zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenie nieruchomości – kiedy jest możliwe?

Istnieją dwie przesłanki zasiedzenia nieruchomości – posiadanie samoistne oraz upływ czasu, odpowiednio 20 albo 30 lat. Kiedy minie ostatni dzień terminu przedawnienia dotychczasowy właściciel traci prawo własności, a  nieruchomość staje się własnością posiadacza samoistnego. Czyli tej osoby, która faktycznie, od lat włada nieruchomością.

Czym jest zasiedzenie  nieruchomości?

Poprzez zasiedzenie nieuprawniony posiadacz, która faktycznie włada nieruchomością, nabywa prawo własności. Nabycie nieruchomości następuje wówczas z mocy samego prawa! Oznacz to, że dana osoba nie musi:

 • ✍️ składać oświadczeń woli;
 • ❌ podejmować czynności prawnych, które zmierzają do zalegalizowania prawa własności.

 

Jakiego rodzaju nieruchomości można zasiedzieć?

Nabyć na własność poprzez zasiedzenie można:

 • nieruchomości gruntowe 👉  części powierzchni ziemskiej, które stanowią odrębny przedmiot własności;
 • nieruchomości budynkowe 👉 budynki trwale z gruntem związane, stanowiące przedmiot odrębnej od gruntu własności;
 • nieruchomości lokalowe 👉 nie jest możliwym zasiedzenie lokalu (części budynku) niestanowiącego odrębnej własności!

PRZEDMIOT ZASIEDZENIA

Ciekawostka 🤔

Zasiedzieć można również nieruchomość, dla której nie została założona księga wieczysta.

Kiedy jest możliwe zasiedzenie? – 2 przesłanki zasiedzenia nieruchomości!

Aby nabyć nieruchomość w drodze zasiedzenia, konieczne jest spełnienie 2 przesłanek łącznie:

1️⃣   posiadania samoistnego;

2️⃣   upływu określonego czasu:

 • 😇 w przypadku dobrej wiary posiadacza – 20 lat;
 • 😈 w przypadku złej wiary posiadacza – 30 lat.

 

Posiadacz samoistny w sprawie o zasiedzenie

Aby zasiedzieć nieruchomość, posiadacz samoistny (uzukapient) winien:

 • ⌛🏡 władać nieruchomością jak właściciel w sposób nieprzerwalny,
 • 🚫👥 korzystać z nieruchomości z wyłączeniem osób trzecich,
 • 💸 pobierać pożytki i dochody z nieruchomości,
 • 🧐 uważać się za uprawnionego do korzystania z danej nieruchomości.

 

Czym się różni zasiedzenie w dobrej wierze od zasiedzenia w złej wierze?

Osoba będąca w dobrej wierze jest w usprawiedliwionym, błędnym przekonaniu, iż posiada nieruchomość zgodnie z prawem. Natomiast uzukapient w złej wierze włada nieruchomością mimo, że wie o nieprzysługującym mu prawie posiadania.

Z praktyki

Przymiot dobrej wiary skraca termin zasiedzenia!

Postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia – 5 rzeczy, które musisz wiedzieć!

1️⃣   Postępowanie toczy się w trybie nieprocesowym.

2️⃣   Sąd wszczyna postępowanie na wniosek; w wypadkach wskazanych w ustawie sąd może wszcząć postępowanie także z urzędu. Powyższe wynika wprost z art. 506 KPC.

3️⃣   Właściwym sądem jest sąd rejonowy miejsca położenia danej nieruchomości.

4️⃣   Orzeczenie sądu zapada w formie postanowienia.

5️⃣   Pismem inicjującym postępowanie jest wniosek o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie. Zgodnie z art. 40 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, opłata od wniosku wynosi 2000 zł.

Co należy dołączyć do wniosku o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości?

Do wniosku o zasiedzenie dołącz:

 • mapę sytuacyjną nieruchomości,
 • odpis z księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów i budynków,
 • zaświadczenie z US o odprowadzanych składkach podatku od nieruchomości.

 

📢 Uwaga!

W zależności od stanu faktycznego:

👉 jeżeli zasiedzenie rozpoczął spadkodawca, dodatkowo należy dołączyć odpis postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku;

👉 jeżeli przedmiotem zasiedzenia jest użytkowanie wieczyste, do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczania opłat od użytkowania wieczystego.

  Kiedy sąd orzeknie zasiedzenie?

  Sąd orzeknie zasiedzenie, jeżeli właściciel nieruchomości nie udowodni, iż:

  • 😈  posiadacz samoistny był w złej wierze;
  • 👐  jego posiadanie nie było samoistne;
  •   posiadanie zostało przerwane.

   

  Posiadacz samoistny musi udowodnić jedynie fakt posiadania nieruchomość przez 20 lat. Dobra wiara, ciągłość i samoistność posiadania są objęte bowiem domniemaniami.

  Nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie w dobrej lub złej wierze – podsumowanie

  ✔️ Zasiedzenie nieruchomości jest jedną z form nabycia własności.

  ✔️Stosowanie do art. 172 § 1 KC, posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny (zasiedzenie nieruchomości w dobrej wierze).

  ✔️ Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby pozostawał w złej wierze.

  ✔️ Zgodnie z art. 173 KC, jeżeli właściciel nieruchomości, przeciwko któremu biegnie zasiedzenie, jest małoletni, zasiedzenie nie może skończyć się wcześniej niż z  upływem 2 lat od uzyskania pełnoletności przez właściciela.

  ✔️ Wśród dowodów na zasiedzenie można wymienić: zeznania świadków, mapy nieruchomości, zeznania podatkowe, czy też wypis z rejestru gruntu i akty notarialne.

  Źródła:

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu