POLUBOWNY PODZIAŁ MAJĄTKU PO ROZWODZIE

Polubowny podział majątku po rozwodzie

Podział majątku wspólnego małżonków zwykle występuje tuż po rozwodzie. Można go dokonać na dwa sposoby – polubownie albo w sądzie. Zapraszam do zapoznania się z artykułem „Polubowny podział majątku po rozwodzie”. Poniżej opiszę, kiedy jest on możliwy i jak go przeprowadzić.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy adwokata w sprawie o rozwód lub o podział majątku, to możesz skorzystać z moich usług. Posiadam bogate doświadczenie w sprawach o rozwód i podział majątku. Udzielam porad prawnych dla klientów z całej Polski, w tym także online i przez telefon. Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą – Adwokat Rozwodowy Poznań oraz Podział Majątku.

 

   

  Polubowny podział majątku po rozwodzie – główne wnioski

   

  • Polubowny podział majątku jest dobrą alternatywą dla podziału sądowego.
  • Może on zostać dokonany w formie umowy albo ugody mediacyjnej.
  • Koszty polubownego podziału majątku zwykle są wyższe niż w przypadku podziału sądowego.
  • Dokonanie polubownego podziału majątku jest także zdecydowanie szybsze niż postępowanie sądowe.

   
  Przeczytaj również: Rozdzielność majątkowa – skutki

  Na czym polega podział majątku po rozwodzie?

   

  Jeśli nie macie spisanej intercyzy, to łączy Was ustrój tzw. wspólności majątkowej. Oznacza to, że (z pewnymi wyjątkami) wszystkie rzeczy, które nabyliście w trakcie trwania małżeństwa są Waszą współwłasnością. Aby każde z Was mogło otrzymać swoją część majątku po rozwodzie, należy dokonać podziału majątku.

   

  Podział majątku po rozwodzie może zostać dokonany na dwa sposoby – polubowny albo sądowy. Za chwilę wyjaśnię Ci, na czym polega pierwszy z nich.

   

  Polubowny podział majątku

   

  Polubowny podział majątku może zostać wykonany w drodze umowy zawartej pomiędzy małżonkami bądź w formie ugody zawartej przed mediatorem, a następnie zatwierdzonej przez sąd. Poniżej przedstawię różnice pomiędzy tymi sposobami.

   

  Polubowny podział majątku – umowa

   

  Polubownego podziału majątku można dokonać w drodze umowy. Rozwiązanie to jest możliwe wyłącznie pod jednym warunkiem – strony muszą być zgodne co do kształtu podziału.

   

  Umowny podział może objąć swoim zakresem cały majątek bądź jego część. W praktyce w takiej umowie określa się komu będą przysługiwać najistotniejsze składniki majątku, takie jak:

  • nieruchomości,
  • samochody,
  • pieniądze na rachunku bankowym,
  • papiery wartościowe,
  • inne cenniejsze przedmioty.

   

  Raczej pomija się drobne rzeczy – jak np. wyposażenie domu, sztućce, garnki, sprzęt RTV i AGD. Są to bowiem przedmioty wchodzące w skład wyposażenia domu.

   

  Nieco większe komplikacje mogą pojawić się wówczas, gdy mamy do czynienia ze składnikiem majątku, który przynosi profity – np. z firmą lub gospodarstwem rolnym. Wówczas warto pomyśleć o przeprowadzeniu wyceny. Często tego typu składnik okazuje się być warty o wiele więcej (lub o wiele mniej), niż mogłoby się wydawać.

   

  Forma polubownego podziału majątku

   

  Umowa w przedmiocie podziału majątku może być zasadniczo zawarta w dowolnej formie. W przepisach nie przewidziano bowiem wymagań w tym zakresie poza pewnymi odstępstwami.

   

  Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość lub przedsiębiorstwo objęte zarządem sukcesyjnym. Wówczas konieczne jest zachowanie formy aktu notarialnego. Drugie odstępstwo to podział majątku, do którego wchodzi przedsiębiorstwo. W takiej sytuacji niezbędne jest zachowanie formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Wyjątkiem jest również podział majątku zawierającego na przykład prawo użytkowania wieczystego.

   

  W praktyce, w znakomita większość przypadków polubownego podziału majątku odbywa się z wykorzystaniem notariusza.

   

  Umowny podział majątku może nastąpić na jeden z 3 sposobów:

  • podział fizyczny – na przykład po jednym piętrze domu dla każdego z małżonków z ewentualnym obowiązkiem dopłaty;
  • przyznanie poszczególnych składników majątku małżonkom z ewentualnym obowiązkiem spłat;
  • sprzedaż poszczególnych składników majątku wspólnego, a następnie podział uzyskanych środków.

   

  POLUBOWNY PODZIAŁ MAJĄTKU PO ROZWODZIE
  POLUBOWNY PODZIAŁ MAJĄTKU PO ROZWODZIE

   

  Polubowny podział majątku – ugoda

   

  Innym sposobem polubownego dokonania podziału majątku jest zawarcie ugody przed mediatorem. W praktyce z tej możliwości korzystają osoby, pomiędzy którymi istnieje różnica zdań, jednakże szukają one płaszczyzny porozumienia.

   

  Mediator jest osobą, która nie rozstrzyga danej sprawy. Pomaga on jedynie wypracować stronom satysfakcjonujący kompromis. Porozumienie zostaje następnie spisane w formie ugody mediacyjnej. Po tym fakcie mediator zwraca się do sądu z wnioskiem o nadanie dokumentowi mocy prawnej równej ugodzie sądowej, czyli nadanie klauzuli wykonalności. W ten sposób ugoda staje się tytułem wykonawczym, przez co nadaje się do egzekucji.

   

  Korzystanie z pomocy mediatora w związku z podziałem majątku to jednak rzadkość w polskich realiach. W praktyce, o wiele częściej korzysta się z pomocy adwokatów i radców prawnych. Prawnicy reprezentujący małżonków negocjują między sobą warunki podziału. Po uzyskaniu porozumienia spisuje się je przy pomocy notariusza.

   

  Sprawdźmy teraz, jakie są koszty związane z polubownym podziałem majątku.

  Przeczytaj także: Sprawa o podział majątku – ile trwa?

  Polubowny podział majątku – koszty

   

  Jeżeli umowa dotycząca podziału majątku nie musi być sporządzona w formie aktu notarialnego albo w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, jej zawarcie nie wiąże się z żadnymi kosztami. Strony mogą bowiem przygotować ją samodzielnie. Warto jednak skorzystać z pomocy prawnika, aby mieć pewność, że zawarty kontrakt został przygotowany poprawnie. W takim przypadku koszt uzależniony jest od wartości majątku, niemniej jednak honorarium adwokata zawsze jest ustalane indywidualnie.

   

  W przypadku aktu notarialnego wynagrodzenie notariusza nie może być wyższe od maksymalnych stawek taksy notarialnej, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Wysokość ta kształtuje się w następujący sposób:

  • do 3 000 złotych – 100 złotych;
  • powyżej 3 000 złotych do 10 000 złotych – 100 złotych + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 złotych;
  • powyżej 10 000 złotych do 30 000 złotych – 310 złotych + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 złotych;
  • powyżej 30 000 złotych do 60 000 złotych – 710 złotych + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 złotych;
  • powyżej 60 000 złotych do 1 000 000 złotych – 1010 złotych + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 złotych;
  • powyżej 1 000 000 złotych do 2 000 000 złotych – 4770 złotych + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 złotych;
  • powyżej 2 000 000 złotych – 6770 złotych + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 złotych, nie więcej jednak niż 10 000 złotych, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7 500 złotych.

   

  Powyższe kwoty są cenami netto. Oznacza to, że należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

   

  To jednak nie wszystko. Otóż koszty związane z wypisem to 6 złotych netto. Do tego dochodzą jeszcze opłaty sądowe za dokonanie wpisów w księdze wieczystej w przypadku nieruchomości, które zostały określone w odrębnych przepisach.

   

  Koszt podziału majątku w ramach mediacji

   

  Mediacja również ma charakter odpłatny. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2 000 złotych za całość postępowania mediacyjnego (§ 2 ust. 1 tegoż rozporządzenia).

   

  Czy zatem warto dokonać podziału majątku w sposób polubowny?

  Zobacz także: Wniosek o podział majątku

  Polubowny podział majątku – czy warto?

   

  Podział majątku dokonywany w sądzie wiąże się z długim czasem oczekiwania na rozstrzygnięcie. To także duży stres związany z postępowaniem i wizytami w sądzie. W przypadku podziału umownego bądź dokonanego przed mediatorem problemy te odpadają. Koszty są bowiem zdecydowanie niższe, natomiast dopełnienie wszelkich formalności może miejsce podczas jednej wizyty u notariusza lub mediatora – jeżeli w ogóle taka wizyta jest konieczna.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Chcesz podzielić majątek?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach o podział majątku działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych.Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu