Szczepienie dziecka wbrew woli rodzica

Szczepienie dziecka wbrew woli rodzica

Szczepienia dzieci są ostatnio niezwykle gorącym tematem, szczególnie w kontekście pandemii covid-19. Oprócz akcji szczepień przeciwko koronawirusowi rodziców obowiązuje kalendarz szczepień, którym powinny zostać poddane ich dzieci. Niektórzy jednak podchodzą bardzo sceptycznie do akcji szczepień, co więcej, nie chcą, aby preparat przyjęły ich dzieci. Jak tego typu sytuacja wygląda od strony prawnej? Postaram się wyjaśnić to w moim kolejnym artykule – „Szczepienie dziecka wbrew woli rodzica”.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy adwokata w sprawie o dzieci, to zapraszam do skorzystania z konsultacji. W sprawach rodzinnych doradzam klientom z całej Polski, w tym także online lub telefonicznie. Koszt konsultacji wynosi 200 zł. Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą (Adwokat Sprawy Rodzinne Poznań) oraz do kontaktu:

 

   

  Szczepienie dziecka wbrew woli rodzica – główne wnioski

   

  • W Polsce istnieje kalendarz szczepień obowiązkowych, które powinno przyjąć każde dziecko.
  • Kwestia obowiązkowych szczepień została uregulowana w sposób ustawowy.
  • W przypadku dzieci konieczna jest zgoda ich przedstawicieli ustawowych (rodziców albo opiekunów prawnych) na szczepienie.
  • Jeżeli rodzice nie są w stanie się porozumieć co do szczepienia swojego dziecka, wówczas niezbędne jest rozstrzygnięcie sądu w tym przedmiocie.
  • Gdyby lekarz wykonał szczepienie bez wymaganej prawem zgody, naraziłby się na odpowiedzialność dyscyplinarną, karną oraz cywilną.

   

  UWAGA: Artykuł nie prezentuje mojej opinii na temat szczepień. Opisuję stan prawny w Polsce. Nie oceniam ani zwolenników, ani przeciwników szczepień. Po prostu piszę jak jest.

  Przeczytaj również: Uprowadzenie dziecka a porwanie rodzicielskie

  Obowiązek szczepień w Polsce

   

  Obowiązek szczepień w Polsce wynika wprost z ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Z kolei szczegółowe regulacje w tym zakresie zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.

   

  Czy w związku z tym do przeprowadzenia szczepienia konieczne jest uzyskanie zgody rodzica? Co do zasady, tak. Na szczepienie dziecka rodzice powinni wyrazić zgodę.

   

  W tym miejscu warto zwrócić uwagę na § 7 ust. 1 rozporządzenia, o którym wspomniałam powyżej. Otóż w przepisie tym postanowiono, iż lekarskie badanie kwalifikacyjne oraz obowiązkowe szczepienia ochronne u osoby, która nie ukończyła 6 roku życia, przeprowadza się w obecności osoby, która sprawuje prawną pieczę nad tą osobą, albo opiekuna faktycznego, a lekarskie badanie kwalifikacyjne oraz obowiązkowe szczepienia ochronne u osoby, która ukończyła 6 rok życia, a nie osiągnęła pełnoletności, można przeprowadzić bez obecności osoby, która sprawuje prawną pieczę nad tą osobą, albo opiekuna faktycznego, po uzyskaniu ich pisemnej zgody i informacji na temat uwarunkowań zdrowotnych mogących stanowić przeciwwskazanie do szczepień.

   

  W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty znajduje się jednak wymóg uzyskania przez lekarza zgody pacjenta na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia medycznego z wyjątkiem sytuacji określonych w ustawie. W art. 32 ust. 2 tejże ustawy postanowiono również, że jeżeli pacjent jest małoletni lub niezdolny do świadomego wyrażenia zgody, wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego, a gdy pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego lub porozumienie się z nim jest niemożliwe – zezwolenie sądu opiekuńczego.

  Przeczytaj również: Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

  Szczepienie dziecka wbrew woli rodzica
  Szczepienie dziecka wbrew woli rodzica

   

  Szczepienia obowiązkowe w Polsce

   

  W Polsce obowiązkowe są szczepienia dzieci na następujące choroby:

  • Błonica
  • Gruźlica
  • Inwazyjne zakażenie Haemophilus Influenzae typu B
  • Inwazyjne zakażenie Streptococcus pneumoniae
  • Krztusiec
  • Nagminne zakażenie przyusznic (świnka)
  • Odra
  • Ospa wietrzna
  • Choroba Heinego-Medina
  • Różyczka
  • Tężec
  • Wirusowe zapalenie wątroby typu B
  • Wścieklizna.

   

  Zgoda na szczepienie dziecka – kto powinien ją wyrazić?

   

  Otóż jak wspomniałam wcześniej, zgodę na szczepienie dziecka powinni wyrazić jego przedstawiciele ustawowi. Pojęcie to jest dość szerokie i obejmuje ono nie tylko rodziców, ale i opiekunów prawnych.

   

  W tym kontekście warto zwrócić uwagę na problem ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej przez sąd. Istnieje bowiem możliwość, że sąd po przeprowadzeniu postępowania w tym przedmiocie wyda orzeczenie, którego skutki będą istotne z punktu widzenia wykonywania zabiegów medycznych. Jeżeli jeden z rodziców ma ograniczoną władzę rodzicielską albo jest jej pozbawiony, wówczas jego zgoda na tego typu zabieg nie jest wymagana.

   

  Jeżeli jednak władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest uprawnione i zarazem zobowiązane do jej wykonywania. Rodzice mający pełną władzę rodzicielską powinni decydować wspólnie o szczepieniu swoich dzieci.

   

  Gdyby jednak uzyskanie takiej zgody było niemożliwe ze względu na różnicę zdań pomiędzy rodzicami, wówczas konieczne staje się zwrócenie o rozstrzygnięcie do sądu. Co ważne, jest to jedyna instytucja, która została wyposażona w prawo rozstrzygania tego rodzaju problemów. Oznacza to, że lekarz nie może w sposób arbitralny podjąć decyzji o zaszczepieniu danego dziecka.

   

  Szczepienie dziecka na COVID-19 wbrew woli rodzica

   

  W chwili opublikowania niniejszego artykułu szczepienia na COVID-19 w Polsce nie są obowiązkowe. Dotyczy to wszystkich osób, w tym także dzieci.

   

  O zaszczepieniu dziecka na COVID-19 decydują więc rodzice (opiekunowie prawni). Rodzice powinni porozumieć się w tym zakresie jeszcze przed wykonaniem szczepienia. Jeśli nie potrafią osiągnąć konsensusu, to rodzic pragnący zaszczepić dziecko powinien skierować się do sądu rodzinnego.

   

  W bardziej skomplikowanych sprawach sąd może potrzebować zasięgnąć opinii biegłych z zakresu medycyny. Taka sytuacja może mieć miejsce w szczególności, jeśli dziecko choruje na różnego rodzaju dolegliwości bądź szczepienie mogłoby wywołać uzasadnioną obawę o pogorszenie się jego zdrowia.

  Przeczytaj również: Uzasadnienie pozwu o alimenty – na co zwrócić uwagę?

  Szczepienie dziecka na covid19 wbrew woli rodzica
  Szczepienie dziecka na covid19 wbrew woli rodzica

   

  Odpowiedzialność lekarza

   

  Lekarzowi, który dokonał zabiegu medycznego, na przykład szczepienia, grozi odpowiedzialność dyscyplinarna, karna oraz cywilna związana z ewentualnym spowodowaniem szkody lub krzywdy bądź też naruszeniem dóbr osobistych. Rodzice dziecka mogą także zgłosić sprawę do Rzecznika Praw Pacjenta. Sprawę można kierować także przeciwko placówce medycznej, w której wykonano zabieg.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Walczysz o dzieci?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak GrudziądzChełmno i Tuchola.

   

  W trudnych sprawach o dzieci działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że walka o dzieci to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych.Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu