ODSZKODOWANIE ZA USZKODZENIE BIODRA

Odszkodowanie za uszkodzenie biodra

Wszelkie urazy stawu biodrowego poważnie utrudniają codzienne funkcjonowanie, nawet podczas wykonywania najbardziej prozaicznych czynności. Nierzadko są one skutkiem wypadków komunikacyjnych bądź też wypadków w pracy. Czy w takiej sytuacji poszkodowany może liczyć na odszkodowanie za uszkodzenie biodra? A może należy się zadośćuczynienie za złamanie biodra? W jaki sposób może je uzyskać? Odpowiem na te pytania w moim kolejnym artykule – „Odszkodowanie za uszkodzenie biodra”.

 

Jeśli padłeś ofiarą wypadku i cierpisz z powodu uszkodzenia biodra, to być może uda się uzyskać satysfakcjonujące odszkodowanie. Moja Kancelaria reprezentuje klientów w tego typu sprawach. Doradzam komercyjnie klientom z całej Polski, w tym także online lub przez telefon. Zapraszam do zapoznania się z ofertą Kancelarii (Adwokat Odszkodowania Poznań) oraz do kontaktu:

 

   

  Odszkodowanie za uszkodzenie biodra – główne wnioski

   

  • Uszkodzenie biodra jest jednym z najpowszechniejszych urazów, do jakich dochodzi na skutek wypadku.
  • W razie uszkodzenia biodra możliwe jest uzyskanie odszkodowaniaa także zadośćuczynienia, gdy do wypadku doszło wskutek działania osoby trzeciej, w pracy bądź, gdy poszkodowany miał wykupioną prywatną polisę.
  • Odszkodowanie i zadośćuczynienie za uszkodzenie biodra, to dwa różne świadczenia. Przysługują niezależnie od siebie!
  • Wysokość odszkodowania za uszkodzenie biodra uzależniona jest od procentowego uszczerbku na zdrowiu.
  • Jeżeli zaś chodzi o wysokość zadośćuczynienia za uszkodzenie biodra, to jest ona uzależniona od wielu czynników, na przykład wieku poszkodowanego, jego dotychczasowego stanu zdrowia, aktywności zawodowej, czy też rokowań na poprawę stanu zdrowia.

   
  Zobacz także: Odszkodowanie za uszkodzenie rdzenia kręgowego
   

  Kiedy można domagać się odszkodowania za uszkodzenie biodra?

   

  Osoba, która doznała urazu biodra, może domagać się odszkodowania w następujących przypadkach:

  • jeżeli uraz jest skutkiem działania osoby trzeciej, na przykład podczas wypadku drogowego;
  • gdy do urazu doszło w pracy (wypadek w pracy lub w drodze do pracy);
  • jeśli poszkodowany posiadał wykupioną wcześniej prywatną polisę.

   

  W razie wystąpienia zdarzenia, które skutkuje powstaniem urazu w postaci uszkodzenia biodra, konieczne jest zgłoszenie szkody. W przypadku prywatnych polis należy zawiadomić ubezpieczyciela, u którego zostały one uprzednio wykupione. Natomiast w sytuacji wypadku w pracy należy zawiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem pracodawcy.

   

  Sprawdźmy teraz, jakich świadczeń możesz domagać się w razie wypadku skutkującego uszkodzeniem biodra.

   
  Sprawdź także: Odszkodowanie za uszkodzenie wzroku i zadośćuczynienie za uszkodzenie wzroku
   

  Czego można domagać się w związku z uszkodzeniem biodra?

   

  Jeżeli doznałeś urazu, którego skutkiem jest uszkodzenie biodra, możesz domagać się przede wszystkim świadczeń o charakterze kompensacyjnym. Chodzi tutaj o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie. Pamiętaj, że to dwa oddzielne świadczenia. Przysługują niezależnie od siebie.

   

  Odszkodowanie za uszkodzenie biodra

   

  Odszkodowanie jest świadczeniem, które przysługuje poszkodowanemu w związku z uszczerbkiem majątkowym doznanym wskutek jakiegoś zdarzenia. Ma ono na celu naprawienie szkody do jakiej doszło w zw. z uszkodzeniem biodra. Odszkodowania można domagać się od osoby, która spowodowała szkodę bądź też od jej ubezpieczyciela, o ile wcześniej wykupiła ona odpowiednią polisę.

   

  Aby otrzymać odszkodowanie, muszą zostać spełnione warunki przewidziane w przepisach Kodeksu cywilnego. Chodzi tutaj o:

  • wystąpienie szkody;
  • powstanie szkody wskutek zdarzenia pozostającego w związku z odpowiedzialnością odszkodowawczą;
  • związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy szkodą a zdarzeniem, które ją spowodowało.

   

  Odszkodowanie zwykle pokrywa koszty zw. z urazem. Przykładowo takimi właśnie mogą być koszty:

  • leczenia i rehabilitacji;
  • utraconych dochodów;
  • opieki;
  • specjalnego pożywienia;
  • opatrunków.

   

  Ważne, że zgodnie z polskim prawem na odszkodowaniu „nie można zarobić”. Nie pełni ono funkcji karnej, a jedynie kompensacyjną (wyrównanie strat). Dlatego nie można liczyć na tak wysokie odszkodowania jak w Stanach Zjednoczonych. Taki mamy system prawny.

   
  Zobacz także: Odszkodowanie za wypadek w szkole lub przedszkolu
   

  ODSZKODOWANIE ZA USZKODZENIE BIODRA
  ODSZKODOWANIE ZA USZKODZENIE BIODRA

   

  Zadośćuczynienie za uszkodzenie biodra

   

  Zadośćuczynienie pełni podobną funkcję do odszkodowania. Zasadnicza różnica polega jednak na rodzaju szkody, która ma zostać wyrównana. Otóż zadośćuczynienie odnosi się do szkody na osobie, czyli tak zwanej krzywdy, z kolei odszkodowanie do szkody majątkowej. Jak należy rozumieć pojęcie krzywdy? Otóż jest to ból i cierpienie związane nie tylko z wystąpieniem danego urazu, ale także jego leczeniem i rehabilitacją. Co więcej, zadośćuczynienie dotyczy także zmian w dotychczasowym stylu życia danej osoby, do których doszło w wyniku wypadku.

   

  Dlatego kwoty uzyskane za zadośćuczynienie za uszkodzenie biodra nierzadko mogą wielokrotnie przewyższyć wartość odszkodowania z tego tytułu!

   

  Zastanówmy się, na jakie kwoty z tytułu odszkodowania i zadośćuczynienia możesz liczyć w przypadku urazów stawu biodrowego.

   

  Wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia

   

  Wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia jest zawsze uzależniona od wielkości doznanej szkody. Ustalenie wysokości pierwszego z tych świadczeń zależy od procentowego uszczerbku na zdrowiu. Z kolei w przypadku zadośćuczynienia podaje się kwotę, która uwzględnia wiele elementów, między innymi wiek poszkodowanego, jego dotychczasowy stan zdrowia i prowadzony tryb życia, możliwość kontynuowania kariery zawodowej i rozwoju swoich pasji.

   

  Wysokość odszkodowania za złamanie biodra

   

  Zgodnie z przyjętymi normami złamanie biodra stanowi trwały uszczerbek na zdrowiu w postaci od 5 do 65%. Wysokość odszkodowania jest więc ustalana jako orzeczony procent sumy gwarantowanej, jaka została wcześniej ustalona w umowie z ubezpieczycielem. Natomiast w przypadku odszkodowania z ZUS jego wysokość za każdy procent wynosi 1 033 złote.

   

  Dlatego im wyższą dysponujesz polisą, tym o wyższą kwotę odszkodowania możesz walczyć.

   

  Wysokość zadośćuczynienia za złamanie biodra

   

  Jeśli zaś chodzi o zadośćuczynienie za złamanie biodra, ma ono zazwyczaj wymiar kilkudziesięciu tysięcy złotych, a niekiedy nawet ponad 100 000 złotych. Duże znaczenie ma tutaj rodzaj złamania, to, w jaki sposób utrudnia ono codzienne funkcjonowanie, a także jakie są rokowania na przyszłość.

   

  Zasadą jest, że im złamanie gorzej wpływa na prawidłowe funkcjonowanie, tym wyższej kwoty zadośćuczynienia należy się spodziewać. Dlatego wyższą kwotę zadośćuczynienia otrzyma osoba młoda, wyczynowo uprawiająca sport, a przy tym ze źle rokującym złamaniem biodra, niż osoba starsza, nieaktywna i ze złamaniem o łagodniejszej postaci.

   

  Na wysokość zadośćuczynienia za złamanie biodra kapitalny wpływ ma opinia biegłego. Sądy cywilne mają bowiem daleko idące zaufanie do tego rodzaju środków dowodowych.

   

  WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA ZA ZŁAMANIE BIODRA
  WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA ZA ZŁAMANIE BIODRA

   

  Inne kontuzja biodra lub stawu biodrowego

   

  Złamanie biodra to nie jedyny uraz, jakiego można doznać w wyniku wypadku. Przykładowo można tutaj wymienić:

  • rozejście spojenia łonowego, bez dolegliwości ze strony stawów krzyżowo-biodrowych bez zaburzeń chodu albo z takimi zaburzeniami,
  • złamanie panewki stawu biodrowego z centralnym lub bez centralnego zwichnięcia stawu,
  • uszkodzenie tkanek miękkich okolicy stawu biodrowego.

   

  Wystąpienie któregoś z nich wiąże się z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu w wysokości od 1 do 60%. W praktyce oznacza to odszkodowanie w kwocie od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

   

  W przypadku zadośćuczynienia należy wziąć pod uwagę wiele czynników, które pozwalają oszacować stopień doznanego cierpienia. Jest to między innymi stan zdrowia przed wypadkiem, rokowania na przyszłość, przebyta rehabilitacja czy też możliwość powrotu do zajęć zawodowych. To analogiczna sytuacja jak w przypadku zadośćuczynienia za złamanie biodra. Niemniej jednak wysokość zadośćuczynienia może wahać się od kilku tysięcy do nawet ponad 100 000 złotych – wszystko zależy od rodzaju urazu i jego następstw.

   

  Czy wiesz, jak wygląda procedura związana z uzyskaniem odszkodowania? Jeżeli nie, poniżej zwięźle ją opiszę.

   

  Jak uzyskać odszkodowanie za uszkodzenie biodra?

   

  Uzyskanie odszkodowania oraz zadośćuczynienia za uszkodzenie biodra wiąże się z koniecznością zgłoszenia szkody.

   

  Możesz tego dokonać na kilka sposobów – osobiście w oddziale danego ubezpieczyciela, telefonicznie, mailowo, bądź też za pośrednictwem specjalnej aplikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni na jego rozpatrzenie. Gdyby okazało się, że decyzja ma charakter odmowny bądź wysokość świadczeń Cię nie satysfakcjonuje, możesz zgłosić wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

   

  Jeżeli i ono nie przyniosłoby zadowalającego rozstrzygnięcia, możesz skierować sprawę na drogę sądową. Proces sądowy oznacza perspektywę kilkuletniego sporu. Niemniej zwykle uzyskane w ten sposób kwoty istotnie przewyższają te, które pierwotnie proponują ubezpieczyciele. Co ważne, poszkodowany może liczyć także na odsetki. Nie straci więc na inflacji.

   

  Spór sądowy z ubezpieczycielem wieńczy wyrok, od którego będziesz miał prawo do złożenia apelacji. Pamiętaj również o możliwości zawarcia ugody oraz skorzystaniu z postępowania mediacyjnego.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Walczysz o odszkodowanie?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach o odszkodowanie działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że walka o odszkodowanie za wypadek w szkole lub przedszkolu to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

   

  Umów się na konsultację!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu