wniosek o podział majątku wspólnego

Wniosek o podział majątku wspólnego

Dla wielu par rozwód to dopiero początek formalności, które należy załatwić w związku z rozstaniem. Niezwykle istotną z nich jest podział majątku wspólnego. Aby rozpocząć po rozwodzie postępowanie w tym przedmiocie, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku o podział majątku.

Wzór wniosku o podział majątku wspólnego

Zastanawiasz się, jak napisać wniosek o podział majątku? Oto przykładowy wzór:

Wzór wniosku o podział majątku (ściągnij)

Wskazówka 🗝️

W sprawach o podział majątku trudność nie polega w napisaniu wniosku, lecz w starannym prowadzeniu postępowania. To dlatego warto zaangażować do pomocy adwokata!

Co powinien zawierać wniosek o podział majątku?

📝 Wniosek o podział majątku wspólnego powinien zawierać:

 • wskazanie daty;
 • wskazanie miejscowości;
 • oznaczenie wnioskodawcy i uczestnika postępowania z podaniem adresów zamieszkania i numerów PESEL;
 • uzasadnienie podnoszonego żądania;
 • dokładne określenie składników majątku wspólnego byłych już małżonków – jego elementami mogą być nieruchomości, ruchomości, a nawet prawa;
 • żądania dotyczące zwrotu wydatków, nakładów i innych świadczeń poniesionych przez strony;
 • (ewentualnie) ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym;
 • podpis.

 

Co podlega podziałowi we wniosku o podział majątku wspólnego?

💰🤵👰 Jeżeli między małżonkami dojdzie do rozwodu, wówczas we wniosku powstanie konieczność podziału majątku wspólnego. W jego skład wchodzą rzeczy i prawa, które małżonkowie nabyli wspólnie, a więc już po zawarciu związku małżeńskiego.

Przykład:

Dom kupiony przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa staje się własnością zarówno męża, jak i żony. Wchodzi on zatem w skład majątku wspólnego małżonków.

💰🤵 Nie będzie natomiast potrzeby, ani też możliwości podziału składników majątku osobistego każdego z małżonków, chyba że wcześniej jego własność została rozciągnięta także na drugiego małżonka.

Czy wniosek można złożyć w pozwie o rozwód?

Istnieje możliwość złożenia wniosku o podział majątku już w pozwie rozwodowym! Sąd może go rozpoznać, o ile nie będzie wiązało się to z nadmiernym przedłużeniem postępowania. 

Z praktyki⚖️

Sądy rzadko decydują się na takie rozwiązanie! Podział majątku wiąże się bowiem z przeprowadzeniem wielu czynności procesowych, które zajmują dużo czasu.

👀 Zobacz także – Podział majątku – koszt

Jak podzielić majątek wspólny we wniosku?

Podział majątku wspólnego małżonków może zostać dokonany 3 sposoby:

1️⃣   Podział fizyczny rzeczy, o ile jest on oczywiście możliwy;

2️⃣   Sprzedaż elementów majątku, a następnie podział uzyskanej sumy;

3️⃣  Przyznanie wyłącznej własności danej rzeczy jednemu z byłych małżonków z obowiązkiem spłaty przez jedną ze stron.

Sprawdź ❗-  Ile trwa sprawa o podział majątku po rozwodzie?

3 SPOSOBY PODZIAŁU MAJĄTKU

Podział majątku a właściwość sądu 

Sprawy dotyczące podziału majątku wspólnego małżonków rozpoznawane są przez sądy rejonowe. Jeśli natomiast chodzi o właściwość miejscową , zgodnie z art. 566 KPC, wniosek o podział majątku wspólnego należy złożyć do sądu miejsca położenia majątku. Jeżeli natomiast wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków, wniosek składa się do sądu spadku.

🏚️ Wskazówka

Najłatwiej jest ustalić właściwość miejscową w przypadku, gdy w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość. Wówczas właściwy będzie sąd rejonowy miejsca jej położenia. 

  Jak napisać wniosek o podział majątku – podsumowanie

  ✔️ Wniosek można przygotować na dwa sposoby – samodzielnie albo z pomocą prawnika: adwokata lub radcy prawnego. Skorzystanie z pomocy prawnika pozwala na znacznie sprawniejsze przygotowanie wniosku.

  ✔️ W postępowanie o podział majątku wpisany jest bardzo silny konflikt i walka o pozostały po rozpadzie małżeństwa majątek.

  ✔️ Jeżeli wnioskodawca nie ma wiedzy w przedmiocie wartości któregoś z elementów majątku wspólnego, może złożyć wniosek dotyczący powołania biegłego, który ustali ten parametr.

  ✔️ Jednym ze sposobów podziału majątku jest spłata, która polega na przekazaniu drugiemu z małżonków ustalonej kwoty stanowiącej wartość danej rzeczy.

  ✔️ Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału, wówczas pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 zł.

  Źródła:

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych.Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu