rozwody Poznań, rozwody Grudziądz

Ile kosztuje sprawa rozwodowa?

Postępowanie rozwodowe długotrwałe i bardzo wyczerpujące, ponieważ wiąże się z ogromną ilością emocji i często jest przełomowym momentem w życiu. Co gorsza nie jest to postępowanie tanie, na co również trzeba się przygotować. Koszty związane z postępowaniem rozwodowym można podzielić na dwie kategorie: na koszty Twojego pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego) oraz koszty postępowania. Poniżej przybliżę Ci z jakimi wydatkami musisz się liczyć decydując się na rozwód.

 

Ile kosztuje adwokat w sprawie rozwodowej?

 

Wynagrodzenie Twojego pełnomocnika zależy od dwóch okoliczności: od zakresu prac, na jaki się z nim umówiłeś oraz od poziomu skomplikowania Twojej sprawy.

 

Jeśli chodzi o zakres prac, to udział radcy prawnego lub adwokata w Twojej sprawie może mieć różny charakter. Możesz zaangażować go tylko do sporządzenia pozwu o rozwód bądź także do reprezentowania Cię w postępowaniu przed sądem. Jeśli zdecydujesz się na drugi wariant możesz umówić się z pełnomocnikiem tylko na I instancję bądź od razu na całe postępowanie, włącznie z ewentualną II instancją. Przejdźmy więc do kwot. W przypadku zaangażowania radcy prawnego tylko do napisania pozwu o rozwód wynagrodzenie oscyluje zwykle w okolicach kilkuset złotych. Jeśli zdecydujesz się na zaangażowanie prawnika do reprezentacji w całym postępowaniu, wynagrodzenie zaczyna się zwykle od kilku tysięcy złotych i pnie się w górę w zależności od poziomu skomplikowania sprawy.

 

Jeśli zaś chodzi o uzależnianie wynagrodzenia od poziomu skomplikowania sprawy, to wszystko zależy od okoliczności związanych z Twoim rozwodem. Najtańszy będzie oczywiście rozwód bez orzekania o winie, gdy małżonkowie nie mają wspólnych dzieci, nie mają wiele majątku do podziału (bądź mają intercyzę) i rozchodzą się w zgodzie. Jeśli jednak jedna ze stron domaga się rozwodu z żądaniem orzeczenia o winie, przeciwnik dysponuje dowodami „detektywistycznymi”, zachodzą skomplikowane okoliczności osobiste lub majątkowe, wówczas Twój pełnomocnik może oczekiwać podwyższonego honorarium.

 

Dlatego rozsądnie zrobisz, jeśli najpierw wybierzesz się do radcy prawnego lub adwokata i opowiesz mu o szczegółach Twojej sprawy, a dopiero później ustalicie warunki wynagrodzenia. Niestety w tego typu sprawach nie działa model, w którym dzwonisz do mnie i pytasz się „ile Pani bierze za rozwód?”. To tak jakbyś przedzwonił do budowlańca i zapytał się za ile wybuduje Ci dom, nie pokazując projektu, ani nie mówiąc kiedy mają zakończyć się roboty. Dobry przykład, prawda?

 

Jakie są koszty postępowania w sprawach o rozwód?

 

Oprócz wynagrodzenia Twojego radcy prawnego albo adwokata musisz liczyć się z obowiązkiem poniesienia kosztów postępowania. Pierwsze koszty poniesiesz składając pozew o rozwód. Wraz z pozwem do sądu musisz złożyć potwierdzenie uiszczenia opłaty w wysokości 600 zł (tzw. wpis stały).

 

W postępowaniu rozwodowym ponadto strona przegrywająca ponosi koszty procesu. Przy orzeczeniu rozwodu z winy jednej ze stron, strona ta ponosi całość kosztów postępowania. W przypadku orzeczenia rozwodu na zgodny wniosek stron, bez orzekania o winie, sąd zwraca powodowi, który uiścił całość opłaty połowę wpisu, czyli 300 zł.

 

W toku postępowania sądowego, oprócz wpisu stałego możesz ponieść następujące koszty:

  • odpis orzeczenia – 6 zł od każdej strony,
  • ewentualne koszty sporządzenia opinii przez biegłego i stawiennictwa świadków, jeśli zajdzie potrzeba ich powołania.

 

Koszty jednej opinii biegłego sądowego w sprawie mogą wynosić kilkuset do kilku tysięcy złotych. Wszystko będzie zależało od nakładu pracy biegłego w konkretnej sprawie i poświęconego przez niego czasu. Biegły może okazać się szczególnie pomocny w sprawach o podział majątku, które nierzadko towarzyszą sprawom o rozwód.

 

W ramach wyroku rozwodowego, Sąd rozstrzyga o kosztach wychowania i utrzymania małoletnich dzieci stron (alimenty), o sposobie wykonywania w stosunku do nich władzy rodzicielskiej oraz o podziale do korzystania z wspólnie zajmowanego mieszkania. Te rozstrzygnięcia są objętą jedną opłatą od pozwu (wspomniane wyżej 600 zł) i nie podlegają oddzielnym opłatom.

 

Jeżeli jednak złożysz jeden z poniżej wskazanych wniosków po orzeczeniu rozwodu będzie podlegał osobnej opłacie zgodnie z zestawieniem:

  • orzeczenie o eksmisji małżonka – 200 zł,
  • orzeczenie o podziale majątku – 1.000 zł, gdy zgłosicie zgodny projekt podziału opłata zostanie zmniejszona do kwoty 300 zł,
  • orzeczenie zasądzające alimenty dla współmałżonka – 5% ich rocznej wartości.

 

Jak uniknąć ponoszenia kosztów postępowania w sprawie o rozwód?

 

Istnieje jednak wyjątek od konieczności ponoszenia kosztów sądowych. Ma on miejsce gdy nie będziesz w stanie pokryć tej opłaty, wraz z pozwem możesz złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych. Do takiego wniosku musisz dołączyć wypełniony formularz o stanie majątkowym, stanie rodzinnym oraz dochodach, który wcześniej własnoręcznie podpiszesz. Wzór formularza znajdziesz w każdym sądzie, a także pobierzesz ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Z  wniosku musi wynikać, że nie jesteś w stanie ponieść kosztów postępowania bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie i członków rodziny. W takiej sytuacji sąd powinien uwzględnić Twój wniosek.

 

Sąd może zwolnić Cię z kosztów postępowania w całości albo tylko z wpisu stałego, czyli opłaty od pozwu. Gdy sąd zwolni Cię w całości z kosztów postępowania, nie będziesz ponosił żadnych kosztów. Jednak o złożeniu wniosku o zwolnienie musisz pamiętać, gdy składasz dodatkowo wniosek o podział majątku czy inne wnioski po zakończonym postępowaniu rozwodowym.

 

Trzeba też pamiętać, że sprawy związane z rozwodem prowadzone w odrębnym postępowaniach będą od nas wymagać ponoszenia dodatkowych kosztów. Dzieje się tak w szczególności w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków. Nierzadko nie nadają się one do prowadzenia w ramach postępowania rozwodowego i należy prowadzić je w odrębnym postępowaniu.

 

Gdy nie jesteś pewien jak wykalkulować koszty postępowania rozwodowego, zwróć się o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika. Wysłuchamy Twojej historii i pomożemy Ci oszacować koszty w Twojej sprawie.

 

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis, może spodobają Ci się także:

Jak przygotować się do rozwodu?

Alimenty na mnie lub na dziecko.

Chcę wykazać winę małżonka.