WNIOSEK O ZMIANĘ KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI NA GRZYWNĘ

Wniosek o zmianę kary ograniczenia wolności na grzywnę

Obecnie w Polsce sądy bardzo często stosują karę ograniczenia wolności. Może ona polegać na obowiązku wykonywania pracy na cele społeczne albo potrąceniu z wynagrodzenia za pracę. Decyzja co do formy wykonywania kary ograniczenia wolności należy do sądu i zależy od okoliczności sprawy, w tym charakteru popełnionego przestępstwa oraz osoby sprawcy. Jednakże skazany może – już w trakcie wykonywania kary – wnioskować do sądu o zmianę formy jej wykonywania. W szczególności może złożyć wniosek o zmianę kary ograniczenia wolności na grzywnę. Poniżej opiszę jak zmienić karę ograniczenia wolności na grzywnę.

 

Potrzebujesz pomocy adwokata? A może chcesz pomóc bliskiej Ci osobie? Możesz zlecić mojej Kancelarii napisanie wniosku o zmianę kary ograniczenia wolności na grzywnę. Zapraszam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii Adwokackiej (Adwokat Sprawy Karne). W trudnych sprawach reprezentuję klientów z całej Polski. Zapraszam do kontaktu.

 

   

  Zacznijmy od wyjaśnienia czym jest kara ograniczenia wolności, w jakiej formie jest wykonywana, jakie są przesłanki do zmiany formy wykonywania kary ograniczenia wolności, a następnie opiszę Ci jak napisać wniosek o zmianę formy wykonywania kary ograniczenia wolności.

   
  Przeczytaj również: Wyłudzenie kredytu czyli oszustwo kredytowe – art. 297 KK
   

  Na czym polega kara ograniczenia wolności?

   

  Kara ograniczenia wolności to jedna z kar przewidzianych w kodeksie karnym, a uregulowana w art. 34 § 1 i 1a kodeksu karnego. Trwa najkrócej miesiąc, a najdłużej 2 lata i może przybrać jedną z dwóch form:

  • obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne
  • albo potrącenia od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd.

   

  Praca na cele społeczne

   

  Kara ograniczenia wolności w formie pracy na cele społeczne polega na wykonywaniu jej w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym, w miejscu wskazanym przez kuratora sądowego.

   

  Potrącenie z wynagrodzenia za pracę

   

  Kara ograniczenia wolności w formie potrącenia wynagrodzenia za pracę może być orzeczona wyłącznie w stosunku do osoby zatrudnionej, która uzyskuje wynagrodzenie w wysokości wyższej niż płaca minimalna.

   

  Po uprawomocnieniu się wyroku, sąd przesyła informację o sposobie i celu dokonywania potrąceń do pracodawcy. W konsekwencji otrzymywane wynagrodzenie jest niższe o dokonane potrącenie.

   

  Co ważne, w czasie wykonywana tak ustalonej kary ograniczenia wolności, nie można bez zgody sądu rozwiązać stosunku pracy. Oczywiście chodzi tu jedynie o samodzielne rozwiązanie umowy, a nie wypowiedzenie jej przez pracodawcę.

   
  Zobacz również: Wyłudzenie poświadczenia nieprawdy – art. 272 KK
   

  ZMIANA FORMY WYKONYWANIA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
  ZMIANA FORMY WYKONYWANIA KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI

   

  Zmiana formy wykonywania kary ograniczenia wolności – art. 63a § 1 kodeksu karnego wykonawczego

   

  W pierwotnej wersji Kodeks karny wykonawczy nie zawierał przepisu dotyczącego możliwości zmiany formy obowiązku wykonywania pracy w ramach kary ograniczenia wolności, ale dostrzegając potrzeby wynikające z praktyki wykonywania kary, ustawodawca wprowadził stosowne zmiany i dodał art. 63a kkw.

   

  Wobec tego, jak już wspomniałam na początku, aktualnie sąd w postępowaniu wykonawczym ma możliwość zmiany formy wykonywania kary ograniczenia wolności z obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne na potrącenie od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę, a także w odwrotną stronę. Co ważne, zmiana może nastąpić zarówno przed przystąpieniem do wykonywania kary, jak i w jej trakcie.

   

  Przesłanki zmiany formy kary ograniczenia wolności zostały ujęte w art. 63a § 1 kodeksu karnego wykonawczego, gdzie uregulowano, że dokonując zmiany formy obowiązku wykonywania pracy, sąd przyjmuje następujące kryteria:

  • 20 godzin pracy na cele społeczne jest równoważne 10%wynagrodzenia za pracę,
  • zaś praca na cele społeczne nie może przekroczyć 40 godzin w stosunku miesięcznym.

   
  Sprawdź także: Zabranie prawa jazdy za prędkość
   

  Kiedy może dojść do zmiany formy wykonywania kary ograniczenia wolności?

   

  Zgodnie z Kodeksem u podstaw zmiany formy wykonywania kary ograniczenia wolności muszą leżeć „szczególnie uzasadnione wypadki”.

   

  W większości przypadków zmiana formy wykonywania kary ograniczenia wolności związana jest ze zmianami na rynku pracy, w tym z jednej strony rozwiązaniem przez pracodawcę stosunku pracy ze skazanym, czy też likwidacją zakładu pracy, a z drugiej strony nawiązaniem stosunku pracy przez skazanego czy podjęciem dodatkowego zatrudnienia. Wówczas dokonanie zmiany formy wykonywania kary ograniczenia wolności staje się sposobem na uniknięcie zarządzenia wykonania kar zastępczych.

   

  Jednakże należy pamiętać, że do zmiany formy wykonywania kary ograniczenia wolności nie dochodzi niejako automatycznie, sąd bowiem ma możliwość nieuwzględnienia wniosku. Ustawodawca wskazuje bowiem, że u podstaw zmiany formy wykonywania kary ograniczenia wolności muszą leżeć „szczególnie uzasadnione wypadki”. Powyższe oznacza, że każdy wniosek jest indywidualnie rozpatrywany przez sąd pod kątem oceny, czy taki szczególnie uzasadniony wypadek zachodzi w danej sprawie, zaś obowiązek wykazania takich okoliczności spoczywa na Tobie.

   

  Jak widzisz, wiele zależy od tego jak sąd podejdzie do Twojego przypadku. Stąd kluczowe jest, aby szczególnie starannie przygotować wniosek o zmianę formy wykonywania kary.

   

  WNIOSEK O ZMIANĘ KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI NA GRZYWNĘ
  WNIOSEK O ZMIANĘ KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI NA GRZYWNĘ

   

  Postępowanie w przedmiocie zmiany formy wykonywania kary ograniczenia wolności

   

  Sądem właściwym do dokonania omawianej zmiany jest sąd rejonowy, w którego okręgu kara jest lub ma być wykonywana. Co ważne, dotyczy to także sytuacji, gdy kara ograniczenia wolności została orzeczona przez sąd okręgowy. Postępowanie w przedmiocie zmiany może zostać zainicjowane przez sąd z urzędu, na wniosek prokuratora, skazanego albo jego obrońcy, a także na wniosek kuratora sądowego. Rozstrzygnięcie zaś zapada na posiedzeniu sądu, bez udziału stron.

   

  Jak napisać wniosek o zmianę formy wykonywania kary ograniczenia wolności?

   

  Wniosek o zmianę formy wykonywania kary ograniczenia wolności powinien zostać napisany szczególnie starannie. Powinien on zostać odpowiednio zredagowany pod kątem formalnym. Ważne jest także dokładne uzasadnienie okoliczności, z powodu których ma dojść do zmiany formy wykonywania kary.

   

  Prawidłowo skonstruowany wniosek powinien zawierać:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • dane osobowe (imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer kontaktowy),
  • sygnaturę akt sprawy, w której wobec Ciebie wydano wyrok,
  • dane adresowe sądu, do którego kierujesz wniosek,
  • tytuł np. „Wniosek o zamianę sposobu wykonywania kary ograniczenia wolności”,
  • wskazanie o co dokładnie wnioskujesz np. wnoszą o zmianę dotychczasowego sposobu wykonywania kary ograniczenia wolności z… (tu wskaż dotychczasowy sposób wykonywania kary) na… (w tym miejscu wpisz nowy sposób wykonywania kary),
  • pisemne uzasadnienie stanowiska – w tym miejscu w miarę szeroko opisz swoją sytuację, powody przemawiające za zmianą formy wykonywania kary ograniczenia wolności, a także co ważne opisz dlaczego Twoją sytuację należy traktować jako szczególnie uzasadniony wypadek (o czym pisałam powyżej),
  • czytelny podpis,
  • na koniec możesz załączyć dokumenty, które uwiarygodnią okoliczności wskazane we wniosku – w zależności od Twojej sytuacji może to być np. umowa o pracę lub dokument potwierdzający rozwiązanie umowy o pracę itd.

   

  Wniosek o zmianę kary ograniczenia wolności na grzywnę należy złożyć w jednym egzemplarzu na biurze podawczym sądu. Można też go wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej.

   

  Pamiętaj!

  Na postanowienie w przedmiocie zmiany formy wykonywania obowiązku pracy przysługuje zażalenie, zarówno na to pozytywne, czyli zmieniające formę obowiązku pracy, jak i negatywne.

   

  Chcesz zlecić mi napisanie wniosku o zmianę kary ograniczenia wolności?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Umów się na konsultację!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

  • „Wniosek o zmianę kary ograniczenia wolności na grzywnę należy złożyć w jednym egzemplarzu na biurze podawczym sądu. Można też go wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej”
   Co to za bzdury? Wniosek o zmianę kary???
   Raczej wniosek o zmianę formy jej wykonywania.
   Nie można zmienić karę ograniczenia wolności na karę grzywny. Co za bzdury.

   1. Maniek, po co te tępe uwagi. Przecież autorka jasno napisała wielkimi literami w śródtytule artykułu, że chodzi o zmianę formy wykonywania kary. Potocznie jest to w istocie zamiana kary. Nie błysnąłeś.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu