potracenie-rowerzyszy

Potrącenie rowerzysty

Potrącenie rowerzysty na pasach jest źródłem odpowiedzialności cywilnej i karnej. W niniejszym artykule opiszę to zdarzenie zarówno z perspektywy kierowcy, który chce uchronić się przed odpowiedzialnością, jak i z perspektywy rowerzysty, który szuka sprawiedliwości i wysokiego odszkodowania. Zapraszam do przeczytania poniższego wpisu, nt. „Potrącenie rowerzysty”.

 

Potrącenie rowerzysty – główne wnioski

 

Jeśli nie masz czasu czytać całego artykułu, w poniższych punktach streściłam najważniejsze wnioski z artykułu:

 

 • Kierowca ponosi odpowiedzialność za potrącenie rowerzysty zarówno na gruncie prawa karnego, jak i cywilnego.
 • W aspekcie cywilnoprawnym kierowca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.
 • Potrąconemu rowerzyście przysługuje nie tylko odszkodowanie, ale również zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, a w niektórych przypadkach również renta.
 • W niektórych sytuacjach odszkodowanie może zostać obniżone ze względu na stopień przyczynienia się przez rowerzystę do zajścia zdarzenia drogowego.
 • W sytuacji potrącenia rowerzysty należy przede wszystkim sprawdzić, czy nikt nie jest ranny, a następnie zebranie materiału dowodowego.

 

A teraz zapraszam do przeczytania dalszej części artykułu, w której wgłębię się w temat potrącenia rowerzysty.

 

Pamiętaj, że jeśli padłeś ofiarą wypadku i szukasz profesjonalnej pomocy, to jestem w stanie Ci pomóc. Jestem adwokatem z bogatym doświadczeniem w sprawach dotyczących wypadków. Udzielam konsultacji online i porad telefonicznych dla klientów z całej Polski. Zapraszam do kontaktu oraz do wizyty na stronach dotyczących moich usług:

 

potracenie-rowerzyszy
Potrącenie rowerzysty

 

Odpowiedzialność kierowcy za potrącenie rowerzysty

 

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami kierowca, który potrąci rowerzystę, może odpowiadać zarówno na płaszczyźnie prawa cywilnego, jak i prawa karnego. Obydwa typy odpowiedzialności zostaną zwięźle omówione poniżej.

 

Odszkodowanie za potrącenie rowerzysty – odpowiedzialność cywilna

 

Jeżeli chodzi o aspekt dotyczący prawa cywilnego, kierowca ponosi odpowiedzialność za potrącenie rowerzysty na zasadzie ryzyka. Oznacza to, że poszkodowany nie musi wykazywać winy sprawcy zdarzenia, aby uzyskać odszkodowanie. Odpowiedzialność kierowcy wynika bowiem z tego, że wykorzystuje on pojazd mechaniczny, poruszany za pomocą siły przyrody (art. 436 KC). Oczywiście nie oznacza to, że kierowca jest zawsze odpowiedzialny, niezależnie od okoliczności wypadku. Kierowca może uwolnić się od odpowiedzialności odszkodowawczej za potrącenie rowerzysty, jeśli wykaże wystąpienie jednej z tzw. przesłanek egzoneracyjnych. Należą do nich:

 • wystąpienie siły wyższej,
 • wyłączna wina rowerzysty,
 • wyłączna wina osoby trzeciej.

 

Ciężar wykazania tego, że miała miejsce przesłanka egzoneracyjna spoczywa na kierowcy, a nie na rowerzyście.

 

Ponadto należy jednak zwrócić uwagę na art. 362 Kodeks cywilnego. Otóż postanowiono w nim, że jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron. Wynika z niego jednoznacznie, że odszkodowanie za potrącenie rowerzysty może zostać zmniejszone, jeżeli rowerzysta przyczynił się do powstania szkody, np. jego pojazd nie był prawidłowo oświetlony.

 

Odpowiedzialność karna

 

Potrącenie rowerzysty wiąże się również z odpowiedzialnością na gruncie prawa karnego. Kara jaka grozi sprawcy wypadku zależy od wielu okoliczności. Zasadniczo jednak największy wpływ na wymiar kary będą mieć obrażenia, jakich doznał rowerzysta. Tak oto:

 • jeżeli obrażenia poszkodowanego zostaną zakwalifikowane jako naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, wówczas czyn zostanie uznany za wykroczenie (art. 86 Kodeks wykroczeń),
 • jeśli obrażenia okażą się poważniejsze, będzie to przestępstwo skodyfikowane w art. 177 § 1 Kodeksu karnego, które jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3.
 • w najgorszym wypadku, gdy skutkiem zdarzenie jest śmierć albo ciężki uszczerbek na zdrowiu, sprawcy grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

Musisz jednak wiedzieć, że w przypadku odpowiedzialności karnej nie będziemy mieć do czynienia z odpowiedzialnością na zasadzie ryzyka. Tutaj zawsze bierze się pod uwagę stopień winy sprawcy, jego zamiar, a także przede wszystkim – czy doszło do naruszenia przepisów ruchu drogowego. Jeśli nie doszło do ich naruszenia, a kierowcy auta nie można przypisać winy za kolizję, to trudno będzie mu też wymierzyć odpowiedzialność karną. W każdym innym przypadku sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana i zależy od okoliczności konkretnej sprawy. Dlatego należy niezwłocznie skontaktować się z adwokatem.

 

odpowiedzialnosc-karna-za-potracenie
Odpowiedzialność karna za potrącenie

 

Potrącenie rowerzysty na pasach

 

Zgodnie z przepisami, zabronione jest przejeżdżanie na rowerze przez przejście dla pieszych. Jeżeli jednak dojdzie do potrącenia rowerzysty przejeżdżającego przez pasy, sąd będzie musiał dokonać dogłębnej analizy zdarzenia. W takim przypadku istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że nie orzeknie on o winie kierowcy. W najgorszym wypadku sąd może ustalić, że rowerzysta przyczynił się do powstania szkody i tym samym obniżyć wysokość świadczenia. Oczywiście wiele też zależy od zachowania samego kierowcy: czy był trzeźwy, czy jechał przepisowo, czy wezwał pomoc po wypadku, itd.

 

Optyka zmienia się jednak, jeśli rowerzysta przejeżdżał przez pasy na ścieżce rowerowej. Wówczas to on ma pierwszeństwo i odpowiedzialność (cywilna i karna) za potrącenie rowerzysty spoczywa na kierowcy pojazdu. W takim przypadku mamy do czynienia z podobną sytuacją, jak przy potrąceniu pieszego na pasach. Pisałam już o tym w artykule „Skutki prawne potrącenia na pasach”.

 

Potrącenie rowerzysty na chodniku

 

Zasadniczo jazda rowerem po chodniku jest niedozwolona. Istnieją jednak od tej reguły następujące odstępstwa:

 • rowerzysta opiekuje się dzieckiem do 10 roku życia, które również jedzie na rowerze,
 • szerokość chodnika wzdłuż drogi, na której dozwolona jest prędkość większa niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 metry i nie ma wyznaczonej ścieżki rowerowej,
 • warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni.

 

Kto ponosi winę za taką sytuację: kierowca czy rowerzysta? Wszystko zależy od tego, czy kierowca miał prawo poruszać się na przestrzeni obejmującej chodnik. Co do zasady, kierowca samochodu także nie ma prawa poruszać się chodnikiem. Od strony prawno-karnej sytuacja więc będzie symetryczna. Od strony odszkodowawczej, w trudniejszej sytuacji będzie kierowca samochodu. Jak już wskazano, odpowiada on bowiem na zasadzie ryzyka, a więc niezależnie od tego czy można przypisać mu winę za zdarzenie. Natomiast rowerzysta będzie ponosił odpowiedzialność, jeśli będzie można przypisać mu winę.

 

Wysokość odszkodowania za potrącenie rowerzysty

 

Kwestia dotycząca wysokości odszkodowania za potrącenie rowerzysty jest bardzo złożona. Otóż wysokość świadczenia uzależniona jest przede wszystkim od rodzaju urazów odniesionych przez poszkodowanego, a także szkód materialnych, jakie były wynikiem zdarzenia.

 

Niemniej można założyć, że odszkodowanie za potrącenie rowerzysty to najczęściej kilka lub kilkanaście tysięcy złotych. Oczywiście w przypadku naprawdę poważnych urazów (oszpecenie, niepełnosprawność, niezdolność do wykonywania pracy, trwałe kalectwo) bądź śmierci poszkodowanego, kwota może być znacznie wyższa. W takim wypadku odszkodowanie nierzadko liczone jest w setkach tysięcy złotych.

 

wysokosc-odszkodowania-za-potracenie-rowerzysty
Wysokość odszkodowania za potrącenie rowerzysty

 

Śmiertelne potrącenie rowerzysty

 

Jak już zostało wcześniej powiedziane, jeżeli w wyniku potrącenia rowerzysty doszło do jego śmierci, sprawcy grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Odpowiedzialność na gruncie prawa karnego nie wyklucza jednak odpowiedzialności cywilnoprawnej. Oznacza to, że rodzina poszkodowanego może domagać się odszkodowania za śmierć bliskiego w wyniku potrącenia.

 

W przypadku śmiertelnego potrącenia rowerzysty należy niezwłocznie skontaktować się z adwokatem. To zdarzenie, które najczęściej dotyka zarówno rodzinę ofiary, jak i sprawcę i jego rodzinę. Sprawcami takich wypadków zwykle nie są zawodowi przestępcy, lecz normalni ludzie, którym zdarzyło się nie zachować odpowiedniej ostrożności na drodze. Niestety, ale taki wypadek może przytrafić się każdemu kierowcy.

 

Co robić po potrąceniu rowerzysty?

 

Istnieje kilka podstawowych zasad, jakimi powinni kierować się uczestnicy wypadku z udziałem rowerzysty. Oto najważniejsze z nich:

 • Jeżeli dojdzie do kolizji z rowerzystą, należy w pierwszej kolejności sprawdzić, czy nikomu nic się nie stało.
 • Jeśli rowerzysta doznał obrażeń, należy udzielić mu pierwszej pomocy i wezwać pogotowie ratunkowe.
 • Następnie warto ustalić dane osobowe uczestników wypadku.
 • Kolejnym krokiem jest zebranie materiału dowodowego (o ile to możliwe). Niezwykle przydatne będą wszelkiego rodzaju dowody, na przykład nagranie z wideorejestratora, czy też zeznania świadków. Warto wykonać też dokumentację fotograficzną z miejsca zdarzenia. Przydatna może okazać się również notatka policyjna. Dowód może także stanowić mandat karny nałożony na któregoś z uczestników.
 • Czy wzywać Policję? Tak, w razie wątpliwości warto wezwać patrol Policji. Pomoże on ustalić co się stało i kto ponosi za to winę.
 • Kierowca samochodu nie powinien zbiegać z miejsca wypadku. To niemal zawsze prowadzi do pogorszenia jego sytuacji przed sądem.
 • Wreszcie, należy skontaktować się z adwokatem lub radcą prawnym. Ich pomoc, świadczona już od wstępnego etapu postępowania, może okazać się nieoceniona dla każdej ze stron kolizji.

 

co-robic
co robić?

 

Potrzebujesz pomocy adwokata? Byłeś uczestnikiem wypadku?

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

 

W trudnych sprawach działam w CAŁEJ POLSCE!

 

Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że roszczenia zw. z potrąceniem rowerzysty to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

adwokat Marlena Słupińska-Strysik
mec. Marlena Słupińska-Strysik

Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

Adwokat

Marlena Słupińska-Strysik

e-mail: biuro@slupinska.eu

tel. 509 113 302

 

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *