intercyza rodzaje

Intercyza – rodzaje

Intercyza to inna nazwa małżeńskiej umowy majątkowej. Na mocy tego kontraktu można znieść ustawowy ustrój wspólności majątkowej i ukształtować ustrój majątkowy w sposób adekwatny do potrzeb małżonków. Jakie są rodzaje intercyzy, czym się charakteryzują? Dowiesz się tego z poniższego artykułu „Intercyza – rodzaje”.

 

Pamiętaj, że jeśli planujesz spisanie intercyzy ze swoim małżonkiem, to jestem w stanie Ci pomóc. Doradzam klientom z całej Polski, w tym także online i telefonicznie. Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą (Prawo rodzinne – oferta) oraz do kontaktu.

   

  Intercyza – rodzaje – główne wnioski

   

  • Pod pojęciem intercyzy należy rozumieć małżeńską umowę majątkową.
  • Istnieją cztery rodzaje małżeńskich umów majątkowych: rozdzielność majątkowa, rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków, rozszerzona wspólność majątkowa oraz ograniczona wspólność majątkowa.
  • Zawarcie intercyzy wiąże się z kosztami. Jeśli intercyza ustanawiana jest przed ślubem, to jej koszty są niższe.

   
  Przeczytaj również: Jak podzielić kredyt hipoteczny po rozwodzie

  Intercyza – rodzaje

   

  Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem istnieją cztery rodzaje intercyzy. Mianowicie są to:

  • rozdzielność majątkowa,
  • rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków,
  • rozszerzona wspólność majątkowa
  • oraz ograniczona wspólność majątkowa.

   

  Zostaną one kolejno szerzej omówione poniżej.

   

  intercyza rodzaje
  intercyza rodzaje

   

  Rozdzielność majątkowa

   

  Rozdzielność majątkowa to najczęściej spotykany rodzaj intercyzy. Ustanowienie rozdzielności majątkowej polega on na tym, że małżonkowie po prostu znoszą ustawowy ustrój wspólności małżeńskiej. Od tej chwili każdy z małżonków dysponuje własnym majątkiem.

   

  Oznacza to, że od chwili jej obowiązywania wszystkie przedmioty nabywane przez małżonków stają się składnikami ich majątków osobistych. Podobnie wygląda kwestia dochodzenia wierzytelności od małżonków przez wierzycieli. Jeżeli na przykład mąż zaciągnął zobowiązanie, którego nie jest w stanie uregulować, wówczas wierzyciel zgłosi swoje roszczenie wyłącznie wobec niego, o ile wiedział o istnieniu rozdzielności majątkowej.

   

  Rozdzielność majątkowa stale zyskuje na popularności. Jej ustanowienie ma głęboki sens, jeśli przynajmniej jedno z małżonków prowadzi działalność gospodarczą. Wówczas intercyza jest podstawowym mechanizmem zabezpieczającym przed zmaterializowaniem się ryzyka.

   

  Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków

   

  Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków to ustrój, który podobny jest do rozdzielności majątkowej. Zapewnia on jednak ochronę temu małżonkowi, który dorabia się wolniej. Zwykle dotyczy to kobiet, które odkładają karierę i poświęcają się rodzinie.

   

  Jak zatem w praktyce wygląda rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków?

   

  Otóż dopóki trwa małżeństwo, pomiędzy małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa. Jednakże w przypadku ustania związku (albo ustania rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków), dochodzi do wyrównania dorobków. Na czym ono polega, najlepiej wyjaśnić na przykładzie.

   

  Przykład:

  Małżeństwo Pana Jana i Pani Krystyny trwało 10 lat. Pan Jan pracował zawodowo i zarabiał na utrzymanie mieszkania. Pani Krystyna zajmowała się domem. Małżeństwo wynajmowało mieszkanie i nie posiadało wartościowych aktywów. Zarobki Pana Jana pozwoliły mu na zaoszczędzenie 800.000 zł. Po ustaniu związku oboje małżonkowie otrzymają po 400.000 zł. Rzeczone 800.000 zł stanowi bowiem ich wspólny dorobek, mimo że w trakcie małżeństwa wchodziły do majątku Pana Jana.

   

  Rozszerzona wspólność majątkowa

   

  Małżonkowie mogą na mocy umowy rozszerzyć wspólność majątkową. Polega ona na tym, że własność przedmiotów nabytych przez jednego z małżonków jeszcze przed ślubem zostaje rozszerzona na drugiego małżonka. Rozszerzeniem można objąć także: przedmioty służące do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków, odszkodowania za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, wierzytelności z wynagrodzenia za pracę, nagrody, prawa własności intelektualnej, czy dobra nabyte w zamian za osobiste aktywa małżonka.

   

  W tym kontekście należy jednak zwrócić uwagę, że Kodeks rodzinny i opiekuńczy zawiera także ograniczenia dotyczące możliwości rozszerzenia majątku wspólnego. Chodzi tutaj o:

   

  • przedmioty majątkowe, które przypadną małżonkowi z tytułu dziedziczenia, zapisu lub darowizny;
  • prawa majątkowe, które wynikają ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
  • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
  • wierzytelności z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała;
  • wierzytelności z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;
  • niewymagalne jeszcze wierzytelności o wynagrodzenie za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej każdego z małżonków.

   

  Na wyżej wymienione przedmioty nie można rozszerzyć wspólności majątkowej.

   

  Ograniczona wspólność majątkowa

   

  Ustawowa wspólność majątkowa może zostać ograniczona na mocy umowy. W ten sposób pewne przedmioty mogą zostać wyłączone ze wspólności i tym samym należeć wyłącznie do jednego z małżonków.

   

  Najlepszym przykładem takiej sytuacji jest zakup nieruchomości przez jednego z małżonków. Otóż w przypadku ustawowej wspólności majątkowej wejdzie ona w skład majątku wspólnego. Jeżeli jednak zostanie ona ograniczona, nieruchomość ta może wejść w skład majątku osobistego małżonka, który dokonał zakupu.

  Przeczytaj także: Jak podzielić majątek po rozwodzie?

  Intercyza przywracająca wspólność majątkową

   

  Zawarcie małżeńskiej umowy majątkowej, która powoduje ustanie wspólności ustawowej, nie wyklucza możliwości powrotu do tego modelu. Żeby jednak było to możliwe, małżonkowie muszą sporządzić nową umowę majątkową. Należy jednak zwrócić uwagę, że nowa umowa musi być zawarta w takiej samej formie jak poprzednia. Oznacza to, że jeśli pierwotnie małżonkowie zawarli intercyzę w formie aktu notarialnego ze względu na posiadaną nieruchomość, kolejna umowa także musi być zawarta w tej formie.

   

  najlepszy rodzaj intercyzy
  najlepszy rodzaj intercyzy

   

  Który rodzaj intercyzy jest najlepszy?

   

  Trudno jednoznacznie określić, który rodzaj intercyzy jest najlepszy. Wiele bowiem zależy od danej sytuacji. Z tego też względu małżonkowie, którzy rozważają zawarcie majątkowej umowy małżeńskiej, mogą skonsultować się z prawnikiem. Adwokat lub radca prawny, który zajmuje się sprawami rodzinnymi, wyjaśni wszystkie zawiłości i przedstawi różnice pomiędzy modelami. Po zasięgnięciu takiej porady podjęcie decyzji z pewnością będzie dla wielu osób łatwiejsze.

  Sprawdź również: Jak uniknąć podziału majątku po rozwodzie

  Ile kosztuje intercyza?

   

  Ustanowienie intercyzy wiąże się z koniecznością uiszczenia odpowiedniej opłaty, jeżeli jest ona zawierana w formie aktu notarialnego. Ile zatem kosztuje intercyza?

   

  Otóż jeżeli wartość majątku wynosi:

  • do 3000 złotych – 100 złotych;
  • powyżej 3000 złotych do 10 000 złotych – 100 złotych + 3% od nadwyżki powyżej 3000 złotych;
  • ponad 10 000 złotych do 30 000 złotych – 310 złotych + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 złotych;
  • powyżej 30 000 złotych do 60 000 złotych – 710 złotych + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 złotych;
  • ponad 60 000 złotych do 1 000 000 złotych – 1010 złotych + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 złotych;
  • powyżej 1 000 000 złotych do 2 000 000 złotych – 4770 złotych + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 złotych;
  • więcej niż 2 000 000 złotych – 6770 złotych + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 złotych, nie więcej jednak niż 10 000 złotych, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 złotych.

   

  To jednak nie wszystko, albowiem do wskazanych powyżej kwot należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), który wynosi 2%, oraz opłatę za wydanie odpisu aktu notarialnego, czyli 6 złotych za każdą stronę.

   

  Intercyzę można zawrzeć również przed ślubem, wówczas koszt jest znacznie mniejszy. Maksymalna wysokość taksy notarialnej to 400 złotych, aczkolwiek do tej kwoty również należy doliczyć podatek VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz opłatę za wydanie odpisu aktu notarialnego.

   

  Rozdzielność majątkowa a utrzymanie dzieci

   

  Zgodnie z prawem małżonkowie mają obowiązek przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny oraz łożenia na utrzymanie dzieci. Należy zwrócić uwagę, że zobowiązanie to ma charakter bezwzględnie obowiązujący, czyli nie można wyłączyć na podstawie jakiejkolwiek umowy. Oznacza to, że zawarcie intercyzy nie ma wpływu na kwestię dotyczącą zaspokajania potrzeb rodziny, a także na obowiązek alimentacyjny.

   

  Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków a długi

   

  Ustanowienie rozdzielności majątkowej (również tej z wyrównaniem dorobków) powoduje, że małżonkowie mają wyłącznie majątki osobiste. Oznacza to, że żona nie odpowiada za zobowiązania zaciągnięte przez męża, a mąż nie odpowiada za zobowiązania zaciągnięte przez żonę, o ile ich kontrahenci wiedzieli o tym, że małżonkowie zawarli umowę majątkową oraz przedstawili jej treść.

   

  Dziękuję za przeczytanie artykułu „Intercyza – rodzaje”. Być może zainteresują Cię także inne artykuły na moim blogu.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Planujesz intercyzę?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach rodzinnych działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że wybór rodzaju intercyzy to ważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

  adwokat Marlena Słupińska-Strysik
  mec. Marlena Słupińska-Strysik

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  Uwaga: Uprzejmie informuję, że nie udzielam bezpłatnych porad prawnych przez telefon. Jeśli szukasz pomocy możesz umówić się na odpłatną konsultację prawną w cenie 200 zł.

  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

    Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu