spadek po ojcu gdy matka żyje

Spadek po ojcu gdy matka żyje

Zapraszam do przeczytania artykułu „Spadek po ojcu gdy matka żyje”. Porusza on bardzo praktyczny problem. Większość mężczyzn żyje bowiem krócej od swoich żon. A to prowadzi do sytuacji, w której matka żyje, a już pojawia się potrzeba uregulowania spadku po ojcu. W polskich realiach uporządkowanie tych kwestii bywa kłopotliwe – także z powodów kulturowo-obyczajowych. Tymczasem kwestia – spadek po ojcu gdy matka żyje – musi być szybko uregulowana. Poniżej opiszemy jak podejść do tego tematu.

 

Zanim przejdziemy do rzeczy pamiętaj, że w razie pytań możesz do nas napisać lub przedzwonić. Udzielamy konsultacji w sprawach spadkowych dla klientów z całej Polski. Chętnie pomożemy rozwiązać także Twoje problemy. Zapraszam się do zapoznania się z moją ofertą (Adwokat Prawo Spadkowe) oraz do kontaktu.

   

  Spadek po ojcu – krok po kroku

   

  W przypadku śmierci rodzica prędzej, czy później będziesz musiał uregulować kwestie spadkowe. Pierwszym krokiem będzie ustalenie kręgu spadkobierców. Tutaj z pomocą przychodzi art. 931 Kodeksu cywilnego:

   

  1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

  2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.

   

  Oznacza to, że po zmarłym ojcu dziedziczy jego żona, Ty i Twoje rodzeństwo. Jeżeli zatem Twoi rodzice w chwili śmierci ojca nie byli małżeństwem, Twoja matka jest wyłączona z kręgu spadkobierców. Musisz też wiedzieć, że jeżeli Twoje rodzeństwo zmarło przed Twoim ojcem, to do kręgu spadkobierców będą zaliczać się ich dzieci, czyli Twoi bratankowie i siostrzeńce. Innymi słowy, jeżeli któryś ze spadkobierców miał dzieci i zmarł przed spadkodawcą, to do dziedziczenia dochodzą jego potomkowie.

   

  W dalszej kolejności trzeba ustalić udział w spadku. Art. 931 KC wskazuje, iż dzieci spadkodawcy i jego małżonek dziedziczą w częściach równych, jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jak to rozumieć? Wytłumaczę to na przykładzie.

   

  Twoi rodzice byli małżeństwem i mieli trójkę dzieci, czyli Ciebie, Twoją siostrę i Twojego brata. Tata zmarł i trzeba teraz ustalić udziały spadkowe każdego z Was. W takiej sytuacji mamy do czynienia z bardzo prostym działaniem matematycznym. Spadkobierców jest czterech więc każdy z Was ma udział 1/4.

   

  Teraz załóżmy, że Twoi rodzice nie mieli trójki dzieci, ale czwórkę. Spadkobierców jest pięciu, jednak udział każdego z nich nie wynosi już 1/5. Dlaczego? Bo udział małżonka nie może być mniejszy niż 1/4. W takiej sytuacji Twoja mama ma udział 1/4, a Ty i Twoje rodzeństwo macie udział 3/16 każdy. Odejmujemy udział małżonka w wysokości 1/4, pozostaje nam 3/4 spadku do podziału na 4 spadkobierców (3/4*1/4=3/16).

   

  Oczywiście w przypadku, gdy spadek będą dziedziczyć również Twoi siostrzeńcy lub bratankowie to dojdzie do bardziej skomplikowanych działań ułamkowych. Większa liczba spadkobierców niewątpliwie wpływa na trudność działań matematycznych.

   

  Potwierdzenie statusu spadkobiercy

   

  W momencie gdy znasz już wszystkich spadkobierców i ich udziały w spadku, powinieneś uzyskać dokument, który potwierdzi, że jesteś spadkobiercą po zmarłym ojcu. W tym celu możesz się udać do notariusza, który sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia albo złożyć w sądzie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Wówczas Sąd po przeprowadzeniu postępowania wyda postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

   
  Przeczytaj również: Sprawa spadkowa w sądzie – obecność stron
   

  Zachowek po ojcu gdy matka żyje

   

  Oczywiście opisany powyżej schemat ustalania kręgu spadkobierców znajdzie zastosowanie tylko w sytuacji, gdy spadkodawca nie pozostawił po sobie ważnego testamentu. Twój ojciec miał prawo sporządzić testament i wywrócić wszystko do góry nogami. Zgodnie z jego wolą możesz nie być spadkobiercą, bowiem wszystko zostało zapisane Twojej matce. Czy to oznacza, że nic nie dostaniesz?

   

  W takiej sytuacji ratuje Ciebie instytucja zachowku. Zgodnie z art. 991 KC

  1. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).

   

  Brzmi nieco skomplikowanie, ale za chwilę wszystko zrozumiesz. Wysokość zachowku wynosi 1/2 wartości udziału (w przypadku osób małoletnich i trwale niezdolnych do pracy – 2/3), jaki przysługiwałby Tobie przy dziedziczeniu ustawowym. Załóżmy, że przysługuje Tobie udział 1/4 w spadku, wówczas wysokość zachowku wynosi 1/8 spadku (1/2 * 1/4). Obliczając wartość zachowku ustala się czystą wartość spadku. Innymi słowy ustalając wartość spadku nie uwzględnia się długów spadkowych. Należy jednak doliczyć wartość niektórych darowizn, których ojciec dokonał jeszcze za życia oraz wartość zapisów windykacyjnych ustanowionych w testamencie.

   

  Podaję Tobie uproszczony wzór dla ustalenia wartości zachowku:

  1/2 * udział spadkowy przy dziedziczeniu ustawowym * czysta wartość spadku = wartość zachowku

   

  Spadek po ojcu gdy matka żyje niższy niż zachowek

   

  Instytucja zachowku znajdzie również zastosowanie, jeżeli zostałeś powołany w testamencie jako spadkobierca, jednakże wartość otrzymanego spadku jest niższa od wartości zachowku. Wówczas przysługuje Tobie roszczenie o uzupełnienie zachowku. Pamiętaj też, że jeżeli otrzymałeś od ojca darowiznę to podlega ona zaliczeniu na należny Tobie zachowek. Przykładowo otrzymałeś od ojca mieszkanie o wartości 350.000 zł, zaś wartość Twojego zachowku wynosi 370.000 zł. W tej sytuacji możesz domagać się zapłaty tylko 20.000 zł, od wartości zachowku musisz odjąć wartość otrzymanej darowizny.

   

  Zachowek jest również pomocny w sytuacji, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu, ale za życia darował większość swojego majątku, zaś pozostała część majątku nie pokrywa wartości zachowku.

   

  Pamiętaj tylko, że roszczenie z tytułu zachowku przedawnia się z upływem 5 lat od ogłoszenia testamentu, a w przypadku braku testamentu z upływem 5 lat od otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy. Jeżeli w tym terminie nie wystąpisz z żądaniem o zapłatę zachowku, to stracisz swoje koło ratunkowe.

   
  Zobacz także: Stwierdzenie nabycia spadku i co dalej?
   

  Spadek po ojcu – wspólność majątkowa małżeńska

   

  W ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej występują trzy majątki: majątek wspólny, majątek osobisty żony, majątek osobisty męża. Co będzie zatem wchodzić w skład spadku po zmarłym małżonku? Otóż do spadku po ojcu wchodzą: jego udział w majątku wspólnym oraz jego majątek osobisty. Najlepiej zobrazuję to Tobie na przykładzie.

   

  Twoi rodzice są małżeństwem i do ich majątku wspólnego wchodzi dom oraz samochód. Dodatkowo Twój ojciec ma w majątku osobistym 100.000 zł. Tata zmarł, jego spadkobiercami po połowie jesteś Ty i mama. Co wchodzi w skład spadku? Połowa domu i połowa samochodu, ponieważ te składniki majątkowe należały do majątku wspólnego, druga połowa jest wyłączną własnością Twojej mamy, oraz 100.000 zł w całości, ponieważ te pieniądze były wyłączną własnością Twojego ojca. W nieruchomości przysługuje Tobie udział 1/4 (połowa domu * udział w spadku 1/2), to samo dotyczy samochodu, zaś w przypadku pieniędzy należy się Tobie 50.000 zł.

   
  Sprawdź również: Zachowek – co to jest?
   

  spadek po ojcu gdy matka żyje
  spadek po ojcu gdy matka żyje

   

  Spadek po ojcu – zrzeczenie

   

  Spadku po ojcu możesz się jednak zrzec. W tym celu wraz z ojcem musisz się udać do notariusza i podpisać umowę, w której zrzekniesz się po nim spadku. Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Po śmierci ojca, przy ustalaniu kręgu spadkobierców nie będziesz w ogóle brany pod uwagę, tak jakbyś nie dożył otwarcia spadku. To samo dotyczy Twoich dzieci, chyba że w akcie notarialnym będzie wyraźnie wskazane, iż zrzeczenie się spadku dotyczy tylko Ciebie.

   

  Jeżeli zawarłeś taką umowę, ale po czasie się rozmyśliłeś, to możesz to jeszcze odkręcić. Razem z ojcem musicie ponownie udać się do notariusza i zawrzeć nową umowę, w której uchylisz się od zrzeczenia się spadku. Jeżeli jednak ojciec zmarł po zrzeczeniu się przez Ciebie spadku, a przed jego uchyleniem to niestety nic już nie możesz zmienić. Ze spadku nie dostaniesz nawet złotówki.

   

  Spadek po ojcu – odrzucenie

   

  Od zrzeczenia się spadku należy odróżnić odrzucenie spadku. Zapamiętaj, że jeżeli chcesz się zrzec spadku po ojcu to musisz to zrobić jeszcze za jego życia, natomiast jeżeli chcesz spadek po ojcu odrzucić to dokonujesz tego dopiero po jego śmierci. Masz na to 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedziałeś się o swoim powołaniu do spadku.

   

  Oświadczenie o odrzucenie spadku możesz złożyć przed sądem lub przed notariuszem. Tak samo jak w przypadku zrzeczenia się spadku nie będziesz w ogóle brany pod uwagę przy ustalaniu kręgu spadkobierców. Jednakże w tej sytuacji spadek przechodzi na Twoje dzieci. Dlatego też jeżeli chcesz je uchronić przed niekorzystnym spadkiem musisz również zadbać oto, żeby i one odrzuciły spadek po swoim dziadku.

  Zobacz także: Odrzucenie spadku

   

  Spadek po ojcu – ile czasu

   

  Sprawy spadkowe możesz załatwić w dowolnym czasie (oczywiście pomijając kwestię odrzucenia spadku). Nie jesteś ograniczony żadnym terminem, dlatego też bardzo często dochodzi do sytuacji, gdy w rodzinie kwestie spadkowe nie są regulowane od pokoleń. Rodzi to dodatkowe problemy i znacznie utrudnia proces uporządkowania kwestii spadkowych. Podam Tobie przykład, który zobrazuje Ci sytuację.

   

  Twoi rodzice byli małżeństwem i mieli trójkę dzieci: Ciebie, Twojego brata i Twoją siostrę. Rodzice mieli we wspólności majątkowej małżeńskiej dom. Tata zmarł i współwłaścicielami domu jesteś teraz Ty, dwójka  rodzeństwa i mama. Później umiera Twój brat, który był żonaty i miał dwójkę dzieci. W skład spadku po nim wchodzi jego udział w domu Twoich rodziców. Teraz współwłaścicielami tego domu jesteś Ty, mama, siostra, żona brata i Twoi bratankowie. Im dłużej będziecie zwlekać z uregulowaniem kwestii spadkowych, tym więcej osób będzie dochodzić do nieruchomości jako jej spadkobiercy. Na pewnym etapie będzie można się już pogubić, kto i kiedy został współwłaścicielem. Uregulowanie tych kwestii zajmie sporo czasu.

   

  Dlatego najlepiej jak najszybciej uregulować kwestie spadkowe. Możesz to zrobić u notariusza bądź na drodze postępowania sądowego. Jeżeli jednak pomiędzy Tobą i pozostałymi spadkobiercami panuje kość niezgody i nie potraficie się ze sobą dogadać, to pozostaje Wam tylko postępowanie sądowe. Notariusz będzie pomocny, tylko jeżeli przyjdziecie do niego ze wspólnie wypracowanym porozumieniem co do działu spadku.

   

  Czasochłonność uregulowania kwestii spadkowych zależy od współpracy wszystkich spadkobierców. Jeżeli wszyscy są zgodni, co do tego jak podzielić przypadający im spadek to sprawa pójdzie szybko i sprawnie. W przeciwnym wypadku może ciągnąć się latami.

   

  Spadek po rodzicach dla jedynaka

   

  W przypadku jedynaka uregulowanie kwestii spadkowych po rodzicach jest bardzo proste. Przy dziedziczeniu ustawowym mogą wystąpić jedynie dwie sytuacje. Pierwsza, gdy ojciec w chwili śmierci pozostaje w związku małżeńskim. W tej sytuacji jedynak i żona ojca dziedziczą spadek po połowie. Druga, gdy ojciec w chwili śmierci nie jest żonaty – jedynak jest jedynym spadkobiercą i dziedziczy cały spadek.

   

  Spadek po ojcu gdy matka żyje – podsumowanie

   

  Jak sam widzisz w kwestii uregulowania spraw spadkowych może dojść do kilku różnych wariantów. Pewne jest jednak to, że jeżeli ojciec nie pozostawił po sobie ważnego testamentu, to Ty będziesz jego spadkobiercą. W Twoim interesie jest, aby jak najszybciej uregulować kwestie spadkowe.

   

  Dziękuję za przeczytanie artykułu „Spadek po ojcu gdy matka żyje„. Zapraszam do przeczytania także innych wpisów z dziedziny prawa spadkowego!

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Walczysz o spadek?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach spadkowych działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że uregulowanie dziedziczenia to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych.Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

  • Dzień dobry,
   jeśli ojciec nie żyje a nieruchomość jest podzielona na 2/3 moja mama 1/3 mój starszy brat. To co się dzieje w chwili śmierci mamy? Czy 50% z 2/3 będzie dla mnie?

   1. Dzień dobry, dziękuję za komentarz. Przy założeniu, że mama nie zostawiła testamentu, a do spadku powołany jest tylko Pan i Pana brat, wówczas otrzyma Pan 50% spadku po mamie. Niemniej opisany przez Pana stan faktyczny jest dość nietypowy (rozkład ułamków 2/3 dla mamy, 1/3 dla brata nie pokrywa się z regułami dziedziczenia wynikającymi z KC). Warto to skonsultować z prawnikiem, ponieważ stan wygląda tak, jakby był Pan pominięty przy dziedziczeniu po ojcu. A wówczas w grę być może wchodziłyby jakieś zachowki/darowizny. Rekomenduję zapisanie się na konsultację.

  • Teść zmarł 2lata temu. W wigilię przyszło pismo do męża że też nie spłacił kredytu w chwili obecnej czyli na dzień 21 lipca przyszło już pismo komornicze żeby spłacać kredyt teść żył mieszkał z córką i żoną brał kredyt na hipotekę domu którego domu nie mają mieszkają u córki a córka ma mieszkanie gminne Bank udzielił kredytu pod hipotekę domu którego oni nigdy nie mieli teraz przychodzi pismo od komornika że mąż ma spłacać raty kredytu proszę mi odpowiedzieć co teraz można zrobić żeby z tego jakoś się wyplątać to nie nasz kredyt my z tego nie mieliśmy ani złotówki a przyszło że mąż musi spłacać

   1. Dzień dobry,

    Niestety w tym stanie rzeczy bez analizy dokumentów nie sposób doradzić Pani online. Proszę umówić się na konsultację.

    pozdrawiam
    Marlena Słupińska-Strysik
    Adwokat

  • Dzień dobry .Mam pytanie czy jak zrzekłam się spadku po mamie czy należy mi się po ojcu ?? Jak tak to ile jak ta sprawa wygląda.Dziękuje pozdrawiam

   1. Dzień dobry,
    Zrzeczenie się spadku po mamie nie stoi na przeszkodzie, aby później dziedziczyć po ojcu. Ile trwa taka sprawa? To zależy od bardzo wielu czynników (liczba osób do dziedziczenia, uregulowanie wszystkich poprzednich spraw spadkowych, tryb postępowania: sądowy/notarialny, okoliczność występowania sporu, i wiele innych). Można to załatwić bardzo szybko, w ciągu kilku tygodni, ale może to też potrwać kilka lat.
    pozdrawiam

  • Dzień dobry,
   Przeczytałam Pani publikację pt.: Spadek po Ojcu, gdy Matka żyje. Mam dokładnie taką samą sytuację. Kilka dni temu zmarł mój Ojciec i nie zostawił żadnego testamentu. Pozostały moja Mama i moje dwie Siostry. Ja, natomiast, chcę całkowicie zrezygnować ze spadku, tj. z małego mieszkania, w którym obecnie mieszkają moja Mama i moja jedna Siostra. Z Pani publikacji zrozumiałam, że powinnam udać się do Notariusza i notarialnie odrzucić spadek. Ale w związku z tym mam pytanie, ponieważ do końca nie zrozumiałam jednej kwestii. Kilka akapitów wyżej pisze Pani, że jako potencjalna spadkobierczyni powinnam udać się do Notariusza, który sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia. I tutaj właśnie rodzi się problem dlatego, że ja mieszkam prawie 700 km od miejsca zamieszkania mojej Mamy i moich obu Sióstr. Powiedziano mi, że akt poświadczenia dziedziczenia musi być sporządzony w obecności wszystkich potencjalnych spadkobierców, czyli mojej Mamy, moich obu Sióstr i mnie, i to raczej w ich miejscu zamieszkania, a nie w moim. Czy zatem sporządzenie wspomnianego aktu poświadczenia dziedziczenia jest konieczne i bez niego nie jestem w stanie odrzucić spadku, czy mogę to zrobić mimo jego braku? Rozumiem bowiem, że odrzucić spadek mogę u Notariusza w swoim miejscu zamieszkania i przesłać go albo osobiście, albo zrobi to za mnie Notariusz.
   Pozdrawiam i dziękuję.

   1. Witam, mam pytanie w zakresie dziedziczenia pieniędzy z rachunku indywidualnego zmarłego ojca. Ojciec był w związku małżeńskim (brak rozdzielności) macocha żyje, ale nie była współwłaścicielem ani pełnomocnikiem do rachunku bankowego ojca. Czy pieniądze z tego rachunku zdeponowane przez ojca wchodzą do masy spadkiwej w 100 %, czy podlegają tylko w 50%.

  • Witam mam pytanie bardzo to dla mnie ważne. Mój tata nie żyje 13lat .mamy mieszkanie jest nas troje plus mama . Nic do tej pory nie jest zrobione w tej sprawie mam postanowienie że należy mi sie 1/4 części. Chciałabym spłaty z części po ojcu. Mam wystąpić do sądu. ?

   1. Dzień dobry,

    Z opisu sprawy wynika, że trzeba przeprowadzić postępowanie działowe. Jeśli nie ma zgody co do sposobu podziału, to niestety należy wystąpić do sądu.

    pozdrawiam
    Marlena Słupińska-Strysik
    Adwokat

  • Dom przepisany przez ojca na syna na 8 lat przed śmiercią. Zyje żona, ktora ma 4doroslych dzieci z innego małżeństwa. Czy mimo aktu notarialnego na syna jego przyrodniemu rodzenstwu nalezec sie bedzie zachowek, gdy matka umrze? Dom był ojca własnością jeszcze z przed małżeństwa. Wydaje mi sie, ze nie nalezy im się, ale chce sie upewnić, bo w przeciwnym wypadku bedzie trzeba spisac umowe dozywocia (lub wydziedziczenie) , zrobic wycene nieruchomosci i zaplacic podatek oprócz taksy.

  • Dzień dobry. Proszę o radę, mój Tatuś zmarł 15 lat temu, Mama żyje ja miałem jednego brata który zmarł pozostawił dwoje dzieci oraz pozamałżeńską córkę z którą nie utrzymywał żadnego kontaktu ograniczał się do płacenia alimentów. jak wygląda podział majątku tz. tu chodzi tylko o dom.

  • Mój ojciec zmarł 11lat temu mama jeszcze żyje w sądzie zrzekalismy się tylko akcji z kopalni w której pracował tata . W domu z mamą mieszkaja mój brat z żoną i 2 dzieci mój drugi brat i niepełnosprawna siostra . I z tego co mi wiadomo mama nie patrząc na resztę rodzeństwa przepisała bratu cały dom i ziemię która brat sprzedał . I moje pytanie jest takie czy jeśli moja mama by zmarła to czy ja i moja rodzina będzie miała prawo do podziału pieniędzy ze sprzedaży ziemi i o spłacenie mieszkania przez brata dla rodziestwa . Z góry dziękuję.

   1. Pani Magdo, w sprawach spadkowych nie sposób doradzić w formie odpowiedzi na komentarz. Zachęcam do umówienia się na konsultację i przygotowania dokumentów (aktów notarialnych, testamentu – jeśli był). Rozrysujemy strukturę dziedziczenia i zobaczymy co można zrobić w Pani sprawie.

  • Dzień Dobry.
   W 2011 zmarł mój Tato. Z wniosku Mamy zapadło postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po 1/3 (ja, Mama i Siostra). Odrębnym postanowieniem Sąd ustalił, że w skład spadku po Tacie wchodzi własność lokalu, postanowił dokonać działu spadku i zniesienia współwłasności (wszystko na podstawie zgodnego oświadczenia stron) i przyznaniu nieruchomości na moją wyłączną własność. To był 2011 rok. Mama zmarła w 2013. W 2018 roku odebrałem pismo z Banku, że Tato miał konto maklerskie i na nim 5.000 złotych. Bank stwierdził, że nie wyda pieniędzy bez postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłej Mamie. Złożyliśmy z Siostrą wniosek. W 2019 roku zapadło postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłej Mamie. Na jego podstawie zwróciliśmy się do Banku o wydanie tych pieniędzy i przekazanie na rzecz Siostry. I tak też się stało. Pytanie: czy drugie postanowienie uchyliło pierwsze, bądź zmieniło postanowienie o dziale spadku i zniesieniu współwłasności? Czy powinienem złożyć jeszcze jakiś wniosek? Na marginesie tylko dodam, że gburowaty Sędzia tylko wyśmiał się pod nosem podczas wokandy i stwierdził, że należało wnieść o uzupełnienie poprzedniego stwierdzenia nabycia a nie wnosić o nowe.

  • Dzień dobry ja mam pytanie tata niezyjek a mama jest właścicielką jest otwarcie spadku czy sad może zmusić mamę żeby przepisała działkę po ojcu na spadkobierców mama się niegodzi ponieważ jeden ze spadkobierców sam sobie wyznaczył działkę na którą mama się niegodzi a sąd przymusił mamę że musi się zgodzić na te warunki Dziękuję proszę o wiadomosc

   1. W razie braku zgody spadkobierców sąd ma prawo podzielić spadek. Może to zrobić nawet bez zgody wszystkich spadkobierców. Jeśli choć jeden spadkobierca wyraża wolę przyznania mu działki i jest gotowy do spłaty, to sąd może przychylić się do takiego pomysłu.

    pozdrawiam
    Marlena Słupińska-Strysik
    Adwokat

  • Dzień dobry.Mój tata nie żyje 10 lat nie zostawił testamentu.Mama ja i 2 rodzeństwa mamy sądowe poświadczenie nabycia spadku po tacie.Chcielibysmy teraz nasze udziały przepisać na mamę aby Ona testamentem zapisała majątek trójce dzieci.W skład majatku wchodzą 2 mieszkania I gotówką.Jak prawidłowo to przeprowadzic.Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • Mój tata wziął ślub z macochą . W czasie małżenśtwa sporządził testament przepisując mieszkanie na macochę. Po jego śmierci chce walczyć o zachowek gdyż w testamencie nie wydziedziczył dzieci. Ile należy m,i się zachowku jeżeli jest nas troje dzieci? Ja brat i siostra. Mieszkanie warte jest 120 tysięcy złotych. Proszę o odpowiedź.

  • Mam pytanie jest nas sześcioro rodzeństwa mama chce abyśmy zrzekli się wszystko na nią a później by przepisała na siostrę założyły sprawę w sądzie co to oznacza?

  • Dzień dobry. Rodzice mają mieszkanie kupione już po ślubie czy po śmierci taty połowa mieszkania będzie należeć się mi? Dodam że ma dwójkę przyrodniego rodzeństwa i nie wiem jaka cześć spadku należała by się mi po śmierci obojga rodzicow gdybym wcześniej nie uregulowała z mamą spadku po moim tacie.

  • Dzień dobry. Rodzice mają mieszkanie kupione już po ślubie lecz jako właściciel wpisana jest tylko mama, czy po śmierci taty połowa mieszkania będzie należeć się mi? Dodam że mam dwójkę przyrodniego rodzeństwa i nie wiem jaka cześć spadku należała by się mi po śmierci obojga rodzicow gdybym wcześniej nie uregulowała z mamą spadku po moim tacie.

  • Dzień dobry.Mieliśmy z mężem 2 mieszkania/współwłasność/ .Mąż umarł ,mamy pełnoletniego syna.Czy mogę dysponować tymi mieszkaniam bez zgody syna/np.sprzedać jedno z mieszkań/.Mieszkam razem z synem.

  • U mnie jest trochę inaczej to mama zmarła wcześniej. Rodzice mieli rozdzielność majątkową. Czy mogę od ojca jak żyje egzekwować to co mi się należy po mamie mam dokumenty z sądu ze sprawy?

  • mam problem i to duzy tata zmarl 2005roku i niezostaw3il testamentu mamie i mama zmarla 2010roku ale zostawila mi testament za opieke nad nia testament minelo 11 lat po smierci mamy a moje rodzenstwo moje dopiero teraz zadaja odemnie splaty jednej czwartej mieszkania jestem osoba schorowana mam mala emeryture teraz sa takie czsy ze n iewiem sama co ja mam zrobic strasza mnie mnie sadem komornikiem pytalam sie radcy prawnego o ta moja sytuacje powiedziala mi sad to rostrzygna prosze o rade w mojej sprawie

  • Witam serdecznie. Czy moge zasiegnac rady i poprosic o odpowiedz w opisanej zaraz kwestii? Toczy się w Sadzie sprawa masy spadkowej po mojej babce niezyjacej już 20 lat, rozpoczeta jeszcze za zycia mojego ojca w 2020r., który w miedzy czasie zmarl w trakcie trwania już wlasnie rozpoczętej sprawy ruszenia masy. Mojemu ojcu przypada jakas tam czesc tej masy–na marginesie dodam tylko,ze b.skomplikowanej sprawy nieruchomości i majątku tez,który od wielu lat zamieszkiwal.Jest nas 4-ro jego dzieci,które wpadają do masy spadkowej po nim, 2-ch braci wraz z ewentualnymi ich zstępnymi czyli dziecmi odrzucilo ew.spadek, ja i siostra tylko wiec wpadlysmy w ew. czesc przypadajaca zmarłemu ojcu.Pytanie brzmi:Na kogo przejdają części masy przynależne moim braciom, którzy wlacznie z ich ewentualnymi zstępnymi odrzucili spadek,czy na mnie i moja siostrę, czy na innych spadkobiercow po babce tez, czyli wujka i 2-ch ciotek? Dziekuje za odpowiedz i wsparcie. Pozdrawiam.

   1. W listopadzie 2021r zmarł mój ojciec a ja jestem w trakcie rozwodu który ciągnie się od listopada 2020r następna rozprawę mam 8 kwietnia 2022r Mam pytanie czy będąc mężatką muszę podzielić się spadkiem po ojcu z mężem w razie podziału majątku

  • Witam, po smierci ojca, mama bardzo mocno naciska na przeprowadzenie spadku po ojcu pomiedzy siebie i nasza trojke rodzenstwa. Podejrzewamy ze chodzi jej o to aby podzielic majatek po ojcu i potem w miare mozliwosci przepisac swoja czesc naszemu bratu – czyli wtedy nalezaloby mu sie 3/4 nieruchomosci a dla mnie i siostry pozostalaby 1/4. Czy ma jakiekolwiek narzedzia do tego aby to zrobic? Ja i moja siostra sie z tym nie zgadzamy, i nie chcemy przeprowadzac tego majatku po ojcu teraz. Czy mozna cos z tym zrobic?

  • Dzien dobry mam takie pytanie. Tata byl w domu opieki zostal umieszczony tam przez GOPS. Gdy zmarl nik nas nie poinformowal ze zostal jego depozdy. Czy mamy prawo do tego depozytu czy raczej nie?

   1. Witam. Jak zrzekłem się na corke 6 lat temu spadku po zmarłym ojcu. To mozna starać się odzyskać ten spadek czy już nie należy się nic dziecku ? Testamentu nie było tylko mial długi plus dom i dzialke

  • Witam
   Mąż zmarł, zostawił 2 dzieci z pierwszego małżeństwa i 3 z drugiego, ja jako wdowa mam połowę majątku ze wspólności małżeńskiej i 1/4 ze spadku
   Wszędzie są podawane udziały w ułamkach, czy mogłabym otrzymać wyliczenie udziałów w procentach
   Te ułamki są nie zrozumiałe dla mnie

  • Witam,,, Czy jeśli odrzucę spadek po mamie to będę miała w przyszłości nadal prawo do spadku po ojcu, nawet jeśli częścią spadku po ojcu będzie dom który był częścią spadku który wcześniej odrzuciłam.

  • W listopadzie 2021r zmarł mój ojciec a ja jestem w trakcie rozwodu który ciągnie się od listopada 2020r następna rozprawę mam 8 kwietnia 2022r Mam pytanie czy będąc mężatką muszę podzielić się spadkiem po ojcu z mężem w razie podziału majątku

  • W styczniu 2021 zmarł mój ojciec, który przez całe moje życie nie utrzymywał ze mną kontaktu. Jestem jedyną jego córką, ojciec w drugim małżeństwie nie miał dzieci.O jego śmierci dowiedziałam się dopiero w listopadzie 2021.Macocha złożyla w sądzie wniosek o nabyciu spadku , gdzie mnie uwzględniła jako spadkobiercę.w skład spadku wchodzi dom z działką. Sąd przyznał 3/4 dla macochy – jako żony oraz 1/4 dla mnie, W chwili obecnej macocha nie chce mnie spłacić ani podać danych do zgłoszenia do US.Chce abym dobrowolnie zrzekła się na jej rzecz, Jak mam teraz postąpić?

  • Mój tata nie żyje 35 lat, cały majątek był na niego, mama nie widnieje na żadnym dokumencie, chodzi np o nakaz płatniczy z pola. Jest nas rodzeństwa 6 do podziału plus mama. Moje pytanie to czy możemy się wszyscy zrzec na mamę, a ona potem będzie decydować co dalej z podzialem

  • Witam, mój ojciec zmarł posiadając ze swoją zoną umowę na dożywocie na dom, która aktem notarialnym spisana była w 2013 roku ( slyszałem że to istotne by podać rok) . Czy w tej sytuacji wartość nieruchomości wchodzi w część składową zachowku?

  • Dzień dobry,
   Tata zmarł 3 lata temu,jest nas 4 rodzenscta i żyjąca mama. niestety podczas podziału spadku (mieszkanie) nie wiedzieliśmy iz trzeba to zgłosić do Urzędu Skarbowego. Na dzień dzisiejszy chcielibyśmy nie zrzec spadku po tacie na rzecz najstarszego brata ale u notariusza poinformowano nas iz -poniewaz nie zgłosiliśmy tego do urzędu skarbowego- musimy zapłacić podatek plus odsetki. czy to prawda? jeżeli tak, jak można uniknąć palenia tego podatku?

  • Mój tata zmarł 2 lata temu. Mama otrzymała swoją polowe oraz 1/3 taty połowy. Ja wraz z siostra także mamy po 1/3 kazda. Czyli ostatecznie mamy po 1/6 a mama ma 4/6. Teraz pytanie. Czy mama może sprzedać coś bez naszej wiedzy? Albo przepisać swoją część komuś zupełnie innemu? Czy może do domu przyprowadzić obcego mężczyznę?

  • Witam
   ponad 2 lata temu zmarł mój ojciec. Dzisiaj dowiedziałem się, że przed śmiercią przepisał swoją część domu w formie darowizny na siostrę. Mnie o niczym nie powiadomiono, dowiedziałem się przez czysty przypadek. Mama jeszcze żyjąca także przepisała swoją część na siostrę. Jak w takim wypadku wygląda sprawa dziedziczenia i zachowku? Andrzej

  • Dzień dobry, 2 tygodnie po śmierci ojca matka poinformowała mnie, że tata nie żyje. Jestem jedynakiem. Obecnie przebywam za granicą. Z matką nie mam kontaktu-nie odbiera tel. Jak mogę ustalić spadek? Od czego mam zacząć? Jacek

  • Witam serdecznie. Czy ja mój mąż i dzieci musimy zrzec się spadku po wujku( brat ojca) .

  • Witam.W trakcie trwania małżeństwa dostałem w spadku dom i dzialke po ojcu.Obecnue jestem rok po rozwodzie.Sprzedalem spadek a za te pieniądze kupiłem inny dom.Czy była żona może ubiegać się o swoją część nowego domu jako podział majątku?Nasze dzieci mieszkają ze mną.Rozwod był za porozumieniem stron mimo że rozpad małżeństwa leżał wyłącznie po stronie byłej żony która po prostu uciekła.Gdybym mógł prosić o odpowiedź byłbym bardzo wdzięczny.Bhla żona wciąż straszy że zabierze mi dom.W trakcie trwania małżeństwa wszystko było kupowane za moje pieniądze.Zona nie pracowała ,zajmowała się domem i dziećmi.Andrzej

  • Chyba na świecie nie ma bardziej idiotycznego i celowo pogmatwanego dla nadzwyczajnej kasty prawa i instytucji ZACHOWKU!!!

   1. dokldanie …..prawo spadkowe w Polsce to dzika afryka. Jest przerazajace, pomgmatwane i nie do rozwiazania dla zwyklego polaka. Zmarl ojciec nie pozastawiajac testamentu a przy tym rowniez problemy. Dom. samochody *2 i wygrana w totka ktora jest w banku. Bank nie wyplaci wygranej bo wszysko wpierw moja mama musi nabyc spadek. Ale drugi problem (jest nas 3) jedna z siostr nie odpowiada na nasze wezwania poprostu wszyko ingnoruje. A my zostalismy z oplatami za 2 samochody i z ´pieniedzmi z wygraj ktore napewno przydalyby sie mamie….szok…

  • Witam. Po smierci ojca kiedy matka jeszcze zyje został zlozony wniosek do sadku o sprawe spadkowa.Jest matka i 5 dzieci. Czy w momencie odczytania sprawy spadkowej musza byc wszyscy spadkobiercy czy tylko matka? Spadek przechodzi najpierw caly na Żonę a potem na dzieci? Jak to wyglada?

  • Witam. Mój ojciec od 5 lat wdowiec zmarł w lutym. Dwa miesiące po nim zmarła moja siostra, która była mężatką i miała dwójkę dzieci. Jak wygląda kolejność dziedziczenia po ojcu bez testamentu? I czy obejmuje jej męża?

  • Mój mąż na mocy postanowienia sądu z listopada 2020 roku odziedziczył w 1/6 majątek po zmarłym ojcu. Nie złożyliśmy wówczas żadnych dokumentów, czy teraz jakieś muszę złożyć w urzędzie? Następnie w marcu 2022 roku sąd postanowił o nabyciu spadku po zmarłej w1999 r. matce mojego męża, gdzie mąż odziedziczył spadek w 1/8. Jednakże w momencie ogłoszenia postanowienia mój mąż już nie żył, gdyż zmarł w lipcu 2021 roku, czyli w trakcie całej sprawy z nabyciem spadku. Na postanowieniu z sądu jest wymieniony mój mąż jako nabywca spadku. Na odczytaniu postanowienia były moje dzieci. Jakie dokumenty powinnam teraz złożyć do urzędu skarbowego?

  • Witam chciałabym się dowiedzieć czy mogę cos zrobić w sytuacji kiedy mój tata zmarł 12 lat temu spadek (mieszkanie ) zostało podzielone na mnie i moja matkę. ,Moja matka jest strasznie nieodpowiedzialną osoba robi ogromne długi boje się , ze jeszcze trochę i komornik to mieszkanie zajmie ,czy mogę cos zrobić w tej sprawie ? wstąpić na drogę sądową o „odebranie spadku” ? Czy argumenty ,że robi długi, jest nieodpowiedzialna, nie dbała nigdy o ten dom rachunki opłaty robiła moja babcia wraz zemną ? dodam ze jest jeszcze moja córka , czy to tez ma jakieś znaczenie w tej sprawię ??? BARDZO PROSZĘ O ODPOWIEDŻ ,POZDRAWIAM!

  • Rodzice mieli wspólne mieszkanie. Po śmierci ojca odziedziczyłyśmy z mamą po 1/2 spadku po ojcu. Planujemy sprzedać to mieszkanie i mama ma zamieszkać ze mną. Mama chce przenieść prawo do własności swojej części na mnie, by nie uczestniczyć w formalnościach związanych ze sprzedażą mieszkania. Czy to jest możliwe? Jestem jedynaczką.

  • Dzień dobry, mam taki przypadek jak w tym opisie (spadek po ojcu gdy żyje mama). Nie ma testamentu, spadkobiercami są: mama, siostra i ja. Czy zrzeczenie się spadku przeze mnie i siostrę spowoduje, że całość spadku po ojcu otrzyma mama? Jeśli tak, czy po smierci mamy, ja i siostra będziemy uprawnieni do spadku, mimo, że zrzekliśmy się ze spadku po ojcu?

  • Witam serdecznie , moj tato zmarl w 2018 roku . Od siostry dowiedzialam sie ze jest postepowanie spadkowe . Podobno tato w testamencie przepisal wszytko na mame . Teraz lacznie jest nas 4 rodzenstwa plus mama , mama chce aby kazdy z nas zrzekl sie tego spadku na jej korzysc . Co moge w tej sytuacji zrobic ? Czy mimo wszystko mam jakies prawo do spadku?

  • Dzień dobry. Mama zmarła, zostałam ja, mój brat i nasz ojciec ( z którym jednak nie mamy kontaktu). Mama nie zostawiła testamentu, jedynie list do każdego z nas (mnie, brat i ojca) w którym swoją część domu dzieli jedynie na mnie i brata. Mam dwa pytania: czy ten list ma jakąkolwiek wartość (Mama napisała go w 1999 roku). I drugie – czy mamy z bratem gdziekolwiek tę sytuację zgłaszać / potwierdzać spadek ? Zaznaczę, że nie zależy nam na teraz na regulowaniu kwestii spadkowych, brat mieszka w tym domu, z ojcem nie ma kontaktu. Zależy nam tylko na tym, aby nie płacić podatku od dziedziczonej przez nas części, a gdzieś czytałam, że należy zgłosić spadek w ciągu 6 miesięcy, aby nie płacić. Nie bardzo wiem od czego moglibyśmy płacić bo nawet nie znamy wartości domu. Będę wdzięczna za odpowiedź.

  • Witam, czy mogę zapytać jak wygląda sytuacja w której hipotetycznie mój Tata przepisuje na mnie swój dom, ja później umieram więc dom dziedziczy po mnie mój 2 letni syn, a co z ojcem mojego dziecka który nie jest moim mężem? Czy on zarzadzałby tym spadkiem? Czy można go jakoś wyłączyć z tego wszystkiego?

  • Dzień dobry, otrzymałam własnie pismo do sadu o stwierdzenie nabycia spadku. Moj tata zmarł 10 lat temu mam trojkę rodzeństwa i mama żyje. Mieszka w domu ktory po nim został. Czy na takiej rozprawie jezeli jesteśmy jednogłosni moze kazdy z nas odrzucić spadek po ojcu? Czy powinnismy cos przed rozprawa zrobić? Dziękuję

  • Dzień dobry
   Mam takie pytanie mój ojciec a raczej ojczym który w wieku dwóch lat dał mi swoje nazwisko zmarł dwa lata temu właśnie się dowiedziałam że spadek po nim został rozłożony na matkę i dwójkę mojego rodzeństwa czy mogli tak zrobić dlaczego nie uwzględniono mnie przy podziale

  • Witam Tata zmarł 20 lat temu Mama założyła teraz sprawę o ustalenie spadkobierców czyli ja brat siostra i Mama , w skład spadku wchodzi wkład własny w mieszkanie spółdzielcze lokatorskie (połowa taty około 60 tyś) czy po ustaleniu przez sąd prawa do spadku ja po tej sprawie mogę udać się do notariusza i odrzucić spadek ?

  • Witam,
   Mój ojciec zmarł, mama otrzymała po nim spadek w wysokości 4/16, a ja z 3 siostrami po 3/16. Przez konflikty w rodzinie, mama straszy mnie że wszystko mi odbierze bo nic mi się nie należy chociaż mamy akt poświadczenia dziedziczenia od notariusza. Czy może mi odebrać spadek po tacie?

  • Dzień dobry pisze w takiej sprawie.Ojcciec zmarł 4 lata temu Nie było testamentu spadek był po połowie Miieszkanoe własnościowe oszczędności wszystko gdyż jestem jedynaczką NIC NIE DOSTALAM gdzyz pieniądze byli w domu niebylo śladu po nich mieszkanie chciałam sprzedać i kasę podzielić na pół mama się nie godzi.Ja muszę wynajmować mieszkanie za grube pieniądze mam żyje jak paczek w maśle czasem d 400 zł n miesiąc niby za pół mieszkania.Co mogę zrobić w takiej sytuacji?

  • Dzień dobry mam pytanie mama rozwiodla się z ojcem bez podziału majątku tato zmarł i mama chce wprowadzić się z nowym mężem czy mogę się nie zgodzić żeby się wprowadzil po śmierci ojca mieszkanie jest na mamę mnie i siostrę z góry dziękuję

  • Witam. Mam pytanie mama złożyła dokumenty u notariusza w celu abyśmy my dzieci odpisali się od spadku po zmarłym tacie na jej rzecz. Dom dziadkowie przepisali mamie i tacie. Tata zmarł 15lat temu sprawy nie były uregulowane aż do teraz. Ja nie chcę się odpisać chce spłaty. Jak to wygląda od strony prawnej czy u notariusza można to wszystko załatwić czy potrzeba sprawy sądowej.

  • Dzien dobry.
   Mama zmarła w tym roku pozostawiajac testament a mianowicie darujac mi cała cześć majatku ( córce). Rodzice nie mieli rozdzielności małzeńskiej. Moje pytanie dotyczy pieniedzy na wspolnym koncie. Czy należą mi się pieniadze z tego konta? Ojciec po śmierci dostsrczył akt zgonu mamy i przekształcił wspólne konto w swoje tym samym eliminujac mnie do odebrania spadku. Prosze o porade co powinnam zrobić. Dziekuje

  • Po śmierci ojca zrzekłem się swojej części na siostrę było to 7 lat temu czy po takim czasie jest możliwość odwołania mojego zrzeczenia ?

  • Witam. dwa lata temu zmarł mój ojciec. Był do końca w związku małżeńskim z mamą. Ostatnio ona poinformowała nas (czworo rodzeństwa),że ojciec nie posiadał żadnego majątku,ponieważ nie został dopisany do aktu własności ziemi po ich ślubie [i rzeczywiście w księgach wieczystych widnieje tylko mama i co więcej oboje już w małżeństwie budowali dom-brany był na to kredyt….natomiast grunty rolne moi dziadkowie mieli przepisane na mamę jeszcze przed jej ślubem]… podobno ojciec nie chciał być dopisany do tych nieruchomości…Czy nie jest jednak tak,że automatycznie stał się współwłaścicielem gruntów i domu,który powstał w czasie małżeństwa…byli ze sobą w małżeństwie 42 lata

  • Spadek po ojcu kiedy matka żyje a darowała cały majątek jednemu z rodzeństwu pisze:

   Witam , mam pytanie . Czy jest możliwość starania się o zachowek po ojcu , kiedy tata napisał testament że wszystko przepisuje na mamę . Jest nas trójka rodzeństwa ( dwóch braci i ja ) . W testamencie tata wydziedziczył dwóch braci , a o mnie nie było wzmianki. Wszystko darował mamie . Mama pod wpływem brata przepisała cały majątek na jednego z braci a ja z drugim bratem nic nie otrzymaliśmy. Czy jest możliwość otrzymania swojej części? Mama na stan obecny nie ma żadnego majątku .

  • Dzień dobry, zmarł ojciec mojego męża ale jego mama dalej żyje + trójka jego rodzeństwa . Dom miał być zapisany na męża ale ojciec męża nie zdążył tego zrobić. Teraz tesciowa chce żeby wszyskie dzieci zrzekly się majątku na nią, czy jest to potrzebne czy tesciowa z resztą dzieci może zrzec się od razu na mojego męża. Cały czas my utrzymujemy dom ,robimy w nim remonty ale teraz się boimy że nam wywinie teściową nr i przepisze dom na inne dziecko, dodam że teściową wymaga od nas już teraz spłaty dzieci chociaż dom niwe jest na mojego męża jeszcze zapisany .

  • Dzień dobry, mój ojciec zmarł 10 lat temu, została mama i 6 mojego rodzeństwa. Sprawa spadkowa nie została przeprowadzona. 8 lat temu wraz ze swoją matka udał się do notariusza i zrzekł się majątku wpisując również swoje dzieci. W tym roku zmarła matka. Czy należy mi się coś po ojcu? Czy jeśli nie ja to moje dzieci? Gorąco pozdrawiam.

  • Dzien dobry,
   Pol roku temu zmarla moja mama, nie zostawila testamentu.
   Rodzice posiadali wspolnie duzy dom.
   Rodzice maja 3 dzieci.
   Ja chcialabym aby ojciec mogl mieszkac w domu bez jego sprzedazy az do swojej smierci – chcialabym nie korzystac ze spadku po mamie, az do smierci taty w przyszlosci.
   Jeden z moich braci zamieszkał z ojcem.
   Obawiam sie mataczenia ze strony brata za kilka lat w sprawie wlasnosci domu.
   Czy teraz powinnismy dokonac jakis ustalen? Czy jesli brat zamieszka z ojcem i swoja partnerka czy za kilka lat bedzie on mial jakies przywileje w związku z tym?
   Czy obecna zona mojego brata ma prawo do jakiejs czesci po mojej mamie podczas rozwodu?

  • Dzień dobry
   Tata nie żyje 10 lat mama 8 po nich jestem tylko ja i moja siostra na mojego tatę stoi jedna działka na mamę nie wiem bo siostra nie chce pokazać mi dokumentów 22 lata temu wiem ze mama odkupiła działkę od swojej siostry i płaciła za nią podatek przez ponad 20 lat niestety nie została przepisana w papierach na nią chciałbym założyć sprawę spadkowa po nich co mam w takiej sytuacji zrobić niestety siostra bardzo mi to utrudnia i chce mnie wyrzucić z domu rodzinnego który nadal jest zapisany na moja babcie która żyje czy ona ma do tego prawo ?

  • Witam
   Nurtuje mnie taka rzecz: w 2002 roku tesciowie przepisali gospodarstwo rolne na 4 swoich dzieci. Tesc zmarl w 2017 roku nie zostawil testamentu. Okazalo sie ze zostal ciagnik rolniczy zapisany na niego. Jeden a braci chce byc wlascicielem twgo ciagnika jak to zrobic? Czy potrzeny jest sad czy mozna to zalatwic u notariusza? Czy mozliwe jest ewentualne wnioakowanie o zachowek jednego z braci od drugiego?

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu