skutki-wyprowadzki-przed-rozwodem

Skutki wyprowadzki przed rozwodem

 

Dla wielu osób rozwód jest formalnym przypieczętowaniem rozstania, do którego doszło już wcześniej. Nierzadko małżonkowie pozostają w tak silnym konflikcie, że jedno z nich decyduje się na wyprowadzkę jeszcze przed uzyskaniem wyroku rozwodowego. Jakie są skutki wyprowadzki przed rozwodem? Czy małżonek, który się wyprowadził będzie ponosił winę za rozpad związku? W niniejszym artykule zwięźle przedstawię skutki wyprowadzki przed rozwodem?

 

Pamiętaj, że jeśli zamierzasz wyprowadzić się z domu, a jeszcze nie zapadł wyrok w Twojej sprawie o rozwód, to możesz umówić się na konsultację ze mną. Doradzam klientom z całej Polski, w tym także online lub telefonicznie. Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą (adwokat rozwody) oraz do kontaktu!

 

Skutki wyprowadzki przed rozwodem – główne wnioski

 

  • Najistotniejsza jest ocena, czy wyprowadzka jest przyczyną rozpadu związku, czy jego konsekwencją. W tym drugim przypadku odchodzący się małżonek nie będzie winny rozpadu związku.
  • Wyprowadzka przed lub w trakcie rozwodu może być przejawem porzucenia drugiego małżonka oraz utraty zainteresowania sprawami rodziny.
  • Jeżeli jeden z małżonków stosuje wobec członków rodziny przemoc fizyczną lub psychiczną, wówczas wyprowadzka drugiego małżonka może okazać się konieczna.
  • Kwestia opłat za mieszkanie uzależniona jest od ustroju majątkowego obowiązującego w danym małżeństwie.
  • Zabranie rzeczy należących do drugiego małżonka albo będących współwłasnością może skutkować odpowiedzialnością względem drugiego małżonka.
  • W każdym przypadku wyprowadzkę jednego z małżonków należy rozpatrywać indywidualnie.

 

Czy można wyprowadzić się w trakcie rozwodu?

 

Tak, można. A czasami nawet trzeba.

 

Z punktu widzenia prawa nie istnieje formalny zakaz wyprowadzenia się w trakcie postępowania rozwodowego. Niekiedy taki krok jest nawet zalecany – na przykład, gdy druga strona stosuje przemoc fizyczną lub psychiczną.

 

Wyprowadzka może być również istotna, jeżeli chodzi o ocenę wystąpienia przesłanek rozwodu. Otóż należy do nich zupełny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego. Brak wspólnego mieszkania świadczy o tym, że małżonkowie faktycznie nie są już razem. W ten sposób łatwiej będzie przekonać sąd do rozwodu.

 

skutki-wyprowadzki-przed-rozwodem
Skutki wyprowadzki przed rozwodem

 

Wyprowadzka a wina za rozkład pożycia

 

Jak już ustaliliśmy, możesz wyprowadzić się z domu przed orzeczeniem rozwodu. A teraz zastanówmy się, czy małżonkowi można przypisać jakieś negatywne skutki wyprowadzki przed rozwodem.

 

Małżonkowi, który wyprowadził się z mieszkania nie można automatycznie przypisać winy w rozkładzie pożycia. Wszystko zależy bowiem od okoliczności Twojej sprawy. Kluczowym jest, aby odpowiedzieć sobie na następujące pytanie:

 

Czy wyprowadzka z domu stała się przyczyną rozpadu związku, czy była skutkiem okoliczności, które wystąpiły już wcześniej?

 

Przykład nr 1:

Żona dowiedziała się o zdradzie męża. W konsekwencji spakowała się i wyprowadziła do swojej matki. W takim przypadku wyprowadzka nie ma żadnego wpływu na kwestię winy. Ta ostatnia obciąża bowiem męża. Przyczyną rozpadu związku jest zdrada, a wyprowadzka jest skutkiem.

 

Przykład nr 2:

Małżonkowie przechodzą problemy, niemniej żyją razem. Żona postanawia się jednak wyprowadzić. Powoli zaczyna układać sobie życie samodzielnie. Wówczas wyprowadzka może być uznana jako argument do przypisania winy żonie. To zachowanie może być potraktowane przez sąd jako porzucenie rodziny.

 

Istnieje nieskończona liczba okoliczności, w których może dojść do wyprowadzki przed rozwodem. Do typowych spośród nich należą:

  • wyprowadzka małżonka winnego do kochanki lub kochanka,
  • wyrzucenie z domu jednego małżonka przez drugiego,
  • sytuacja, w której małżonkowie nie mogą ze sobą wytrzymać (brak porozumienia, konflikty),
  • opuszczenie domu z obawy o życie i zdrowie siebie lub dzieci (przemoc fizyczna, znęcanie).

 

W kontekście powyższego warto również zwrócić uwagę na orzecznictwo. Otóż Sąd Najwyższy przyznał wprost, że:

w przypadku powstania rozkładu pożycia małżeńskiego wskutek opuszczenia męża przez żonę z powodu jego kategorycznego oświadczenia, że z żoną żyć nie będzie, i wezwania jej do opuszczenia domu, należy uznać, że rozkład nastąpił z winy męża; w takim przypadku żona nie ma obowiązku powrotu do męża, dopóki ten nie okaże, że żałuje spowodowania zerwania wspólnego pożycia i że jego zamiar kontynuowania tego pożycia jest szczery i przemyślany (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 8 lutego 1952 roku, sygn. akt C 609/51, NP 1953/5).

 

 

 

Opłaty za mieszkanie w trakcie rozwodu

wyprowadzka-z-domu
wyprowadzka z domu

 

Kwestia opłat za mieszkanie w trakcie rozwodu uzależniona jest od tego, jaki model ustroju majątkowego istnieje w danym małżeństwie. Nie jest więc istotne, czy małżonkowie mieszkają razem czy też nie.

 

Jeżeli pomiędzy małżonkami istnieje ustawowa wspólność majątkowa, wówczas małżonek, który pozostał w mieszkaniu, nie może żądać zwrotu kosztów od tego, który się wyprowadził. Ponoszenie nakładów z dochodów wchodzących w skład majątku wspólnego na majątek wspólny. Oznacza to, że dokonanie rozliczenia poniesionych nakładów jest w takim przypadku niemożliwe.

 

Sytuacja wygląda inaczej, jeżeli pomiędzy małżonkami ustanowiona została rozdzielność majątkowa. Wówczas jeśli jeden z małżonków faktycznie nie mieszka od pewnego czasu we wspólnym mieszkaniu wówczas powinien on ponosić koszty opłat stałych, których wysokość jest niezależna od sposobu eksploatacji, czy ilości osób zamieszkujących mieszkanie. W takiej sytuacji małżonek, który się wyprowadził, powinien zwrócić drugiemu połowę wydatków na czynsz, jednakże opłaty dotyczące zużycia wody, energii elektrycznej oraz gazu nie powinny podlegać rozliczeniu. Do ich uiszczenia będzie zobowiązany ten małżonek, który faktycznie zużył te media.

 

Powyższe jest istotne w szczególności, gdy w małżeństwie doszło do przemocy fizycznej. W takiej sytuacji małżonek, który padł ofiarą przemocy powinien szybko wnosić o ustanowienie rozdzielności majątkowej i eksmisję drugiego małżonka. Na temat eksmisji pisałam już w artykule „Eksmisja po rozwodzie„.

 

Co można zabrać z domu przed rozwodem?

 

Niektórzy małżonkowie, którzy wyprowadzają się ze wspólnego mieszkania przed rozwodem, zabierają ze sobą część rzeczy. Nie ma w tym nic złego, jeżeli są to przedmioty wchodzące w skład ich majątku osobistego, a więc rzeczy przeznaczone do osobistego użytku. Takimi rzeczami małżonkowie mogą swobodnie dysponować.

 

Natomiast zabieranie rzeczy należących do drugiego małżonka jest kradzieżą w rozumieniu prawa karnego. Zgodnie z art.  278. § 1 Kodeksu karnego (KK) kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Co ważne, w przypadku kradzieży popełnionej na szkodę osoby najbliższej, ściganie tego przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego (art.  278. § 4 KK).

 

To jednak nie wszystko, albowiem pokrzywdzonemu przysługują również cywilnoprawne środki ochrony. Najskuteczniejszym z nich bywa zazwyczaj powództwo o wydanie rzeczy (tzw. rei vindicatio).

 

Sytuacja bardzo się komplikuje, gdy rzeczy należą do majątku wspólnego. Wówczas znajduje zastosowanie przepis z art. 34[1] KRiO:

Każdy z małżonków jest uprawniony do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego oraz do korzystania z nich w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez drugiego małżonka.

 

Ten przepis co do zasady preferuje tego z małżonków, który pozostaje w dotychczasowym mieszkaniu. Niemniej każda sytuacja powinna być rozpatrywana indywidualnie.

 

co-mozna-zabrac-z-domu-przed-rozwodem
co można zabrać z domu

 

Porzucenie rodziny a rozwód

 

Opuszczenie wspólnego mieszkania bez zgody drugiego małżonka oraz całkowita utrata zainteresowania sprawami rodziny mogą stanowić podstawę do orzeczenia rozwodu, nawet z orzeczeniem o winie po stronie tego, kto dopuścił się porzucenia.

 

W praktyce jednak wyprowadzka na skutek porzucenia rodziny następuje niezwykle rzadko. Zwykle za wyprowadzką małżonka kryje się drugie dno. Często jest nim nieformalna relacja z nowym partnerem lub fatalna atmosfera w domu, spowodowana napięciami między małżonkami. Wówczas o winie decyduje nie okoliczność wyprowadzki, ale owa pierwotna przyczyna, która się za nią kryje.

 

Każdy przypadek opuszczenia wspólnego mieszkania przez jednego z małżonków należy rozpatrywać indywidualnie. Czasami do oceny wszystkich okoliczności przydaje się spojrzenie osoby z zewnątrz.

 

Skutki wyprowadzki przed rozwodem – podsumowanie

 

Jak widzisz, skutki wyprowadzki przed rozwodem zależą głównie od okoliczności, które kryją się za wyprowadzką. Pamiętaj, że nawet jeśli wyprowadzasz się od małżonka, który obiektywnie jest winny rozpadu małżeństwa, to będzie on próbował wykorzystać Twoją wyprowadzkę, jako argument na Twoją niekorzyść. Dlatego okoliczności wyprowadzki warto skonsultować z adwokatem. To zmityguje skutki wyprowadzki przed rozwodem.

 

Dziękuję za przeczytanie artykułu: „Skutki wyprowadzki przed rozwodem”. Być może zainteresują Cię także inne wpisy na moim blogu.

 

Potrzebujesz pomocy adwokata? Masz trudny rozwód?

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

 

W trudnych sprawach rozwodowych działam w CAŁEJ POLSCE!

 

Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata.

adwokat Marlena Słupińska-Strysik
mec. Marlena Słupińska-Strysik

Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

radca prawny

Marlena Słupińska-Strysik

e-mail: biuro@slupinska.eu

tel. 509 113 302

 

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *