku, zaś chcą dokonać podziału majątku spadkowego, nie muszą najpierw w odrębnym postępowaniu wnosić o stwierdzenie nabycia spadku, i dopiero po jego zakończeniu wszczynać kolejnego postępowania o dział spadku. W takiej sytuacji składają jeden wniosek, w którym wnoszą jednocześnie o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku.

   

  Wówczas w toku postępowania sąd najpierw zbada, czy wszystkie strony postępowania faktycznie należą do kręgu spadkobierców i wyda postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, a następnie pochyli się nad kwestią ściśle majątkową.

   

  Jestem jedynym spadkobiercą – po co jest potrzebne stwierdzenie nabycia spadku?

   

  Jeżeli spadek nabyła jedna osoba, oczywistym jest, iż nie będzie on podlegał podziałowi. Do czego zatem potrzebne będzie stwierdzenie nabycia spadku? Otóż, w sytuacji, gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość – dokument potwierdzający nabycie spadku niezbędny będzie do dokonania właściwego wpisu do księgi wieczystej. Uporządkowanie księgi wieczystej i wpisanie nowego właściciela jest konieczne do dokonywania czynności rozporządzających nieruchomością. W przeciwnym razie mogą pojawić się trudności ze sprzedażą nieruchomości albo jej darowaniem innej osobie.

   

  W skład spadku może jednak wchodzić tylko udział w nieruchomości. Przykładowo Jan Kowalski wspólnie z bratem zakupili dom, i każdy z nich ma udział ½ w prawie własności nieruchomości. Jedynym spadkobiercą Jana Kowalskiego jest jego córka Janina Kowalska. Po śmierci Jana Kowalskiego to ona zostanie współwłaścicielem połowy domu. W sytuacji, gdy będzie chciała dokonać zniesienia współwłasności nieruchomości i wszelkie próby porozumienia się w tej kwestii z pozostałym współwłaścicielem – bratem ojca spełzną na niczym, jedynym rozwiązaniem będzie zniesienie współwłasności na drodze postępowania sądowego. Janina Kowalska będzie wówczas musiała wykazać, iż jest współwłaścicielem nieruchomości, a jednym dokumentem potwierdzającym tę okoliczność będzie prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia.

   
  Sprawdź również – Zapis windykacyjny
   

  nabycie spadku
  nabycie spadku

   

  Stwierdzenie nabycia spadku a dostęp do rachunku bankowego spadkodawcy

   

  Posiadanie rachunku bankowego jest powszechne. Bardzo często zdarza się, iż w skład spadku wchodzą również środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym. Po śmierci właściciela danego rachunku zostają one przez bank niejako zamrożone. Ich wypłata przez spadkobierców jest wówczas tylko możliwa za okazaniem stosownego dokumentu potwierdzającego nabycie spadku. Ustne zapewniania o byciu spadkobiercą nie są wystarczające.

   

  W przypadku, gdy spadkobierca jest tylko jeden, bank przy okazaniu dokumentu stwierdzającego nabycie spadku dokona bezproblemowej wypłaty środków pieniężnych. Natomiast jeżeli spadkobierców jest kilku, w większości przypadków banki wyrażają zgodę na wypłatę pieniędzy tylko przy jednoczesnej obecności wszystkich spadkobierców. Zatem jeżeli pomiędzy spadkobiercami występują jakieś spory i nie są w stanie porozumieć się co do wypłaty pieniędzy, to do czasu działu spadkowego pieniądze zostaną na rachunku bankowym.

   

  Po co regulować kwestie spadkowe?

   

  Kwestie spadkowe warto również regulować z innych powodów. Przede wszystkim prędzej, czy później i tak pojawi się moment, w którym te kwestie trzeba będzie uporządkować, zaś spadki nieregulowane od pokoleń będą przysparzać więcej trudności. Wynikać to będzie z faktu, iż trzeba będzie stwierdzić nabycie spadku po kilku spadkodawcach.

   

  Każdy ze spadkodawców będzie mieć swoich spadkobierców, zaś majątek spadkowy, do którego wszyscy będą rościć sobie prawa będzie jeden. Warto zatem na bieżąco stwierdzać nabycie spadku i następnie podejmować dalsze czynności spadkowe.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach spadkowych działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że walka o spadek to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych.Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu