dowody na zasiedzenie nieruchomości

Dowody na zasiedzenie nieruchomości

Jak udowodnić zasiedzenie nieruchomości? Lista dowodów na zasiedzenie nieruchomości jest praktycznie nieograniczona! W sprawach cywilnych dowodem na zasiedzenie może być bowiem wszystko to, co przybliży sąd do ustalenia prawdy.

9 dowodów na zasiedzenie nieruchomości

Katalog dowodów, które mogą przedłożyć strony, jest bardzo bogaty – obejmuje on między innymi:

 • 👥 zeznania świadków,
 • 🗺️ mapy nieruchomości,
 • 📄 wypis z rejestru gruntów,
 • 🌐  zdjęcia z map Google,
 • ✈️ zdjęcia lotnicze,
 • 💸 zeznania podatkowe,
 • 📜 akty notarialne,
 • 🧾 opinie biegłych, 
 • 📝 umowy dotyczące danej nieruchomości.

 

Powyższa lista ma  jedynie charakter przykładowy i obejmuje te dowody, które są najczęściej spotykane. To, jak dobrych dowodów na zasiedzenie nieruchomości dostarczysz, zależy więc głównie od Twojej kreatywności.

👀 Sprawdź 👉👉 Zasiedzenie nieruchomości – kiedy jest możliwe? 🏘️

9 DOWODOW NA ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI

Dowód z zeznań świadków

Osoba, która zostanie powołana charakterze świadka powinna wiedzieć:

 • kto i w jakim okresie władał nieruchomością,
 • czy we władaniu były okresy przerwy,
 • jak przebiegały w tym czasie granice,
 • czy na nieruchomość były uiszczane jakieś nakłady (remonty, inwestycje).

 

Wskazówka 😉

Świadkami mogą być:

 • mieszkańcy/ właściciele sąsiednich nieruchomości,
 • członkowie rodziny wnioskodawcy.

 

Dowód z mapy nieruchomości

Mapa nieruchomości to podstawowy dowód w sprawach dotyczących zasiedzenia gruntów. W szczególności, gdy kwestionowany jest przebieg granic!

Mapa przedstawia położenie danej nieruchomości względem gruntów z nią sąsiadujących. Ma to istotne znaczenie na przykład w sytuacji zasiedzenia fragmentu ziemi, która należy do sąsiada.

Wskazówka 🗝️

Istnieje również możliwość uzyskania mapy ewidencyjnej z katastru nieruchomości. Aby ją uzyskać, należy zwrócić się do właściwego miejscowo starostwa powiatowego.

Dowód z wypisu z rejestru gruntów

Jeżeli zasiedzenie dotyczy części nieruchomości, wówczas konieczne jest załączenie do wniosku wypisu z rejestru gruntów. W rejestrze można znaleźć;

 • personalia właścicieli oraz ich ewentualne udziały we współwłasności,
 • informacje dotyczące trwałych zarządców budynków Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz ich udziałów w trwałym zarządzie;
 • oznaczenia jednostek rejestrowych gruntów, które związane są z  poszczególnymi budynkami.

 

Dowód z zdjęć z mapy Google

Dzięki popularnym map Google można uzyskać zdjęcie wykonane z lotu ptaka przedstawiające daną nieruchomość wraz z jej otoczeniem. Mapy Google są o tyle przydatne, że często można wykazać za ich pomocą, że na terenie nieruchomości:

 • znajdowały się jakieś instalacje, 
 • były prowadzone prace,
 • skład znajdujących się na niej budynków ulegał zmianie.

 

Dowód z zdjęć lotniczych

Zdjęcia lotnicze pozwalają na zobrazowanie gruntów oraz ich zabudowań z lotu ptaka, co z kolei może mieć niemałe znaczenie z punktu widzenia postępowania sądowego.

Moja rada 😉

Niezwykle przydatne są także archiwalne zdjęcia lotnicze. To, gdzie ich szukać zależy od okoliczności konkretnej sprawy. W ostatnim czasie coraz więcej zdjęć jest udostępnianych w ramach Geoportalu.

Dowód z zeznań podatkowych

W zeznaniach podatkowych decydujące znaczenia ma to, kto odprowadza podatek od nieruchomości, która jest przedmiotem sporu. Przyjmuje się bowiem, że ten, kto płaci podatek włada nieruchomością jak właściciel. Jest więc posiadaczem samoistnym i może zasiedzieć nieruchomość.

👀 Sprawdź także 👉👉 Podatek od sprzedaży nieruchomości – jak uniknąć?

Dowód z aktów notarialnych

W kontekście sprawy o zasiedzenie ważne jest, to co zostało stwierdzone w akcie notarialnym. Zostaje w nich bowiem precyzyjnie określona nieruchomość, będąca przedmiotem transakcji.

Dowód z opinii biegłych

Opinie biegłych mają znaczenie podczas ustalania granic nieruchomości szczególnie wówczas, gdy grunt będący przedmiotem postępowania sądowego ma zostać podzielony. Dzięki nich można bowiem precyzyjnie określić przebieg granic pomiędzy poszczególnymi nieruchomościami.

⚠️ Uwaga

Nawet niekorzystna opinia biegłego może zostać zakwestionowanapodważona!

Dowód z umowy najmu lub dzierżawy

Do nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie konieczne jest władanie daną rzeczą jak właściciel. W sądzie można przyjąć, że skoro dana osoba najmuje lub dzierżawi komuś sporną rzecz, to czuję się właścicielem nieruchomości.

💡 Przykład – zasiedzenie jakie dokumenty:

Pan Adam przedłożył w sądzie umowę najmu, która została zawarta na  czas określony. W ten sposób można było także określić, jak długo dana osoba władała nieruchomością jak właściciel.

  Jakie dokumenty do zasiedzenia nieruchomości?

  Podczas postępowania o stwierdzenie nabycia nieruchomości przez zasiedzenie istotne mogą być również inne dowody z dokumentów:

  • ⚖️ urzędowych – są one wystawiane przez organy państwowe, organizacje, jednostki oraz inne podmioty uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych i zaświadczeń. Przykładowo 👉 może to być akt notarialny, pocztowy dowód nadania przesyłki, wyrok, czy też postanowienie sądu
  • ✉️ prywatnych – są sporządzane przez inne osoby, w ramach ich codziennego życia. Przykładowo 👉 są to  listy, maile, notatki prywatne czy też zapisy w pamiętnikach.

   

  💡 Przykład – sprawa o zasiedzenie jakie dokumenty:

  Dokumenty prywatne, czy też urzędowe muszą zawierać informacje istotne z punktu widzenia sprawy, a więc na przykład dotyczące nieprzerwalnego okresu władania rzeczą jak właściciel.

  Jak udowodnić zasiedzenie nieruchomości przed sądem? – podsumowanie

   

  ✔️ W sprawach o stwierdzenie zasiedzenia istotne znaczenie mają środki dowodowe.

  ✔️ W sprawie o zasiedzenie nieruchomości dowodami wykazującymi zasiedzenie nieruchomości mogą być: zeznania świadków, mapy nieruchomości, wypis z rejestru gruntów, zdjęcia z map Google, zdjęcia lotnicze, zeznania podatkowe, akty notarialne, opinie biegłych, a także umowy dotyczące danej nieruchomości.

  ✔️ W każdej sprawie to sąd dokonuje oceny wartości dowodów.

  ✔️ Jeżeli potrzebujesz pomocy adwokata w sporządzeniu wniosku o zasiedzenie nieruchomości, skontaktuj się z moją Kancelarią!

   

  Źródła:

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych.Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu