czy poprzedzić rozwód separacją?

Czy poprzedzić rozwód separacją?

Podczas mojej praktyki adwokackiej regularnie spotykam klientów, którzy nie są w 100% zdecydowani na wniesienie sprawy o rozwód. Rozważają oni możliwość wystąpienia z żądaniem orzeczenia separacji. Czy poprzedzić rozwód separacją? Wyjaśniam w poniższym artykule.

Skutki prawne separacji orzeczonej przez sąd

Orzeczenie separacji między stronami związku małżeńskiego ma podobne skutki jak orzeczenie rozwodu. Oto najważniejsze z nich:

 • 💰 Ustaje ustrój wspólności majątkowej. Między małżonkami pozostającymi w separacji, zaczyna obowiązywać rozdzielność majątkowa.
 • 📝 Małżonkowie przestają po sobie dziedziczyć z mocy prawa, tzn. gdy żadna ze stron nie pozostawi po sobie testamentu.
 • ❌👶 Orzeczenie separacji uchyla domniemanie pochodzenia dziecka – jeśli dziecko urodzi się po upływie 300 dni od orzeczenia separacji, to nie zachodzi domniemanie, że dziecko pochodzi od męża matki.
 • 🏡 Sąd powinien orzec o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania przez małżonków– jeśli korzystają z tego samego mieszkania lub domu. Co do zasady separacja nie wiąże się z obowiązkiem podziału mieszkania lub wyprowadzki współmałżonka. Sąd może jednak orzec eksmisję jednego z małżonków, gdy w zw. z nagannym zachowaniem małżonka (np. pijaństwo, przemoc) dalsze wspólne zamieszkiwanie małżonków nie jest możliwe.
 • 💸 Małżonkowie mają możliwość dokonania podziału majątku – sąd uwzględni wniosek stron o podział majątku, jeśli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu o ustanowienie separacji.
 • 👶 Orzekając separację sąd powinien także orzec o władzy rodzicielskiej, ewentualnych alimentach na dzieci oraz kontaktach między rodzicami a dziećmi.

 

6 skutków separacji
6 skutków separacji

Przeczytaj również: Rozwód a separacja – 7 podobieństw i różnic

Czy rozwód musi być poprzedzony separacją?

Przepisy polskiego prawa nie wymagają uprzedniej separacji małżeńskiej, jako warunku, aby sąd orzekł rozwód. Możesz zamieszkiwać ze współmałżonkiem i jednocześnie wnieść pozew o rozwód.

Jak wiesz, sąd orzeka rozwód, jeżeli doszło pomiędzy małżonkami do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Jeżeli pozostajecie przez dłuższy czas w separacji, dowodzi to, że do rozpadu takich więzi mogło dojść już jakiś czas temu.

⚖️ Wniosek:

Wystąpienie separacji w małżeństwie bardzo ułatwia procedowanie w czasie sprawy o rozwód.

Kiedy sąd orzeknie separację?

Sąd orzeka separację, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia. Nie musi być on trwały, jak w przypadku rozwodu! Mówiąc o rozkładzie pożycia mam na myśli 3 obszary:

 • ❤️ emocjonalny,
 • 💏 fizyczny,
 • 🏚️ gospodarczy.

 

Podobnie jak w przypadku rozwodu, sąd nie orzeknie separacji, jeśli na jej skutek miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci, a także gdy jej orzeczenie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

⚖️ Z praktyki:

Separacja jest rozwiązaniem tymczasowym, rozwód zaś trwałym. Jeżeli mimo zastosowania separacji nie znajdziecie rozwiązania swoich problemów i uznacie, że czas na rozstanie – dla sądu będzie to oznaką, że próbowaliście ratować związek, ale rozkład więzi pomiędzy Wami jest już nieodwracalny.

Separacja małżeńska a orzeczenie o winie

Orzekając separację sąd powinien ustalić także, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Orzeczenie separacji z orzeczeniem o winie może doprowadzić do podobnych skutków, jak w przypadku orzeczenia rozwodu.

Sąd może orzec także separację w sytuacji, gdy żąda jej małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. 👉 Dlatego separacja jest ciekawą alternatywą dla małżonka z nową partnerką lub partnerem, któremu małżonek nie chce dać rozwodu.

⏰ Możliwym jest także orzekanie separacji bez orzekania o winie. To bardzo przyspiesza i ułatwia postępowanie przed sądem. Niemniej wymaga zgodnego wniosku małżonków.

Kiedy poprzedzać rozwód separacją?

Separacja jest dla Ciebie dobrym rozwiązaniem, jeżeli mimo przeciwności:

 • chcesz dać szansę swojemu małżeństwu,
 • widzisz możliwość jego kontynuowania.

 

Doświadczenie pokazuje mi, iż separacja stanowi pewnego rodzaju ostrzeżenie dla partnera, że jeżeli nie zmieni swojego postępowania i nie zadba o poprawę relacji w małżeństwie, wówczas związek zakończy się rozwodem.

⚖️ Z praktyki:

Często to mężczyźni zakładają, że żona nie zdecyduje się na rozwód, gdyż brak jej odwagi. W takich okolicznościach  wniesienie pozwu o separację daje małżonkowi okazję do zmian.

Separacja prawna przed orzeczeniem rozwodu – podsumowanie

Separacja jest rozwiązaniem tymczasowym, a jednocześnie mniej radykalnym niż rozwód. Często rozłąka pozwala spojrzeć na konfliktowe sytuacje pod innym kątem, z dystansu oraz bardziej obiektywnie. Daje to możliwość wypracowania porozumienia i rozwiązania problemów.

Jeżeli masz wątpliwość:

 • z której opcji skorzystać,
 • jak zawrzeć i przeprowadzić to w praktyce,

zgłoś się do adwokata lub radcy prawnego. Znając szczegóły sprawy, będziemy mogli podpowiedzieć Ci, co będzie lepszym rozwiązaniem w Twojej sytuacji.

Źródła wykorzystane w artykule:

5/5
Autor
Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
Adwokat

Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych.Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

 Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

e-mail: biuro@slupinska.eu

 

Komentarze:

 • Małżeństwo zostało zawarte w Niemczech i myślę że tu powinniśmy starać się o rozwód. Czy rozwód w Polsce to też dobry pomysł?dziecko urodziło się w niemeczch

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt

Marlena Słupińska-Strysik

Marlena Słupińska-Strysik

Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

Zadzwoń: 61 646 00 40

Lub napisz: biuro@slupinska.eu