CO GROZI ZA KRADZIEŻ – ART. 278 KK

Co grozi za kradzież – art. 278 KK

Padłeś ofiarą kradzieży? Ktoś przywłaszczył sobie Twoją rzecz? Być może stałeś się ofiarą rozboju? Niestety, są to jedne z najbardziej powszechnych przestępstw. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, w poniższym artykule ,,Co grozi za kradzież – art. 278 KK’’ omówię nie tylko przestępstwo kradzieży oraz odpowiedzialności karnej, ale uzmysłowię Ci także czym różni się kradzież od przywłaszczenia, rozboju, kradzieży rozbójniczej oraz kradzieży szczególnie zuchwałej.

Idąc dalej, w artykule znajdziesz odpowiedź na pytanie jakie są rodzaje kradzieży, czy samo usiłowanie kradzieży jest karalne oraz co grozi za kradzież z włamaniem, czy też kradzież w warunkach recydywy. Zapraszam do lektury!

 

Kradzież – definicja i regulacja w art. 278 KK

Czym jest kradzież? Z odpowiedzią na to pytanie przychodzi art. 278 Kodeksu karnego. Przepis ten ma następujące brzmienie:

1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

Z łatwością możesz zauważyć, że kradzież polega na zabraniu, czyli bezprawnym wyjęciu rzeczy spod władztwa właściciela albo posiadacza i objęciu jej we władanie przez sprawcę.”

Zwróć jednak uwagę, że w przypadku kradzieży, zabór rzeczy następuje w celu przywłaszczenia. To ważne, ponieważ działanie, którego celem było krótkotrwałe użycie nie stanowi działania, którego celem jest przywłaszczenie.

Przykład:

Sprawca samowolnie zabrał cudzy rower z posesji, a następnie pozostawił rower pod sklepem. Nie ma tutaj mowy o zamiarze przywłaszczenia.  

 

Potrzebujesz pomocy adwokata? A może chcesz pomóc bliskiej Ci osobie? Zapraszam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii Adwokackiej (Adwokat Sprawy Karne). W trudnych sprawach reprezentuję klientów z całej Polski. Zapraszam do kontaktu.

 

   

  Cudza rzecz ruchoma

  Co się kryje pod pojęciem ,,cudza’’ rzecz ruchoma? Otóż jest to rzecz, która do której sprawca nie posiada prawa rozporządzania i którą to zabrał, wbrew woli jej właściciela. Zauważ, że o przestępstwie kradzieży nie będzie mowy, kiedy przedmiotem była rzecz niczyja, porzucona, zgubiona, czy też utracona. Na myśl może przyjść również pytanie – czym jest ,,rzecz ruchoma’’? Mianowicie jest to rzecz o materialnym charakterze, która posiada wartość ekonomiczną i nie jest nieruchomością, a także:

  • polski albo obcy pieniądz
  • inny środek płatniczy
  • środek pieniężny zapisany na rachunku
  • dokument, który uprawnia do otrzymania sumy pieniężnej
  • dokument, który zawiera obowiązek wypłaty kapitału odsetek udziału w zyskach
  • dokument, który stwierdza uczestnictwo w spółce.

   

  Uwaga! Kradzieżą nie będzie zabór nieważnego dowodu osobistego, czy też karty płatniczej, która jest nieważna!
   
  Przeczytaj również: Użycie dokumentu poświadczającego nieprawdę – art. 273 KK
   

  Kradzież programu komputerowego

  Przejdźmy teraz do § 2 komentowanego artykułu. Od art. 278 § 1 różni go przedmiot przestępstwa, czyli program komputerowy, który korzysta z ochrony autorsko-prawnej. Przepis z art. 278 § 2 stanowi, że:

  2. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

  Na potrzeby wyżej opisanego przestępstwa trzeba odróżnić program komputerowy od dysku, czy też pendrive na którym jest zapisany.

  Uwaga! Nośnik na którym jest zapisany program komputerowy jest rzeczą! Co za tym idzie? Może on stać się przedmiotem kradzieży (art. 278 § 1 Kodeksu karnego).

  Aby można było mówić o przestępstwie kradzieży programu komputerowego, program musi być cudzy. Zauważ, że osobą uprawnioną do korzystania z niego jest twórca, czy też współtwórca oraz nabywca praw autorskich. Tym samym poprzez ,,uzyskanie’’ programu komputerowego należy rozumieć bezprawne zwielokrotnienie programu, bez wiedzy osób uprawnionych. Co ważne, celem sprawcy jest osiągnięcie korzyści majątkowej. W tym przypadku będzie to brak wydatku dotyczącego legalnego zakupu programu oraz możliwość wykorzystywania go.

  KRADZIEŻ PROGRAMU KOMPUTEROWEGO
  KRADZIEŻ PROGRAMU KOMPUTEROWEGO

   

  Kradzież karty płatniczej

  Warto zwrócić uwagę, że odpowiedzialność karna dotyczy także zabrania w celu przywłaszczenia cudzej karty płatniczej, która uprawnia do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego. Mowa bowiem o karcie bankomatowej, płatniczej oraz kredytowej.

   

  W tym przypadku wartość karty jest bez znaczenia. Wystarczy jedynie, że sprawca obejmie władztwo nad kartą.

   

  Zauważ, że nie jest wymagane dokonanie żadnej innej, dodatkowej czynności! Np. próba wypłaty pieniędzy z bankomatu za pomocy karty.

   

  Co do zasady, sprawcy grozi wówczas kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
   
  Przeczytaj również: Ciężki uszczerbek na zdrowiu – art. 156 KK
   

  Kradzież a przywłaszczenie

  Po pierwsze, w przypadku kradzieży sprawca dokonuje zaboru cudzej rzeczy w celu przywłaszczenia. Natomiast w sytuacji przywłaszczenia nie ma mowy o zabraniu rzeczy, a jedynie bezprawnym rozporządzaniu.

  Po drugie, w przypadku kradzieży sprawca posiada rzecz, którą zabrał w sposób bezprawny, natomiast w przypadku przywłaszczenia rzecz znalazła się w posiadaniu sprawcy w legalny sposób.

  Przykład przywłaszczenia:

  Daniel pożyczył swojemu koledze Arturowi rower. Artur nie oddał roweru w ustalonym terminie oraz dalej korzysta z roweru tak jakby miał do tego prawo. Zauważ, że rower znalazł się w posiadaniu Artura w sposób legalny. Ma on cały czas dostęp do roweru oraz jednocześnie bezprawnie z niego korzysta.

  Po trzecie, jak już wiesz, przedmiotem kradzieży może być rzecz ruchoma, która ma wartość materialną. Natomiast w przypadku przywłaszczenia przedmiotem tym mogą być cudze rzeczy ruchome, jak i prawa majątkowe np. prawo własności intelektualnej. W przypadku kiedy ktoś znalazł rzecz ruchomą zgubioną lub rzecz zapomnianą osoby, która ją dotychczas posiadała, sprawca może ponieść odpowiedzialność karną za przywłaszczenie.

   
  Sprawdź także: Co grozi za fałszywe oskarżenie – art. 234 KK
   

  Kradzież a rozbój

  Należy zaznaczyć, że zarówno kradzież, jak i rozbój dotyczą zaboru mienia. Co ważne, w przypadku rozboju, sprawca nie ogranicza się jedynie do zabrania cudzej rzeczy. Mianowicie sprawca stosuje przemoc, aby zabrać cudzą rzecz lub grozi jej użyciem. Zdarza się też, że sprawca rozboju doprowadza inna osobę do nieprzytomności albo bezbronności.

  Zauważ, że rozbój jest przestępstwem, które zawiera w sobie wszystkie znamiona przestępstwa kradzieży oraz dodatkowy element – działanie sprawcy, który używa przemocy przed lub w trakcie kradzieży.

  W przypadku rozboju kara pozbawienia wolności wynosi od 2 do 12 lat. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku rozboju z użyciem broni palnej, innego niebezpiecznego przedmiotu, środka obezwładniającego czy też działania, które bezpośrednio zagraża życiu. To ważne, ponieważ wtedy kara pozbawienia wolności nie może być krótsza niż 3 lata.

  Przykład rozboju:

  Adam K. uderzył z tyłu głowy sąsiadkę, aby wypuściła z dłoni portfel.

  Igor D. odepchnął młodszego kolegę, aby zabrać trzymany przez niego rower.

   

  Kradzież a kradzież rozbójnicza

  Wiesz już, że w przypadku kradzieży sprawca zabiera cudzą rzecz w celu przywłaszczenia, nie stosując przy tym przemocy wobec innej osoby.

  Aby można było natomiast mówić o przestępstwie kradzieży rozbójniczej, sprawca stosuje przemoc po to, aby zatrzymać rzecz, którą wcześniej ukradł. Zauważ, że sprawca najpierw kradnie cudzą rzecz bez użycia przemocy, a następnie stosuje przemoc lub grozi jej użyciem, w celu utrzymania w posiadaniu rzeczy skradzionej.

  Istotny jest moment użycia przemocy, który ma miejsce po zabraniu rzeczy. W przypadku kradzieży rozbójniczej kara pozbawienia wolności wynosi od roku do 10 lat.

  Przykład kradzieży rozbójniczej:

  Adrian R. ukradł telefon sąsiadki – wyciągnął niezauważalnie telefon z kieszeni, nie stosując przemocy wobec sąsiadki. Cała sytuację zobaczył syn sąsiadki, który zaczął gonić Adriana R. Adrian R. chcąc utrzymać skradziony telefon w posiadaniu, uderzył w twarz syna sąsiadki, po czym chłopak upadł.

   

  Kradzież szczególnie zuchwała

  Zauważ, że kradzież szczególnie zuchwała należy do odmiany zwykłej kradzieży. Definicja została uregulowany w art. 115 §  9a Kodeksu Karnego. Przepis ten ma następujące brzmienie: ,,Kradzieżą szczególnie zuchwałą jest:

  1) kradzież, której sprawca swoim zachowaniem wykazuje postawę lekceważącą lub wyzywającą wobec posiadacza rzeczy lub innych osób lub używa przemocy innego rodzaju niż przemoc wobec osoby, w celu zawładnięcia mieniem;

  2) kradzież mienia ruchomego znajdującego się bezpośrednio na osobie lub w noszonym przez nią ubraniu albo przenoszonego lub przemieszczanego przez tę osobę w warunkach bezpośredniego kontaktu lub znajdującego się w przedmiotach przenoszonych lub przemieszczanych w takich warunkach.

  Przykład kradzieży szczególnie zuchwałej:

  10-letnia Ania szła ulicą korzystając z telefonu. Nagle podbiegł do niej Filip D. i wyrwał Ani telefon z dłoni i uciekł.

  Z łatwością możesz zauważyć, że kradzież jest zaskoczeniem dla ofiary przestępstwa. Co ważne jest to powód, który sprawia, że ofiara nie podejmuje żadnych działań. Jednocześnie jawna postawa sprawcy (który kradnie mienie w celu przywłaszczenia) jest lekceważąca lub wyzywająca wobec osoby, która rzecz posiada albo dla otoczenia.

  Oczywiście warto również zaznaczyć, że kradzież szczególnie zuchwała nigdy nie będzie wykroczeniem. W tym przypadku w grę wchodzi kodeks karny, a nie kodeks wykroczeń.

  Przykładem kradzieży zuchwałej będzie też sytuacja, w której sprawca kradnie wykorzystując stan ofiary, która nie jest świadoma. Jednocześnie osoby, które znajdują się w miejscu czynu, są świadkami kradzieży. Co istotne, w przypadku kradzieży szczególnie zuchwałej kara pozbawienia wolności wynosi od 6 miesięcy do 8 lat.

  Przykład kradzieży szczególnie zuchwałej:

  Ania ukradła portfel pijanego klienta, który znajdował się  w restauracji, w obecności pracującej tam kelnerki.

   

  Kara za kradzież a wartość skradzionej rzeczy

  Zasadniczo występek kradzieży, ujęty w art. 278 § 1 Kodeksu karnego, zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

  Co za tym idzie – możliwe jest skorzystanie z warunkowego umorzenia postępowania. Co więcej, zgodnie z art. 37a Kodeksu karnego, istnieje możliwość wymierzenia grzywny lub kary ograniczenia wolności nie niższej niż 3 miesiące zamiast kary pozbawienia wolności, w przypadku kiedy wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczałaby roku i zarazem sąd orzekłby środek karny, kompensacyjny albo przepadek.

  Zwróć uwagę, że za występek kradzieży, ujęty w art. 278 § 1 Kodeksu karnego istnieje możliwość orzeczenia jednocześnie kary pozbawienia wolności w wysokości nieprzekraczającej 3 miesięcy oraz kary ograniczenia wolności do 2 lat. Możliwość taką umożliwia bowiem art. 37b Kodeksu karnego.

  Co istotne, w tym przypadku kodeks przewiduje nadzwyczajne złagodzenie kary lub odstąpienie od jej wymierzenia – jeśli tylko dobrowolnie naprawisz szkodę w całości albo zwrócisz pojazd lub rzecz mającą szczególne znaczenia dla kultury w stanie nieuszkodzonym!

  CO GROZI ZA KRADZIEŻ – ART. 278 KK
  CO GROZI ZA KRADZIEŻ – ART. 278 KK

  Kara za kradzież mienia znacznej wartości

  Co w przypadku kradzieży mienia znacznej wartości? W tym miejscu warto wyjaśnić pojęcie ,,mienia znacznej wartości’’. Bowiem jest to mienie, którego wartość w momencie popełnienia czynu zabronionego przekracza 200 tys. złotych i nie jest wyższa niż 1 mln zł.

  Dlatego właśnie, w przypadku kradzież mienia znacznej wartości albo dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury, kara pozbawienia wolności wynosi od 1 do 10 lat. Co za tym idzie – skorzystanie z warunkowego umorzenia postępowania nie wchodzi w grę.

  Kara za kradzież – przypadek mniejszej wagi

  Co jednak w wypadku mniejszej wagi? Czym jest przypadkiem mniejszej wagi? Otóż będzie to sytuacja, w której czyn zabroniony nie był na tyle niebezpieczny w stosunku do społeczeństwa i porządku prawnego, aby zastosować zwykłe zasady odpowiedzialności karnej. Oczywiście, nie jest to równoznaczne z kradzieżą o małej wartości! Co więcej, kradzież w typie uprzywilejowanym, ujęta w art. 278 § 3 Kodeksu karnego, opatrzona jest alternatywnie:

  • grzywną;
  • karą ograniczenia wolności;
  • karą pozbawienia wolności do roku.

   

  Co za tym idzie – możliwe jest skorzystanie z warunkowego umorzenia postępowania. Również w tym przypadku kodeks przewiduje nadzwyczajne złagodzenie kary lub odstąpienie od jej wymierzenia – jeśli tylko dobrowolnie naprawisz szkodę w całości albo zwrócisz pojazd lub rzecz mającą szczególne znaczenia dla kultury w stanie nieuszkodzonym!

  Kara za kradzież mienia poniżej 500 zł (800 zł)

  Co jednak istotne, warto również zwrócić uwagę na wartość skradzionej rzeczy. Do dnia 14 marca 2023 r. granica między kradzieżą a wykroczeniem przebiegała na poziomie kwoty 500 zł. Jednak 14 marca 2023 r. wchodzi w życie nowelizacja, która podnosi rzeczoną kwotę do 800 zł.

  Mianowicie, mając na uwadze art. 119 Kodeksu wykroczeń, jeżeli wartość rzeczy skradzionej przekracza 500 zł (800 zł od dnia 14.03.2023 r.) to wówczas będzie to przestępstwo. Zaś poniżej tej kwoty mówimy jedynie o wykroczeniu.

  W tym kontekście, jeżeli sprawca ukradnie rzecz, której wartość nie przekracza 500 zł (800 zł od dnia 14.03.2023 r.), wówczas podlega on karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. To ważne, ponieważ sprawcy nie grozi kara pozbawienia wolności.

   

  Kara za kradzież w sklepie

  Jeżeli chodzi o odpowiedzialność karną za kradzież w sklepie – wszystko zależy od wartości rzeczy skradzionej. Oczywiście, mowa o wartości łącznej wszystkich skradzionych rzeczy. Jeżeli wartość ich przekroczy 500 zł (800 zł od dnia 14.03.2023 r.), wówczas sprawcy grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

  W przypadku kiedy, sprawca ukradł rzecz, której wartość nie jest wyższa niż 500 zł (800 zł od dnia 14.03.2023 r.) – nie ma mowy o przestępstwie. Sprawcy nie grozi kara pozbawienia wolności.

  Jak już wspomniałam, wówczas możliwa jest kara aresztu (od 5 do 30 dni), ograniczenie wolności lub grzywna w wysokości od 20 zł do 5 000 zł. Oznacza to, że osoba taka nie będzie traktowana jako osoba karana. W tym kontekście nie widnieje ona w Krajowym Rejestrze Karnym. Z łatwością możesz zauważyć, że ustalenie wartości skradzionej rzeczy jest kluczowe.

  Przykład:

  Adam Z. będąc w supermarkecie, wkładał do kieszeni poszczególne przedmioty, po czym próbował przekroczyć bramki i wynieść je do domu.

  Zauważ, że chwila zaboru nastąpiła w momencie, kiedy sprawca schował rzecz do kieszeni. W tym przypadku sposób ukrycia przedmiotu świadczył o zamiarze przywłaszczenia.

   

  Co grozi za kradzież auta

  Surowa odpowiedzialność karna grozi sprawcy, który przełamał zabezpieczenia samochodu, które umożliwiały swobodny dostęp do auta stojącego na wolnej przestrzeni. W tym przypadku sprawcy grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.  Z łatwością możesz zauważyć, że jest to kara surowa. Mowa bowiem o przestępstwie ujętym w art. 279 Kodeksu karnego – kradzież z włamaniem.

  A teraz inny przykład.

  Załóżmy, że sprawca zabrał klucze do auta. Niezwykle istotną kwestią jest fakt, że czyn ten nie może być utożsamiany z zaborem pojazdu, ponieważ sprawca nie objął we władanie samochodu. Co ważne, nie będzie to również usiłowaniem kradzieży z włamaniem, ponieważ sprawca musiałby jeszcze samochód znaleźć oraz uruchomić.

  W praktyce, czyn taki może być traktowany jako przygotowanie do kradzieży z włamaniem. Bowiem momentem objęcia pojazdu we władanie będzie moment wejścia do środka samochodu oraz uruchomienie silnika. Jeżeli sprawca wejdzie do samochodu i się przykładowo prześpi – nie wyczerpie znamion zaboru. W tym przypadku, nawet jeśli sprawcy odpaliłby silnik to nie ma mowy o zaborze, ponieważ nie ma on intencji objęcia samochodu w posiadanie.

  I jeszcze inny przykład.

  Załóżmy, że sprawca wchodzi do otwartego samochodu, który ma odpalony silnik i odjeżdża nim, a następnie ukrywa w swoim garażu. W tym wypadku mowa o kradzieży, za którą grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jednak jeśli auto stanowiło mienie znacznej wartości (wartość powyżej 200 tys. zł), to kara oczywiście będzie wyższa – nawet do 10 lat więzienia!

  CO GROZI ZA KRADZIEŻ AUTA
  CO GROZI ZA KRADZIEŻ AUTA

   

  Kradzież w miejscu pracy

  Odpowiedzialność za kradzież w miejscu pracy regulowana jest na zasadach ogólnych Kodeksu karnego. Niemniej jednak, konsekwencje tego zdarzenia regulowane są również w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 52 §1 pkt 1 oraz 2 Kodeksu pracy:

  ,, Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

  1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;

  2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem (…)’’.

  Z łatwością możesz zauważyć, że następstwem udowodnionej kradzieży w miejscu pracy jest wypowiedzenie umowy przez pracodawcę. Sytuacja ta jednak nie może mieć miejsca w przypadku pomówień dotyczących kradzieży, ponieważ przestępstwo musi być oczywiste (sprawca przyznał się do kradzieży w czasie przesłuchania przez policję) albo stwierdzone prawomocnym wyrokiem. Muszą istnieć bowiem dowody potwierdzające kradzież, które obciążają sprawcę.

   

  Kara za kradzież w miejscu pracy

  Jak już wiesz nie każda kradzież będzie przestępstwem. Jeżeli pracownik ukradł przedmioty, których wartość wynosi mniej niż 500 zł (800 zł od dnia 14.03.2023 r.), pracodawca nie ma prawa powołać się na art. 52 §1 pkt 2 Kodeksu pracy. Ma jednak prawo rozważyć zwolnienie dyscyplinarne na podstawie art. 52 §1 pkt 1 Kodeksu pracy, mianowicie przez wzgląd na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

  Pracodawca nie ma jednak prawa rozwiązać umowy po upływie 1 miesiąca od momentu, kiedy uzyskał wiadomość o okoliczności, która uzasadnia rozwiązanie umowy – w tym przypadku informacji o kradzieży pracownika.

   

  Kradzież energii elektrycznej

  Sprawdźmy teraz co grozi za kradzież energii elektrycznej. Regulacja ta została ujęta w art. 278 §  5 Kodeksu karnego.

   

  Co jednak istotne, kradzież energii elektrycznej ma miejsce, kiedy sprawca bezprawnie uzyskuje dostęp do urządzenia, która przekazuje energię i korzysta z energii (elektrycznej, wodnej, cieplnej, jądrowej) bez wiedzy oraz zgody dysponenta, nie płacąc za to. Pomija przy ty urządzenie, które mierzy ilość wykorzystywanej energii i określa wysokość zapłaty za wykorzystanie.

   

  Zwróć uwagę, że kradzież energii zawsze będzie przestępstwem. Wynika to z faktu, że energia nie jest rzeczą ruchomą. Bez znaczenia jest ponadto wartość energii, którą zabrano. Co do zasady, sprawcy grozi wówczas kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

   

  Kara za kradzież z włamaniem

  Zasadniczo przestępstwo kradzieży z włamaniem, ujęte w art. 279 Kodeksu karnego, jest zagrożone karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Co za tym idzie – nie jest możliwe odstąpienie od wymierzenia kary na rzecz środka karnego, przepadku albo środka kompensacyjnego, czy też skorzystanie z warunkowego umorzenia postępowania.

  Jak to wygląda w praktyce? Otóż sprawca często działa w celu osiągniecia korzyści majątkowej, którą to najczęściej osiąga. Co za tym idzie, możliwe jest orzeczenie grzywny obok kary pozbawienia wolności.

  Istnieje jednak szansa na umorzenie postępowania karnego, w przypadku kiedy kradzież z włamaniem zostanie zakwalifikowana jako przypadek mniejszej wagi!

  Uwaga! Karane jest już same usiłowanie kradzieży z włamaniem oraz pomocnictwo. Odpowiedzialność karna nie dotyczy jednak samego przygotowania.

   

  Kara za kradzież w warunkach recydywy

  W przypadku recydywy podstawowej, kiedy sprawca, który został skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do tego przestępstwa, za które został wcześniej skazany, sąd może orzec karę pozbawienia  w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

  Oznacza to, że sąd może, ale nie musi zastosować omawianego rygoru.

  Przykład przestępstwa podobnego: rozbój, kradzież z włamaniem, oszustwo.

  Z łatwością możesz zauważyć, że warunki recydywy zwiększą wymiar kary.

  Przejdźmy teraz do recydywy wielokrotnej, która niesie ze sobą poważniejsze konsekwencje. W sytuacji, kiedy sprawca, który był uprzednio skazany w warunkach recydywy podstawowej, odbył łącznie co najmniej rok kary pozbawienia wolności oraz w ciągu 5 lat po odbyciu w całości lub części ostatniej kary popełnia ponownie umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, przestępstwo zgwałcenia, rozboju, kradzieży z włamaniem lub inne przestępstwo przeciwko mieniu popełnione z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia, sąd wymierza karę pozbawienia wolności powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, a może ją wymierzyć do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

  Zwróć uwagę, że w przypadku recydywy wielokrotnej są musi wymierzyć karę powyżej najniższej z przewidzianych za takich czyn kar w kodeksie.

   

  Kara za usiłowanie kradzieży

  W tej kwestii istotny jest fakt, że już samo usiłowanie kradzieży jest przestępstwem. Co ważne, odpowiedzialność karna będzie taka sama jak w przypadku rzeczywiście dokonanej kradzieży – kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

  Zauważ, że usiłowanie od dokonanej kradzieży odróżnia fakt, że sprawca miał zamiar popełnić przestępstwo, jego zachowanie zmierzało bezpośrednia do jego dokonania, ale finalnie nie popełnił kradzieży.

  Przykład usiłowania kradzieży:

  Adam Z. włożył rękę do torebki sąsiadki, chcąc ukraść portfel. Nagle przestraszył się i uciekł bez wyciągnięcia portfela z torby.

  Podsumowując, jeżeli stałeś się ofiarą kradzieży warto skorzystać z pomocy fachowego pełnomocnika, albowiem każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu.

   

  Czy Ty lub Twój bliski potrzebujesz pomocy adwokata?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Umów się na konsultację!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  UWAGA! W powyższy artykuł nie stanowi porady prawnej ani jej substytutu. Nie może też stanowić inspiracji do obrony w procesie karnym. Jeśli jesteś oskarżony w sprawie karnej koniecznie skontaktuj się z adwokatem!

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu