odwolanie od nagany

Odwołanie od nagany

Jeśli otrzymałeś naganę powinieneś aktywnie reagować. Nagana wpisana do akt to zwykle pretekst do późniejszego wręczenia wypowiedzenia umowy o pracę. Fatalnie prezentuje się też w aktach pracowniczych. Także jak przygotować odwołanie od nagany (sprzeciw od nagany)? Przygotowałam prosty i bardzo merytoryczny artykuł jak przygotować odwołanie od nagany. Zapraszam do przeczytania.

 

Jeśli wykonujesz odpowiedzialną pracę lub zajmujesz ważne stanowisko, do przygotowania odwołania od nagany możesz potrzebować pomocy Kancelarii Adwokackiej od prawa pracy. Jeśli chciałbyś bym przygotowała dla Ciebie dobrze napisane odwołanie od nagany (sprzeciw od nagany), to proszę o kontakt. Pomagam klientom z całej Polski!

   

  Kara porządkowa dla pracownika

   

  Prawo pracy przewiduje 2 kary porządkowe: upomnienie i naganę.  Pracodawca nie może tworzyć samodzielnie innych kar porządkowych, ponieważ taka praktyka będzie sprzeczna z Kodeksem pracy i w konsekwencji nieważna.

   

  W niektórych przypadkach pracodawca może wymierzać także kary pieniężne. Jednak nie o nich jest ten artykuł, więc skupmy się na naganie.

   

  Kiedy pracodawca może wymierzyć naganę?  Pracodawca może wymierzyć pracownikowi karę nagany w razie dopuszczenia się przez niego następujących przewinień:

  • Nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku pracy
  • Naruszenie przepisów BHP i ppoż
  • Naruszanie sposobu potwierdzania obecności w pracy
  • Nieprzestrzegania zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

   

  W praktyce ponad 90% kar opiera się na pierwszej przesłance, a więc na nieprzestrzeganiu określonej organizacji i porządku pracy. Kryją się pod nią naruszenia różnego rodzaju regulaminów wewnętrznych, innych aktów wewnętrznych, a nawet poleceń szefa. Morał jest z tego taki, że jeśli pracodawca dobrze skonstruuje treść nagany, to bardzo trudno jest wykazać, że nie została ona oparta na przesłance przewidzianej przez prawo pracy.

   
  Przeczytaj również: Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

  Nagana w pracy – czym skutkuje?

   

  Nagana skutkuje wpisaniem jej do akt pracowniczych. Jednak wpisanie naganne zachowania pracownika do akt nie jest celem samym w sobie. Zwykle celem jest stworzenie materiału dowodowego. Do czego?

   

  To zależy od organizacji. Wpisanie nagany do akt pracowniczych może mieć różne skutki prawne. Wszystkie są one zdecydowanie negatywne dla pracownika. Do najpowszechniejszych skutków należą:

  • Wypowiedzenie umowy o pracę – żeby zwolnić pracownika z umową na czas nieokreślony trzeba mieć do tego dobre podstawy. Negatywna historia zatrudnienia jest bardzo dobrą podstawą. Dlatego wpisanie nagany do akt zwykle jest krokiem, który może świadczyć, że krzesło, na którym siedzi pracownik robi się niebezpiecznie gorące.
  • Degradacja – w korporacji łatwiej jest kogoś zwolnić niż zdegradować. Osoba przeniesiona na niższe stanowisko często ma problem z utrzymaniem motywacji. Ma też zły wpływ na otoczenie. Dlatego nagana z wpisem do akt bywa popularnym narzędziem przekonującym ukaranego i pozostałych pracowników o zasadności dokonanej degradacji.
  • Pominięcie przy awansach – Jeśli kilku pracowników aspiruje do awansu, to łatwo wyeliminować jednego z nich udzielając mu kary porządkowej. Ma to zastosowanie szczególnie w takich miejscach, w których zasady awansowania zostały formalnie określone.
  • Niewypłacenie premii – To bardzo popularna konsekwencja. Często pracodawcy przewidują możliwość wypłacania okresowych premii, bonusów lub nagród. Jednak możliwość ich wypłacenia uzależniają od nienagannego przebiegu pracy. Jeśli z jakiegoś powodu nie chcą wypłacić należnej premii, to modelowym działaniem jest udzielenie pracownikowi nagany. Lepiej zapoznaj się z obowiązującym w Twojej firmie regulaminem wynagradzania…
  • Uzasadnienie nierównego traktowania – praktyka pisze różne scenariusze, które roboczo nazwę „nierównym traktowaniem w pracy”. Pracodawca ma bowiem obowiązek traktowania pracowników według równych zasad. Jeśli z jakichś powodów chce naruszyć te reguły, to musi mieć do tego pretekst. Udzielenie nagany otwiera w tym zakresie wiele możliwości.

   

  Oczywiście wyżej opisane skutki nie są wprost skorelowane z otrzymaniem nagany. Zwykle „ujawniają” się one w stosunkowo krótkim czasie po otrzymaniu nagany.
   
  Sprawdź również: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony przez pracodawcę
   

  Czy można nie przyjąć nagany w pracy?

   

  W praktyce pracownik nie ma możliwości nie przyjęcia nagany. Udzielenie nagany wygląda w ten sposób, że pracodawca przygotowuje naganę na piśmie, w którym m.in. opisuje dlaczego została udzielona. Pismo to jest przekazywane pracownikowi. Zwykle pracodawca prosi też pracownika o podpisanie się pod jednym egzemplarzem pisma, aby potwierdzić jego wręczenie.

   

  Jeśli pracownik odmówi przyjęcia pisma z naganą lub odmówi podpisania się pod takim pismem – to nie będzie to mieć wpływu na skuteczność udzielonej nagany. W takich okolicznościach nagana nadal będzie skutecznie udzielona. W szczególności, jeśli pracodawca postarał się o świadka, przy którym wręczył pismo z naganą.

   

  Zanim podpiszesz się pod naganą przeczytaj jednak pod czym się podpisujesz. Na Twoją czujność powinny zwrócić uwagę w szczególności oświadczenia, w których potwierdzasz, że zgadzasz się z decyzją pracodawcy, okolicznościami udzielania nagany, czy przyznania się do winy. Twój podpis powinien potwierdzać jedynie to, że wręczono Ci pismo z naganą. I nic więcej.

   

  Jak napisać odwołanie od nagany w pracy

   

  Pisząc odwołanie od nagany musisz określić pracodawcę i pracownika. To truizm, ale musiałam o tym napisać.

   

  Następnie odnieś się do zarzutów opisanych w naganie i opisz, dlaczego się z nimi nie zgadzasz. Jest kilka okoliczności, na które powinieneś zwrócić uwagę przygotowując odwołanie od nagany. Należą do nich zachowanie przez pracodawcę odpowiedniego trybu udzielania nagany, zachowanie terminu do jej udzielenia oraz okoliczności, w wyniku których doszło do udzielenia nagany. Szczególnie ostatni argument otwiera szerokie pole do działania, w tym do argumentacji prawnej. Powinno ocenić się bowiem takie okoliczności jak:

  • Rodzaj obowiązków, które rzekomo naruszyłeś
  • Stopień Twojej rzekomej winy
  • A także Twój dotychczasowy stosunek do pracy.

   

  Mogę ocenić Twoją sytuację w czasie konsultacji. Koszt godzinnej konsultacji wynosi 200 zł.

   

  Pamiętaj także, aby podpisać się pod odwołaniem. W erze pism przygotowanych na komputerze zdarza się o tym zapomnieć. Wówczas odwołanie będzie nieskuteczne.

   
  Zobacz również – Badanie alkomatem w pracy
   

  Odwołanie od nagany – wzór

   

  Jeśli chciałbyś zredagować odwołanie od nagany samodzielnie, to przygotowałam dla Ciebie bardzo prosty wzór. Pamiętaj, że musisz uzupełnić go o okoliczności występujące w Twojej sprawie. Nie znajdziesz w Internecie wzoru, który idealnie opisuje to, co zdarzyło się w Twojej sprawie. Za to ogólny wzór znajdziesz klikając w poniższą frazę:

   

  odwołanie od nagany – wzór (POBIERZ)

   

  PS. Nie zdziw się, że to odwołanie jest zatytułowane „sprzeciw”. Odwołanie, to określenie potoczne, które dobrze się przyjęło w praktyce. Niemniej formalna nazwa środka odwoławczego to właśnie „sprzeciw”. Dlatego właśnie tak zatytułowaliśmy to pismo.

   

  Ile czasu na odwołanie od nagany?

   

  Na wniesienie sprzeciwu od kary nagany pracownik ma zaledwie 7 dni. Termin ten liczony jest od dnia, w którym pracownik został poinformowany o wymierzeniu mu kary. W tym kontekście warto zwrócić uwagę, by nie podpisywać pracodawcy pisma z wymierzoną naganą, jeśli zawiera ono wcześniejszą datę niż ta, w której je faktycznie wręczono. To chytra sztuczka odbierająca pracownikowi możliwość obrony.

   

  Warto też zwrócić uwagę, że 7 dni to wyjątkowo mało czasu na wniesieni odwołania. W tym czasie należy bowiem ocenić potencjalne konsekwencje nagany, przeanalizować stan sprawy i regulacje wewnętrzne pracodawcy oraz zastanowić się nad konsekwencjami wniesienia odwołania. Dlatego po otrzymaniu nagany należy bardzo szybko reagować i od razu kontaktować się z prawnikiem.

   

  odwolanie od nagany
  odwolanie od nagany

   

  Odpowiedź na odwołanie od kary nagany

   

  Pracodawca powinien rozpatrzyć sprzeciw wniesiony przez pracownika. Co do zasady ma na to 14 dni. Nie oznacza to jednak, że pracodawca musi udzielić pracownikowi jakiejkolwiek odpowiedzi. W szczególności pracodawca nie musi odpowiadać pracownikowi na piśmie. Jeśli jednak pracodawca zignoruje sprzeciw pracownika i na niego nie odpowie w terminie 14 dni, to przyjmuje się, że sprzeciw został uwzględniony, a nagana uchylona.

   

  Jeśli w zakładzie pracy działa zakładowa organizacja związkowa, to pracodawca powinien wziąć pod uwagę jej stanowisko przy odpowiedzi na odwołanie pracownika. Pracodawca nie jest jednak w żaden sposób związany stanowiskiem związków zawodowych. Oznacza to, że nawet jeśli związki zawodowe wezmą pracownika w obronę, to pracodawca może to zignorować i utrzymać naganę.

   

  W takiej sytuacji, pracownikowi w sukurs przyjść może jedynie sąd. Otóż jeśli pracodawca poinformuje pracownika o odrzuceniu jego sprzeciwu, pracownik może wystąpić do sądu pracy o uchylenie kary nagany. Ma jednak na to ledwie 14 dni, licząc od dnia zawiadomienia o odrzuceniu jego sprzeciwu od nagany.

   

  Sprzeciw od nagany – FAQ

   

  Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej poruszane kwestie i pytania podczas konsultacji. Jeśli chciałbyś by coś jeszcze opisać w tym miejscu, to zasugeruj to mi w komentarzu.

   

  Kiedy wygasa nagana w pracy?

   

  Kara nagany wygasa po roku nienagannej pracy. Prawo określa tę sytuację jako tzw. „zatarcie kary”.

   

  Nagana w pracy a świadectwo w pracy?

   

  Informacja o karze porządkowej nie powinna być umieszczana w świadectwie pracy. Oznacza to, że pracodawca nie może wpisać nagany do świadectwa pracy. Co zrobić jeśli pracodawca zamieści informację o naganie w świadectwie pracy? Wówczas należy wnieść o jego sprostowanie.

   

  Nagana w pracy za brak maseczki?

   

  Za brak maseczki w pracy pracownikowi może zostać udzielona nagana. Chodzi oczywiście o sytuację, w której pracownik wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi nie nosi maseczki ochronnej lub nosi ją w nieodpowiedni sposób. Obowiązek noszenia maseczki w miejscu pracy musi jednak wynikać z przepisów prawa lub z przepisów wewnętrznych, regulujących u pracodawcy organizację pracy.

   

  Nagana w pracy a zwolnienie?

   

  Nagana bardzo często stanowi wstęp do późniejszego wypowiedzenia umowy o pracę. Informacja o naganie w aktach osobowych może stanowić podstawę podjęcia późniejszej decyzji o rozwiązaniu umowy o pracę.

   

  Uprzejmie dziękuję za przeczytanie artykułu pt. „Odwołanie od nagany”. Zapraszam także do przeczytania innych moich artykułów i skorzystania z moich konsultacji.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Masz kłopoty w pracy?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach pracowniczych działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że przygotowanie odwołania od nagany to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  mec. Marlena Słupińska-Strysik
  mec. Marlena Słupińska-Strysik

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych.Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

  • Witam
   A co w przypadku. gdy pracownik chciał załatwić ,wyjaśnić sprawę aby uniknąć nagany, wykazał zainteresowanie i podjął kroki ku temu a jednak nie do końca wyjaśnił sprawę. Czy taki czyn jest również skazany od razu na naganę? Pozdrawiam Iwona

  • A co jeśli zredagujemy odwołanie (sprzeciw) od nagany, a pracodawca nie pokwituje nam odbioru takiego dokumentu i nie przyjmie swojego egzemplarza?

  • Witam! Dostałam naganę ze nie ściągnęłam towaru ze zła data nawet nie wiem z jaką i dostałam naganę za nią. Koleżankę wybroniła kierowniczka mnie nie. Co zrobić w takiej sytuacji. Odwołać się w pracy. Podpisać ta naganę? Co w tej sytuacji mam zrobić. Proszę o jak na szybsza odpowiedź.

  • Witam . Czy odwołanie od nagany muszę dostarczyć osobiście do pracodawcy ? Pracuje w przedszkolu , nie wiem czy odwołanie mogę wysłać listem bądź mailowo do zarządu czy muszę iść do dyrektora .

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu