Podział majątku koszt

Podział majątku koszt

Ile kosztuje podział majątku? Koszt podziału majątku wspólnego jest bardzo zróżnicowany. To ile kosztuje podział majątku zależy od wartości Waszego majątku, trybu postępowania oraz od poziomu eskalacji sporu między Tobą a współmałżonkiem.

Poniżej aktualne koszty sądowe, notarialne i koszty adwokata związane z podziałem majątku. Pamiętaj, że możesz ugrać większą cześć tortu, gdy obierzesz odpowiednią strategię z fachową pomocą!

 

Ile kosztuje sprawa o podział majątku wspólnego?

W sprawach o podział majątku koszty prezentują się następująco:

 • Opłata sądowa 300 zł (jeśli jest zgodny projekt) lub 1000 zł (jeśli jest spór)
 • Biegli sądowi – od 2000 do 3000 zł
 • Adwokat – od 5000 zł w górę (zależy od wartości majątku i skomplikowania sprawy)
 • Koszt ewentualnej apelacji – 1000 zł
 • Jeśli dzielicie majątek u notariusza – koszt zwykle ok. kilka tysięcy złotych.

 

Kosztem jest także to, co będziesz musiał zwrócić małżonkowi w ramach spłaty.

Zobacz także: Podział majątku po rozwodzie – spłata

A teraz rozwinę ten temat i wyjaśnię skąd biorą się poszczególne pozycje kosztowe.

Pamiętaj, że jeśli potrzebujesz pomocy profesjonalnego pełnomocnika, to jestem w stanie Ci pomóc. Jako adwokat specjalizuję się w sprawach o podział majątku wspólnego po rozwodzie. Działam w Wielkopolsce i w woj. kujawsko-pomorskim. Udzielam też konsultacji onlineporad telefonicznych dla klientów z całej Polski! Jedna konsultacja ze specjalistą daje lepszy efekt niż godziny poszukiwań wiedzy w Internecie!

   

  Sposoby podziału majątku wspólnego po rozwodzie

  Jeżeli chcesz podzielić wspólny majątek po rozwodzie to możesz to zrobić:

  • umownie
  • w drodze postępowania sądowego.

   

  Uwaga! Podzielić będzie trzeba wszystko to co wspólnie nabyliście w trakcie trwania małżeństwa. Poza przedmiotami wchodzącymi bezpośrednio do majątku osobistego, jak np.

  • darowizna
  • spadek
  • nagrody za osobiste osiągnięcia.

   

  Zobacz także: Ile trwa sprawa o podział majątku?

   

  Umowny podział majątku wspólnego

  Po pierwsze możesz zawrzeć umowę z byłym współmałżonkiem.

  Warunek jest jeden: Musi być między Wami porozumienie!

  W pierwszej kolejności powinniście być zgodni, co do tego:

  • co wchodzi w skład Waszego wspólnego majątku
  • jaką wartość mają składniki majątku
  • jaka jest wartość nakładów z wspólnego majątku na majątki osobiste, bądź odwrotnie z majątków osobistych na majątek wspólny.

   

  Uwaga! Pamiętaj, że czasem sporządzona przez Ciebie zwykła umowa może być nieważna. Kiedy tak się stanie? Jeżeli w grę wchodzi dom. Oznacza to, że wtedy konieczna jest forma aktu notarialnego! Co za tym idzie? Wizyta w kancelarii notarialnej.

  Zobacz także: Polubowny podział majątku po rozwodzie

   

  Sądowy podział majątku wspólnego

  A co jeśli między Tobą a Twoim małżonkiem zapanowała kość niezgody? Pokaże Ci na konkretnym przykładzie, co zrobić.

  Przykład 1: 

  Pan Henryk i Pani Oliwia byli małżeństwem. Pan Henryk uważał, że do wspólności majątkowej  wchodzi samochód, który nabył razem z panią Oliwią w czasie trwania małżeństwa. Pani Oliwia była zdania, że jest to jej osobisty majątek. Owszem został on zakupiony w trakcie małżeństwa, ale za pieniądze, które ona otrzymała w darowiźnie. Co w takim wypadku? Auto będzie własnością Pani Oliwii i nie podlega podziałowi.

  Chcę przez to powiedzieć, że zarówno Ty, jak i Twój małżonek możecie złożyć wniosek o podział majątku wspólnego.

  Organ orzekający opierając się na przedstawionych dowodach:

  1.  ustali co wchodzi w skład Waszego majątku
  2.  dokona podziału
  3.  orzeknie o ewentualnej spłatacie i dopłacie.

  Uwaga na orzecznictwo!

  „Sąd, ustalając skład i wartości majątku wspólnego, powinien podjąć stosowne postępowanie dowodowe w przedmiocie ustalenia, czy istnieje dany składnik majątku wspólnego, jeżeli z oświadczeń stron wynika, że istnieje inny majątek wspólny wymagający podziału.” (postanowienie SN z 11 marca 2010 r. (IV CSK 429/09).

  Przykład 2:

  Pan Filip i Julia wzięli rozwód. Oboje zgodnie chcieli podzielić wspólny majątek. Byli oni w stanie osiągnąć wspólne porozumienie co do składników majątku wspólnego i ich wartości. Czy droga sądowa będzie również możliwa? Tak. 

  Wniosek: Wybór sposobu podziału majątku należy do Was.

   

  Umowny podział majątku po rozwodzie, czy sądowy? 

  Bez wątpienia, o wyborze może zadecydować wysokość kosztów!

  Domyślasz się, że należności będą się różnić w zależności od sposobu podziału. Zacznę od kosztów sądowych.

  Ile kosztuje podział majątku po rozwodzie z adwokatem?
  Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  Koszty sądowe – opłata sądowa

  Opłata od wniosku o podział majątku: 1.000 złotych

  Co jednak istotne?

  Naturalnie tańszy będzie wspólny projekt podziału majątku (wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku): 300 złotych

  Czyli.. należność zmniejsza się, aż 3-krotnie!

  Wniosek: Dąż do osiągnięcia wspólnego porozumienia. To dosłownie się opłaca!

  Zobacz także: Podział majątku wspólnego a dom

   

  Koszt biegłego rzeczoznawcy

  Uwaga! Jeżeli nie dogadasz się ze współmałżonkiem co do wartości Waszego majątku zapłacisz za wynagrodzenie biegłego. 

  Sporządzenie jednej opinii kosztuje od 2000 zł do 3000 zł

  Uwaga na orzecznictwo!

  „Wartość tych składników ustala się według stanu na dzień ustania wspólności majątkowej i według cen obowiązujących w chwili zamknięcia rozprawy. Jednocześnie bierze się pod uwagę stan rzeczy – kondycję, stan zużycia, stan prawny, cechy itp.” (postanowienie SN z dnia 28 stycznia 2015 r. (II CSK 322/14).

  Przykład:

  Pan Bartosz nie mógł dojść do porozumienia z Panią Ania w kwestii wartości domu i starego zabytkowego samochodu. Konieczne było angażowanie biegłego rzeczoznawcy majątkowego. Auto było kupione za 40000 zł i remontowane. Biegły uznał, że obecnie jest warte 120000 zł. I właśnie 120000 zł będzie podlegać podziałowi.

   

  Koszt adwokata w sprawie o podział majątku po rozwodzie

  Od czego zależy wysokość wynagrodzenia pełnomocnika? Oczywiście, od stawki indywidualnie ustalonej z klientem.

  Najprościej mówiąc, pod uwagę brany jest:

  • stopień skomplikowania sprawy
  • szacunkowy nakładu pracy.

   

  Ale uwaga! Stawka nie może być niższa od tej minimalnej, wynikającej z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie.

  A zatem.. stawka minimalna za podział majątku wynosi przy wartości przedmiotu sprawy:

  • do 500 zł: – wynagrodzenie adwokata 90 zł;
  • powyżej 500 zł do 1500 zł – wynagrodzenie adwokata 270 zł;
  • powyżej 1500 zł do 5000 zł – wynagrodzenie adwokata 900 zł;
  • powyżej 5000 zł do 10 000 zł – wynagrodzenie adwokata 1800 zł;
  • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – wynagrodzenie adwokata 3600 zł;
  • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – wynagrodzenie adwokata 5400 zł;
  • powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – wynagrodzenie adwokata 10 800 zł;
  • powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – wynagrodzenie adwokata 15 000 zł;
  • powyżej 5 000 000 zł – wynagrodzenie adwokata 25 000 zł.

   

  I teraz pokaże Ci to wszystko na konkretnym przykładzie:

  Wartość wspólnego majątku wynosi 200.000 zł. W takiej sytuacji wartość udziału małżonka wynosi 100.000 zł – co do zasady udziały są równe i wynoszą 50 %. Minimalną stawkę oblicza się od 100.000 zł. Zatem wynosi ona 5400 zł. 

  W praktyce stawki adwokatów są wyższe. Powyższe stawki to bowiem minimalne wynagrodzenie, jakie za prowadzenie sprawy o podział majątku powinien brać adwokat.

   

  Podział majątku u notariusza – koszt notariusza

  A teraz uwaga! Z odpowiedzią na pytanie ile kosztuje podział majątku u notariusza przychodzi rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. W przypadku wynagrodzenia notariusza za sporządzenie aktu notarialnego, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości określa jego maksymalną wartość. W tym przypadku również wysokość zależy od wartości dzielonego majątku wspólnego.

  A zatem... opłaty wynoszą:

  • w przypadku majątku o wartości do 3.000 zł: maksymalna stawka taksy notarialnej wynosi 100 zł;
  • majątku o wartości powyżej 3.000 do 10.000 zł: 100 zł + 3 proc. od nadwyżki powyżej 3.000 zł;
  • majątku o wartości powyżej 10.000 do 30.000 zł: 310 zł + 2 proc. od nadwyżki powyżej 10.000 zł;
  • majątku o wartości od 30.000 do 60.000 zł: 710 zł + 1 proc. od nadwyżki powyżej 30.000 zł;
  • majątku o wartości powyżej 60.000 do 1.000.000 zł: 1.010 zł + 0,4 proc. od nadwyżki powyżej 60.000 zł;
  • majątku o wartości powyżej 1.000.000 do 2.000.000 zł: 4.770 zł + 0,2 proc. od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;
  • majątku o wartości od 2.000.000 zł: 6.770 zł + 0,25 proc. od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł.
  • w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn: nie więcej niż 7500 zł.

   

  Przykład – Ile kosztuje podział majątku u notariusza:

  Jeżeli wartość majątku wspólnego wynosi 200.000 zł, maksymalna stawka jaką notariusz może pobrać za przygotowanie umowy wynosi 1570  zł (1010 zł + 0,4% * 140.000 zł). Do tej kwoty dolicz podatek VAT w wysokości 23 % oraz należność za odpisy i wypisy.

  Wypisy z aktów notarialnych: 6zł + VAT za każdą stronę

  Dokonanie wpisu w księdze wieczystej, gdy w grę wchodzi dom: 200 zł

   

  Najtańszy podział majątku a nieruchomość

  Czy możesz podzielić majątku bez poniesienia jakichkolwiek kosztów? Tak. Będzie to wymagało od Ciebie zawarcia umowy z byłym małżonkiem o podział wspólnego majątku. Obwiązuje Was wtedy zwykła forma pisemna umowy.

  Warunek jest jeden: w skład majątku wspólnego nie może wchodzić nieruchomość! Jeśli w skład majątku wchodzi nieruchomość, to musisz przeprowadzić go u notariusza albo w sądzie.

  Chcę Ci jednak pokazać, że warto skonsultować się z profesjonalnym pełnomocnikiem. Mimo, że koszt nie będzie najniższy, przemawiają za tym pewne argumenty.

  Plusy rozwiązania:

  • nie musisz samodzielnie sporządzać umowy;
  • Twoje interesy są zabezpieczone;
  • masz pełną ochronę;
  • per saldo – najtańszy sposób podziału majątku wspólnego po rozwiązaniu małżeństwa.

   

  Podział majątku koszt
  Podział majątku koszt

   

  Podział majątku po rozwodzie a koszty utrzymania mieszkania

  Zastanawiasz się, czy po opuszczeniu domu, w którym został Twój były partner musisz ponosić opłaty związane z jego utrzymaniem? Tak.

  Odniosę to do konkretnego przypadku:

  Pan Kuba i Pani Ewa wzięli rozwód. Pan Kuba wyprowadził się ze wspólnego domu, natomiast pani Ewa w nim została. Byłego małżonka od tego momentu nie interesowały opłaty związane z utrzymaniem domu wchodzącego w majątek wspólny. Wyszedł on z założenia, że w całości powinna ponosić należności pani Ewa, która w nim mieszka. Czy ma rację? Nie.

  Wniosek: Od momentu uprawomocnia się wyroku rozwodowego do podzielenia wspólnego majątku współmałżonkowie są wspólnie zobowiązani do ponoszenia kosztów utrzymania mieszkania, które wchodzi do majątku wspólnego.

  No dobrze, ale czy musisz płacić za wszystkie opłaty? Otóż nie. Podzielmy je na dwie grupy:

  • Opłaty wynikające z bieżącego zużycia(np. śmieci, prąd, gaz, woda, ogrzewanie) – te opłaty obciążają tylko tego małżonka, który korzysta z nieruchomości.
  • Opłat stale obciążających nieruchomość(np. podatki) – te opłaty obciążają proporcjonalnie obojga małżonków.

   

  Przykład:

  Pan Kuba i Pani Ewa powinni ponieść proporcjonalnie opłaty stale obciążające nieruchomość. Natomiast sama Pani Ewa powinna pokryć koszt wynikające z bieżącego użycia. Co w przypadku, gdy pani Ewa samodzielnie pokryła wszystkie rachunki od rozwodu do podzielenia wspólnego majątku? Ma ona prawo żądać od byłego współmałżonka zwrotu połowy uiszczonych należności.

  Ale uwaga! Takie rozliczenie wydatków może nastąpić tylko w sprawie o podział wspólnego majątku. Jeżeli spóźnisz się ze zgłoszeniem swojego roszczenia – nie wyciągniesz złotówki.

  Wniosek: Sprawy o podział wspólnego majątku i rozliczenie kosztu utrzymania mieszkania idą ze sobą w parze!

   

  Koszt apelacji w sprawie o podział majątku

  Gdy sąd wydał niezadowalające Cię postanowienia w sprawie o podział wspólnego majątku – wnieś apelację! 

  Opłata od apelacji wynosi 1000 zł (+ wysokość wynagrodzenia pełnomocnika w postępowaniu apelacyjnym)

  W praktyce uważam, że warto apelować. W sprawach o istotnych aktywach do podziału koszty sądowe i adwokackie powinny zwrócić się z nawiązką.

   

  Ile kosztuje podziału majątku – podsumowanie

  • To ile kosztuje podział majątku zależy od wartości Waszego majątku, trybu postępowania oraz od poziomu eskalacji sporu między Tobą a współmałżonkiem.
  • Zgodne strony mogą samodzielnie wybrać sposób podzielenia majątku – umowny albo sądowy.
  • Odpowiedź na pytanie ile kosztuje podział majątku u notariusza znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.
  • Przy wyborze podziału sądowego otrzymasz dodatkowy profit – niższą opłatę. 
  • Brak porozumienia = droga sądowa z obowiązkiem zapłaty 3x wyższej opłaty.
  • Warto dążyć do osiągnięcia wspólnego porozumienia. To się po prostu opłaca!

   

  Chcesz podzielić majątek i potrzebujesz pomocy adwokata? Masz trudny rozwód?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach o podział majątku działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata. Zapraszam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii Adwokackiej w zakresie rozwodów – ROZWODY POZNAŃ.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  Źródła:

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   1. To zależy od trybu postępowania i wyniku sprawy. W praktyce podział kosztów po połowie raczej nie występuje zbyt często.

  • Jaki koszt ponoszę w przypadku wynagrodzenia adwokata ? Czy to jest % od wywalczonej wartości ? Ile wynosi ?

   1. To zależy jak umówi się Pani ze swoim adwokatem. Co do zasady adwokaci nie mogą umawiać się tylko „na procent”. Część wynagrodzenia mogą jednak uzależnić od sukcesu. Osobiście bardzo lubię takie podejście, bo mam większą motywację, aby jak najwięcej wywalczyć dla moich klientów.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu