Jak długo ważny jest testament własnoręczny

Jak długo ważny jest testament własnoręczny?

Sporządziłeś testament własnoręczny i martwisz się, że straci ważność? Jak długo ważny jest testament własnoręczny? Bez obaw! W poniższym artykule rozwieje Twoje wątpliwości.

 

Pamiętaj, że jeśli chcesz bezpiecznie uregulować Twoje sprawy spadkowe, to jestem w stanie Ci pomóc. Udzielam odpłatnych konsultacji prawnych dla klientów z całej Polski, w tym także online i przez telefon. Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą (Adwokat Prawo Spadkowe) oraz do kontaktu.

   

  Ważność testamentu napisanego odręcznie?

   

  Już na samym początku postawmy sprawę jasno – testament własnoręczny nie ma jakiegokolwiek terminu ważności. Jeżeli został sporządzony zgodnie z wymogami formalnymi to czas, w którym powstał nie ma jakiegokolwiek znaczenia. Z punktu widzenia ważności testamentu nieistotne jest, czy spadkodawca sporządził testament na kilka lat, czy kilka miesięcy przed swoją śmiercią. Liczy się tylko to, aby zachował wymogi formalne przewidziane dla testamentu odręcznego.

   

  Testament własnoręczny nie ma jakiegokolwiek terminu ważności.

   

  Testament własnoręczny nie ulega więc przedawnieniu. Będzie w mocy tak długo, dopóki go nie zniszczyć, zmienisz lub odwołasz.

   
  Przeczytaj także: Jak i kiedy można wydziedziczyć dziecko
   

  Wymogi formalne testamentu własnoręcznego

   

  Testament własnoręczny jest ważny, jeżeli spadkodawca w całości spisze go pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Wymogi nie są skomplikowane, jednak jak to w życiu bywa, może zdarzyć się, że osoba spisująca testament pominie któryś z tych elementów. Wówczas ważność testamentu będzie zależeć od tego, którego elementu brakuje.

   

  Testament niespisany ręcznie bądź pozbawiony podpisu będzie zawsze nieważny. Nie można sporządzić testamentu na komputerze, wydrukować go i podpisać. Taki testament nie będzie spełniał wymogu testamentu własnoręcznego. Dodatkowo sam fakt spisania całej treści ostatniej woli odręcznie nie jest wystarczający. Osoba spisująca testament musi obligatoryjnie pamiętać o tym, aby testament podpisać.

   

  Inaczej już sprawa wygląda z wymogiem zamieszczenia na testamencie daty jego sporządzenia. Brak daty nie będzie powodował nieważności testamentu pod warunkiem, że nie zaistnieją wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.

   
  Zobacz również – Jak nie płacić zachowku po otrzymaniu darowizny?
   

  Jak długo ważny jest testament własnoręczny
  Jak długo ważny jest testament własnoręczny

   

  Kiedy brak daty będzie skutkował nieważnością testamentu?

   

  Po pierwsze testament może zostać sporządzony wyłącznie przez osobą pełnoletnią, która nie jest ubezwłasnowolniona. Załóżmy teraz, że taka osoba sporządza testament, jednak zapomina opatrzyć go datą. Następnie po upływie jakiegoś czasu od sporządzenia testamentu zostaje ubezwłasnowolniona na skutek choroby psychicznej. Po jej śmierci bliscy odnajdują testament, jednakże z uwagi na brak daty jego sporządzenia nie jest wiadome, czy został on sporządzony przed czy po ubezwłasnowolnieniu. Powstają zatem wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu. Ich zaistnienie skutkować będzie uznaniem testamentu za nieważny.

   

  Nieważność zaistnieje również wtedy, gdy powstaną wątpliwości co do treści testamentu. Przykładowo spadkodawca w chwili sporządzania testamentu ma jedną córkę. W testamencie czyni zapis, iż do całości spadku powołuje swoją córkę (nie wskazuje jej z imienia i nazwiska). Zapomina jednak, aby wpisać datę sporządzenia ostatniej woli. Po jakimś czasie od sporządzenia testamentu rodzi się druga córka spadkodawcy. W takiej sytuacji z uwagi na brak daty testamentu powstaje wątpliwość, która córka otrzymała spadek. Gdyby testament został opatrzony datą nie byłoby wątpliwości, iż spadkobiercą testamentowym jest starsza córka, gdyż w momencie sporządzenia testamentu młodszej córki nie było jeszcze na świecie.

   

  Wreszcie brak daty będzie również rodzić negatywne konsekwencje, jeżeli powstaną wątpliwości co do wzajemnego stosunku kilku testamentów. Przykładowo spadkodawca sporządzi dwa testamenty pozbawione dat. Wówczas niemożliwym będzie ustalenie, który testament został sporządzony jako pierwszy, a który jako ostatni. Tym samym niemożliwe będzie ustalenie, który testament odpowiada ostatniej woli spadkodawcy.

   
  Sprawdź także – Jak sporządzić testament żeby był ważny?
   

  Jaki jest czas na otwarcie testamentu po śmierci?

   

  Niejednokrotnie spadkobiercy nie mają pojęcia o tym, że spadkodawca sporządził testament. W przypadku testamentów własnoręcznych często zdarza się, iż są one znajdowane przez bliskich w szufladach bądź wśród dokumentów w trakcie porządkowania rzeczy osobistych po zmarłym. Powstaje zatem pytanie, czy testament odnaleziony dopiero po latach traci ważność? Odpowiedź  jest przecząca. Nie ma bowiem ustawowego terminu na otwarcie testamentu po śmierci. Testament może zostać otwarty i ogłoszony nawet kilka lat po śmierci spadkodawcy.

   

  Czas na otwarcie testamentu
  Czas na otwarcie testamentu

   

  W jaki sposób dokonać otwarcia i ogłoszenia testamentu?

   

  Osoba, która znajdzie testament powinna go przedstawić w sądzie albo u notariusza. Tylko sąd albo notariusz mają kompetencje do dokonania formalnego otwarcia i ogłoszenia testamentu. O terminie dokonania tych czynności nie zawiadamia się osób zainteresowanych, jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, aby były one obecne przy tych czynnościach.

   

  Z otwarcia i ogłoszenia testamentu sporządza się protokół, w którym opisuje się stan zewnętrzny testamentu oraz wymienia się jego datę, datę złożenia i osobę, która testament złożyła. Na testamencie zamieszcza się również datę otwarcia i ogłoszenia. Testament wraz z protokołem przechowywany jest w sądzie spadku, chyba że został złożony u notariusza.

   

  Czy testament odnaleziony po wydaniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo aktu poświadczenia dziedziczenia jest ważny?

   

  Jak już wcześniej wspomniałam niejednokrotnie rodzina spadkodawcy nie ma wiedzy o istnieniu testamentu własnoręcznego. Może zatem dojść do sytuacji, iż testament zostanie odnaleziony dopiero po przeprowadzeniu postępowania o stwierdzenie nabycia spadku albo sporządzeniu u notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia. Czy w takiej sytuacji testament straci na ważności?

   

  Testament będzie nadal ważny, zaś skutki wcześniejszego uregulowania kwestii spadkowych będzie można odwrócić na drodze postępowania sądowego. Osoba zainteresowana musi wówczas złożyć wniosek o uchylenie lub zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo aktu poświadczenia dziedziczenia.

   

  Gdzie przechowywać testament?

   

  Najlepiej jednak uniknąć tego typu sytuacji i przechowywać testament w miejscu dającym gwarancję jego szybkiego odnalezienia po śmierci spadkodawcy. Testament własnoręczny można oddać na przechowanie u notariusza. Istnieje również możliwość zarejestrowania testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów.

   

  Rejestracji dokonuje notariusz na wniosek testatora. Wpis o testamencie zostaje ujawniony dopiero po śmierci testatora, zaś spadkobiercy informację o wpisie mogą uzyskać za pośrednictwem dowolnego notariusza, ukazując mu odpis aktu zgonu. Taki sposób przechowania testamentu niewątpliwie zmniejsza ryzyko jego nieodnalezienia.

   

  Dziękuję za przeczytanie artykułu „Jak długo ważny jest testament własnoręczny?” Być może zainteresują Cię także inne wpisy na moim blogu.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach spadkowych działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że planowanie spadkowe to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

  adwokat Marlena Słupińska-Strysik
  mec. Marlena Słupińska-Strysik

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych.Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu