Alimenty bez rozwodu

Pojęcie alimentów bez rozwodu funkcjonuje w języku potocznym. Małżonkowie mają bowiem prawny obowiązek zaspokajania podstawowych potrzeb rodziny oraz gospodarstwa domowego. I właśnie o takie świadczenie tutaj chodzi. W tym artykule wyjaśnię Ci dokładnie, jak w praktyce wyglądają „alimenty bez rozwodu”.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy adwokata w sprawie o rozwód lub o alimenty, to możesz skorzystać z moich usług. Posiadam bogate doświadczenie w sprawach o rozwód i alimenty. Udzielam porad prawnych dla klientów z całej Polski, w tym także online i przez telefon. Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą – Adwokat Rozwodowy Poznań oraz Alimenty i kontaty z dziećmi Poznań.

 

   

  Alimenty bez rozwodu – główne wnioski

   

  • Alimenty bez rozwodu to potoczna nazwa świadczenia na zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziny.
  • Z tego rodzaju roszczeniem można wystąpić, jeżeli drugi z małżonków nie dokłada się do domowego budżetu lub nie łoży na utrzymanie dzieci, o ile sytuacja ta nie wynika z wcześniejszego porozumienia małżonków.
  • Wysokość świadczenia na zaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny jest ustalana w ten sam sposób co w przypadku alimentów.
  • Do uzyskania przedmiotowego świadczenia konieczne jest uzyskanie orzeczenia sądowego.

   

  Czy można dostać alimenty na dzieci bez rozwodu?

   

  Oczywiście, istnieje możliwość uzyskania „alimentów” na dzieci bez rozwodu. Musi jednak zostać spełniony pewien warunek. Otóż Twój małżonek musi nie zaspokajać podstawowych potrzeb rodziny i gospodarstwa domowego. Wynika to wprost z art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRiO). Przepis ten zawiera następującą dyspozycję: oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

  Przeczytaj również – Alimenty na dorosłe dziecko – co musisz wiedzieć

  ALIMENTY BEZ ROZWODU
  ALIMENTY BEZ ROZWODU

   

  Kiedy można wystąpić o alimenty bez rozwodu?

   

  Do uzyskania świadczenia na zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziny konieczne jest spełnienie jednego zasadniczego warunku. Mianowicie Twój małżonek musi nie dokładać się finansowo do domowego budżetu, przez co to właśnie na Tobie spoczywa obowiązek łożenia na wychowanie dzieci oraz utrzymanie domu.

   

  W tym kontekście warto zwrócić uwagę na wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 marca 2021 roku (sygn. akt V ACa 377/20), w którym przyznano, iż małżonkowie są zobowiązani do wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy i współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli (art. 23 KRO). Wspólne zamieszkiwanie jest niewątpliwie jedną z zasadniczych postaci realizacji obowiązku wspólnego pożycia, a zatem wydatki związane z takim celem mogą i powinny być kwalifikowane w ramach przytoczonej powinności, niezależnie od tytułu prawnego do wspólnie zajmowanego lokalu. Zarazem łożenie na mieszkanie, w którym małżonkowie mieli razem zamieszkać, mieści się w obowiązku współdziałania dla dobra rodziny i wzajemnej pomocy. Z kolei art. 27 KRO ujmuje obowiązki małżeńskie w wymiarze finansowym, a więc także może być traktowany jako podstawa prawna świadczenia dla realizacji wspólnego celu, związanego z zaspakajaniem potrzeb bytowych małżonków.

   

  Zobacz także: Adwokat od alimentów w Poznaniu

   

  Poniżej omówię kilka najczęściej występujących sytuacji, w których można żądać tak zwanych alimentów bez rozwodu.

   

  Małżonek nie interesuje się dzieckiem

   

  Jeżeli Twój małżonek nie interesuje się dzieckiem, na przykład nie łoży na jego utrzymanie czy też nie dba o zapewnienie środków na jego leczenie i rozwój, jak najbardziej możesz żądać od niego pieniędzy przeznaczonych na ten cel. Niedokładanie się do wychowania dzieci stanowi przesłankę do wystąpienia o świadczenie na zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziny.

   

  Warto przy tym zwrócić uwagę, że istnieją różne modele życia małżeńskiego. W niektórych związkach funkcjonuje tradycyjny podział ról – mąż zarabia na utrzymanie całej rodziny, natomiast żona dba o tak zwane ognisko domowe. Przy takim rozwiązaniu nie można jednak zarzucić drugiej stronie, że nie interesuje się gospodarstwem domowym, ponieważ zostało to de facto uzgodnione przez małżonków.

   

  Alimenty na dzieci w czasie separacji faktycznej

   

  O świadczenie na zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziny można ubiegać się również podczas separacji faktycznej. Nie jest to sytuacja regulowana prawnie na mocy wyroku sądowego jak separacja prawna. Po prostu małżonkowie decydują się na życie w faktycznym rozłączeniu bez podejmowania kroków prawnych w celu uregulowania tej sytuacji.

   

  Generalnie małżonkowie pomimo separacji faktycznej nadal tworzą rodzinę, i materialne potrzeby tej rodziny winny być zaspokojone. Gdy jeden z małżonków pozostaje z dziećmi w prowadzonym gospodarstwie domowym, drugi małżonek żyjący oddzielnie powinien łożyć na utrzymanie swych dzieci. Zgodnie bowiem z poglądami doktryny: Separacja faktyczna nie powinna wywierać ujemnego wpływu na zakres zaspokajania potrzeb dzieci z małżeństwa, a potrzeb tych w praktyce nie da się oddzielić od potrzeb tego z rodziców, przy którym dzieci pozostały. Dlatego nawet zupełne zerwanie pożycia małżeńskiego nie uchyla obowiązku przewidzianego w art. 27 KRO.

   

  Jeżeli zatem rozstałeś się faktycznie ze swoim małżonkiem, wciąż macie te same obowiązki wobec rodziny, co przed powstaniem stanu separacji. Oznacza to, że każde z rodziców powinno przyczyniać się do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb swoich dzieci.

   

  Alimenty na dzieci a życie w konkubinacie

   

  Jeżeli żyłeś w konkubinacie, to także jesteś zobowiązany do łożenia na zaspokojenie potrzeb dzieci, które z tego związku pochodzą. Obowiązek ten utrzymuje się nawet po rozpadzie konkubinatu. Nieformalny charakter relacji nie ma tutaj nic do rzeczy. Dziecko pozostaje bowiem do uzyskania pełnoletności pod władzą rodzicielską, a ponadto rodzice mają wobec niego obowiązki związane z zaspokajaniem jego usprawiedliwionych potrzeb.

   

  Zastanówmy się teraz, jaka może być wysokość „alimentów bez rozwodu”.

  Sprawdź także – Alimenty na żonę po rozwodzie

  ALIMENTY NA DZIECI A KONKUBINAT
  ALIMENTY NA DZIECI A KONKUBINAT

   

  Wysokość alimentów na dziecko bez rozwodu

   

  Wysokość świadczenia na zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziny jest obliczana w podobny sposób, jak ma to miejsce w przypadku alimentów. Oznacza to, że sąd rozpoznając sprawę w tym przedmiocie, bierze pod uwagę tzw. możliwości majątkowe oraz zarobkowe strony pozwanej. Chodzi więc tutaj nie tylko o osiągane dochody, ale także o realne możliwości zarobkowe. Mam tutaj na myśli np. wykształcenie, doświadczenie zawodowe, stan zdrowia etc. Może się bowiem tak złożyć, że ktoś mógłby zarabiać więcej, jednakże nie przejawia aktywności w tym zakresie, ponieważ po prostu tego nie chce.

   

  Nie bez znaczenia są również usprawiedliwione potrzeby dziecka. Musisz wiedzieć, że stopa życiowa dziecka powinna być równa stopie życiowej jego rodziców. W praktyce można więc liczyć na różne kwoty alimentów. Mogą one wynosić np. tylko 500 zł. miesięcznie, ale równie dobrze i 3.000 zł. miesięcznie, jeśli poziom życia rodziców na to pozwala.

  Przeczytaj także – Alimenty od dziadków – jak się bronić?

  Alimenty bez rozwodu a 500 plus

   

  Świadczenie wychowawcze z programu 500 plus nie jest uwzględniane przy nabywaniu uprawnień do innych świadczeń. Podobnie jest w przypadku alimentów, środki pochodzące z państwowej pomocy nie są uwzględniane przy ustalaniu ich wysokości. Analogicznie wygląda sytuacja, jeżeli ktoś decyduje się dochodzić świadczenia na zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziny.

   

  ALIMENTY BEZ ROZWODU A 500+
  ALIMENTY BEZ ROZWODU A 500+

   

  Czy wiesz, jak dochodzić „alimentów bez rozwodu” oraz gdzie złożyć pozew?

   

  Jak złożyć wniosek o alimenty, nie mając rozwodu?

   

  Wniosek o „alimenty” w przypadku braku rozwodu należy sformułować na piśmie. Powinien on zawierać takie elementy jak miejscowość i datę sporządzenia, dane stron, wskazanie sądu rejonowego, do którego jest on wnoszony, oznaczenie rodzaju pisma, sprecyzowane żądanie, uzasadnienie oraz podpis osoby występującej z roszczeniem.

   

  Po przyjęciu pisma sąd wyznacza termin rozprawy, o czym informuje strony. Są one wysłuchiwane na okoliczność zaspokajania potrzeb rodziny. Ponadto sąd przeprowadza dowód z dokumentów złożonych do akt sprawy. Mogą to być na przykład faktury związane z bieżącymi wydatkami (za energię elektryczną, gaz, czynsz), zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia dziecka, itp. Można także posłużyć się zeznaniami świadków. Tymi ostatnimi bywają najczęściej osoby bliskie, a więc członkowie rodziny, a także znajomi, niekiedy sąsiedzi, lub wszyscy ci, którzy znają sytuację danej rodziny.

   

  Po rozpoznaniu sprawy sąd wydaje wyrok, w którym określa wysokość świadczenia. Co jednak ważne, stronom przysługuje prawo do wniesienia apelacji, jeżeli zachodzą ku temu przesłanki.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Masz trudny rozwód?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach rozwodowych działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych.Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu