synowa utrudnia kontakty z wnukiem

Synowa utrudnia kontakty z wnukiem

Istnieją prawne sposoby na zapobieżenie sytuacji, w której synowa utrudnia kontakty z wnukiem. Jednak warto działać delikatnie. Często sprawy o uregulowanie kontaktów z wnukami potrafią otrzeźwiająco działać na strony. W efekcie relacje między nimi ulegają uzdrowieniu. Szczególnie, jeśli sprawa jest prowadzona przez dobrego adwokata od kontaktów z dziećmi i alimentów.

Prawa dziadków do widywania wnuków

Dziadkom przysługują te same prawa w kwestii kontaktów z dziećmi, co rodzicom. W wielu rodzinach odgrywają oni niemałą rolę w wychowywaniu dzieci, przykładowo 👉 gdy rodzice pracują, a dziadkowie są na emeryturze.

Prawo do kontaktów z dziadkami jest także przywilejem wnuków. Wychowywanie się w modelu rodziny wielopokoleniowej ma korzystny wpływ na rozwój dziecka.

Czy można zabronić kontaktów z wnukami?

Rodzice zasadniczo nie powinni zakazywać dziadkom kontaktów z wnukami. Jeżeli jednak dziadkowie mają negatywny wpływ na dziecko, można skutecznie ograniczyć relacje z wnukami.

Wskazówka 🗝️

Jeżeli działania polubowne w tym zakresie nie przyniosą oczekiwanego rezultatu, istnieje możliwość zwrócenia się do sądu o:

 • 📝 uregulowanie kontaktów,
 • zakazanie ich odbywania.

 

W niektórych sytuacjach kontakty dziadków z wnukami mogą odbywać się pod nadzorem rodziców, a nawet kuratora sądowego. Tego rodzaju sytuacje mogą mieć miejsce, jeśli wpływ dziadków na wnuków nie jest korzystny, jednak mimo tego pozwala na ograniczony kontakt z wnukami.

Co robić, gdy synowa nie daje mi wnuka?

Rozwiązywanie konfliktu na linii synowa – teściowa najlepiej jest zacząć od rozmowy. Polubowne porozumienie:

 • 🤝 może być skuteczne,
 • ⌛ pozwoli zaoszczędzić czas, 
 • 💸 pozwoli zaoszczędzić pieniądze.

 

Jeżeli jednak okaże się to niemożliwe, wówczas dziadkom przysługuje prawo złożenia wniosku do sądu rodzinnego o uregulowanie kontaktów z wnukami.

Prawne uregulowanie kontaktów z wnukami przez sąd

📃 Wniosek o uregulowanie kontaktów z wnukami powinien:

 • zawierać dane stron postępowania,
 • precyzować żądanie dziadków 👉 dokładnie określenie, o jak szeroki sposób wykonywania kontaktów wnioskują,
 • zawierać uzasadnienie stanowiska.

 

⚠️Uwaga!

Sąd może również zdecydować o miejscu spotkań. Może to być przykładowo 👉  mieszkanie dziadków albo rodziców. Jeżeli jednak rodzina pozostaje w silnym konflikcie, który uniemożliwia prawidłowe wykonywanie kontaktów, mogą się one odbywać w obecności kuratora albo psychologa.

Czy można ustalić harmonogram kontaktów w drodze mediacji?

Tak, ustalenia harmonogramu kontaktów można dokonać w drodze mediacji. Można się na nie udać:

 • z własnej inicjatywy,
 • ze skierowania sądu.

 

😉 Plusy mediacji?

✔️ Mediacja trwa krócej niż postępowanie sądowe.

✔️ W wielu przypadkach jest to rozwiązanie tańsze.

✔️ Dobry mediator jest w stanie uzdrowić relacji między synową a teściową.

👀 Sprawdź również: Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

  Jak często dziadkowie mają prawo widywać wnuki?

  Nie ma żadnej ustawowej regulacji dotyczącej częstotliwości kontaktów dziadków z wnukami. Wnosząc o sądowe uregulowanie kontaktów,  należy zatem wziąć pod uwagę kilka kwestii, tj.:

  1️⃣   Relacje łączące dziadków z wnukami,

  2️⃣   Dotychczasową częstotliwość wykonywania kontaktów,

  3️⃣   Warunki realizowania kontaktów, czyli przykładowo 👉

  • odległość pomiędzy miejscem zamieszkania dziadków a miejscem zamieszkania wnuków,
  • dostępne środki transportu.

   

  4️⃣   Rozsądne życzenia wnuków dotyczące kontaktów z dziadkami, o ile są one na tyle dojrzałe, aby zaproponować rozwiązanie.

  Kiedy uzasadniony jest zakaz kontaktów dziadków z wnukami?

  Zakaz kontaktów jest uzasadniony wówczas, gdy dziadkowie mają negatywny wpływ na dobro i wychowanie małoletnich.

  💡 Przykład:

  Do zakazu kontaktów dziadków z wnukami może dojść w szczególności, jeśli:

  • dziadkowie dopuścili się przestępstwem przeciwko wnukom lub rodzicom,
  • dziadkowie w sposób trwały zachowują się nagannie,
  • babcia lub dziadek demoralizują wnuki,
  • któreś z dziadków choruje na dolegliwość, która zagraża życiu lub zdrowiu wnuków.

   

  zakaz kontaktów dziadków z wnukami

  Na czym polega ograniczenie widzeń dziadków z wnukami?

  Ograniczenie widzeń dziadków z wnukami może polegać, przykładowo 👉 na zmniejszeniu liczby kontaktów osobistych w zamian za częstsze rozmowy telefoniczne. Nie ma tutaj jednego modelu! Wiele zależy od konkretnej sytuacji.

  ⚖️ Z praktyki

  Jeżeli rodzice nie chcą podejmować aż tak drastycznych kroków, jak zakaz kontaktów dziadków z wnukami, mogą oni sądownie uregulować model ich wykonywania. Niezbędny będzie wniosek, w którym przedstawiony zostanie proponowany harmonogram kontaktów. Konieczne też będzie uzasadnienie swojego stanowiska oraz przedłożenie stosownych dowodów.

  Synowa utrudnia utrzymywanie kontaktów z wnuczkiem – podsumowanie

  ✔️ Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, prawo do formalnego uregulowania kontaktów z małoletnimi przysługuje nie tylko rodzicom dziecka, ale i dziadkom.

  ✔️ Do ustalenia kontaktów konieczne jest wszczęcie postępowania sądowego albo mediacyjnego.

  ✔️ Wniosek o ustalenie kontaktów powinien zawierać sprecyzowane żądanie, wnioski dowodowe oraz uzasadnienie swojego stanowiska.

  ✔️ Opłata od wniosku to 100 złotych.

  ✔️ Ugoda zawarta przed mediatorem może mieć moc ugody sądowej, jeżeli zostanie ona zatwierdzona przez sąd.

   

  Źródła:

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu