rozwód Ukraińców w Polsce

Czy rozwód Ukraińców w Polsce jest możliwy?

W zależności od sytuacji, rozwód będzie można uzyskać albo w Polsce albo na Ukrainie. Wyróżnia się bowiem dwie sytuacje. Pierwsza, w której obywatelami są małżonkowie Ukrainy oraz druga, w której jeden z małżonków jest obywatel Polski, a drugi obywatelem Ukrainy. Poza tym, pomiędzy uzyskaniem rozwodu na Ukrainie i Polsce zachodzą pewne różnice. Dla wielu osób mogą być bardzo istotne!

Kiedy rozwód Ukrainki z Polakiem jest możliwy w Polce?

W przypadku obywateli Ukrainy, kwestie te zostały uregulowane w zawartej pomiędzy Polską a Ukrainą umowie o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych.

1️⃣   Rozwód pomiędzy Ukraińcami, mieszkającymi w Polsce.

⚖️ 🇺🇦 Obywatele Ukrainy będą mogli się rozwieść tylko na Ukrainie.

2️⃣   Rozwód Ukrainki z Polakiem/ Ukraińca z Polką (zakładamy że jeden z małżonków ma obywatelstwo polskie).

⚖️ 🇵🇱 Jeżeli oboje małżonkowie mieszkają w Polsce to mogą żądać rozwodu przed polskim sądem.

⚖️ 🇺🇦 Jeżeli jednak oboje mieszkają na Ukrainie to właściwy do orzeczenia rozwodu będzie tylko organ ukraiński.

3️⃣   Jeden z małżonków ma miejsce zamieszkania w Polsce, a drugi na Ukrainie.

Rozwód będzie można otrzymać w Polsce albo na Ukrainie, w zależności od wyboru rozwodników. W tym przypadku zastosowanie znajdzie zasada pierwszeństwa.

⚖️ 🇵🇱 Jeżeli małżonek z Polski pierwszy złoży pozew rozwodowy w Polsce to sprawa rozwodowa będzie toczyć się przed polskim sądem i na podstawie prawa polskiego.

⚖️ 🇺🇦 Jeżeli papiery rozwodowe zostaną szybciej złożone w Ukrainie, wówczas rozwód będzie odbywać się na zasadach przewidzianych przez prawo ukraińskie.

  Ślub na Ukrainie a rozwód w Polsce

  Rozwód w Polsce można uzyskać wyłącznie na drodze sądowej. W toku postępowania sądowego należy wykazać, że doszło do zupełnego i trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego. Innymi słowy, w pozwie o rozwód wykaż, że nie ma możliwości powrotu do siebie oraz na ustały 3 więzi:

  • 🥰 uczuciowa,
  • 💏 fizyczna,
  • 🏚️ gospodarcza.

   

  Zgodnie z art. 58 KRO, sąd może w wyroku rozwodowym określić m.in. takie kwestie jak:

  • wina za rozpad pożycia,
  • wysokość alimentów,
  • miejsce zamieszkania dzieci,
  • sposób wykonywania kontaktów z dziećmi przez rodzica, który nie ma z nimi miejsca zamieszkania,
  • ograniczenie albo pozbawienie władzy rodzicielskiej.

   

  ⏰ Termin na złożenie apelacji? Zgodnie z art. 369 KPC, od doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem masz 14 dni.

  Jak przebiega rozwód z Ukraińcem w urzędzie stanu cywilnego?

  Pierwszym sposobem uzyskania rozwodu na Ukrainie jest przejście procedury w urzędzie stanu cywilnego. Konieczne jest złożenie zgodnego wniosku podpisanego przez oboje małżonków.

  Istnieją również dwie przesłanki negatywne:

  • 👶 posiadanie przez małżonków dzieci,
  • 🔒 brak zdolności któregoś z małżonków do czynności prawnych.

   

  Po rozwiązaniu małżeństwa urząd stanu cywilnego małżonkowie otrzymują specjalny dokument – świadectwo rozwiązania małżeństwa.

  Przeprowadzenie rozwodu z Ukraińcem w sądzie na Ukrainie

  Drugim sposobem jest postępowanie sądowe. Musisz zatem wnieść pozew o rozwód do ukraińskiego sądu. Ten przeprowadzi postępowanie, podczas którego dokona oceny zgromadzonego materiału dowodowego. Małżeństwo uznaje się za nieważne po uprawomocnieniu się wydanego przez sąd orzeczenia.

  Uznanie ukraińskiego wyroku rozwodowego w Polsce

  Rozwód na Ukrainie będzie honorowany w Polsce. Nie dzieje się to jednak automatycznie!

  Przypadek 1 👉

  Począwszy od dnia 1 lipca 2009 roku, wyroki rozwodowe wydane w państwach niebędących członkami Unii Europejskiej są bezpośrednio uznawane przez polskie władze. Wymagają one jedynie rejestracji, której można dokonać w urzędzie stanu cywilnego.

  Przypadek 2 👉

  Orzeczenia wydane przed 1 lipca 2009 roku, podlegają rejestracji sądowej. Postępowanie w tym przedmiocie odbywa się przed sądem okręgowym, który jest właściwy ze względu na obecne lub ostatnie miejsce zameldowania.

  Rozwód z obywatelem Ukrainy w Polsce – podsumowanie

  ✔️ Małżeństwo zawarte na terytorium Ukrainy jest ważne w Polsce. Musisz je jednak zarejestrować we właściwym urzędzie konsularnym lub w urzędzie stanu cywilnego.

  ✔️ W Polsce sprawę o rozwód z obywatelem Ukrainy można przeprowadzić tylko, gdy drugi małżonek ma obywatelsko polskie i małżonkowie nie mieszkają na Ukrainie.

  ✔️ Wyroki rozwodowe wydawane od  dnia 1 lipca 2009 roku przez sądy innych państw są bezpośrednio uznawane w Polsce, wcześniejsze orzeczenia mogą zostać uznane tylko w wyniku przeprowadzenia postępowania sądowego.

  ✔️ Uzyskanie rozwodu na Ukrainie jest prostszeszybsze niż w Polsce.

  ✔️ Jeżeli rozwodzisz się z cudzoziemcem i macie wspólne małoletnie dziecko, warto na drodze sądowej: uregulować wysokość alimentów, ustalić kontakty i rozstrzygnąć kwestię dotyczącą władzy rodzicielskiej. Jeżeli potrzebujesz pomocy w tej kwestii, skontaktuj się z moją kancelarią.

  ✔️ W przypadku, gdy Twój małżonek nie mieszka w Polsce, ograniczenie władzy rodzicielskiej może okazać się koniecznością.

  ✔️ W razie uprowadzenia rodzicielskiego, odzyskanie dziecka możliwe jest po rozstrzygnięciu sprawy przez sąd w trybie przewidzianym przez Konwencję Haską.

   

  Źródła:

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych.Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu