Wniosek o doz贸r elektroniczny

Wniosek o doz贸r elektroniczny

G艂贸wnym celem kary pozbawienia wolno艣ci jest resocjalizacja. Realizacja tych cel贸w nie zawsze musi wi膮za膰 si臋 z pobytem w zak艂adzie karnym. Wielu skazanych zastanawia si臋, czy mo偶e odby膰 kar臋 pozbawienia wolno艣ci w domu? Odpowied藕 brzmi tak. W tym celu nale偶y z艂o偶y膰 wniosek o doz贸r elektroniczny. System dozoru elektronicznego pozwala po艂膮czy膰 odbywanie kary z prowadzeniem w miar臋 normalnego trybu 偶ycia. Aby uzyska膰 zgod臋 s膮du na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego konieczne jest spe艂nienie przes艂anek przewidzianych w kodeksie karnym wykonawczym. W poni偶szym artykule opisz臋 co zrobi膰, aby mie膰 szanse na system dozoru elektronicznego i jak z艂o偶y膰 wniosek o doz贸r elektroniczny. Zapraszam do przeczytania.

 

UWAGA: Ten artyku艂 jest d艂ugi, ale zawar艂am w nim wszystko co musisz wiedzie膰, aby mie膰 szanse na system dozoru elektronicznego. Warto przeczyta膰 go w ca艂o艣ci.

 

Potrzebujesz pomocy adwokata? A mo偶e chcesz pom贸c bliskiej Ci osobie? Zapraszam do zapoznania si臋 z ofert膮 mojej Kancelarii Adwokackiej (Adwokat Sprawy Karne). W trudnych sprawach reprezentuj臋 klient贸w z ca艂ej Polski. Zapraszam do kontaktu.

   

  Na czym polega SDE 鈥 system dozoru elektronicznego?

   

  Doz贸r elektroniczny umo偶liwia skazanym na wykonanie kr贸tkoterminowej kary pozbawienia wolno艣ci poza zak艂adem karnym. Zachowanie skazanego kontroluje si臋 przy u偶yciu 艣rodk贸w technicznych. S艂u偶ba wi臋zienna montuje w lokalu skazanego sprz臋t elektroniczny, kt贸ry umo偶liwia zdaln膮 kontrol臋 nad przestrzeganiem zasad wykonywania kary. Skazany musi nosi膰 nadajnik pozwalaj膮cy go zlokalizowa膰, czyli potocznie zwan膮 鈥瀊ransoletk臋鈥. Zak艂ada si臋 go najcz臋艣ciej na nog臋. Nadajnik wysy艂a sygna艂y do rejestratora zainstalowanego w miejscu zamieszkania skazanego, kt贸ry przekazuje je do centrali monitorowania prowadzonej przez S艂u偶b臋 Wi臋zienn膮. Co istotne, wszelkie pr贸by uszkodzenia b膮d藕 usuni臋cia nadajnika odnotowuje si臋 i wysy艂a do rejestratora i centrali monitorowania.

  Wyr贸偶nia si臋 trzy postacie dozoru elektronicznego:

  • stacjonarny 鈥 kontrol膮 obj臋te jest przebywanie przez skazanego w okre艣lonych dniach tygodnia i godzinach w ustalonym miejscu;
  • mobilny 鈥 kontrol膮 obj臋te jest bie偶膮ce miejsce pobytu skazanego;
  • zbli偶eniowy 鈥 kontrol膮 obj臋te jest zachowywanie przez skazanego okre艣lonej minimalnej odleg艂o艣ci od danej osoby.

   

  Doz贸r stacjonarny znajduje zastosowanie w przypadku skazania za kar臋 pozbawienia wolno艣ci, za艣 doz贸r mobilny i zbli偶eniowy stosowany jest przy poszczeg贸lnych 艣rodkach karnych i zabezpieczaj膮cych.

   
  Przeczytaj tak偶e: Wniosek o zatarcie wyroku i zatarcie wyroku karnego
   

  system dozoru elektronicznego
  system dozoru elektronicznego

  Kiedy z艂o偶y膰 wniosek o doz贸r elektroniczny?

   

  Kara pozbawienia wolno艣ci mo偶e by膰 wykonywana w systemie dozoru elektronicznego po udzieleniu skazanemu zezwolenia przez s膮d penitencjarny. Aby uzyska膰 doz贸r elektroniczny nale偶y spe艂ni膰 艂膮cznie nast臋puj膮ce przes艂anki:

  • orzeczona wobec skazanego kara pozbawienia wolno艣ci nie przekracza 1 roku i 6 miesi臋cy;
  • odbycie przez skazanego kary poza zak艂adem karnym jest wystarczaj膮ce do osi膮gni臋cia cel贸w kary;
  • skazany posiada okre艣lone miejsce sta艂ego pobytu 鈥 niemo偶liwe jest bowiem odbywanie kary pozbawienia wolno艣ci w systemie dozoru elektronicznego w sytuacji cz臋stej zmiany miejsca zamieszkania b膮d藕 w przypadku braku miejsca zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
  • skazany uzyska艂 zgody wszystkich pe艂noletnich, zamieszkuj膮cych wsp贸lnie z nim os贸b na odbywanie przez niego kary w systemie dozoru elektronicznego- zgoda powinna zosta膰 wyra偶ona na pi艣mie i stanowi膰 jeden z za艂膮cznik贸w wniosku o wyra偶enie zgody na odbycie kary pozbawienia wolno艣ci w SDE;
  • lokal, w kt贸rym mieszka skazany spe艂nia warunki techniczne 鈥 liczba oraz zasi臋g dost臋pnych nadajnik贸w i rejestrator贸w, mo偶liwo艣ci organizacyjne ich obs艂ugi.

   

  Pami臋taj! Brak zgody osoby wsp贸lnie zamieszkuj膮cej nie zawsze b臋dzie stanowi艂 przeszkod臋 dla odbycia kary w systemie dozoru elektronicznego. Dotyczy to sytuacji, gdy wykonanie takiej kary nie b臋dzie wi膮za艂o si臋 z nadmiernymi trudno艣ciami dla osoby, kt贸ra nie wyrazi艂a zgody. Na przyk艂ad gdy skazany zamieszkuje w przestronnym domu jednorodzinnym.

   
  Zobacz tak偶e: Wniosek o zmian臋 kary ograniczenia wolno艣ci na grzywn臋
   

  Uznaniowo艣膰 s膮du w zakresie wyra偶ania zgody na SDE

   

  Popatrz ile mo偶e s膮d, decyduj膮cy o tym, czy wyrazi膰 zgod臋 na system dozoru elektronicznego:

  • skazanemu, kt贸ry nie rozpocz膮艂 wykonywania kary w zak艂adzie karnym, mo偶na udzieli膰 zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolno艣ci w systemie dozoru elektronicznego w sytuacji, gdy wzgl臋dy bezpiecze艅stwa, stopie艅 demoralizacji oraz inne okoliczno艣ci nie przemawiaj膮 za potrzeb膮 osadzenia skazanego w zak艂adzie karnym;
  • skazanemu, kt贸ry rozpocz膮艂 ju偶 odbywanie kary w zak艂adzie karnym, mo偶na udzieli膰 zezwolenia na odbycie w systemie dozoru elektronicznego pozosta艂ej cz臋艣ci kary w sytuacji, gdy za udzieleniem zezwolenia przemawia dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego.

  Jak widzisz, to czy wniosek o doz贸r elektroniczny oka偶e si臋 skuteczny w du偶ej mierze zale偶y od spe艂nienia przes艂anek okre艣lonych w przepisach jak i od oceny s膮du.

  Kiedy nie uzyskasz zgody na system dozoru elektronicznego?

   

  Uzyskanie zgody na odbycie kary pozbawienia wolno艣ci w systemie dozoru elektronicznego nie jest mo偶liwe przez osob臋:

  • kt贸r膮 skazano w warunkach art. 64 搂 2 k.k., tj. multirecydywist臋,
  • wobec, kt贸rej orzeczono kar臋 aresztu, zast臋pcz膮 kar臋 aresztu za wykroczenie, kar臋 porz膮dkow膮 lub 艣rodek przymusu skutkuj膮cy pozbawieniem wolno艣ci lub kar臋 aresztu wojskowego.

  Jaki rodzaj kary podlega wykonaniu w SDE?

   

  Doz贸r elektroniczny mo偶e znale藕膰 zastosowanie w stosunku do sprawcy wobec kt贸rego orzeczono:

  • g艂贸wn膮 kar臋 pozbawienia wolno艣ci w wyroku skazuj膮cym;
  • zast臋pcz膮 kar臋 pozbawienia wolno艣ci za przest臋pstwo lub przest臋pstwo skarbowe 鈥 kara orzeczona w miejsce wymierzonej sprawcy kary ograniczenia wolno艣ci lub grzywny;
  • kar臋 pozbawienia wolno艣ci orzeczon膮 w ramach art. 37b KK 鈥 kara g艂贸wna orzeczona w wymiarze do 3 lub 6 miesi臋cy obok kary ograniczenia wolno艣ci, kt贸r膮 skazany odbywa w pierwszej kolejno艣ci;
  • kar臋 pozbawienia wolno艣ci orzeczon膮 w ramach art. 87 搂 2 KK 鈥 kara 艂膮czna mieszana;
  • kar臋 艂膮czn膮 pozbawienia wolno艣ci, nie orzekan膮 obok kary ograniczenia wolno艣ci. Kara 艂膮czna nie mo偶e przy tym przekracza膰 1 roku i 6 miesi臋cy pozbawienia wolno艣ci.

   

  Co wa偶ne, w przypadku kary 艂膮cznej nale偶y zwr贸ci膰 szczeg贸ln膮 uwag臋 na tre艣膰 art. 43 li KKW, kt贸ry stanowi:

  鈥濿 przypadku obj臋cia wyrokiem 艂膮cznym kary pozbawienia wolno艣ci wykonywanej w systemie dozoru elektronicznego s膮d penitencjarny z urz臋du uchyla zezwolenie na odbycie tej kary w tym systemie, co nie stoi na przeszkodzie jednoczesnemu udzieleniu zezwolenia na odbycie kary 艂膮cznej pozbawienia wolno艣ci w systemie dozoru elektronicznego, je偶eli zachodz膮 warunki okre艣lone wart.聽43lazezwolenie na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego聽搂 1.鈥

   

  Powy偶sze oznacza, 偶e aby s膮d penitencjarny udzieli艂 ponownej zgody na doz贸r elektroniczny, nie tylko musz膮 by膰 spe艂nione przes艂anki SDE, ale trzeba ponownie z艂o偶y膰 wniosek o udzielenie zezwolenia. S膮d nie dzia艂a w tym zakresie z urz臋du.

   
  Sprawd藕 r贸wnie偶: Wy艂udzenie kredytu czyli oszustwo kredytowe 鈥 art. 297 KK
   

  Wniosek o doz贸r elektroniczny
  Wniosek o doz贸r elektroniczny

  Wniosek o doz贸r elektroniczny (SDE)

   

  Kara pozbawienia wolno艣ci w systemie dozoru elektronicznego mo偶e by膰 wykonywana wy艂膮cznie na podstawie zezwolenia s膮du penitencjarnego. Co istotne, w wyroku skazuj膮cym nie ma odniesienia do systemu wykonywania kary. Taka decyzja zapada na etapie post臋powania wykonawczego. Jednocze艣nie nale偶y pami臋ta膰, 偶e s膮d penitencjarny nie orzeka o dozorze elektronicznym z urz臋du. Aby uzyska膰 zezwolenie na wykonywanie kary pozbawienia wolno艣ci w systemie dozoru elektronicznego musi zosta膰 z艂o偶ony stosowny wniosek:

  • wniosek mo偶e z艂o偶y膰 skazany, jego obro艅ca, a tak偶e prokurator, s膮dowy kurator zawodowy lub dyrektor zak艂adu karnego;
  • mo偶e on zosta膰 z艂o偶ony zar贸wno od razu po orzeczeniu kary pozbawienia wolno艣ci. Mo偶na go te偶 z艂o偶y膰 w trakcie odbywania kary w zak艂adzie karnym;
  • ponadto wniosek sk艂ada si臋 na pi艣mie wraz z uzasadnieniem.

   

  Wniosek o doz贸r elektroniczny 鈥 w艂a艣ciwo艣膰 s膮du

   

  Wniosek sk艂ada si臋 do w艂a艣ciwego s膮du penitencjarnego. Zasadniczo jest to s膮d okr臋gowy w艂a艣ciwy dla miejsca pobytu skazanego.

   

  Podobnie rzecz si臋 ma, gdy ju偶 dostaniesz zgod臋 na doz贸r elektroniczny. W贸wczas w sprawach zw. z wykonywaniem postanowienia o doz贸r elektroniczny w艂a艣ciwy jest s膮d penitencjarny, w kt贸rego okr臋gu kara jest wykonywana.

   

  Natomiast w sprawach wykonywania dozoru zbli偶eniowego i mobilnego w艂a艣ciwy jest s膮d, w kt贸rego okr臋gu skazany ma miejsce sta艂ego pobytu. Je偶eli skazany nie posiada takiego miejsca, to w艂a艣ciwy jest s膮d, w kt贸rego okr臋gu orzeczono 艣rodek karny lub zabezpieczaj膮cy wykonywany w systemie dozoru elektronicznego.

   

  Wniosek o doz贸r elektroniczny 鈥 op艂ata

   

  Z艂o偶enie wniosku o doz贸r elektroniczny jest wolne od op艂at. Podobnie, nie trzeba p艂aci膰 za mo偶liwo艣膰 wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego.

   

  Jak napisa膰 wniosek o doz贸r elektroniczny?

  Wniosek o doz贸r elektroniczny powinien zawiera膰:

  • miejsce i dat臋 sporz膮dzenia pisma,
  • dane osoby wnosz膮cej pismo wraz z dok艂adnym adresem i numerem telefonu,
  • okre艣lenie organu, do kt贸rego kierowane jest pismo (b艂臋dne okre艣lenie nie powoduje negatywnych konsekwencji, s膮d zobowi膮zany jest do analizy tre艣ci),
  • okre艣lenie 偶膮dania 鈥 wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolno艣ci w systemie dozoru elektronicznego,
  • podstaw臋 prawn膮 (nie jest to konieczne) 鈥 鈥dzia艂aj膮c na podstawie art. 43lc w zw. z art. 43la 搂 1-3 KKW wnosz臋 o鈥鈥,
  • informacje zwi膮zane z orzeczonym wyrokiem (okre艣lenie s膮du, kt贸ry wyda艂 wyrok, data wydania wyroku, sygnatura akt sprawy, wysoko艣膰 kary),
  • informacje zwi膮zane z tym, czy skazany ju偶 rozpocz膮艂 odbywanie kary, a je偶eli tak to w jakim zak艂adzie karnym,
  • w przypadku, gdy skazany nie odbywa jeszcze kary pozbawienia wolno艣ci warto zawrze膰 dodatkowy wniosek o wstrzymanie wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolno艣ci na podstawie art. 9 搂 4 KKW (samo z艂o偶enie wniosku o SDE nie wywo艂uje takiego skutku i skazany mo偶e zosta膰 wezwany do stawienia si臋 w zak艂adzie karnym jeszcze przed podj臋ciem decyzji przez s膮d penitencjarny),
  • uzasadnienie, w kt贸rym nale偶y wykaza膰 spe艂nienie wszystkich wymaganych prawem przes艂anek,
  • za艂膮czniki 鈥 do wniosku nale偶y do艂膮czy膰 o艣wiadczenia domownik贸w o wyra偶eniu zgody na odbycie przez skazanego kary w systemie dozoru elektronicznego.

  Doz贸r elektroniczny聽 鈥 jak zacz膮膰 wykonywa膰 SDE

   

  O odbyciu kary w systemie dozoru elektronicznego decyduje s膮d penitencjarny, kt贸rym zasadniczo jest s膮d okr臋gowy w艂a艣ciwy dla miejsca pobytu skazanego:

  • s膮d penitencjarny rozstrzyga spraw臋 na posiedzeniu, w terminie 30 dni od wp艂ywu wniosku,
  • s膮d penitencjarny ma obowi膮zek zweryfikowania warunki techniczne w miejscu sta艂ego pobytu skazanego (je偶eli warunki techniczne nie odpowiadaj膮 wymogom i stoj膮 na przeszkodzie udzieleniu zgody na SDE s膮d pozostawia wniosek bez rozpoznania),
  • przed wydaniem postanowienia o udzieleniu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolno艣ci w systemie dozoru elektronicznego s膮d powinien wys艂ucha膰 skazanego. Ewentualnie mo偶e wys艂ucha膰 jego obro艅c臋, a w przypadku gdy wniosek pochodzi od s膮dowego kuratora zawodowego tak偶e i jego.

   

  Je偶eli s膮d zaakceptuje Tw贸j wniosek o doz贸r elektroniczny, to wyda odpowiednie postanowienie. W tym orzeczeniu s膮d wska偶e: miejsce, czas, rodzaj lub spos贸b wykonania na艂o偶onych obowi膮zk贸w oraz rodzaj podlegaj膮cych zainstalowaniu 艣rodk贸w technicznych.

   

  Ponadto s膮d wyznaczy termin i spos贸b zg艂oszenia podmiotowi dozoruj膮cemu gotowo艣ci do zainstalowania rejestratora stacjonarnego lub przeno艣nego lub nadajnika. Termin ten nie mo偶e by膰 d艂u偶szy ni偶 24h od og艂oszenia lub dor臋czenia skazanemu postanowienia o rozpocz臋ciu dozoru elektronicznego. Za艣 w przypadku skazanego odbywaj膮cego ju偶 kar臋 pozbawienia wolno艣ci, 贸w termin liczymy od zwolnienia go z zak艂adu karnego.

   

  Co wa偶ne, skazanemu, jego obro艅cy, a tak偶e 鈥 o ile sk艂adali wniosek 鈥 prokuratorowi, s膮dowemu kuratorowi zawodowemu i dyrektorowi zak艂adu karnego przys艂uguje za偶alenie. Przys艂uguje ono zar贸wno na postanowienie o udzieleniu zezwolenia na doz贸r elektroniczny, jak r贸wnie偶 na postanowienie o odmowie udzielenia zezwolenia. W贸wczas s膮d penitencjarny niezw艂ocznie przeka偶e za偶alenie wraz z aktami sprawy do s膮du odwo艂awczego. Ten powinien rozpozna膰 spraw臋 w terminie 7 dni od przekazania.

   

  W przypadku odmowy udzielenia zezwolenia na doz贸r elektroniczny, ponowny wniosek skazanego lub jego obro艅cy mo偶e zosta膰 z艂o偶ony dopiero po up艂ywie co najmniej 3 miesi臋cy. Liczy si臋 go od dnia wydania postanowienia o odmowie. W przeciwnym razie wniosek nie b臋dzie podlega艂 rozpoznaniu przez s膮d.

   

  Pami臋taj! Czynno艣ci zwi膮zane z nadzorem nad wykonywaniem kary w systemie dozoru elektronicznego sprawuje s膮d penitencjarny. Za艣 czynno艣ci zwi膮zane z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego wykonuje s膮dowy kurator zawodowy.

  doz贸r elektroniczny a praca
  doz贸r elektroniczny a praca

  Doz贸r elektroniczny a wykonywanie pracy zarobkowej

   

  Uzyskanie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolno艣ci w systemie dozoru elektronicznego wi膮偶e si臋 z mo偶liwo艣ci膮 wykonywania pracy zarobkowej. Nale偶y przypomnie膰, 偶e s膮d penitencjarny w postanowieniu o udzieleniu zgody na SDE okre艣la przedzia艂y w ci膮gu doby i w poszczeg贸lne dni tygodnia, kiedy skazany mo偶e oddali膰 si臋 z miejsca wykonywania kary, tj. miejsca sta艂ego pobytu.

   

  W tym czasie skazany ma mo偶liwo艣膰 wykonywania pracy zarobkowej, o ile ma wzgl臋dnie sta艂e miejsce i czas pracy.

   

  Zmiany w wykonywaniu kary w SDE

   

  W trakcie wykonywania kary pozbawienia wolno艣ci w systemie dozoru elektronicznego 鈥 w wyj膮tkowych wypadkach mo偶e doj艣膰 do:

  • zmiany miejsca wykonywania dozoru np. w przypadku rozwodu skazanego i zmiany miejsca sta艂ego pobytu;
  • zmiany przedzia艂u czasu w ci膮gu doby i w poszczeg贸lnych dniach tygodnia, w kt贸rych skazany mo偶e opuszcza膰 miejsca wykonywania kary np. w przypadku zmiany miejsca pracy, powa偶nej choroby cz艂onka rodziny;
  • udzielenia przez s膮dowego kuratora zawodowego zezwolenia skazanemu na opuszczenie miejsca wykonywania dozoru stacjonarnego na okres nieprzekraczaj膮cy jednorazowo 7 dni 鈥 gdy jest to uzasadnione wzgl臋dami zdrowotnymi, rodzinnymi lub osobistymi (zezwolenie mo偶e by膰 cofni臋te, gdy ujawni膮 si臋 okoliczno艣ci uzasadniaj膮ce obaw臋, 偶e skazany mo偶e w tym okresie naruszy膰 porz膮dek prawny);
  • udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolno艣ci 鈥 gdy przemawiaj膮 za tym wzgl臋dy zdrowotne lub osobiste skazanego. Przerwa mo偶e zosta膰 odwo艂ana w sytuacji, gdy usta艂a przyczyna jej zarz膮dzenia, skazany nie korzysta z niej zgodnie z deklarowanym celem albo ra偶膮co narusza porz膮dek prawny.

  Aby s膮d zgodzi艂 si臋 na wprowadzenie zmian w systemie dozoru elektronicznego nale偶y z艂o偶y膰 wniosek w tym zakresie. Nale偶y w nim si臋 powo艂a膰 na szczeg贸lne okoliczno艣ci, z powodu kt贸rych oczekujemy wprowadzenia zmian w SDE. Dlatego szczeg贸lnie wa偶nym jest dok艂adne i logiczne uzasadnienie wniosku o zmian臋 wykonywania dozoru elektronicznego.

  Uchylenie dozoru elektronicznego

   

  Przes艂anki do uchylenia dozoru elektronicznego uregulowano w art. 43zaa KKW. Sp贸jrzmy co m贸wi ten przepis:

  搂聽1.S膮d penitencjarny uchyla zezwolenie na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolno艣ci w systemie dozoru elektronicznego, je偶eli:

  1) skazany nie zachowa wyznaczonego terminu na zg艂oszenie upowa偶nionemu podmiotowi dozoruj膮cemu gotowo艣ci, o kt贸rej mowa wart.聽43m聽zg艂oszenie gotowo艣ci do instalacji 艣rodk贸w technicznych聽搂 1, albo uchyla si臋 od niezw艂ocznego zainstalowania przez podmiot dozoruj膮cy rejestratora lub od za艂o偶enia nadajnika;

  2) skazany, odbywaj膮c kar臋 pozbawienia wolno艣ci w systemie dozoru elektronicznego, naruszy艂 porz膮dek prawny, w szczeg贸lno艣ci pope艂ni艂 przest臋pstwo lub przest臋pstwo skarbowe, lub uchyla si臋 od wykonania obowi膮zk贸w zwi膮zanych z dozorem elektronicznym lub innych na艂o偶onych obowi膮zk贸w, orzeczonego 艣rodka karnego, 艣rodka kompensacyjnego lub przepadku;

  3)聽 odwo艂ano przerw臋 w wykonaniu kary pozbawienia wolno艣ci w systemie dozoru elektronicznego z powodu innego ni偶 ustanie przyczyny, dla kt贸rej przerwa zosta艂a udzielona;

  4) skazany w czasie wykonywania kary pozbawienia wolno艣ci w systemie dozoru elektronicznego zosta艂 osadzony w zak艂adzie karnym w zwi膮zku z zastosowaniem tymczasowego aresztowania lub wykonaniem kary w innej sprawie.

  搂聽2. S膮d penitencjarny mo偶e odst膮pi膰 od uchylenia zezwolenia, o kt贸rym mowa w 搂 1, w wyj膮tkowych przypadkach, uzasadnionych szczeg贸lnymi okoliczno艣ciami.鈥

  Pami臋taj! Na postanowienie o uchyleniu zezwolenia na odbycie kary w SDE przys艂uguje za偶alenie.

   

  Po uchyleniu dozoru elektronicznego s膮d:

  • orzeka w jakim zakresie kar臋 pozbawienia wolno艣ci nale偶y uzna膰 za wykonan膮 poprzez zaliczenie okresu obj臋tego systemem dozoru elektronicznego na poczet uprzednio orzeczonej kary
  • oraz poleca doprowadzenie skazanego do zak艂adu karnego.

   

  Co istotne, w razie uchylenia zezwolenia na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolno艣ci w systemie dozoru elektronicznego ponowne udzielenie zezwolenia na odbycie kary w tym systemie jest niedopuszczalne w tej samej sprawie (art. 43zea KKW).

  Zako艅czenie dozoru elektronicznego

   

  Doz贸r elektroniczny mo偶e si臋 zako艅czy膰 poprzez:

  • uznanie kary za wykonan膮 鈥 z dniem okre艣lonym w postanowieniu o udzieleniu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolno艣ci w systemie dozoru elektronicznego;
  • uchylenie przez s膮d zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolno艣ci w systemie dozoru elektronicznego.

   

  W tym ostatnim przypadku niestety najcz臋艣ciej oznacza to konieczno艣膰 powrotu do zak艂adu karnego.

   

  Czy Ty lub Tw贸j bliski potrzebujesz pomocy adwokata?

  Je艣li chcia艂by艣 skorzysta膰 z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Dzia艂am na terenie takich miast jak: Pozna艅, Lubo艅, Gniezno, 艢rem, 艢roda Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarz臋dz, Leszno, Pi艂a, Ko艣cian, Jarocin, Wrze艣nia oraz Wolsztyn. Posiadam tak偶e oddzia艂 w 艢wieciu, pracuj膮c w takich miejscowo艣ciach jak Grudzi膮dz, Che艂mnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach dzia艂am w CA艁EJ POLSCE!

  Adwokat Pozna艅 Prawo Karne
  Adwokat do spraw karnych 鈥 Marlena S艂upi艅ska-Strysik

  Masz pytania? Napisz! Zadzwo艅!

  Adwokat

  Marlena S艂upi艅ska-Strysik

  e-mail:聽biuro@slupinska.eu

  tel.聽61聽646 00 40

  tel. 68聽419 00 45

  tel. 52聽511 00 65

   

  UWAGA! W powy偶szy artyku艂 nie stanowi porady prawnej ani jej substytutu. Nie mo偶e te偶 stanowi膰 inspiracji do obrony w procesie karnym. Je艣li oskar偶ono Ci臋 w sprawie karnej koniecznie skontaktuj si臋 z adwokatem!

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Pozna艅 Marlena S艂upi艅ska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych.Posiada bogat膮 praktyk臋 w sprawach o rozw贸d, podzia艂 maj膮tku, kontakty z dzie膰mi, w艂adz臋 rodzicielsk膮 i opiek臋 nad dzie膰mi.
  Specjalizuje si臋 zw艂aszcza w trudnych rozwodach 鈥 gdy w gr臋 wchodzi podzia艂 maj膮tku firmowego, walka o win臋 lub o dzieci. Uko艅czy艂a studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a tak偶e
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowo艣ci na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Nast臋pnie uko艅czy艂a aplikacj臋 radcowsk膮 i zda艂a egzamin radcowski. Wykonywa艂a zaw贸d radcy prawnego. Obecnie wykonuje zaw贸d adwokata. Prowadzi praktyk臋 adwokack膮 w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w 艢wieciu. W trudnych sprawach o rozw贸d oraz o podzia艂 maj膮tku wsp贸lnego reprezentuje klient贸w w ca艂ej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena S艂upi艅ska-Strysik

  e-mail:聽biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Tw贸j adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola s膮 oznaczone *

   Kontakt

   Marlena S艂upi艅ska-Strysik

   Marlena S艂upi艅ska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwo艅: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu