argumenty do odebrania praw rodzicielskich

Argumenty do odebrania praw rodzicielskich

Istnieją sytuacje, w których wykonywanie władzy rodzicielskiej napotyka pewne problemy. Dzieje się tak w wyniku powstania trwałej przeszkody albo wskutek nadużywania władzy rodzicielskiej przez któregoś z rodziców, bądź też nieprawidłowego sposobu jej wykonywania. W takim przypadku sąd opiekuńczy może odebrać prawa rodzicielskie jednemu albo obojgu rodzicom.

Podstawy do odebrania praw rodzicielskich – 3 argumenty!

Jakie argumenty do pozbawienia władzy rodzicielskiej? Oto 3 z nich:

 • 👊 Nadużywanie władzy rodzicielskiej.
 • 🍷💊 Zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich.
 • ✈️ Brak możliwości wykonywania władzy rodzicielskiej.

 

argumenty do odebrania praw rodzicielskich

Argument nr 1- Nadużywanie władzy rodzicielskiej

Nadużywanie władzy rodzicielskiej polega na zdecydowanie nagannym zachowaniu rodzica wobec dziecka. Katalog tego rodzaju zachowań jest niezwykle szeroki i nie jest w żaden sposób ograniczony.

💡 Przykład:

Nadużywaniem władzy rodzicielskiej mogą być następujące sytuacje:

 • 👊 stosowanie kar cielesnych;
 • 🤬 karcenie w sposób niewspółmierny;
 • 🤦‍♀️ zmuszanie dziecka do pracy ponad jego możliwości;
 • 🗣️ namawianie do popełnienia przestępstwa;
 • 💸❌ pozbawienie środków do życia;
 • 🚪celowe izolowanie dziecka;
 • 🧠 psychiczne podporządkowanie sobie dziecka.

 

👀 Sprawdź: Pozew o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Argument nr 2 – Zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich

Po drugie, podstawą do odebrania praw rodzicielskich może być zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich. Zachowania te skutkują zanikaniem prawidłowych więzi, jakie powinny łączyć dziecko z jego rodzicem.

💡 Przykład – zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich:

 • uzależnienie rodzica od narkotyków bądź innych środków odurzających;
 • nadmierne spożywanie napojów alkoholowych;
 • utrzymywanie się z działalności przestępczej;
 • pozostawianie dziecka bez zapewnienia mu właściwej opieki;
 • niedbanie o kwestie związane z edukacją dziecka;
 • brak troski o zapewnienie zaspokojenia podstawowych potrzeb dziecka;
 • niezapewnienie dziecku odpowiednich warunków do życia i rozwoju – mieszkanie bez ogrzewania, zaniedbywanie jego leczenia itp.;
 • zaniedbywanie potrzeb duchowych, emocjonalnych oraz uczuciowych małoletniego;
 • niealimentacja;
 • nieutrzymywania kontaktów z dzieckiem;
 • brak zainteresowania sprawami, które dotyczą dziecka.

 

⚠️Uwaga!

Każda z tych okoliczności jest zawsze indywidualnie rozpatrywana przez sąd!

Argument nr 3 – Brak możliwości wykonywania władzy rodzicielskiej

Po trzecie, argumentem do odebrania praw rodzicielskich matce lub ojcu może być brak możliwości wykonywania władzy rodzicielskiej.

💡 Przykład:

 • ✈️ Wyjazd rodzica za granicę w celach zarobkowych na dłuższy czas – w takim przypadku kontakt rodzica z dzieckiem jest utrudniony, a jedyną możliwością jego wykonywania są takie narzędzia jak: telefon, komunikatory internetowe itp. Istnieją ponadto poważne problemy dotyczące przykładowo👉 uzyskania od rodzica zgody na przeprowadzenie zabiegu medycznego.
 • 🔒 osadzenie rodzica w zakładzie karnym – w takim przypadku wykonywanie kontaktów staje się niemalże niemożliwe, podobnie zresztą jak decydowanie o istotnych sprawach dziecka.

 

👀 Zobacz także: Ograniczenie praw rodzicielskich ojcu

O co pyta sąd w sprawie o pozbawienie praw rodzicielskich ojcu lub matce? 

Postępowanie w przedmiocie odebrania praw rodzicielskich ma charakter nieprocesowy. Celem postępowania sądowego jest:

 • 🧐 rozpoznanie sprawy,
 • 🧾 wydanie końcowego rozstrzygnięcia.

 

Sąd będzie więc zadawał szereg pytań rodzicom i świadkom, aby ustalić co dzieje się z dzieckiem.

⚖️❓ Przykład pytań zadawanych przez sąd:

 • jak wygląda sprawowanie opieki nad dzieckiem?
 • czy jest Pani/Pan uzależniona/uzależniony od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających?
 • czy dziecko ma jakieś problemy ze zdrowiem, przyjmuje stale lekarstwa?
 • w jaki sposób dziecko radzi sobie z nauką, czy ma jakieś zaległości w szkole?
 • w jaki sposób wykonywane są kontakty z dzieckiem, czy dziecko chętnie w nich uczestniczy?
 • skąd wiadomo o tym, że dobro dziecka jest zagrożone?
 • co konkretnie zagraża dziecku?

 

  Argumenty do odebrania praw rodzicielskich – podsumowanie

  ✔️ Zgodnie z art. 95 KRO, władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. 

  ✔️ Pozbawienie władzy rodzicielskiej stanowi odebranie przez sąd rodzicowi możliwości podejmowania decyzji dotyczących dziecka.

  ✔️ Podstawą do odebrania praw rodzicielskich ojcu mogą być: nadużywanie władzy rodzicielskiej, zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich oraz okoliczności powodujące brak możliwości jej wykonywania.

  ✔️ Wniosek o pozbawienie praw rodzicielskich należy złożyć do sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Opłata sądowa od wniosku wynosi 100 złotych.

  ✔️ Kiedy ustaną powody odebrania praw rodzicielskich, istnieje możliwość ich przywrócenia.

  ✔️ Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie zwalnia od zapłaty alimentów na rzecz dzieci, ani nie wywołuje skutku polegającego na wygaśnięciu prawa i obowiązku realizacji kontaktów, chyba że sąd zdecyduje inaczej.

   

  Źródła:

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu