rozwód z winy obu stron

Rozwód z winy obu stron

Osoba, która konstruuje pozew rozwodowy, ma kilka możliwości związanych z przedstawieniem swojego żądania. Zwłaszcza jeśli chodzi o kwestię winy za rozpad pożycia małżeńskiego. Zgodnie z prawem sąd może odstąpić od jej rozpatrywania, może również orzec o winie jednej ze stron albo orzec rozwód z winy obu stron. Ten ostatni często jest też wynikiem skutecznej obrony w sprawie o rozwód.

Co oznacza rozwód z winy obu stron?

Rozwód z winy obu stron oznacza, iż obydwoje małżonkowie przyczynili się do rozkładu pożycia małżeńskiego. Dzieje się tak bardzo często! Wynika to z bardzo prostego faktu. Otóż często to obydwie strony po części odpowiadają za rozpad małżeństwa.

📢 Wyjątek – rozwód z winy wyłącznej:

Wyjątkiem są sytuacje, w których silnie widoczna jest wina tylko jednego z małżonków. Druga zaś strona musi pozostawać niemal krystalicznie czysta. Jedynie w takich okolicznościach można otrzymać rozwód z wyłącznej winy jednej ze stron.

Uwaga ⚠️

Sąd nigdy nie ustala stopnia winy! Kwestia ta wielokrotnie była akcentowana w orzecznictwie. Po prostu orzeka, że każdy z małżonków przyczynił się do rozpadu pożycia. Niestety, takie stwierdzenie może być dla wielu osób krzywdzące. Jeżeli jednak zdecydujesz się na rozwód z orzekaniem o winie, to musisz się z nim liczyć.

Kiedy małżonek jest winny rozkładu pożycia?

O tym, czy dany małżonek jest winny rozkładu pożycia, decyduje jego zachowanie podczas trwania związku.

Przykład – czym można zawinić?

W praktyce wskazuje się następujące działania ze strony małżonka:

 • 💏 relacje pozamałżeńskie z innymi osobami (romans);
 • 😶 brak partycypacji w utrzymywaniu rodziny;
 • 👊 stosowanie przemocy fizycznej i przemocy psychicznej;
 • 👀 chorobliwa zazdrość;
 • 👶 zaniedbywanie potrzeb małoletnich dzieci;
 • 💸 rozrzutny styl życia;
 • 💼 uchylanie się od pracy;
 • 🤕 opuszczenie drugiego małżonka w przypadku choroby.

rozwód z winy obu stron

Czy podwójna zdrada oznacza rozwód z winy obojga małżonków?

Nie zawsze! Wiele zależy bowiem od okoliczności Twojej sprawy, zeznań świadków i wyjaśnień małżonków. Przede wszystkim konieczne jest ustalenie momentu, w którym doszło do zupełnego i trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego.

Jeżeli strony dopuściły się zdrady, zanim do tego doszło, wówczas może zostać ona uznana za przyczynę rozpadu związku. Gdyby jednak akt niewierności miał miejsce już po faktycznym rozpadzie, nie można by go uznać za powód rozkładu danego małżeństwa.

⚖️📃 Z praktyki:

Może się zdarzyć, że jedna strona zostanie uznana za winną rozpadu pożycia, a druga nie, mimo że każda z nich dopuściła się aktu niewierności. Stanie się tak, w szczególności, jeśli pierwsza zdrada spowodowała rozpad pożycia małżeńskiego, zaś druga była już pochodną rozpadu związku (zemstą za wcześniejszą zdradę małżonka). Wówczas winny będzie ten małżonek, który zdradził pierwszy.

Rozwód z winy obu stron a alimenty na małżonka

Rozwód z winy obydwu stron pociąga za sobą skutki dotyczące alimentów płaconych przez jednego małżonka na rzecz drugiego. Z żądaniem alimentów może wystąpić jedynie ten małżonek, który ze względu na rozwód popadł w stan niedostatku. Dana osoba znajduje się w niedostatku, gdy:

 • nie ma możliwości zarobkowania,
 • nie posiada majątku, który umożliwiałby jej samodzielne utrzymanie.

 

Stan niedostatku powinien być niezawiniony. I swoją drogą, nie istnieje żadne ograniczenie czasowe związane z wystąpieniem z roszczeniem, tak jak ma to miejsce w razie rozwodu bez orzekania o winie. Obowiązek alimentacyjny wygasa jednak w przypadku zawarcia przez małżonka uprawnionego do alimentów nowego związku małżeńskiego.

Zobacz także: Rozwód bez orzekania o winie.

  Rozwód z winy obu stron a podział majątku wspólnego

  Uznanie obydwojga małżonków za winnych rozpadu pożycia nie ma żadnego wpływu na podział majątku! Zazwyczaj odbywa się on zwykle w odrębnym postępowaniu ze względu na zawiły charakter tego rodzaju spraw.

  ⚠️Uwaga!

  Jeżeli obydwie strony zostały uznane za winne rozpadu pożycia, wciąż istnieje możliwość orzeczenia przez sąd nierównych udziałów. Jak podnosi się w orzecznictwie, ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym: dopuszczalne jest jedynie w razie łącznego wystąpienia dwóch przesłanek, a mianowicie: 

  • przyczynienia się małżonków do powstania majątku wspólnego w różnym stopniu
  • istnienia ważnych powodów, które uzasadniają ustalenie nierównych udziałów.

   

  Sprawdź również: Rozprawa rozwodowa krok po kroku

  Orzeczenie rozwodu z winy obu stron – podsumowanie

  • W wyroku rozwodowym sąd może uznać obydwie strony ponoszą winę w rozpad pożycia małżeńskiego.
  • Istnieje wiele okoliczności, których wystąpienie może sprawić, że dana osoba zostanie uznana za winną w wyroku rozwodowym.
  • Pismem inicjującym rozwód z orzeczeniem o winie jest pozew o rozwód. Jeżeli chcesz, aby sporządził go adwokat, skontaktuj się ze mną!
  • W razie uznania obydwu stron za winne rozpadu pożycia małżeńskiego osoba, która znalazła się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka alimentów.
  • Uznanie obojga małżonków za winnych rozwodu zazwyczaj nie ma wpływu na taką kwestie jak wysokość alimentów na dzieci.
  • Jeżeli chodzi o koszty procesu to należy zaznaczyć, że strony pokrywają je we własnym zakresie.

   

  Źródła:

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych.Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu