odszkodowanie-za-smierc-rodzica

Odszkodowanie za śmierć rodzica

W wyniku wypadków drogowych ginie w Polsce każdego roku tysiące osób. Wśród nich są również rodzice, którzy pozostawiają osierocone dzieci. Osobom, które w wyniku tych zdarzeń stracą swoich bliskich, przysługuje odszkodowanie za śmierć rodzica. Co warto wiedzieć na ten temat? Poniżej prezentuję kompendium wiedzy na temat odszkodowania za śmierć rodzica.

 

Odszkodowanie za śmierć rodzica – główne wnioski

 

Poniżej zebrałam główne wnioski z niniejszego artykułu:

 • Po śmierci rodzica jego najbliższym należą się różnego rodzaju świadczenia.
 • Należy do nich zaliczyć: odszkodowanie, zwrot kosztów pogrzebu, rentę oraz zadośćuczynienie.
 • Istnieje możliwość uzyskania odszkodowania od prywatnego ubezpieczyciela oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Aby uzyskać odszkodowanie, należy dokonać zawiadomienia ubezpieczyciela o powstaniu szkody.
 • W wielu przypadkach można uzyskać odszkodowanie w sposób polubowny, a więc bez konieczności występowania na drogę sądową. Po walce w sądzie można jednak dostać więcej.

 

Pamiętaj, że jeśli potrzebujesz pomocy adwokata, to jestem w stanie Ci pomóc. Udzielam konsultacji online oraz konsultacji telefonicznych. Możesz też odwiedzić mnie w mojej Kancelarii w Poznaniu lub w Świeciu. Posiadam bogate doświadczenie w sprawach o odszkodowania. Zapraszam do kontaktu – odszkodowania Poznań!

 

Od czego zależy wysokość odszkodowania po śmierci rodzica?

 

Na wstępie muszę rozwiać jeden z powszechnych mitów. Otóż nie można z góry wskazać, ile wynosi odszkodowanie za śmierć rodzica. Wysokość odszkodowania uzależniona jest bowiem od wielu czynników, związanych z Twoją konkretną sytuacją. Niemniej jednak można powiedzieć, że kwoty, które wypłacają ubezpieczyciele, mieszczą się w przedziale od 50 do 150 tysięcy złotych. Aczkolwiek zdarzają się sytuacje, w których kwoty te są o wiele wyższe.

 

Niekiedy zdarza się, że wysokość odszkodowania jest wynikiem ugody zawartej pomiędzy poszkodowanym a ubezpieczycielem. W takiej sytuacji zakłady ubezpieczeń często dążą do zaniżenia wypłacanego świadczenia. Warto mieć tego świadomość, aby móc podjąć walkę o wyższą kwotę.

 

Jak już wcześniej zostało wspomniane, wysokość odszkodowania zależy od wielu czynników. Wśród nich należy wyróżnić:

 • sytuacja życiowa poszkodowanego – różnica w poziomie życia przed śmiercią ofiary wypadku i po niej;
 • wiek, osiągane dochody oraz możliwości rozwoju zmarłego;
 • rodzaj pomocy ze strony zmarłego, na którą mógł liczyć poszkodowany;
 • ewentualny stopień przyczynienia zmarłego do wypadku.

 

odszkodowanie-za-smierc-rodzica
Odszkodowanie za śmierć rodzica

 

Kto może uzyskać odszkodowanie po śmierci rodzica?

 

Katalog osób, które mogą uzyskać odszkodowanie po śmierci rodzica, jest określony przez orzecznictwo. Jak się okazuje, nie zawsze beneficjentem odszkodowania po śmierci rodzica są dzieci zmarłego. Do osób uprawnionych należy zaliczyć:

 • dzieci zmarłego;
 • jego współmałżonka;
 • wnuki;
 • rodziców;
 • rodzeństwo;
 • dzieci rodzeństwa.

 

Niemniej jednak odszkodowanie nie jest należne, jeżeli ofiara wypadku spowodowała zdarzenie, w którym poniosła śmierć. W takiej sytuacji jego rodzina nie otrzyma odszkodowania po śmierci rodzica. Podobnie, odszkodowanie po śmierci rodzica może nie przysługiwać, jeżeli bliscy zmarłego nie utrzymywali z nim żadnych kontaktów.

 

Jak uzyskać odszkodowanie po śmierci rodzica?

 

Aby uzyskać odszkodowanie po śmierci rodzica, należy dokonać zgłoszenia powstałej szkody. Najlepiej zrobić to u ubezpieczyciela, u którego sprawca posiadał polisę od odpowiedzialności cywilnej. Zakład ubezpieczeń ma 30 dni na rozpoznanie złożonego wniosku o wypłatę świadczenia. Jeżeli jego wysokość nie będzie satysfakcjonująca, wówczas można złożyć odwołanie. W takiej sytuacji ubezpieczyciel jeszcze raz rozpatrzy sprawę. Gdyby jednak uzyskana w ten sposób kwota także była niezadowalająca, pozostaje możliwość wniesienia pozwu do sądu.

 

W tym miejscu warto udać się do adwokata lub radcy prawnego zajmującego się odszkodowaniami. Adwokat oceni, czy odszkodowanie za śmierć rodzica, jakie przyznał Ci ubezpieczyciel jest w odpowiedniej wysokości. Jeśli uzna, że kwota jest zaniżona, wówczas weźmie od Ciebie pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy i będzie walczył w Twoim imieniu przed sądem.

 

Jeśli zdecydujesz się na pomoc ze strony tzw. „kancelarii odszkodowawczej”, to zwróć uwagę na warunki umowy, którą podpisujesz. Niektóre firmy odszkodowawcze kuszą klientów wynagrodzeniem jedynie za sukces, a tymczasem pobierają tak wysokie prowizje, że często pochłaniają one większość odszkodowania.

 

Ponadto należy pamiętać, że na każdym etapie postępowania istnieje możliwość zawarcia ugody. Sprawę można również skierować do mediacji. Jeżeli w jej wyniku zostanie zawarta ugoda, może mieć ona walor ugody sądowej.

 

smierc-rodzica
śmierć rodzica

 

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci rodzica

 

Odszkodowanie za śmierć rodzica ma zawsze charakter jednorazowego świadczenia. Można je uzyskać z trzech źródeł:

 • od sprawcy wypadku,
 • od ubezpieczyciela,
 • a także od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Odszkodowanie za śmierć rodzica od sprawcy wypadku

 

Zasadą jest, że zobowiązanym do zapłacenia odszkodowania po śmierci rodzica jest osoba, która się do niej przyczyniła (sprawca). Do wypadków zwykle jednak dochodzi w warunkach, w których sprawca objęty jest polisą OC (wypadek komunikacyjny). W takim przypadku zwykle odpowiedzialności dochodzi się z polisy OC sprawcy.

 

Pamiętaj jednak, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby dochodzić odpowiedzialności bezpośrednio od sprawcy, jeśli nie posiadał on polisy ubezpieczeniowej. Problemem może okazać się jego wypłacalność.

 

Od prywatnego ubezpieczyciela

 

Odszkodowanie za śmierć rodzica można uzyskać od prywatnego ubezpieczyciela, u którego sprawca zdarzenia wykupił polisę od odpowiedzialności cywilnej. Gdyby jednak okazało się, że osoba, która spowodowała wypadek zakończony śmiercią ofiary, nie miała ważnego ubezpieczenia OC albo uciekła z miejsca zdarzenia i tym samym jest nieznana, wówczas odszkodowanie wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

 

Należy zwrócić uwagę, że bliscy zmarłego w wyniku wypadku drogowego mogą otrzymać również odszkodowanie z polisy na życie, jeżeli taką posiadał zmarły. W praktyce jednak ubezpieczenia na życie nie są w Polsce zbyt popularne.

 

Odszkodowanie z ZUS po śmierci rodzica

 

Jednorazowe świadczenie może również wypłacić Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby jednak było to możliwe, do śmierci poszkodowanego musi dojść w wyniku wypadku przy pracy. Odszkodowanie mogą uzyskać dzieci zmarłego – zarówno pełnoletnie, jak i niepełnoletnie.

 

Aby uzyskać odszkodowanie, konieczne jest złożenie wniosku w tym zakresie. Należy do niego dołączyć następujące dokumenty:

 • akt zgonu;
 • akt urodzenia uprawnionego lub inny dokument potwierdzający pokrewieństwo;
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, jeżeli uprawniony skończył 16 lat.

 

odszkodowanie-po-smierci-rodzica
Odszkodowanie po śmierci rodzica

 

Ile wynosi odszkodowanie za śmierć rodzica w ZUS?

 

W okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. wysokość jednorazowego odszkodowania z ZUS za śmierć rodzica wynosi 93.014 zł. Tyle może uzyskać dziecko (lub małżonek) zmarłego. Jeśli o odszkodowanie ubiega się ktoś inny niż dziecko (lub małżonek), to kwota odszkodowania z ZUS wynosi 46.507 zł.

 

Jeśli zmarły rodzic posiadał więcej niż jedno dziecko, to kwota odszkodowania z ZUS ulega zwiększeniu o 18.086 zł na każde z tych dzieci.

 

Odszkodowanie po śmierci ojca z zakładu pracy

 

Jeśli śmierć rodzica miała miejsce w pracy, wówczas istnieje możliwość, aby dochodzić odpowiedzialności finansowej od pracodawcy. Zwykle pracodawcy posiadają ubezpieczenia, które chronią ich przed następstwami wypadków przy pracy. Wówczas odpowiedzialności finansowej należy dochodzić od ubezpieczyciela.

 

Niemniej, jeśli zakład pracy nie posiada wykupionej polisy, wówczas można pozwać pracodawcę. Dochodzenie odszkodowania za śmierć rodzica z zakładu pracy będzie wymagało wykazania, że wypadek w wyniku którego doszło do zgonu, miał miejsce w związku z wykonywaniem pracy.

 

Wypłata ubezpieczenia po śmierci matki

 

Uzyskanie odszkodowania po śmierci matki wiąże się z koniecznością złożenia wniosku do ubezpieczyciela w tym zakresie. Jeżeli osoba uprawniona do jego uzyskania będzie zadowolona ze sposobu załatwienia sprawy przez ubezpieczyciela, wówczas sprawa zostanie zamknięta i świadczenie zostanie wypłacone. Jeśli wysokość odszkodowania zaproponowana przez ubezpieczyciela okaże się niesatysfakcjonująca, wówczas konieczne będzie dochodzenie odszkodowania na drodze sądowej.

 

W praktyce wypłata ubezpieczenia po śmierci matki wygląda tak, że zakład ubezpieczeń przelewa bezsporną część kwoty na wskazany przez uprawnionego numer konta. Spór sądowy dotyczy zwykle jedynie spornej kwoty, kwestionowanej przez ubezpieczyciela. Poszkodowany dysponuje więc już środkami, które pozwalają mu pokryć podstawowe potrzeby i dochodzić pozostałej kwoty odszkodowania przed sądem.

 

koszty-pogrzebu
koszty pogrzebu

 

Świadczenia pośmiertne dla członków rodziny

 

Odszkodowanie za śmierć ofiary w wypadku nie jest jedynym świadczeniem, jakie może uzyskać poszkodowany. Katalog świadczeń należnych w takiej sytuacji jest bowiem znacznie szerszy. Poniżej zwięźle je opiszę.

 

Zwrot kosztów pogrzebu rodzica

 

Poszkodowany może również ubiegać się o zwrot kosztów pogrzebu. Podstawę prawną takiego rozwiązania stanowi art. 446 § 1 Kodeksu cywilnego (KC), w którym stwierdzono, iż jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, osoby, które poniosły koszty leczenia i pogrzebu zmarłego, mogą żądać ich zwrotu od zobowiązanego do naprawienia szkody.

 

Koszty pogrzebu obejmują wydatki związane z przewiezieniem zwłok do miejsca pochówku, nabycia i przygotowania grobu, wystawienia nagrobka odpowiadającego zwyczajom środowiska, a nawet zakupu kwiatów i zorganizowania stypy dla przybyłych żałobników. Co ważne, zasiłek pogrzebowy wypłacany przez ZUS nie podlega zaliczeniu na poczet zwrotu kosztów pogrzebu.

 

Renta po śmierci ojca lub matki

 

Jeżeli na zmarłym ciążył ustawowy obowiązek alimentacyjny względem poszkodowanego, wówczas będzie możliwość ubiegania się o rentę. Jej wysokość powinna być jednak obliczona stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego.

 

W tym kontekście jako uprawnionych do renty należy wymienić małżonka, dzieci, dalszych krewnych w linii prostej, rodzeństwo oraz osoby spowinowacone. Uprawnione jest również dziecko poczęte, które następnie urodzi się żywe. Warto także wspomnieć o rencie fakultatywnej. Może ją otrzymać osoba bliska, której zmarły stale i dobrowolnie dostarczał środków utrzymania, jeśli za jej przyznaniem przemawiają zasady współżycia społecznego.

 

Zadośćuczynienie za śmierć rodzica

 

Podobną rolę do odszkodowania odgrywa zadośćuczynienie za śmierć rodzica. Jest to jednorazowe świadczenie o charakterze kompensacyjnym, którego celem jest wyrównanie szkody niematerialnej, czyli krzywdy. Chodzi tutaj o ból i cierpienie związane z utratą bliskiej osoby. W celu ustalenia wysokości zadośćuczynienia należy wziąć pod uwagę wiele niezwykle istotnych czynników. Mianowicie ważna jest długotrwałość cierpień psychicznych, poczucie osamotnienia, depresja, apatia, rezygnacja z aktywności towarzyskiej, ale również wiek poszkodowanego i jego sytuacja rodzinna.

 

Potrzebujesz pomocy adwokata? Walczysz o odszkodowanie?

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

 

W trudnych sprawach odszkodowawczych działam w CAŁEJ POLSCE!

 

Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że walka o odszkodowanie to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

adwokat Marlena Słupińska-Strysik
mec. Marlena Słupińska-Strysik

Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

Adwokat Poznań

Marlena Słupińska-Strysik

e-mail: biuro@slupinska.eu

tel. 509 113 302

 

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *