Podział majątku koszt

Podział majątku koszt

 

Rozwodom zwykle towarzyszą sprawy o podział majątku. Koszt takich spraw jest jednak bardzo zróżnicowany i zależy od porozumienia małżonków, wartości majątku do podziału oraz trybu postępowania. W niniejszym artykule, pt. „Podział majątku koszt” przedstawię wszystkie istotne aspekty tego tematu. Jest to kompleksowe opracowanie, stworzone w taki sposób, abyś nie musiał już szukać wiedzy nigdzie indziej. W niniejszym artykule zostaną opisane następujące kwestie:

 • Sposoby podziału majątku po rozwodzie
 • Podział majątku – koszty sądowe
 • Najtańszy podział majątku
 • Podział majątku – koszt adwokata
 • Podział majątku – koszt notariusza
 • Apelacja – podział majątku koszt.
 • Podział majątku a koszty utrzymania mieszkania

 

Pamiętaj, że jeśli potrzebujesz pomocy profesjonalnego pełnomocnika, to jestem w stanie Ci pomóc. Jako adwokat specjalizuję się w sprawach o podział majątku wspólnego po rozwodzie. Działam w Wielkopolsce i w woj. kujawsko-pomorskim. Udzielam też konsultacji onlineporad telefonicznych dla klientów z całej Polski! Jedna konsultacja ze specjalistą daje lepszy efekt niż godziny poszukiwań wiedzy w Internecie!

   

  Sposoby podziału majątku po rozwodzie

   

  Po rozwodzie pomiędzy Tobą a byłym małżonkiem pozostanie do uregulowania jeszcze jedna kwestia – podział majątku wspólnego. Wszystko to co wspólnie nabyliście w trakcie trwania małżeństwa (poza przedmiotami wchodzącymi bezpośrednio do majątku osobistego, jak np. darowizna, spadek, nagrody za osobiste osiągnięcia) trzeba będzie podzielić. Istnieją dwa sposoby podziału majątku po rozwodzie.

   

  Pierwszym z nich jest zawarcie umowy. Razem z byłym małżonkiem możecie zawrzeć umowę o podział majątku wspólnego. Pamiętaj tylko, że jeżeli w grę wchodzi nieruchomość to konieczna jest forma aktu notarialnego. W przeciwnym razie podpisana przez Was umowa będzie nieważna. Umowny podział majątku jest możliwy tylko w przypadku porozumienia pomiędzy byłymi małżonkami. Musicie być zgodni co do tego, co wchodzi w skład majątku wspólnego, jaką ma ono wartość, oraz jaka jest wartość ewentualnych nakładów z majątku wspólnego na majątki osobiste bądź z majątków osobistych na majątek wspólny.

   

  Co jednak w sytuacji, gdy pomiędzy Wami zapanuje kość niezgody? Ty będziesz uważać, że w skład majątku wspólnego wchodzi samochód, który nabyliście w czasie trwania małżeństwa. Były małżonek będzie zdania, że jest to jego majątek osobisty. Owszem został zakupiony w trakcie małżeństwa, ale za pieniądze, które on otrzymał w darowiźnie. W takiej sytuacji pozostaje Wam  droga sądowa. Zarówno Ty, jak i Twój małżonek możecie złożyć w sądzie wniosek o podział majątku wspólnego. Sąd na podstawie przedstawionych mu dowodów ustali co wchodzi w skład majątku wspólnego, dokona jego podziału i orzeknie o ewentualnych spłatach i dopłatach.

   

  Oczywiście droga sądowa jest również możliwa wtedy, gdy jesteście w stanie osiągnąć wspólne porozumienie. W takiej sytuacji wybór sposobu podziału majątku należy do Was. O dokonaniu wyboru może zadecydować wysokość kosztów. Otóż, koszty podziału majątku wspólnego będą różnić się w zależności od tego, jaki sposób podziału wybierzecie.

   

  Podział majątku – koszty sądowe

   

  Wniosek o podział majątku wspólnego podlega opłacie sądowej. Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału majątku wspólnego opłata sądowa wynosi 300 zł. Natomiast w sytuacji, gdy małżonkowie nie potrafią dojść do porozumienia, wysokość opłaty wzrasta trzykrotnie. Od wniosku trzeba wtedy uiścić kwotę 1000 zł.

   

  Jeżeli małżonkowie są niezgodni co do wartości majątku, do kosztów podziału trzeba będzie doliczyć koszty wynagrodzenia biegłego sądowego. Powołanie biegłego rzeczoznawcy majątkowego będzie konieczne w przypadku sporu małżonków zarówno co do wartości nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego, jak innych składników majątkowych, np. samochodu. Koszt sporządzenia jednej opinii biegłego może mieścić się w granicach od 2 do 3 tysięcy złotych.

   

  Podział majątku – koszt adwokata

   

  Wynagrodzenie dla adwokata będzie zależeć od indywidualnie ustalonej z klientem stawki. Jej wysokość zostanie ustalona na podstawie stopnia skomplikowania sprawy oraz szacunkowego nakładu pracy. Jednakże nie może ona być niższa od minimalnej wysokości stawki wynikającej z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie.

   

  Zgodnie § 2 Rozporządzenia stawki minimalne za podział majątku po rozwodzie wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

  1) do 500 zł – 90 zł;

  2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;

  3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;

  4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;

  5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;

  6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;

  7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;

  8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;

  9) powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

   

  Stawka minimalna w sprawie o podział majątku wspólnego między małżonkami wynosi stawkę obliczoną na podstawie § 2 od wartości udziału, a w przypadku zgodnego wniosku małżonków – 50% tej stawki. Jak to rozumieć?

   

  Jeżeli wartość majątku wspólnego wynosi 200.000 zł, to wartość udziału małżonka wynosi 100.000 zł. Minimalną stawkę oblicza się od 100.000 zł. Zatem wynosi ona 5400 zł. Jeżeli w sądzie został złożony wniosek o podział majątku wspólnego obejmujący zgodny projekt podziału, wówczas minimalna stawka wynosi 50% tej stawki, czyli 2700 zł.

   

  Podział majątku – koszt notariusza

   

  W przypadku wynagrodzenia notariusza za sporządzenie aktu notarialnego, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości określa jego maksymalną wartość. Jego wysokość zależy od wartości dzielonego majątku wspólnego.

   

  Maksymalna stawka wynosi od wartości:

  1) do 3000 zł – 100 zł;

  2) powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;

  3) powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;

  4) powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;

  5) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;

  6) powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;

  7) powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

   

  Jeżeli wartość majątku wspólnego wynosi 200.000 zł, maksymalna stawka jaką notariusz może pobrać za sporządzenie umowy wynosi 1570  zł (1010 zł + 0,4% * 140.000 zł). Do tej kwoty trzeba jednak doliczyć podatek VAT 23% oraz koszt wydania odpisów i wypisów – 6zł + VAT za każdą stronę.

   

  Najtańszy podział majątku

   

  Czy jest możliwy podział majątku bez poniesienia jakichkolwiek kosztów? Tak, pod warunkiem, że w skład majątku wspólnego nie wchodzi nieruchomość. Wtedy możecie z byłym małżonkiem zawrzeć umowę o podział majątku wspólnego w zwykłej formie pisemnej. Warto jednak  skonsultować się z prawnikiem, który sporządzi taką umowę i zabezpieczy Twoje interesy. Koszt podziału nie będzie zerowy, ale umowa sporządzona przez profesjonalistę da Tobie pełną ochronę.

   

  Taki sposób to najtańszy podział majątku wspólnego po rozwodzie. Niestety w praktyce jest on trudny do uzyskania, z uwagi na to, że para posiada wspólne nieruchomości lub nie ma zgody między nimi co do sposobu podziału.

   

  Podział majątku koszt
  Podział majątku koszt

   

  Podział majątku a koszty utrzymania mieszkania

   

  Po rozwodzie każdy z małżonków mieszka oddzielnie. Najczęściej jeden z nich wyprowadza się ze wspólnego domu. Od tego momentu nie interesują go opłaty związane z utrzymaniem domu wchodzącego w skład majątku wspólnego. Wychodzi z założenia, że w całości powinien je ponosić małżonek, który w nim mieszka. Czy ma rację?

   

  Nie, taki małżonek jest w błędzie. Od momentu uprawomocnia się wyroku rozwodowego do podziału majątku wspólnego małżonkowie są wspólnie zobowiązani do ponoszenia kosztów utrzymania mieszkania, które wchodzi do majątku wspólnego.

   

  Istnieje jednak mały szkopuł. Otóż musisz odróżnić opłaty wynikające z bieżącego zużycia (np. śmieci, prąd, gaz, woda, ogrzewanie) od opłat stale obciążających nieruchomość (np. podatki). Opłaty z pierwszej ww. grupy będą obciążały tylko tego małżonka, który korzysta z nieruchomości. Natomiast opłaty z drugiej grupy obciążają proporcjonalnie obojga małżonków.

   

  Jeżeli od rozwodu do podziału majątku wspólnego samodzielnie opłacałeś wszystkie rachunki związane z utrzymaniem domu masz prawo żądać od byłego małżonka zwrotu połowy uiszczonych opłat. Pamiętaj tylko, że takie rozliczenie opłat może nastąpić tylko w sprawie o podział majątku wspólnego. Jeżeli spóźnisz się ze zgłoszeniem swojego roszczenia to od byłego małżonka nie wyciągniesz złotówki. Dlatego sprawy o podział majątku i rozliczenie kosztu utrzymania mieszkania muszą iść ze sobą w parze!

   

  Koszt apelacji w sprawie o podział majątku

   

  Od niezadowalającego Ciebie postanowienia w sprawie o podział majątku wspólnego masz prawo wnieść apelację. Wiąże się to jednak z dodatkowymi kosztami. Opłata od apelacji wynosi tyle samo, co opłata od wniosku o podział majątku wspólnego. Koszty podziału majątku wspólnego już na tym etapie wzrosną zatem o kolejne 1000 zł. Do tego trzeba będzie doliczyć koszty wynagrodzenia adwokata w postępowaniu apelacyjnym.

   

  Jeśli jesteś istotnie niezadowolony z rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji, to jednak warto będzie apelować. W sprawach o istotnych aktywach do podziału koszty sądowe i adwokackie powinny zwrócić się z nawiązką.

   

  Koszt podziału majątku – podsumowanie

   

  Koszty podziału majątku wspólnego są zależne od porozumienia byłych małżonków. Zgodni małżonkowie mogą samodzielnie wybrać sposób podziału majątku – umowny bądź sądowy. Przy wyborze podziału sądowego otrzymują dodatkowy profit w postaci niższej opłaty sądowej. Brak porozumienia oznacza wstąpienie na drogę postępowania sądowego z obowiązkiem zapłaty trzykrotnie wyższej opłaty. W kategorii kosztów podziału majątku warto zatem dążyć do osiągnięcia wspólnego porozumienia. To dosłownie się opłaca.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Masz trudny rozwód?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach o podział majątku działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata. Zapraszam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii Adwokackiej w zakresie rozwodów – ROZWODY POZNAŃ.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

  Komentarze:

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Autor

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu