Uzasadnienie pozwu o alimenty

Uzasadnienie pozwu o alimenty – na co zwrócić uwagę?

Jeśli chcesz walczyć o korzystne alimenty, to musisz przygotować dobry pozew. Jednym z jego krytycznych elementów, jest uzasadnienie pozwu o alimenty. Na co zwrócić uwagę, aby móc otrzymać wysokie alimenty? W jaki sposób możesz przygotować dobre uzasadnienie? Tego dowiesz się z mojego artykułu „Uzasadnienie pozwu o alimenty – na co zwrócić uwagę”.

 

Jeśli chcesz przygotować dobry pozew o alimenty, to jestem w stanie Ci pomóc. Udzielam komercyjnych porad prawnych dla klientów z całej Polski, w tym także online i telefonicznie. Przygotowujemy także pozwy o alimenty na zlecenia klienta. Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą (Adwokat od Alimentów Poznań) oraz do kontaktu.

 

   

  Uzasadnienie pozwu o alimenty – główne wnioski

   

  • Pozew o alimenty jest pismem, które inicjuje postępowanie sądowe o alimenty.
  • Istnieje również możliwość wniesienia pozwu o podwyższenie oraz o obniżenie alimentów.
  • Bez względu na rodzaj żądania, pozew o alimenty musi zawierać elementy wymagane prawem, wśród których jest także uzasadnienie.
  • W uzasadnieniu musisz opisać swoją sytuację materialną, a także wskazać uzasadnione potrzeby dziecka oraz kwoty, jakie są niezbędne do ich zaspokojenia.
  • Jeżeli nie wiesz, jak przygotować pozew wraz z uzasadnieniem, poproś o pomoc prawnika.

   

  Uzasadnienie pozwu o alimenty samotnej matki

   

  Jeżeli jesteś samotną matką, przygotowanie uzasadnienia pozwu o alimenty może być dla Ciebie szczególnie trudne. Każdego dnia bowiem musisz mierzyć się z szeregiem obowiązków i po prostu możesz nie mieć okazji do tego, aby spokojnie zebrać myśli i następnie przelać je na papier.

   

  Tymczasem, wysokość alimentów zależy od 2 okoliczności:

  • Uzasadnionych potrzeb dziecka
  • Możliwości majątkowych i zarobkowych rodziców.

   

  Dlatego zanim sporządzisz uzasadnienie do pozwu, powinnaś odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

  • czy pracujesz zawodowo, w jakiej wysokości dochody osiągasz?
  • jaki jest Twój stan zdrowia?
  • jaki jest stan zdrowia Twojego dziecka?
  • ile miesięcznie wydajesz na utrzymanie siebie i dziecka?
  • jak wyglądają Twoje relacje z ojcem dziecka?
  • jakie dochody osiąga ojciec Twojego dziecka i jakie są jego możliwości zarobkowe?

   

  Uzyskanie odpowiedzi na te pytania pozwoli Ci zebrać dane, niezbędne do przygotowania uzasadnienia pozwu o alimenty.

   

  Zobacz także: Jak napisać pozew o alimenty?

   

  Koszty utrzymania dziecka – jak obliczyć?

   

  Obliczenie kosztów utrzymania dziecka sprawia zwykle rodzicom wiele problemów. Z pewnością wiesz, ile mniej więcej wydajesz miesięcznie na swoje dziecko, jednakże czy potrafisz wskazać konkretną kwotę? Wszystko musisz dokładnie policzyć. W jaki sposób to zrobić?

   

  Przede wszystkim musisz uwzględnić uzasadnione potrzeby dziecka. Chodzi tutaj o takie kwestie jak jego wyżywienie, zakup odzieży, produktów służących utrzymaniu higieny i środków czystości, lekarstw, opiekę medyczną oraz rehabilitację, mieszkanie, przedszkole albo szkołę, dojazdy, korzystanie z kultury i rozrywki, wakacje, a nawet kieszonkowe.

   

  Jeśli masz z tym problem, to moja Kancelaria Adwokacka przygotowała pomocne narzędzie: Kalkulator alimentów na dziecko.

   

  Obliczając koszty utrzymania dziecka, najlepiej jest opierać się na fakturach i paragonach. Jeśli wydatki na dziecko będą kwestionowane przez drugiego rodzica, to będziesz w stanie łatwo podważyć jego linię obrony.

   

  Czy istnieją jakieś urzędowe regulacje dotyczące wysokości wydatków na dziecko? Otóż nie, każda sytuacja jest inna i zasługuje na indywidualne rozpatrzenie. Nie obawiaj się, jeżeli z obliczeń wyjdzie Ci kwota, która na pierwszy rzut oka wydaje się dość wysoka. Dziecko ma swoje potrzeby, które wymagają zaspokojenia dla jego prawidłowego rozwoju.

  Przeczytaj również: Wniosek do komornika o alimenty

  Uzasadnienie pozwu o alimenty
  Uzasadnienie pozwu o alimenty

   

  Uzasadnione potrzeby dziecka

   

  Żaden akt prawny nie zawiera definicji uzasadnionych potrzeb dziecka. Pojęcie to jest jednak niezwykle istotne, ponieważ pozwala ono na prawidłowe obliczenie wysokości kosztów utrzymania dziecka. Co zatem należy rozumieć pod pojęciem uzasadnionych potrzeb?

   

  Otóż można je zdefiniować w następujący sposób – są to materialne oraz niematerialne potrzeby dziecka, które muszą zostać zaspokojone, aby mogło ono egzystować w prawidłowy sposób w danych warunkach.

   

  Uzasadnione potrzeby dziecka analizuje się w odniesieniu do konkretnego dziecka. Jedno dziecko będzie mieć bardzo wysokie i wysublimowane potrzeby, inne zaś stosunkowo skromne. Oczywiście, im wyższe potrzeby, tym wyższe alimenty.

   

  Przykładowo, jeżeli dziecko chodzi do szkoły, to jest rzeczą normalną, że potrzebuje ono książek, stroju sportowego czy też obuwia na zmianę. Jeśli natomiast dziecko choruje, uzasadnioną potrzebą są wszelkie wydatki związane z jego leczeniem.

   

  Jak już zbierzesz potrzeby dziecka i je „wycenisz”, to na końcu zestaw to z możliwościami finansowymi Twoimi i zobowiązanego do alimentów. Uzasadnione potrzeby musza być tak określone, aby rodziców było realnie stać na ich realizację.

  Sprawdź także – Wniosek matki o uregulowanie kontaktów ojca z dzieckiem

  Jak napisać uzasadnienie pozwu o alimenty?

   

  Jak już wcześniej wspomniałam, uzasadnienie pozwu o alimenty musi wykazywać:

  • jakie są uzasadnione potrzeby dziecka,
  • jakie są możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

   

  Wszystkie te potrzeby i możliwości musisz dokładnie opisać, uzasadnić i udowodnić. Nie musisz na wszystko przedstawiać paragonów. Możesz wyjaśnić przed sądem ile wydajesz na dziecko i dlaczego oczekujesz alimentów akurat w takiej wysokości.

   

  W dużym uproszczeniu, powinnaś opisać ile kosztuje Cię miesięcznie utrzymanie dziecka. Powinnaś także wykazać na jakiej stopie żyjecie – zarówno Ty i dziecko, jak i ojciec.

   

  Musisz bowiem wiedzieć, że w orzecznictwie funkcjonuje tzw. postulat równej stopy życiowej. Zgodnie z nim, dziecko powinno żyć na takiej stopie życiowej jak rodzicie. W konsekwencji im wyższa stopa życiowa rodziców (w tym ojca uprawnionego do alimentów), tym łatwiej usprawiedliwić nawet najbardziej wyszukane potrzeby dziecka.

   

  W praktyce warto wyróżnić dwie sytuacje – pozew o podwyższenie alimentów oraz o ich obniżenie.

   

  Uzasadnienie pozwu o podwyższenie alimentów

   

  Z pozwem o podwyższenie alimentów zazwyczaj występuje matka, ponieważ najczęściej to właśnie z nią przebywa stale dziecko. Wraz z jego rozwojem rosną również potrzeby, a co za tym idzie wydatki.

   

  Jak zatem możesz uzasadnić swoje żądanie? Przede wszystkim sprawdź, kiedy została zasądzona obecna kwota alimentów i oceń co się od tego czasu zmieniło. W sądzie zwykle będzie trzeba wykazać jedną z 2 okoliczności:

  • wzrosły uzasadnione potrzeby dziecka,
  • wzrosły dochody zobowiązanego.

   

  Być może od wydania przez sąd orzeczenia w tym zakresie minęło już kilka lat, a dziecko od tego czasu zmieniło szkołę, zaczęło uczęszczać na dodatkowe zajęcia, a może przewlekle zachorowało. A może Twoja sytuacja materialna się pogorszyła bądź też sytuacja ojca Twojego dziecka mocno się poprawiła. Jeżeli zaszła któraś z tych okoliczności, jest ona jak najbardziej podstawą do wniesienia pozwu o podwyższenie alimentów.

   

  Konieczne będą również odpowiednie środki dowodowe. W przypadku ponoszonych wydatków będą to oczywiście faktury i paragony. Natomiast jeżeli Twoja sytuacja materialna uległa pogorszeniu, możesz poprosić swojego pracodawcę o wydanie zaświadczenia o zarobkach. Jeśli jesteś podopieczną ośrodka pomocy społecznej, również możesz przedłożyć zaświadczenie, z którego będzie wynikać taki fakt.

   

  Uzasadnienie pozwu o obniżenie alimentów

   

  Na wstępie muszę zauważyć, że z powództwem o obniżenie alimentów zwykle występują ojcowie dzieci. To oni bowiem zazwyczaj są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych.

   

  W jaki sposób możesz uzasadnić pozew o obniżenie alimentów? Otóż przede wszystkim zastanów się nad swoją sytuacją życiową. Może osiągasz niższe dochody niż wówczas, gdy sąd zasądził alimenty, a może pogorszył się Twój stan zdrowia, w związku z czym nie możesz tyle pracować jak dawniej. Są tak okoliczności, które jak najbardziej powinny znaleźć się w uzasadnieniu pozwu o obniżenie alimentów.

   

  Jakimi środkami dowodowymi możesz się posłużyć? Otóż może to być zaświadczenie od pracodawcy, zeznanie podatkowe, księgi rachunkowe, a także dokumentacja medyczna czy faktury za lekarstwa oraz zabiegi rehabilitacyjne.

  Zobacz również: Wniosek o zabezpieczenie alimentów

  Argumenty do podwyższenia alimentów
  Argumenty do podwyższenia alimentów

   

  Pozew o alimenty – argumenty

   

  Jakimi argumentami możesz posłużyć się, przygotowując pozew o alimenty? Otóż wiele zależy od sytuacji, w której się znajdujesz oraz od okoliczności danej sprawy.

   

  Najlepszymi argumentami w sprawie o alimenty są konkretne dokumenty. Sąd przecież nie będzie kwestionował tego, że dziecko ma uzasadnione potrzeby, jednakże – z racji tego, że musi on ustalić konkretną kwotę zobowiązania – niezbędne jest ustalenie wysokości ponoszonych wydatków potrzebnych do ich zaspokojenia. W związku z tym możesz wykorzystać na przykład:

  • faktury dokumentujące wydatki na zajęcia dodatkowe dziecka oraz wydatki związane z jego leczeniem;
  • faktury za Twoje leczenie;
  • zaświadczenia dotyczące Twojej sytuacji finansowej oraz zdrowotnej;
  • zeznania podatkowe.

   

  Ponadto istotnych argumentów w sprawie o alimenty mogą doświadczyć zeznania stron postępowania oraz świadków. Najczęściej w charakterze tych ostatnich powołuje się osoby bliskie – dziadków dziecka, znajomych i przyjaciół, którzy znają sytuację danej rodziny.

   

  Uzasadnienie pozwu o dobrowolne alimenty

   

  W niektórych sytuacjach rodzice, którzy na stale nie mieszkają ze swoim dzieckiem, dobrowolnie zobowiązują się do płacenia alimentów. Czasami jednak chcą oni uregulować tę kwestię w sposób formalny, a więc na drodze sądowej.

   

  Jeżeli zatem ojciec Twojego dziecka chciałby z własnej woli płacić alimenty, jednakże z jakiegoś powodu chciałabyś mieć wyrok, który potwierdzałby tego typu zobowiązanie (na przykład obawiasz się, czy za jakiś nie zmieni on zdania), powinnaś wystąpić z pozwem o alimenty.

   

  Najlepiej będzie, jeśli wskażesz w uzasadnieniu pozwu, że ojciec Twojego dziecka chciałby dobrowolnie łożyć na jego utrzymanie. Możesz w tym celu napisać o tym fakcie, a także przedstawić miesięczne wydatki związane z realizowaniem potrzeb dziecka. Następnie w odpowiedzi na pozew oraz w toku postępowania ojciec Twojego dziecka może przychylić się do tego żądania, co stanowczo uprości oraz skróci całą sprawę.

   

  Czy jest możliwe proste uzasadnienie w pozwie o alimenty?

   

  Uzasadnienie pozwu o alimenty nie musi być przesadnie rozbudowane. Oznacza to, że możesz poprzestać na podstawowych kwestiach, które zostały wskazane w niniejszym artykule.

   

  Jeśli napiszesz w uzasadnieniu za mało, to sąd dopyta Cię na rozprawie o te kwestie, które w jego ocenie będą budzić wątpliwości.

   

  Jeżeli jednak masz pewne wątpliwości dotyczące tego, czy sporządzony przez Ciebie pozew jest prawidłowy, możesz skorzystać z pomocy prawnika – adwokata lub radcy prawnego. Możesz też powierzyć mu napisanie pozwu, jak również prowadzenie całej sprawy przed sądem.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Walczysz o alimenty?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że walka o korzystne alimenty to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

  • Witam. Chce podnieść alimenty na dziecko które były przyznane w 2016 r dziecko chodzi do 2 klasy podstawowej. Dziecko rośnie i jego potrzeby też . Z ojcem dziecka są problemy bo od marca przestał płacić alimentów stwierdząc że wyplaty nie dostał jescZe . Staram się sama napisać pozew ale ciężko idzie mi uzasadnienie .

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu