ODSZKODOWANIE ZA URAZ KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO

Odszkodowanie za uraz lub złamanie kręgosłupa lędźwiowego

Urazy kręgosłupa lędźwiowego są częstym skutkiem różnego rodzaju wypadków. Dochodzi podczas nich do działania sił, które potrafią uszkodzić kręgosłup, co z kolei poważnie utrudnia wykonywanie nawet najprostszych codziennych czynności. Czy za uraz kręgosłupa lędźwiowego należy się odszkodowanie? Dowiesz się tego z mojego kolejnego artykułu – „Odszkodowanie za uraz lub złamanie kręgosłupa lędźwiowego”.

 

Jeśli Twój Bliski padł ofiarą wypadku i cierpi z powodu urazu kręgosłupa lędźwiowego, to być może uda się uzyskać satysfakcjonujące odszkodowanie. Moja Kancelaria reprezentuje klientów w tego typu sprawach. Doradzam komercyjnie klientom z całej Polski, w tym także online lub przez telefon. Zapraszam do zapoznania się z ofertą Kancelarii (Adwokat Odszkodowania Poznań) oraz do kontaktu:

 

   

  Główne wnioski

   

  • Urazy kręgosłupa lędźwiowego to dolegliwości, które potrafią poważnie utrudnić codzienne funkcjonowanie.
  • Mogą one polegać na złamaniu, stłuczeniu lub skręceniu lędźwiowego odcinka kręgosłupa, jak i na złamaniu wyrostków poprzecznych w odcinku lędźwiowym.
  • Wystąpienie urazu kręgosłupa lędźwiowego może stanowić podstawę do uzyskania odszkodowania oraz innych świadczeń – zadośćuczynienia, zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji oraz ewentualnej renty.
  • Podstawę do ustalenia kwoty odszkodowania stanowi określenie procentowego uszczerbku na zdrowiu.
  • Żeby uzyskać odszkodowanie, należy zgłosić szkodę.
  • Ubezpieczyciel podejmuje decyzję w ciągu 30 dni.
  • Poszkodowany ma również prawo do wystąpienia na drogę sądową w razie niezałatwienia sprawy w satysfakcjonujący go sposób przez zakład ubezpieczeń.
  • W razie wątpliwości warto skorzystać z pomocy prawnika.

   
  Przeczytaj także: Odszkodowanie za uszkodzenie biodra
   

  Na czym polega uraz kręgosłupa lędźwiowego?

   

  Wszelkie urazy kręgosłupa mogą mieć niezwykle poważne konsekwencje natury zdrowotnej. W wyniku niektórych z nich człowiek może nawet stracić możliwość poruszania.

   

  Jeżeli chodzi o urazy kręgosłupa lędźwiowego, należy tutaj wyróżnić następujące rodzaje:

   

  • złamanie;
  • stłuczenie;
  • skręcenie.

   

  Trzeba również pamiętać o złamaniu wyrostków poprzecznych w odcinku lędźwiowym.

   

  Urazy kręgosłupa lędźwiowego powstają zwykle wskutek upadku na plecy, pośladki bądź kończyny dolne, a także uderzenia w okolicy grzbietu. Czasami mogą one być wynikiem chorób współistniejących, na przykład osteoporozy, choroby Pageta, czy przerzutów nowotworowych.

   

  Istnieją dwa rodzaje urazów kręgosłupa:

   

  • stabilne – polegają one na klinowatych zniekształceniach trzonu kręgu wraz z uszkodzeniem płytek granicznych, jednakże nie dochodzi do uszkodzenia krążków międzykręgowych, tylnej ściany kręgu oraz aparatu więzadłowego kręgosłupa;
  • niestabilne – polegają one na podwichnięciu kręgu, co wiąże się ze zwężeniem kanału kręgowego, przerwaniem więzadeł, a także uszkodzeniem krążka międzykręgowego.

   

  Jak zatem widzisz, urazy kręgosłupa lędźwiowego mogą być naprawdę poważne. Zastanówmy się teraz, z jakim uszczerbkiem na zdrowiu wiąże się ich wystąpienie.

   
  Sprawdź także: Odszkodowanie za uszkodzenie rdzenia kręgowego
   

  Urazy kręgosłupa lędźwiowego a uszczerbek na zdrowiu

   

  Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania urazy kręgosłupa lędźwiowego zostały sklasyfikowane w punkcie 90 tego aktu. Poniżej omówię, jaki procentowy uszczerbek na zdrowiu powodują takie urazy jak złamanie i skręcenie kręgosłupa lędźwiowego oraz pęknięcie kręgu lędźwiowego.

   

  Złamanie kręgosłupa lędźwiowego

   

  Złamanie z kompresją trzonu powyżej 25%, inne złamanie kręgu ze zniekształceniem dużego stopnia, zwichnięcie, usztywnienie operacyjne – w zależności od stopnia zaburzenia ruchomości w odcinku piersiowo-lędźwiowym stanowi od 15% do 30 % uszczerbku na zdrowiu.

   

  Skręcenie kręgosłupa lędźwiowego

   

  Skręcenie, stłuczenie, z niewielkim uszkodzeniem aparatu więzadłowego – w zależności od stopnia  zaburzenia ruchomości w odcinku piersiowym i lędźwiowym wiąże się uszczerbek na zdrowiu w wysokości od 1% do 5%.

   
  Przeczytaj także: Odszkodowanie za uszkodzenie wzroku i zadośćuczynienie za uszkodzenie wzroku
   

  ODSZKODOWANIE ZA URAZ KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO
  ODSZKODOWANIE ZA URAZ KRĘGOSŁUPA LĘDŹWIOWEGO

   

  Jak uzyskać odszkodowanie za uraz kręgosłupa lędźwiowego?

   

  Żeby uzyskać odszkodowanie za uraz kręgosłupa lędźwiowego, musisz zgłosić ubezpieczycielowi szkodę, jaka była jego przyczyną. Może to być zakład ubezpieczeń, w którym sprawca zdarzenia miał wykupioną polisę od odpowiedzialności cywilnej lub zakład, w którym wykupiłeś swoją prywatną polisę.

   

  W ten sposób Twoja sprawa nabierze biegu. Co ważne, towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni na podjęcie decyzji. Jeżeli byłaby ona dla Ciebie niezadowalająca, wówczas możesz zgłosić wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

   

  Może się jednak tak zdarzyć, że kolejna decyzja również będzie dla Ciebie niekorzystna. W takiej sytuacji możesz wystąpić na drogę sądową. Może ona trwać nawet kilka lat, aczkolwiek warto się na nią zdecydować, ponieważ poszkodowani w sądach wygrywają nierzadko dużo wyższe świadczenia, niż proponują im ubezpieczyciele.

   

  Pamiętaj również, że od wyroku sądu I instancji przysługuje Ci prawo do wniesienia apelacji. Alternatywą dla postępowania sądowego jest mediacja, która w ostatnich latach staje się coraz popularniejszym sposobem rozwiązywania sporów.

   

  Zastanówmy się teraz, na jaką kwotę możesz liczyć. Ta kwestia z pewnością bardzo Cię zainteresuje.

   

  Wysokość odszkodowania za uraz kręgosłupa lędźwiowego

   

  Określenie wysokości odszkodowania za uraz kręgosłupa lędźwiowego nie jest oczywiste. Wynika to bowiem z faktu, że ostateczna kwota jest wypadkową wielu czynników, przede wszystkim procentowego uszczerbku na zdrowiu, który w każdym przypadku jest inny. Praktyka sądowa pokazuje jednak, że poszkodowani mogą liczyć na świadczenia w wysokości od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

   

  To jednak nie wszystko, albowiem oprócz odszkodowania można liczyć także na inne świadczenia – zadośćuczynienie, zwrot kosztów leczenia, zakupu lekarstw oraz rehabilitacji, a w niektórych przypadkach także rentę bądź zwrot kosztów przekwalifikowania się. Wszystko zależy jednak od okoliczności danej sprawy i konsekwencji zdrowotnych wypadku.

   

  Skoro już wiesz, na jakiego rzędu kwotę możesz liczyć i jakie inne świadczenia Ci przysługują, sprawdźmy teraz, od kogo możesz dochodzić zaspokojenia swoich roszczeń.

   

  Od kogo dochodzić odszkodowania?

   

  Zgodnie z prawem możesz żądać odszkodowania od sprawcy wypadku, od pracodawcy oraz od zakładu ubezpieczeń, w którym wykupiłeś prywatne ubezpieczenie. Przypadki te omówię poniżej.

   

  Odszkodowanie od sprawcy wypadku

   

  Odszkodowanie za uraz kręgosłupa lędźwiowego możesz uzyskać od sprawcy zdarzenia. Wystarczy, że wystąpisz wobec niego z tego rodzaju roszczeniem, a następnie skierujesz sprawę do sądu, który po przeprowadzeniu postępowania wyda wyrok.

   

  W niektórych przypadkach możesz jednak liczyć na to, że sprawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Tak jest, jeżeli chodzi o kierowców. Stąd też, jeśli do urazu doszło w wyniku wypadku drogowego, możesz wystąpić z roszczeniem do zakładu ubezpieczeniowego, w którym sprawca posiadał wykupioną polisę. Dokonaj więc zgłoszenia szkody, a następnie w ciągu 30 dni ubezpieczyciel podejmie decyzję. Jeżeli Cię ona nie usatysfakcjonuje, możesz wnieść o ponowne rozpatrzenie sprawy. Gdyby jednak i ono nie zaspokoiło Twoich oczekiwań, pozostaje Ci wystąpienie na drogę sądową lub podjęcie mediacji.

   

  Odszkodowanie od pracodawcy

   

  Jeżeli do urazu doszło wskutek wypadku przy pracy, możesz uzyskać odszkodowanie od pracodawcy. Wielu pracodawców posiada bowiem polisy od odpowiedzialności cywilnej, a jeśli nie mają takiego ubezpieczenia, możesz skierować swoje roszczenia bezpośrednio do nich. Zawsze musisz jednak dokonać zgłoszenia szkody.

   

  W przypadku, gdy pracodawca ma ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, sprawą zajmie się zakład ubezpieczeń. W ciągu 30 dni podejmie on decyzję dotyczą zasadności wypłacenia odszkodowania oraz jego wysokości. Możesz też zgłosić wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, jeżeli wydana uprzednio decyzja, nie będzie Cię zadowalać. Pamiętaj również, że gdyby kolejna decyzja nie była dla Ciebie zadowalająca, możesz skierować swoją sprawę na drogę sądową. Jeżeli zaś pracodawca nie posiada takiej polisy, możesz dochodzić roszczeń bezpośrednio od niego.

   

  Istnieje również możliwość uzyskania jednorazowego odszkodowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W tym celu musisz złożyć wniosek w oddziale ZUS bądź u swojego pracodawcy. Wówczas dostaniesz skierowanie na komisję lekarską, gdzie lekarz orzecznik ZUS dokona oceny stanu Twojego zdrowia. Decyzja ta będzie stanowić podstawę do uzyskania odszkodowania oraz ustalenia jego wysokości. Gdybyś był niezadowolony z wysokości otrzymanego świadczenia, możesz wnieść odwołanie do sądu.

   

  Odszkodowanie z ubezpieczenia poszkodowanego

   

  Jeżeli wykupiłeś prywatną polisę, w razie urazu kręgosłupa lędźwiowego możesz skorzystać z ochrony, jaką ona oferuje. W takim przypadku również konieczne jest zgłoszenie szkody, które rozpocznie wewnętrzną procedurę u danego ubezpieczyciela. Wówczas zakład ubezpieczeń w ciągu 30 dni podejmie decyzję dotyczącą zasadności wypłaty odszkodowania oraz jego wysokości. W tym przypadku również możesz zgłosić wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, jeżeli rozstrzygnięcie to będzie dla Ciebie niesatysfakcjonujące. Gdyby to żądanie przyniosło zadowalającego rezultatu, możesz skierować sprawę na drogę sądową lub do mediacji.

   

  Uraz kręgosłupa po wypadku – co robić?

   

  Jeżeli dojdzie do wypadku samochodowego, którego skutkiem jest uraz kręgosłupa, pierwszą czynnością, jaką należy wykonać, jest zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Kolejną kwestią jest wezwanie pomocy medycznej.

   

  Kiedy już poszkodowany wyjdzie ze szpitala, może rozpocząć starania o uzyskanie należnych mu świadczeń. Przede wszystkim należy zebrać wszystkie dokumenty, w szczególności dokumentację medyczną oraz rachunki za leczenie i zabiegi rehabilitacyjne. Konieczne bowiem będzie ich dołączenie do zgłoszenia szkody i wniosku o wypłatę odszkodowania. Po jego przyjęciu zakład ubezpieczeń ma 30 dni na rozpatrzenie sprawy oraz wydanie decyzji.

   

  Jednakże, gdyby okazała się ona niezadowalająca, poszkodowany ma prawo złożyć wniosek o jej ponowne rozpatrzenie. Może się tak zdarzyć, że i kolejna decyzja okaże się niesatysfakcjonująca. Wówczas warto skierować sprawę na drogę sądową. Wyroki, jakie zapadają w tego rodzaju sprawach, nierzadko są bardzo korzystne dla poszkodowanych. Warto mieć także na uwadze, iż stronom postępowania przysługuje prawo do wniesienia apelacji, z którego zazwyczaj korzystają one w praktyce. W przypadku pozostałych świadczeń – zadośćuczynienia, zwrotu kosztów leczenia oraz ewentualnej renty – postępowanie powinno wyglądać w sposób analogiczny.

   

  Jest rzeczą oczywistą, że żadne pieniądze nie są w stanie zrekompensować utraconego zdrowia oraz cierpienia. Niemniej jednak środki te pozwolą na skorzystanie z dodatkowych zabiegów rehabilitacyjnych oraz ewentualnego zakupu rzeczy niezbędnych dla osoby z dysfunkcjami.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Walczysz o odszkodowanie?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach o odszkodowanie działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że walka o odszkodowanie to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

   

  Umów się na konsultację!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych.Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu