ile-wynosi-zachowek-przyklady

Ile wynosi zachowek – przykłady

W poniższym artykule wyjaśnię Ci jak liczyć zachowek. Posłużę się przystępnymi przykładami. Zapraszam do przeczytania artykułu „Ile wynosi zachowek – przykłady”.

 

Pamiętaj, że jeśli walczysz o spadek lub chcesz uregulować sprawy spadkowe po zmarłej osobie, to możesz skorzystać z moich usług. Doradzam klientom z całej Polski, w tym w formie porad online oraz porad telefonicznych. Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą (Adwokat Sprawy Spadkowe) oraz do kontaktu.

   

  Czym jest zachowek i komu przysługuje prawo do zachowku?

  Zachowek to instytucja prawa spadkowego, która chroni najbliższych krewnych spadkodawcy na wypadek, gdyby zostali pominięci w testamencie, albo gdyby spadkodawca za życia rozporządził znaczną częścią swojego majątku w formie darowizn na rzecz innych osób. Zachowek wówczas umożliwia otrzymanie części spadku, którą spadkobierca otrzymałby przy dziedziczeniu ustawowym.

  Prawo do zachowku przysługuje:

  • zstępnym (dzieciom, wnukom, prawnukom itd.), 
  • małżonkowi spadkodawcy,
  • rodzicom spadkodawcy

   

  O ile byliby oni powołani do spadku z ustawy!

  Jednakże nie przysługuje ono wszystkim osobom jednocześnie. Wpływ na uprawnienie do zachowku ma kolejność dziedziczenia.

  Jeżeli spadkodawca miał dzieci oraz był w związku małżeńskim, to jego rodzice nie mogą żądać zapłaty zachowku, gdyż nie są ustawowymi spadkobiercami – zgodnie z kolejnością dziedziczenia w pierwszej kolejności dziedziczą małżonek oraz dzieci spadkodawcy.

  Przykład nr 1:

  Zmarł pan Jan, który miał syna, córkę oraz żonę. W testamencie cały swój majątek przepisał na żonę, całkowicie pomijając swoje dzieci. W takiej sytuacji prawo do zachowku przysługuje jego dzieciom. Jeżeli jednak pan Jan nie miałby dzieci, to z roszczeniem o zapłatę zachowku mogliby wystąpić jego rodzice, gdyż są oni jego spadkobiercami w dalszej kolejności.

  Przeanalizujmy jeszcze poniższy przykład.

  Przykład nr 2:

  Zmarł pan Filip, który miał dwoje dzieci i ojca. Żona i matka pana Filipa zmarły przed nim. Przy dziedziczeniu ustawowym do spadku doszłyby jedynie dzieci pana Filipa, wyłączając jego ojca (art. 931 § 1 w zw. z art. 932 § 1 KC). Pan Filip pozostawił jednak testament, w którym powołał do dziedziczenia całości spadku panią Basię – jego bliską sąsiadkę. W tej sytuacji domagać się zachowku mogą jedynie dzieci spadkodawcy. Ojciec pana Filipa uzyskałby prawo do zachowku wówczas, gdyby pan Filip nie pozostawił dwójki dzieci.

  Przeczytaj także: Jak długo ważny jest testament własnoręczny?

  ile-wynosi-zachowek-przyklady
  Ile wynosi zachowek – przykłady

   

  Zasady obliczania zachowku

  Obliczenie zachowku nie jest skomplikowanym działaniem matematycznym. Należy ustalić tzw. substrat zachowku, czyli wyliczyć czystą wartość spadku i powiększyć ją o ewentualne darowizny i zapisy windykacyjne dokonane przez spadkodawcę. Czysta wartość spadku to nic innego jak wartość spadku pomniejszona o długi spadkowe.

  Następnie substrat zachowku należy pomnożyć przez udział spadkowy oraz ułamek 1/2 (w przypadku osób trwale niezdolnych do pracy lub małoletnich ułamek wynosi 2/3). Można to przedstawić w postaci następującego wzoru:

  zachowek = 1/2 * udział spadkowy * substrat zachowku

  Przykład nr 3:

  Przykładowo wartość spadku wynosi 200.000 zł, długi spadkowe wynoszą 50.000 zł. Spadkodawca nie dokonał żadnych darowizn ani zapisów windykacyjnych. Spadkobiercami ustawowymi był małżonek oraz dorosła córka, zatem udziały spadkowe wynoszą 1/2. Spadkobiercom przysługuje zachowek w kwocie 37.500 zł (1/2*1/2*150.000 zł=37.500 zł). Jeżeli córka byłaby małoletnia to wysokość zachowku ulegnie zmianie, gdyż zmieniamy ułamek na 2/3. W takiej sytuacji zachowek będzie wynosił 50.000 zł (2/3*1/2*150.000 zł=50.000 zł).

  Uwaga na orzecznictwo!

  ,,Punktem odniesienia przy obliczaniu stanu czynnego spadku dla potrzeb obliczenia wysokości należnego zachowku może być jedynie chwila otwarcia spadku będąca chwilą śmierci spadkodawcy (art. 922 § 1, art. 924 i 925 k.c.).’’ (wyrok SN z dnia 14 marca 2008 roku, sygn. akt IV CSK 509/07)

  Przykład nr 4 – czysta wartość spadku:

  Spadek po Pani Kasi to aktywa o wartości 200 000 zł i długi o wartości 50 000zł, przy czym 5 000 zł stanowi zapis zwykły na rzecz pana Mieszka. Wartość spadku, która będzie podstawą do obliczania zachowku to: 155 000 zł (200 000 zł – 50 000 zł + 5 000 zł).

  Sprawdź także: Jak i kiedy można wydziedziczyć dziecko

  Jak obliczyć zachowek gdy miały miejsce darowizny

  Jak już wcześniej wspomniałam ustalając tzw. substrat zachowku do czystej wartości spadku dolicza się dokonane przed spadkodawcę darowizny.

  Ważne! Nie każda darowizna będzie podlegała zaliczeniu na poczet zachowku!

  Przy obliczaniu zachowku nie dolicza się:

  • drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych – nie będziemy zatem doliczać podarowanego w prezencie zegarka, czy kolczyków!

   

  O tym kiedy darowizna traktowana jest jako „drobna” wypowiadały się już sądy:

  ,,Dla zakwalifikowania darowizny jako drobnej istotne znaczenie ma wartość jej przedmiotu, a nie sytuacja majątkowa spadkodawcy (...). Z reguły zwyczajowe darowizny związane są z różnorodnymi uroczystościami rodzinnymi (imieniny, urodziny, wesela itp.), natomiast jeśli mają charakter wyposażenia dzieci w związku z usamodzielnieniem się, czy też służą do regulacji spraw majątkowych, to nie mogą być oceniane jako drobne”. (wyrok SA w Gdańsku z 8.07.2015 roku, sygn. akt: V ACa 126/15).

  • darowizn dokonanych przed więcej niż 10 laty (licząc wstecz od śmierci spadkodawcy), ale tylko na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku.

   

  A zatem.. darowizny dokonane dla spadkobierców i uprawnionych do zachowku podlegają doliczeniu niezależnie od tego kiedy zostały dokonane!

  Przykład nr 5:

  Spadkodawca podarował 11 lat temu swojemu przyjacielowi samochód. Wartość samochodu nie może zostać doliczona do spadku przyjaciel nie jest spadkobiercą, ani osobą uprawnioną do zachowku. Jeżeli jednak samochód został podarowany synowi to bez względu na czas dokonania darowizny będzie ona podlegała zaliczeniu.

  W sytuacji, gdy obliczamy zachowek należny dziecku nie doliczamy darowizn dokonanych przed jego narodzinami, chyba że darowizna miała miejsce na mniej niż 300 dni przed urodzeniem się dziecka. Natomiast przy zachowku dla małżonka nie uwzględniamy darowizn uczynionych przez spadkodawcę przed ślubem.

  Zobacz także: Jak nie płacić zachowku po otrzymaniu darowizny?

  jak-obliczyc-zachowek
  Jak obliczyć zachowek

   

  Jak wycenia się wartość darowizny?

  Wartość darowizny oblicza się według stanu z chwili jej dokonania, a według cen z chwili ustalania zachowku.

  Zobrazuje Ci to na poniższym przykładzie.

  Przykład nr 6:

  Pan Jan 5 lat temu kupił córce mieszkanie w stanie deweloperskim za cenę 200.000 zł. Córka mieszkanie w pełni wykończyła. Po 5 latach pan Jan zmarł, a ceny mieszkań deweloperskich poszły w górę i obecnie są warte 300.000 zł. Obliczając wartość darowizny nie bierzemy pod uwagę aktualnego stanu mieszkania, które jest już wykończone i warte 450.000 zł, ale stan deweloperski, jednakże nie po cenie sprzed 5 lat, ale po aktualnej cenie, czyli 300.000 zł.

  Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 15 marca 2018 roku (I ACa 916/17):

  „Ustalenie natomiast wartości poszczególnych składników wchodzących w skład spadku, w tym także ustalenie wartości nieruchomości dla określenia wymiaru zachowku powinno być oparte na kryteriach rynkowych. Określenie wartości rynkowej nieruchomości powinno więc nastąpić zgodnie z regułami i metodami wynikającymi z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami i przepisów wykonawczych oraz standardów zawodowych rzeczoznawców.”

  Zobacz także: Jak i kiedy można wydziedziczyć dziecko?

   

  Obliczanie substratu zachowku

  Aby obliczyć substrat zachowku ponownie posłużymy się powyższym przykładzie o panu Janie i podarowanym mieszkaniu w stanie deweloperskim.

  Przykład nr 7 – kontynuacja:

  Ile będzie zatem wynosił substrat zachowku, jeżeli pan Jan pozostawił spadek o wartości 50.000 zł i miał długi na kwotę 10.000 zł? Czysta wartość spadku wyniesie kwotę 40.000 zł, do niej doliczamy darowiznę dokonaną przez pana Jana na rzecz córki o wartości 300.000 zł (według ceny z chwili ustalania zachowku). Substrat zachowku wyniesie 340.000 zł. W takiej sytuacji pan Jan rozdysponował większą częścią majątku, zatem jego żona może domagać się uzupełnienia zachowku, gdyż ze spadku otrzyma jedynie kwotę 25.000 zł (połowa spadku). Zachowek żony wyniesie kwotę 85.000 zł, zatem żona może domagać się od córki jego uzupełnienia w kwocie 60.000 zł.

  Zobacz także: Odrzucenie spadku

   

  Przykłady liczenia zachowku

  Proces liczenia zachowku najlepiej przedstawić na przykładach. One najczęściej w najlepszy sposób odzwierciedlają sytuację i umożliwiają zrozumieć dane zagadnienie w przystępny sposób. Poniżej zaprezentuję kilka przykładów, dzięki którym zrozumiesz jak liczy się zachowek.

   

  Ile wynosi zachowek po ojcu/matce? Przykłady zachowku po rodzicach

  Wysokość zachowku po rodzicach będzie między innymi zależeć od liczby posiadanego rodzeństwa oraz od tego, czy rodzic w chwili śmierci pozostawał w związku małżeńskim. Zmienia się wówczas udział spadkowy, który wpływa na wysokość zachowku. Poniżej przedstawiam przykłady jak zmienia się wysokość zachowku w zależności od liczebności członków najbliższej rodziny. Założyłam stałą wartość substratu zachowku w kwocie 200.000 zł.

  Przykład nr 8:

  Jesteś jedynakiem, a Twoi rodzice do śmierci ojca byli małżeństwem. Razem z mamą jesteście spadkobiercami, każdy ma udział spadkowy 1/2. Twój zachowek wynosi kwotę 50.000 zł (1/2*1/2*200.000 zł=50.000 zł).

  Przykład nr 9:

  Masz siostrę oraz brata, Twoi rodzice do śmierci ojca byli małżonkami. Spadkobiercą jesteś Ty, rodzeństwo oraz mama, każdy ma udział spadkowy 1/4. Twój zachowek wynosi kwotę 25.000 zł (1/2*1/4*200.000 zł = 25.000 zł).

  Przykład nr 10:

  Masz siostrę oraz brata, Twoi rodzice rozwiedli się. Spadkobiercą jesteś Ty oraz rodzeństwo, każdy ma udział spadkowy 1/3. Twój zachowek wynosi kwotę ok. 33.333 zł (1/2*1/3*200.000 zł=33.333 zł).

  ile-wynosi-zachowek-po-matce
  Ile wynosi zachowek po matce

   

  Ile wynosi zachowek po dziadku lub babci? Przykłady zachowku dla wnuka

  Wnuk będzie uprawniony do zachowku, jeżeli jego rodzic (dziecko zmarłej babci lub dziadka) z różnych względów został wyłączony od dziedziczenia, np. zmarł przed dziadkami, odrzucił spadek. Wówczas udział spadkowy rodzica przechodzi na jego dziecko. Jeżeli dzieci jest więcej to udział ten podlega stosownemu podziałowi, i każdy z wnuków otrzymuje mniejszą część spadku, co wpływa na wysokość ewentualnego zachowku.

  Przykład nr 11:

  Przykładowo pan Jan miał żonę, córkę, syna oraz troje wnuków (dzieci syna). Syn zmarł przed panem Janem, zatem uprawnionymi do zachowku będą żona, córka oraz wnuki. Aby obliczyć zachowek wnuków trzeba ustalić ich udział spadkowy. Ich ojciec dziedziczyłby spadek w udziale 1/3, zatem ten ułamek trzeba podzielić przez liczbę jego dzieci. Dzieci było troje, zatem każdy z nich ma udział spadkowy 1/9. Gdyby syn miał tylko jedno dziecko to udział spadkowy 1/3 w całości przeszedłby na jedynaka.

  Obliczmy zatem zachowek dla wnuków. Tak jak poprzednio załóżmy wartość substratu zachowku w kwocie 200.000 zł. Załóżmy, że dwoje wnuków jest dorosłych, a najmłodszy wnuk jest niepełnoletni. Dorosłe wnuki otrzymają zachowek w kwocie 11.111 zł każdy (1/2*1/9*200.000 zł), zaś zachowek najmłodszego wnuka wyniesie 14.815 zł (2/3*1/9*200.000 zł) – pamiętaj, że dla osób małoletnich substrat zachowku mnożymy razy ułamek 2/3, a nie 1/2.

   

  Ile wynosi zachowek po synu lub córce? Przykłady zachowku po dzieciach

  Rodzic będzie uprawniony do zachowku po swoim dziecku, tylko jeżeli nie miało ono własnych dzieci. Trzeba pamiętać, że w pierwszej kolejności zawsze dziedziczą małżonek oraz zstępni (dzieci, wnuki). Rodzice dochodzą do dziedziczenia dopiero, jeżeli zstępnych nie było. W sytuacji, gdy dziecko było w związku małżeńskim rodzice muszą podzielić się połową spadku razem z małżonkiem córki lub syna. Małżonek, który dziedziczy wspólnie z teściami zawsze otrzymuje połowę spadku po zmarłym mężu/żonie. Druga połowa dzielona jest pomiędzy rodziców i każdy z nich ma udział spadkowy 1/4.

  Przykład nr 12:

  Przy ponownym założeniu substratu zachowku w kwocie 200.000 zł, rodzic z tytułu zachowku otrzyma kwotę 25.000 zł (1/2*1/4*200.000 zł). Czy jeżeli rodzic posiada trwałą niezdolność do pracy może liczyć na większy zachowek? Tak, otrzyma wtedy kwotę 33.333 zł – przy trwałej niezdolności do pracy substrat zachowku mnożymy razy ułamek 2/3.

  Przeanalizujmy jeszcze następujący przykład.

  Przykład nr 13:

  Pan Jan i pani Anna mają córkę, która jest niezamężna i bezdzietna. Po śmierci córki okazało się, że sporządziła ona testament, w którym cały spadek o wartości 200.000 zł przepisała swojej matce. Córka nie miała długów, nie podarowała też nikomu żadnej darowizny. Pan Jan otrzyma zachowek w wysokości 50.000 zł (1/2*1/2*200.000 zł). W tej sytuacji jedynymi spadkobiercami ustawowymi byli rodzice, i każdemu z nich należałaby się połowa spadku.

  zachowek-po-dzieciach
  zachowek po dzieciach

   

  Ile wynosi zachowek po śmierci męża lub żony?

  Małżonek dziedziczy wspólnie z dziećmi albo rodzicami swojego zmarłego małżonka, a także z rodzeństwem, jeżeli rodzice nie żyją bądź zstępnymi rodzeństwa, jeżeli dochodzi do dziedziczenia w dalszej kolejności. Jego udział spadkowy w przypadku dziedziczenia wspólnie z dziećmi nie może wynieść mniej niż 1/4, natomiast w przypadku dziedziczenia wspólnie z teściami (albo rodzeństwem) otrzymuje połowę spadku. Małżonek dziedziczy spadek w całości tylko w sytuacji, gdy wymienieni krewni nie dochodzą do dziedziczenia.

  Ale czy to oznacza, że małżonek zawsze będzie uprawnionym do zachowku? Otóż nie! Zostaje on pozbawiony prawa do zachowku, gdy:

  • pomiędzy nim a zmarłym małżonkiem była orzeczona separacja;
  • zmarły małżonek złożył pozew o rozwód z winy swojego małżonka i jego roszczenie było uzasadnione. 

   

  W zależności od tego z kim małżonek będzie współdziedziczyć spadek, inna będzie wysokość należnego mu zachowku. Wpływ na to ma zmiana udziału spadkowego. Poniżej zamieszczam przykłady, które zobrazują tę zmianę. Założyłam stałą wartość substratu zachowku w kwocie 200.000 zł.

  Przykład nr 14:

  Pan Jan miał dwie córki, syna i żonę. W testamencie cały spadek przepisał na swoje dzieci. Żona ma prawo do zachowku w kwocie 25.000 zł (1/2*1/4*200.000 zł = 25.000 zł). Czy wysokość zachowku ulegnie zmianie, gdy zmodyfikujemy liczebność dzieci i dodamy jeszcze jedno dziecko? Nie ulegnie zmianie, gdyż małżonek nie może mieć udziału mniejszego niż 1/4, a w przypadku czwórki dzieci trzeba by zmniejszyć udział do 1/5. W takim razie małżonek ma udział 1/4, a każde z dzieci ma udział 3/16. Wysokość zachowku ulegnie natomiast zmianie, jeżeli pomniejszymy liczbę dzieci, np. do dwóch. Wtedy każdy ma udział spadkowy 1/3, zatem zachowek małżonka wynosi 33.333 zł.

  Przykład nr 15:

  Pan Jan miał żonę, był bezdzietny. Cały spadek przepisał swojemu siostrzeńcowi. Ile wyniesie wartość zachowku dla żony? 50.000 zł (1/2*1/2*200.000 zł = 50.000 zł). W zależności od tego czy, spadek będą również dziedziczyć rodzice, czy rodzeństwo pana Jana to wysokość zachowku nie ulegnie zmianie, gdyż małżonkowi przysługuje połowa spadku.

   

  Ile wynosi zachowek dla rodzeństwa?

  Zachowek nie przysługuje rodzeństwu. Siostra lub brat nie są bowiem wskazani w Kodeksie cywilnym jako osoby, którzy mają prawo do zachowku. Pozwól, że też posłużę się przykładem. 

  Przykład nr 16:

  Załóżmy teraz sytuację, że pan Jan był żonaty, nie miał dzieci, miał siostrę, a jego rodzice zmarli na kilka lat przed jego śmiercią. W testamencie zapisał wszystko swojemu siostrzeńcowi. Kto jest uprawniony do zachowku? Wyłącznie żona pana Jana. Pomimo tego, że gdyby nie testament siostra byłaby spadkobiercą ustawowym, to nie należy ona do kręgu spadkobierców uprawnionych do zachowku. Dochodzić zachowku mogą wystąpić wyłącznie zstępni (dzieci, wnuki), małżonek oraz rodzice spadkodawcy. Uprawnienie to nie wykracza poza ten krąg i trzeba się go ściśle trzymać.

   

  Jak dochodzić roszczenia o zachowek? 

  Zapłata zachowku (roszczenia pieniężnego) może nastąpić wskutek:

  1. Dobrowolnie zwartej ugody (roszczenie jest bezsporne i nieprzedawnione);

  Plusy rozwiązania?

  + unikniesz opłat sądowych

  + dopasujesz wysokość spłat do rzeczywistej sytuacji majątkowej osoby zobowiązanej do zapłaty zachowku (np. rozłożenie na raty)

  1. Na skutek wytoczonego powództwa przed sądem;

  Będzie to wymagało od Ciebie sporządzenia pozwu o zapłatę zachowku. W jego treści:

  1. wskaż dane powoda oraz pozwanego – zobowiązanego do zapłaty zachowku;
  2. wskaż wartość przedmiotu sporu – wysokość zachowku;
  3. sformułuj żądanie – wnieś o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda określonej kwoty tytułem zachowku;
  4. sformułuj prawidłowe uzasadnienie – wskaż, że jesteś osobą uprawnioną do zachowku, wykaż dlaczego żądasz zapłaty zachowku od pozwanego oraz uzasadnij wysokość zachowku;
  5. podpisz pozew o zapłatę zachowku.

  Uwaga! Właściwość wyłączna sądu w sprawach spadkowych wynika z art. 39 Kodeksu Postępowania Cywilnego

  Art. 39 KPC – Powództwo z tytułu dziedziczenia, zachowku, jak również z tytułu zapisu, polecenia oraz innych rozrządzeń testamentowych wytacza się wyłącznie przed sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli miejsca jego zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, przed sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. 

  Pamiętaj, że jeżeli wartość zachowku jest niższa lub równa 75 000 zł właściwy jest sąd rejonowy. Jeżeli zachowek przekracza kwotę 75 000 zł wtedy właściwy jest sąd okręgowy.

   

  Kiedy nie należy się zachowek?  

  Do zachowku nie będą uprawnieni:

  • spadkobiercy wydziedziczeni;

   

  Przykład:

  Pan Daniel był w podeszłym wieku. Jego syn pan Adam zerwał z nim wszelkie kontakty – nie odwiedzał ojca i nie utrzymywał z nim kontaktów telefonicznych. Nie interesował się także sytuacją materialną pana Jana, ani stanem jego zdrowia. Co więcej odmówił on pomocy w transporcie ojca do szpitala. Mając na uwadze powyższe, pan Daniel wydziedziczył syna w testamencie.

  • spadkobiercy uznani za niegodnych dziedziczenia;

   

  Przykład:

  Sąd uznał Panią Kasię za niegodną dziedziczenia. Pani Kasia naruszyła bowiem swobodę testowania spadkodawcy i nakłoniła go groźbą do sporządzenia testamentu.

  • spadkobiercy, którzy zawarli ze spadkodawcą umowę o zrzeczenie się dziedziczenia;

   

  Uwaga! Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia zawarta pomiędzy przyszłym spadkobiercą, a spadkodawcą obejmuje także zstępnych zrzekającego się! Powinna być ona zawarta w formie aktu notarialnego, a więc wymaga wizyty u notariusza.

  • spadkobiercy, którzy spadek odrzucili;

   

  Spadkobiercy, którzy spadek odrzucili są traktowani tak jakby nie dożyli otwarcia spadku! W rezultacie, osoba traci wszelkie prawa i jest zwolniona z wszystkich zobowiązań, które nabyła i które obciążały ją od czasu śmierci spadkodawcy.

  • małżonek spadkodawcy, co do których spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione;

   

  Uwaga na orzecznictwo!

  „Spadkobiercy ustawowi zmarłego małżonka, powołani do spadku oprócz pozostałego przy życiu małżonka, nie mają podstawy prawnej do wystąpienia z powództwem o ustalenie, że gdyby zmarły małżonek za swego życia wniósł pozew o rozwód małżeństwa z winy drugiego małżonka, powództwo to byłoby uzasadnione, choćby za życia małżonka istniał oczywisty, zupełny i trwały rozkład jego małżeństwa, zawiniony wyłącznie przez drugiego małżonka”. – Orzeczenie SN z dnia 5 października 1954 roku, sygn. II CR 295/54.

  • małżonek pozostający ze spadkodawcą w separacji.

   

  Ile wynosi zachowek – podsumowanie 

  • Uprawnionymi do zachowku są zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy.
  • Aby obliczyć zachowek ustal tzw. substrat zachowku, czyli wylicz czystą wartość spadku i powiększ ją o ewentualne darowizny i zapisy windykacyjne dokonane przez spadkodawcę.
  • Substrat zachowku pomnóż przez udział spadkowy oraz ułamek 1/2, a w przypadku osób trwale niezdolnych do pracy lub małoletnich – 2/3.
  • Zachowek = 1/2 * udział spadkowy * substrat zachowku
  • Nie każda darowizna będzie podlegała zaliczeniu na poczet zachowku!
  • Wartość darowizny oblicza się według stanu z chwili jej dokonania, a według cen z chwili ustalania zachowku. 
  • Roszczenie z tytułu zachowku przysługuje uprawnionemu, jeżeli dziedziczyłby z ustawy po  spadkodawcy.

   

  Dziękuję za przeczytanie artykułu „Ile wynosi zachowek – przykłady”. Być może zainteresują Cię także inne artykuły na moim blogu.

   

  Chcesz aby adwokat sporządził pozew o zachowek?

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

  W trudnych sprawach spadkowych działam w CAŁEJ POLSCE!

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że walka o zachowek to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  Źródła:

  • https://www.saos.org.pl/judgments/87602 (wyrok SN z dnia 14 marca 2008 roku, sygn. akt IV CSK 509/07)
  • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf (Kodeks cywilny)
  • https://orzeczenia.gdansk.sa.gov.pl/content/$N/151000000002503_V_ACa_000126_2015_Uz_2015-07-08_001 (wyrok SA w Gdańsku z 8.07.2015 roku, sygn. akt: V ACa 126/15).
  • https://orzeczenia.katowice.sa.gov.pl/content/$N/151500000000503_I_ACa_000916_2017_Uz_2018-03-15_002 (wyrok SA w Katowicach z 15.03.2018 roku, sygn. akt: I ACa 916/17).
  • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640430296/U/D19640296Lj.pdf (Kodeks Postępowania Cywilnego).
  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

  • Nie mogę znaleźć nigdzie odpowiedzi na moje pytanie ile wynosi zachowek dla wnuka . Oto przykład . Zmarł dziadek i została zona , córka i syn. Po 3 latach zmarł syn . Pozostała Żona ,córka , wnuk. , który po 5 miesiącach od śmierci swojego ojca ( syna dziadka i babci ) odrzucił spadek. . Potem zmarła babcie i pozostał a córka i wnuk . Z tego co wiem to pomimo odrzucenia spdaku po ojcu przez wnuka dla wnuka należny jest zachowek. art 931paragraf 2KC . W takim razie ile wynosi zachowek dla wnuka ?

   1. Dzień dobry,

    Zapraszam na konsultację, na której rozpiszemy sobie spadkobrania i zachowki. Wówczas będę w stanie Panu pomóc.

    pozdrawiam
    Marlena Słupińska-Strysik
    Adwokat

  • Wytam Serdecznie.
   Zmarła nasza siostra.Mamie przypadło 1/2 wartości
   mieszkania oszacowanego przez brata na 220000zł i 50000zł z oszczędności i 4500zł za garaż.Najstarszy brat torpedował podział przez rok i Mama zmarła nie doczekawszy podziału.Jednak przed śmiercią sporządziła testament przepisując swoje udziały na mnie.Nam czyli trzem braciom przypadła 1/6 Będę musiał zapłacić zachowek dwojgu braci i nie bardzo mi wychodzi to wychodzi.Czy mogę liczyć na podpowiedz.Dziękuje lech

  • Dzien dobry
   Zmarli rodzice rok po roku. Zlozyli wczesniej testament. Mama na tate .W testamecie po tacie byl podzial 1/3 oraz siostra 2/3. Cztery m-ce przed smierca zostala dostarczona przez siostre zmiana testametu . Calosc dostala siostra. Co najlepiej w tej sytuacji zrobic?
   Pozdrawiam

   1. Dzień dobry,

    Wszystko zależy od okoliczności Pani sprawy. Należy ocenić, czy w Pani sprawie zachodzi ryzyko podrobienia testamentu albo sporządzenia go w okolicznościach wyłączających świadomość. Można też rozważać różne możliwości pozbawienia siostry prawa do dziedziczenia. A w ostateczności pozostaje walka o zachowek dla Pani. W razie pytań zapraszam na konsultację (online/telefonicznie).

    pozdrawiam
    Marlena Słupińska-Strysik
    Adwokat

  • Hallo, Witam serdecznie, Szanowny Pani Adwokat pozwoli Pani jedno pytanie do Pani licznych przykladöw obliczania zachowku tutaj.
   Pytanie: w Pani przykladach: „…Założyłam stałą wartość substratu zachowku w kwocie 200.000 zł…” i liczy Pani przyklady.
   Wezmy przyklad 5.
   Moim zdaniem jest to niepoprawne i inne tez, dlaczego: jest jeszcze cos takiego jak „prawo wspölnoty malzenskiej” oznacza automatycznie w tym przypadku w przypadku smierci jednego z malzonköw przypada drugiemu 1/2, oznacza dzielone wedlug Pani wzoru jest tylko ta pozostala 1/2. Zgadza sie czy nie ?
   Pozdrawiam, Sylvester

   1. Zgadzam się z tym Panem. Z 200 000 zł (majątek wspólny) po śmierci męża połowa zgodnie z art. 43 KRO należy się żonie oraz min. 25% z drugiej połowy . Gdy miała np. 1 syna to otrzyma 1/2 x1/2 czyli 25 000 zł. jako zachowek. razem to będzie 125 000 zl. Tak jak tu przedstawia się w tych przykładach to te 200 000 zł. jest osobistym majątkiem męża i żona nie ma nic do tej kwoty, co jest nieprawdą. Jest to ich wspólny majątek. Tak można rozpatrywać jakby byli w separacji lub po rozwodzie.

  • Witam. Nie znalazłam w artykule sytuacji o zachowku dla dzieci po babci w przypadku wydziedziczenia ich ojca a syna tej babci. Opis: Babcia w testamencie wydziedziczyła swojego syna W na korzyść tylko jednego z pozostałych dzieci tj. drugiego syna S.(reszta rodzeństwa nie wniosła zastrzeżeń) Po otwarciu testamentu i uprawomocnieniu się nabycia spadku S musi po sprzedaży odziedziczonej nieruchomości wypłacić zachowek dzieciom W ???. Tych dzieci jest 6-cioro. Z pierwszego związku 2 dorosłych, rodzice po rozwodzie . Z drugiego związku 2 dorosłych, rodzice po rozwodzie . Z trzeciego związku 2 małoletnich , rodzice bez ślubu( tu dzieci wychowują się przy przy obydwu rodzicach). Przybliżona wartość sprzedaży nieruchomości to 250000,00 zł. Udział w całości dla W byłby ( gdyby nie został wydziedziczony) 5/32. Brat S chce oddać po sprzedaży pieniądze bratu W ale nie wie ile powinien zabezpieczyć pieniędzy na wypadek gdyby dzieci W zażądały zachowku po babci od S .

  • Dzień dobry .m pytanie czy w przypadku ciągłej spłaty długów po zmarłym mężu (0dziedziczony majątek poprzez testament ) w nakazie płatniczym zachowku dla pozamałżeńskiego syna mogę pomniejszyć o dobrodziejstwo inwentarza długi które spłacam ,a jestem osobą z CH.nowotworowa 1 grupa .do.malzonek zostawił prawomocny testament ,dla mnie i dla swojego syna ( posta owienie 1/2 dziedziczenia ) i teraz pozamałżeński syn upomina się o zachowek .proszę i odpowiedź ,bo to b.skomplikowana sytuacja ,wciąż spłacam długi męża zaciągnięte za życia jako spadkobierca jego długów.Ptosze o informację czy mogę odwołać się od decyzji sądu w tej sprawie obciążającej moje dziedziczenie długami zaciągniętymi przez męża .

  • Mama testamentem zapisała swoje mieszkanie wnuczce. Z ustawy dziedziczył mąż i 2 córki. W międzyczasie zmarł tata. Dla kogo część zachowku po tacie. Bardzo proszę o wyjasnienie

  • Witam, a co z darowizną, jak wyliczyć taki zachowek? Tata przekazał w darowiźnie 14 lat przed śmiercią mojej siostrze 1/3 spadku, sobie zostawił 2/3. Zmarł. Jakie będą proporcje w wyliczeniu zachowku dla mnie?

  • Dzień dobry, mam sytuację taką mój niepełnoletni syn jest spadkobiercą po swoich pradziadkach zapisane testamentem. Pradziadkowie mieli dwoje dzieci którzy obecnie żyją. Pradziadkowie mojego syna wydziedziczyli swoją córkę. na dzień dzisiejszy wiem, że dziadek mojego syna będzie wystepował z wnioskiem o wypłatę zachowku. Moje pytanie jest taki jaki to ułamek w tym przypadku i czy wydziedziczonej córce też się coś należy

  • Witam.
   Spadkodawczyni miała dwoje dzieci :syna i córkę. Syn ma czwórkę dzieci, córka jedno. Córka (siostra) po przyjęciu spadku darowała notarialnie swój udział 50% synowi (bratu). Jak wygląda w takim przypadku zachowek ?

  • Mam poważny problem. Odwiedziłam paru adwokatów i otrzymałam sprzeczne informację. Jestem ciekawa Pani opinii. Otrzymałam od rodziców w 1997 roku połowę domu tytułem darowizny. Kolejną część otrzymałam w 2000 roku „umową o zniesienie współwłasności nieruchomości” w treści zapisy że rodzice „dokonują nieodpłatnego zniesienia — współwłasności nieruchomości” na mnie i uwarunkowane przez rodziców „dożywotnią i bezpłatną służebność mieszkania, składającą się ze wszystkich pomieszczeń położonych na parterze budynku mieszkalnego określając wartość tej służebności na kwotę 1.400 zł (tysiąc czterysta złotych) rocznie i przyjmując, że Pani …. liczy lat 64, wobec czego skapitalizowana wartość tej służebności stanowi
   kwotę 10.500 zł (dziesięć tysięcy pięćset złotych).” Rodzice zamieszkiwali w połowie domu i opiekowałam się nimi sama. Zmarli w 2021 roku. Mam trzech dorosłych braci którzy wystąpili o zachowek. Jaka kwota zachowku im się należy przyjmując, że wartość domu wynosi 800 000,00zł.. Proszę o pomoc

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu