synowa-utrudnia-kontakty-z-wnukiem

Synowa utrudnia kontakty z wnukiem

Relacje w wielu rodzinach układają się na różne sposoby, nie zawsze tak jak powinny. Najlepszym tego przykładem są napięcia na linii synowa – teściowa. Nierzadko tego typu konflikty pojawiają się jeszcze przed ślubem, nawet na początku znajomości, a po zawarciu małżeństwa się zaogniają. Bywa i tak, że synowa utrudnia kontakty z wnukiem. Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji? Opiszę ten problem w poniższym artykule, pt. „Synowa utrudnia kontakty z wnukiem”.

 

Pamiętaj, że jeśli bierzesz udział w sporze o dzieci, to jestem w stanie Ci pomóc. Posiadam bogate doświadczenie w sprawach o kontakty z dziećmi. Doradzam klientom z całej Polski, w tym także online oraz przez telefon. Zapraszam do zapoznania się z zakresem mojej oferty (Adwokat kontakty z dziećmi) oraz do zapisania się na konsultację.

   

  Główne wnioski

   

  • Prawo do formalnego uregulowania kontaktów z małoletnimi dziećmi przysługuje nie tylko rodzicom, ale i dziadkom.
  • Do ustalenia kontaktów konieczne jest wszczęcie postępowania sądowego albo mediacyjnego.
  • Wniosek o ustalenie kontaktów powinien zawierać sprecyzowane żądanie, wnioski dowodowe oraz uzasadnienie swojego stanowiska.
  • Opłata od wniosku to 100 złotych.
  • Do złożenia wniosku warto się odpowiednio przygotować i obrać rozsądną strategię prowadzenia postępowania sądowego.

   

  Prawa dziadków do widywania wnuków

   

  Ustawodawca nie przewidział wprost w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRiO) prawa dziadków do widywania wnuków, jednakże należy zwrócić uwagę, że dziadkom przysługują te same prawa w kwestii kontaktów z dziećmi, co rodzicom. Jest bowiem rzeczą oczywistą, że w wielu rodzinach odgrywają oni niemałą rolę w wychowywaniu dzieci. Jest tak, szczególnie gdy rodzice pracują, a dziadkowie są na emeryturze. Wówczas nierzadko zajmowanie się wnukami jest dla nich czystą radością, a nie przykrym obowiązkiem.

   

  Ponadto w orzecznictwie sądów wielokrotnie podkreślano, że prawo do kontaktów z dziadkami jest także przywilejem wnuków. Rodzice nie powinni więc zabraniać wnukom kontaktu z dziadkami. Wychowywanie się w modelu rodziny wielopokoleniowej ma korzystny wpływ na rozwój dziecka.

  Przeczytaj również: Szczepienie dziecka wbrew woli rodzica

  synowa-utrudnia-kontakty-z-wnukiem
  Synowa utrudnia kontakty z wnukiem

   

  Czy można zabronić kontaktów z wnukami?

   

  Rodzice zasadniczo nie powinni zakazywać dziadkom kontaktów z wnukami. Istnieją jednak różne sytuacje, w których można skutecznie ograniczyć relacje dziadków z wnukami.

   

  Otóż czasami dziadkowie mogą mieć negatywny wpływ na wychowanie dzieci. Wówczas zabronienie kontaktów z wnukami wydaje się być rozwiązaniem oczywistym. Co więcej, jeżeli działania polubowne w tym zakresie nie przyniosą oczekiwanego rezultatu, istnieje możliwość zwrócenia się do sądu o uregulowanie kontaktów albo zakazanie ich odbywania.

   

  W niektórych sytuacjach kontakty dziadków z wnukami mogą odbywać się pod nadzorem rodziców a nawet kuratora sądowego. Tego rodzaju sytuacje mogą mieć miejsce, jeśli wpływ dziadków na wnuków nie jest korzystny, jednak nie mimo tego pozwala na ograniczony kontakt z wnukami.

  Sprawdź również: Uprowadzenie dziecka a porwanie rodzicielskie

  Synowa nie daje mi wnuka – co robić?

   

  Niekiedy rodzice, a w szczególności matka, nie chce wydawać dziecka na kontakt z dziadkami. Wynika to z różnych względów, najczęstszym jest jednak konflikt na linii synowa – teściowa. Co można zrobić w takiej sytuacji?

   

  Otóż rozwiązywanie każdego konfliktu najlepiej jest zacząć od rozmowy. Polubowne porozumienie może być nie tylko skuteczne, ale również pozwoli zaoszczędzić czas oraz pieniądze.

   

  Jeżeli jednak okaże się to niemożliwe, wówczas dziadkom przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem do sądu o uregulowanie kontaktów z wnukami. Taki wniosek składa się do sądu rodzinnego.

   

  czy-mozna-zabronic-kontaktow-z-wnukami
  Czy można zabronić kontaktów z wnukami?

  Zobacz także: Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

   

  Prawne uregulowanie kontaktów z wnukami

   

  Wniosek o uregulowanie kontaktów z wnukami powinien zawierać:

  • dane stron postępowania,
  • precyzować żądanie dziadków, a więc dokładnie określać, o jak szeroki sposób wykonywania kontaktów wnioskują,
  • a także uzasadnienie swojego stanowiska.

   

  Należy również zwrócić uwagę, że ustalenia harmonogramu kontaktów można dokonać w drodze mediacji. Można się na nie udać z własnej inicjatywy, jak i ze skierowania sądu.

   

  Co ważne, ugoda zawarta przed mediatorem może mieć moc ugody sądowej, jeżeli zostanie ona zatwierdzona przez sąd. Warto również dodać, że mediacja trwa krócej niż postępowanie sądowe i bywa w wielu przypadkach rozwiązaniem tańszym.

   

  Ponadto przystąpienie do mediacji to świetny pomysł, ponieważ dobry mediator jest w stanie uzdrowić relacji między synową a teściową.

  Sprawdź również: Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

  Jak często dziadkowie mają prawo widywać wnuki?

   

  Należy zaznaczyć, iż nie ma żadnej ustawowej regulacji dotyczącej częstotliwości kontaktów dziadków z wnukami. Z tego też względu wnosząc o sądowe uregulowanie kontaktów, trzeba wziąć pod uwagę kilka kwestii. Otóż chodzi tutaj o:

  • relacje łączące dziadków z wnukami,
  • dotychczasową częstotliwość wykonywania kontaktów,
  • warunki realizowania kontaktów, czyli na przykład odległość pomiędzy miejscem zamieszkania dziadków a miejscem zamieszkania wnuków, a także dostępne środki transportu.
  • rozsądne życzenia wnuków dotyczące kontaktów z dziadkami, o ile są one na tyle dojrzałe, aby zaproponować rozwiązanie.

   

  Sąd może również zdecydować o miejscu spotkań. Może to być nie tylko mieszkanie dziadków albo rodziców, z którymi mieszkają wnuki. Jeżeli jednak rodzina pozostaje w silnym konflikcie, który uniemożliwia prawidłowe wykonywanie kontaktów, mogą się one odbywać w obecności kuratora albo psychologa.

   

  Zakaz kontaktów dziadków z wnukami

   

  W niektórych sytuacjach uzasadniony może być zakaz kontaktów dziadków z wnukami. Jest tak szczególnie wówczas, gdy dziadkowie mają negatywny wpływ na dobro i wychowanie małoletnich.

   

  Do zakazu kontaktów dziadków z wnukami może dojść w szczególności, jeśli:

  • dziadkowie dopuścili się przestępstwem przeciwko wnukom lub rodzicom,
  • dziadkowie w sposób trwały zachowują się nagannie,
  • babcia lub dziadek demoralizują wnuki,
  • któreś z dziadków choruje na dolegliwość, która zagraża życiu lub zdrowiu wnuków.

   

  Ocena, czy w danych okolicznościach można wnioskować o zakazanie dziadkom kontaktu z wnukami zawsze zachodzi indywidualnie. Bierze się wówczas pod uwagę konkretną sytuację, w jakiej znajdują się zainteresowani.

   

  zakaz-kontaktow-z-wnukami
  Zakaz kontaktów z wnukami

   

  Ograniczenie widzeń dziadków z wnukami

   

  Jeżeli rodzice nie chcą podejmować aż tak drastycznych kroków, jak zakaz kontaktów dziadków z wnukami, mogą oni sądownie uregulować model ich wykonywania. Niezbędny będzie oczywiście wniosek, w którym przedstawiony zostanie proponowany harmonogram kontaktów. Konieczne też będzie uzasadnienie swojego stanowiska oraz przedłożenie stosownych dowodów.

   

  Ograniczenie widzeń dziadków z wnukami może polegać na przykład na zmniejszeniu liczby kontaktów osobistych w zamian za częstsze rozmowy telefoniczne. Nie ma tutaj jednego modelu, wiele zależy od konkretnej sytuacji.

   

  Synowa utrudnia kontakty z wnukiem – orzecznictwo

   

  Na problem relacji dziadków z wnukami zwrócił uwagę Sąd Najwyższy. Otóż w uchwale z dnia 14 czerwca 1988 roku przyznano, że w warunkach społecznych naszego kraju duże znaczenie przywiązuje się do rodzin wielopokoleniowych, wynika to zarówno z tradycji rodzinnych, jak i ze względu na szczególną rolę dziadków w faktycznym wykonaniu pieczy nad małoletnimi wnukami. Dlatego utrzymanie styczności pomiędzy członkami rodziny trzypokoleniowej w warunkach bezkonfliktowych jest czymś jak najbardziej normalnym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje stosunki osobiste wynikające z pokrewieństwa tylko pomiędzy rodzicami i dziećmi (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 1988 r., sygn. akt III CZP 42/88, LEX nr 3485).

   

  Także w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2000 roku zwrócono uwagę na kwestię kontaktów dziadków z wnukami. Mianowicie przyznano tutaj, że krewni dziecka (również dziadkowie) nie mają w świetle polskiego prawa rodzinnego prawa do osobistej styczności z dzieckiem (wnukiem). Kierując się dobrem dziecka sąd opiekuńczy może jednak w oparciu o art. 109 k.r.o. zarówno zakazać rodzicom bezpodstawnego utrudniania kontaktów dziecka z krewnymi i uregulować sposób ich utrzymywania jak też, jeśli kontakty takie dezorganizują prawidłowy kierunek wychowania dziecka zakazać osobistej styczności krewnych z dzieckiem (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2000 r., sygn. akt III CKN 845/00, LEX nr 1222322).

   

  Jak widać polskie sądy bardzo przychylnie zapatrują się na prawo dziadków do kontaktowania się z wnukami. Jeśli więc synowa utrudnia kontakty z wnukiem, to orzecznictwo z reguły staje po stronie dziadka lub babci.

   

  Synowa utrudnia kontakty z wnukiem – podsumowanie

   

  Jak widać istnieją prawne sposoby na zapobieżenie sytuacji, w której synowa utrudnia kontakty z wnukiem. Jednak warto działać delikatnie. Często sprawy o uregulowanie kontaktów z wnukami potrafią otrzeźwiająco działać na strony. W efekcie relacje między nimi ulegają uzdrowieniu. Szczególnie, jeśli sprawa jest prowadzona przez dobrego mediatora.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Walczysz o dzieci?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach o dzieci działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że walka o kontakty z dziećmi to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu