współwłasność domu a remonty

Współwłasność domu a remonty

Spór o przeprowadzenie remontu nieruchomości może zostać rozwiązany dwojako. W zależności od zakresu planowanych prac będziesz musiał uzyskać zgodę wszystkich pozostałych współwłaścicieli, bądź jedynie większości z nich.

Czy potrzebuję zgody współwłaściciela nieruchomości na remont?

Tak! Istnieją bowiem 2 główne zasady, według których podejmowane są decyzje dotyczące takiej nieruchomości:

1️⃣  Po pierwsze, do czynności zwykłego zarządu rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli – mowa o załatwianiu bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją nieruchomości i utrzymywaniem jej w niepogorszonym stanie,

Przykład – drobny remont:

👉 odmalowanie ścian,

👉 wymianę zużytych płytek,

👉 wymiana zepsutego gniazdka,

👉 wymiana pękniętej rury.

2️⃣ Po drugie, do rozporządzania nieruchomością (przykładowo 👉 jej sprzedaży czy zawarcia umowy najmu) oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.

Na co potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli przy remoncie domu?

Jeżeli planujesz znaczną ingerencję we wspólną nieruchomość, powinieneś uzyskać zgodę każdego ze współwłaścicieli. Można zatem przyjąć, że zwykły zarząd przekraczają takie prace remontowo-budowlane jak:

 • zmiana przeznaczenia lub przebudowa pomieszczenia, przykładowo

👉 zamiana pokoju na kuchnię;

 • rozbiórka części budynku;
 • wymiana poszycia dachowego;
 • wzniesienie stałego obiektu budowlanego (np. garażu) na nieruchomości wspólnej;
 • nadbudowa kondygnacji nad budynkiem stanowiącym przedmiot współwłasności;
 • modernizacja wspólnego budynku polegająca na:

👉 założeniu nowej instalacji gazowe,

👉 docieplenie budynku.

 

Zgoda współwłaściciela na remont wzór

Poniżej zamieszczam gotowy, bezpłatny wzór zgody współwłaściciela na remont domu oraz wzór zgody współwłaściciela na remont:

 

I jeszcze zgoda współwłaścicieli na remont dachu:

 

 

Co zrobić, gdy współwłaściciel nie wyraża zgody na remont?

Spór w zakresie braku zgody współwłaściciela na remont domu może rozstrzygnąć właściwy sąd. Możesz zatem zwrócić się do sądu z wnioskiem o wyrażenie zgody na jego dokonanie. 

Uwaga ⚠️

Stosowny wniosek mogą złożyć współwłaściciele, którym przysługuje przynajmniej połowa udziału w nieruchomości!

Jeżeli posiadasz więc minimum ½ udziałów, możesz samodzielnie wystąpić do sądu. W przeciwnym wypadku będziesz musiał porozumieć się z innymi współwłaścicielami, abyście łącznie przedstawiali przynajmniej połowę udziałów w nieruchomości wspólnej.

Remont bez zgody współwłaściciela

Gdy planujesz drobniejszy remont, który jest jedynie czynnością zwykłego zarządu, ale nie możesz uzyskać zgody większości współwłaścicieli, (przykładowo 👉 Twoim planom sprzeciwili się współwłaściciele posiadający 75% udziałów) możesz wystąpić do sądu o upoważnienie Cię do wykonania określonych prac. Powyższe wynika wprost z art. 201 Kodeksu Cywilnego.

⚖️ Sąd oceni wówczas, czy czynność:

 • jest celowa z uwagi na interes gospodarczy;
 • nie spowoduje pokrzywdzenia któregoś ze współwłaścicieli;
 • jest niezbędna – innymi słowy, czy mieści się w granicach zwykłego zarządu.

 

Kiedy warto wyznaczyć zarządcę nieruchomości?

Z opcji wyznaczenia sądowego zarządcy, możesz skorzystać jeżeli:

 • problem braku zaangażowania współwłaścicieli w zarząd nieruchomością wspólną nie daje się rozwiązać;
 • permanentnie napotykasz trudności z tego powodu.

 

Zgodnie bowiem z art. 203 KC

Każdy ze współwłaścicieli może wystąpić do sądu o wyznaczenie zarządcy, jeżeli nie można uzyskać zgody większości współwłaścicieli w istotnych sprawach dotyczących zwykłego zarządu albo jeżeli większość współwłaścicieli narusza zasady prawidłowego zarządu lub krzywdzi mniejszość.”

Wskazówka 🤝

Wystąp do sądu rejonowego właściwego miejscowo dla położenia nieruchomości z  wnioskiem o wyznaczenie Twojej osoby na zarządcę nieruchomości wspólnej, aby móc:

 • 👷 samodzielnie podejmować decyzje dotyczące nieruchomości (w tym o remontach i przebudowach),
 • 💸  żądać od pozostałych współwłaścicieli wynagrodzenia odpowiadającego uzasadnionemu nakładowi wykonanej przez Ciebie pracy.

 

Czy można żądać zwrotu nakładów za przeprowadzony remont?

Tak! Jeżeli przeprowadzisz działania remontowo-budowlane na swój koszt, będziesz mógł żądać zwrotu nakładów od pozostałych współwłaścicieli. Wszyscy współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną w stosunku do udziałów.

💡 Przykład:

Jeżeli wykonałeś prace budowlane przekraczające zwykły zarząd, zwrot poniesionych nakładów będzie przysługiwał Ci niezależnie od tego czy czynności dokonałeś na podstawie zgody wszystkich współwłaścicieli, czy na mocy postanowienia sądu. Możesz zatem wystąpić o zapłatę do osób, które nie partycypowały w kosztach.

  Co zrobić, gdy współwłaściciel zaniedbuje dom? 

  W przypadku zaniedbywania nieruchomości, czy też długotrwałych sporów z współwłaścicielami możesz wnosić o zniesienie współwłasności.

  Z praktyki ⚖️

  Czasem jest to jedyne wyjście z sytuacjinajlepszy sposób na uniknięcie dalszych sporów dotyczących podejmowania podstawowych decyzji w zakresie remontów i prac budowlanych na nieruchomości wspólnej.

  🧐 Sprawdź! 👉 👉 Zniesienie współwłasności nieruchomości

  Współwłasność nieruchomości a remont – podsumowanie

  Niezależnie od tego, którą ze ścieżek postępowania sądowego wybierzesz, warto skonsultować się z profesjonalnym pełnomocnikiem. Adwokat lub radca prawny wskażą Ci, która z opisanych powyżej opcji będzie najbardziej efektywna w Twojej sytuacji.

  📝 Pamiętaj, że każdy z wymienionych wniosków:

  1. wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd,
  2. wniosek o upoważnienie do dokonania czynności zwykłego zarządu,
  3. wniosek o wyznaczenie zarządcy

   

  – musi być odpowiednio uargumentowany oraz odpowiadać wszystkim wymogom formalnym przewidzianym w przepisach. Profesjonalny pełnomocnik zadba więc też o to, by wniosek sporządzony był prawidłowo.

  😎  Dowiedz się więcej!  👉 PRAWO NIERUCHOMOŚCI – PRAWNIK NIERUCHOMOŚCI

  Źródła:

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych.Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu