Jak uniknąć podziału majątku po rozwodzie

Jak uniknąć podziału majątku po rozwodzie

Jak uniknąć podziału majątku po rozwodzie
Jak uniknąć podziału majątku po rozwodzie

W czasie moich konsultacji klienci często zadają pytanie jak uniknąć podziału majątku po rozwodzie. Jest to spowodowane różnymi okolicznościami – najczęściej dużą dysproporcją w zarobkach żony i męża. Jeśli jednak zastanawiasz się jak uniknąć podziału majątku po rozwodzie, to mam dla Ciebie dwie wiadomości: złą i dobrą.

Zła jest taka, że z prawnego punktu widzenia nie ma jak uniknąć podziału majątku po rozwodzie. Jednak dobra wiadomość jest taka, że po dokładnym przemyśleniu sprawy, sam będziesz chciał podzielić majątek po rozwodzie. Tylko musisz zrobić to mądrze.

W niniejszym artykule postaram się rozwinąć następujące tematy:

 • Jak uniknąć podziału majątku po rozwodzie
 • Podział majątku po rozwodzie przedawnienie
 • Brak podziału majątku
 • Nierówny podział majątku po rozwodzie
 • Jak uniknąć rozwodu i kiedy on jest konieczny

 

Jak uniknąć podziału majątku po rozwodzie?

Jeśli zastanawiasz się jak uniknąć podziału majątku po rozwodzie, to musimy ustalić fakty. Podziału majątku nie da się uniknąć. Można jednak zrobić dwie mądre rzeczy:

 • można go co najwyżej odwlec w czasie
 • warto rozważyć dokonanie podziału majątku w odpowiednim dla Ciebie momencie.

   

  Zwlekanie z podziałem majątku po rozwodzie

  Jeśli chodzi o odwlekanie podziału majątku, to jest to możliwe i nawet często się zdarza. W sprawie o rozwód nie trzeba od razu dzielić majątku. Zwykle podział majątku następuje w osobnej sprawie, już po zakończeniu postępowania rozwodowego. Prawo nie mówi kiedy taki podział ma nastąpić. Dlatego zwlekanie z podziałem majątku jest całkiem niezłą strategią.

  Ma ona jednak jeden słaby punkt. Otóż jeśli Twój małżonek złoży wniosek o podział majątku, to sprawa nabierze biegu niezależnie od tego jak bardzo chciałbyś ją odwlec. W takim wypadku pozostaje Ci jedynie uciekanie się do różnych sztuczek procesowych, aby sprawa nie zakończyła się zbyt szybko. To jednak może być za mało.

  Dokonanie podziału majątku w odpowiednim czasie

  Jeśli zależy Ci by uniknąć podziału majątku po rozwodzie, to najrozsądniejszą decyzją jest dokonanie podziału majątku w czasie dla Ciebie najkorzystniejszym.

  Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy związek już dawno erodował i znalazłeś sobie nową partnerką (a żona jeszcze o tym nie wie). W niektórych wypadkach można otworzyć sobie pole do kalkulacji. Jeśli np. prowadzisz firmę, to warto podzielić majątek w takim momencie, gdy wartość firmy jest najniższa albo gdy akurat zaciągnąłeś istotne zobowiązania.

  Musisz zrozumieć, że to w jakim momencie najlepiej podzielić majątek zależy od konkretnych okoliczności towarzyszących Twojej sprawie. Dlatego jeśli więź między Wami ustała, to skonsultuj się z radcą prawnym – nawet zanim definitywnie zdecydujesz się na złożenie pozwu o rozwód.

  Intercyza w trakcie małżeństwa a podział majątku po rozwodzie

  Dokonanie podziału majątku w dogodnym dla Ciebie czasie jest możliwe z wykorzystaniem intercyzy. Przeprowadza się ją jeszcze w trakcie małżeństwa.

  Intercyza w trakcie trwania małżeństwa następuje zawsze w formie aktu notarialnego. Pamiętaj, że intercyza nie zawsze musi prowadzić do rozdzielności majątkowej. Poprzez intercyzę można bowiem wprowadzić następujące rodzaje ustrojów majątkowych małżeńskich:

  • Rozdzielność majątkowa
  • Rozszerzona wspólność majątkowa
  • Rozdzielność majątkowa z wyrównanie dorobków.

   

  Jeśli zależy Ci, aby intercyzą osiągnąć skutek w postaci podziału majątku, to powinieneś wybrać pierwszy z ww. ustrojów, a więc rozdzielność majątkową.

  W praktyce często robi się tak, że jeśli majątek małżonków jest okazały (firma, nieruchomości, papiery wartościowe, gotówka), to mąż bierze firmę, a żona dom. Resztą dzielą się w taki sposób, aby zapewnić firmie męża cashflow, a żonie stabilizację na wypadek tarapatów finansowych męża. W takim wypadku, jeśli mąż zdecydowałby się na podział majątku, to musiałby przeforsować intercyzę odpowiednio wcześniej, przed złożeniem papierów rozwodowych.

  Przeczytaj również: Odpowiedzialność za długi a wspólność majątkowa

  Podział majątku po rozwodzie przedawnienie

  Kolejne bardzo często pojawiające się pytanie to czy podział majątku ulega przedawnieniu. Otóż roszczenie o podział majątku wspólnego po rozwodzie nie ulega przedawnieniu. Oznacza to, że każde z małżonków może złożyć wniosek o podział majątku wspólnego w dowolnym czasie po rozwodzie, nawet wiele lat po wyroku rozwodowym.

  W praktyce tak się jednak nie dzieje. Dlaczego?

  Ponieważ jeśli łączy Was ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, to Wasz majątek stanowi tzw. współwłasność łączną. Oznacza to, że przedmioty wchodzące w skład Waszego majątku należą jednocześnie do obojga małżonków. Niemniej nie jest to taka współwłasność jak np. występująca między spadkobiercami na skutek dziedziczenia (tzw. współwłasność ułamkowa). Dlatego w ramach współwłasności łącznej nie sposób wyodrębnić udziałów małżonków w majątku wspólnym. A w konsekwencji nie wiadomo, które składniki majątku i w jakim ułamku należą do danego małżonka.

  Dlatego w gruncie rzeczy powinno zależeć Ci na sprawnym dokonaniu podziału majątku. Jeśli nie zdecydujesz się na taki krok, to składniki mienia wchodzące w skład Waszego majątku wspólnego będą niepłynne.

  Brak podziału majątku

  Tak jak pisałam, roszczenie o podział majątku wspólnego nie ulega przedawnieniu. Oznacza to, że brak podziału majątku po rozwodzie teoretycznie nie jest problemem.

  Nie oznacza to jednak, że brak podziału majątku to stan docelowy, który chciałbyś osiągnąć. Brak podziału majątku po rozwodzie prowadzi bowiem do szeregu problemów.

  Z uwagi na to, że w ramach wspólności majątkowej panuje współwłasność o charakterze łącznym, niepodzielony majątek pozostaje niepłynny. W niektórych przypadkach taki stan rzeczy może być korzystny dla jednego z małżonków (w szczególności jeśli prowadzi on przedsiębiorstwo). Niemniej dla większości Polaków o typowej strukturze majątkowej (dom, samochód, trochę oszczędności) – brak podziału majątku będzie generował tylko problemy.

  Przeczytaj także – Podział majątku koszt

  Nierówny podział majątku po rozwodzie

  Odpowiedź na pytanie jak uniknąć podziału majątku po rozwodzie jest negatywna. Może więc w takim razie uda się podzielić majątek asymetrycznie?

  Zasadą jest, że w przypadku podziału majątku wspólnego, małżonkom przypadną równe udziały. Oznacza to, że każde z małżonków otrzyma 50% wartości dzielonego majątku. Zwykle odbywa się to w taki sposób, że strony dzielą się poszczególnymi składnikami majątku, a ewentualne różnice pokrywają w ramach spłat. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule „Podział majątku po rozwodzie spłata”.

  Jednak w wyjątkowych przypadkach nierówny podział majątku po rozwodzie jest możliwy. Pole do tego otwiera przepis art. 43 § 2 zd. 1 KRO:

  „Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku.”

  Nierówny podział majątku po rozwodzie – przegląd orzecznictwa

  Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Krakowie (sygn. I ACa 576/15) żądanie ustalania nierównych udziałów w majątku wspólnym może zostać zgłoszone zarówno w toku postępowania o podział majątku wspólnego po rozwodzie jak też może zostać zawarte w oddzielnym powództwie.

  Obowiązek udowodnienia okoliczności przemawiających za ustaleniem nierównych udziałów w majątku wspólnym spoczywa na tym małżonku, który zgłosił wniosek o ustalenie nierównych udziałów (postanowienie Sądu Najwyższego, sygn. II CKN 348/97). Jeśli więc zależy Ci na ustaleniu nierównych udziałów, to pamiętaj aby pozbierać dowody przemawiające za tym, że to Tobie powinna przypaść większa część majątku.

  Poza tym musisz pamiętać o kwestii przedawnienia. O ile bowiem roszczenie o podział majątku po rozwodzie nie przedawnia się, to roszczenie o ustalenie nierównych udziałów podlega ogólnym terminom przedawnienia (uchwała SN, sygn. III CZP 100/71). Warto nadmienić, że to orzeczenie zapadło w latach 70-tych. Wówczas termin przedawnienia wynosił 10 lat. Obecnie te terminy zostały skrócone do 6 lat. Jednak z uwagi na treść tzw. przepisów przejściowych, terminy przedawnienia powinny być liczone indywidualnie dla każdej sprawy.

  Sprawdź również: Podział majątku po rozwodzie a dzieci

  Jak uniknąć rozwodu

  Jakimś sposobem na uniknięcie podziału majątku jest powstrzymanie rozwodu. Zdarzali mi się klienci, którzy kombinowali w taki sposób, że jak unikną rozwodu, to unikną też niekorzystnego dla nich podziału majątku. Jest w tym jakaś logika.

  To zaś otwiera drogę do pytania: jak uniknąć rozwodu?

  Rozwód orzeka się, jeśli między małżonkami doszło do przerwania następujących więzi:

  • gospodarczej
  • uczuciowej
  • fizycznej

   

  Z perspektywy możliwości zablokowania rozwodu najważniejsze są dwie ostatnie więzi: uczuciowa i fizyczna. Sąd nie da Wam rozwodu, jeśli w trakcie rozprawy rozwodowej wyjdzie na jaw, że jeszcze darzycie się uczuciem lub że nadal współżyjecie seksualnie. Jeśli więc zależy Ci na zablokowaniu rozwodu, to musisz zebrać dowody na te okoliczności (smsy z wyznaniami miłości, zeznania o współżyciu w nieodległej przeszłości).

  Sąd nie da Wam rozwodu także wtedy, jeśli na jego skutek ucierpiałyby małoletnie dzieci. Do tego dochodzi jednak stosunkowo rzadko i jest to związane z wyjątkowymi okolicznościami. Przykładowo: małoletnie dziecko jest chore lub niepełnosprawne, a celem rozwodu jest uchylenie się od opieki nad tym dzieckiem przez jedno z małżonków.

  Kiedy rozwód jest konieczny

  Ostatnie z pytań, które często pojawia się na moich spotkaniach, to kiedy rozwód jest konieczny. To pytanie często zadawane jest przez kobiety, w których związku mąż w pełni kontroluje finanse rodziny i ją utrzymuje. Panie często obawiają się, że po rozwodzie dojdzie do niekorzystnego podzielenia majątku i utracą dotychczasową stopę życiową.

  Żaden prawnik rozwodowy nie powie Ci, kiedy rozwód jest konieczny. Z mojej praktyki wynika jednak, że decyzja o rozwodzie jest podyktowana zupełnie innymi czynnikami jeśli chodzi o kobiety i mężczyzn. W przypadku kobiet decyzja zwykle podyktowana jest takimi czynnikami jak: zdrada (własna lub męża), przemoc oraz uzależnienia. Natomiast jeśli chodzi o mężczyzn, to z reguły w grę wchodzi nowa partnerka.

  W praktyce więc zwykle jest tak, że Panowie mają więcej czasu na strategiczne zaplanowanie podziału majątku po rozwodzie. Panie częściej postawione są przed faktem dokonanym. Ta ostatnia okoliczność, połączona ze stresem spowodowanym rozwodem, niejednokrotnie przesądza o daleko idących ustępstwach w zakresie dzielonego majątku. A to błąd. Trzeba bić się o swoje póki jest na to czas.

  Jak uniknąć podziału majątku po rozwodzie – podsumowanie

  Jak widzisz uniknięcie podziału majątku po rozwodzie jest kiepskim pomysłem. Roszczenie o dokonanie takiego podziału się nie przedawnia, a łącząca Was współwłasność łączna czyni majątek niepłynnym.

  Bynajmniej nie oznacza to, że do problemu nie można podejść bardziej konstruktywnie. Podział majątku można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem. Można przygotować się na spór o wykazanie nierównych udziałów. Można też w pomysłowy sposób spróbować zrestrukturyzować majątek.

  Jeśli chcesz wyjść ze sprawy o podział majątku po rozwodzie obronną ręką, to planuj swoje ruchy na kilka kroków naprzód.

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Masz trudny rozwód?

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

  W trudnych sprawach rozwodowych działam w CAŁEJ POLSCE!

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata.

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat Rozwody Poznań
  radca prawny Marlena Słupińska-Strysik

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu