Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Istnieją sytuacje, w których wykonywanie władzy rodzicielskiej napotyka pewne problemy. Dzieje się tak w wyniku powstania trwałej przeszkody albo wskutek nadużywania władzy rodzicielskiej przez któregoś z rodziców bądź też nieprawidłowego sposobu jej wykonywania. W takim przypadku sąd opiekuńczy może pozbawić władzy rodzicielskiej jednego albo oboje rodziców. W poniższym artykule opiszę kiedy możliwe jest pozbawienie władzy rodzicielskiej i wszystko, co musisz o tym wiedzieć.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy adwokata w sprawie o dzieci, to zapraszam do skorzystania z konsultacji. W sprawach rodzinnych doradzam klientom z całej Polski, w tym także online lub telefonicznie. Koszt konsultacji wynosi 200 zł. Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą (Adwokat Sprawy Rodzinne Poznań) oraz do kontaktu:

 

   

  Pozbawienie władzy rodzicielskiej – główne wnioski

   

  • Pozbawienie władzy rodzicielskiej stanowi odebranie przez sąd rodzicowi możliwości podejmowania decyzji dotyczących dziecka.
  • Powodami pozbawienia władzy rodzicielskiej mogą być: nadużywanie władzy rodzicielskiej, zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich oraz okoliczności powodujące brak możliwości jej wykonywania.
  • Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej należy złożyć do sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
  • Opłata sądowa od wniosku wynosi 100 złotych.
  • Kiedy ustaną powody pozbawienia władzy rodzicielskiej, istnieje możliwość jej przywrócenia.

   
  Przeczytaj również: Przysposobienie dziecka przez ojczyma

  Co oznacza pozbawienie władzy rodzicielskiej?

   

  Pozbawienie władzy rodzicielskiej oznacza utratę przez rodzica możliwości podejmowania przez rodzica decyzji dotyczących dziecka. Chodzi o istotne sprawy, które dotyczą na przykład kwestii związanych z jego edukacją oraz leczeniem.

   

  Pozbawienie władzy rodzicielskiej może mieć miejsce wyłącznie, gdy sąd o tym zdecyduje. Dzieje się tak szczególnie, kiedy w jego ocenie dobro dziecka jest zagrożone.

   

  W tym miejscu pragnę podkreślić, że pozbawienie władzy rodzicielskiej może dotyczyć jednego albo obojga rodziców. Pozbawienie władzy rodzicielskiej obojga rodziców stanowi zawsze ostateczność. Co więcej, istnieje także możliwość ograniczenia władzy rodzicielskiej oraz jej częściowe zawieszenie.

  Sprawdź także: Sprawa o kontakty z dzieckiem – jak przebiega?

  Argumenty do pozbawienia władzy rodzicielskiej

   

  Żeby pozbawienie władzy rodzicielskiej było możliwe, konieczne jest wystąpienie okoliczności za tym przemawiających. Poniżej postaram się omówić tę kwestię w taki sposób, aby jak najlepiej ją przybliżyć.

   

  Argumenty do pozbawienia władzy rodzicielskiej
  Argumenty do pozbawienia władzy rodzicielskiej

   

  Nadużywanie władzy rodzicielskiej

   

  Zasadniczo nadużywanie władzy rodzicielskiej polega na zdecydowanie nagannym zachowaniu rodzica wobec dziecka. Na pierwszy rzut oka widać więc, że katalog tego rodzaju zachowań może być niezwykle szeroki i nie jest on w żaden sposób ograniczony.

   

  Nadużywaniem władzy rodzicielskiej mogą zatem być następujące sytuacje:

  • stosowanie kar cielesnych;
  • karcenie w sposób niewspółmierny;
  • zmuszanie dziecka do pracy ponad jego możliwości;
  • namawianie do popełnienia przestępstwa;
  • pozbawienie środków do życia;
  • celowe izolowanie dziecka;
  • psychiczne podporządkowanie sobie dziecka.

   

  Jak to zazwyczaj bywa w przypadku tego rodzaju spraw, wszystkie okoliczności należy oceniać indywidualnie, z uwzględnieniem całego kontekstu. Oceny tej zawsze dokonuje sąd.

   

  Zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich

   

  Podstawą do pozbawienia władzy rodzicielskiej może być również zaniedbywanie obowiązków rodzicielskich. W tym kontekście należy przypomnieć, że pod pojęciem władzy rodzicielskiej rozumie się zarówno prawa, jak i obowiązki rodziców wobec ich małoletnich dzieci.

   

  Przykładami zaniedbywania obowiązków rodzicielskich mogą być następujące sytuacje:

  • uzależnienie rodzica od narkotyków bądź innych środków odurzających;
  • nadmierne spożywanie napojów alkoholowych;
  • utrzymywanie się z działalności przestępczej;
  • pozostawianie dziecka bez zapewnienia mu właściwej opieki;
  • niedbanie o kwestie związane z edukacją dziecka;
  • brak troski o zapewnienie zaspokojenia podstawowych potrzeb dziecka;
  • niezapewnienie dziecku odpowiednich warunków do życia i rozwoju – mieszkanie bez ogrzewania, zaniedbywanie jego leczenia itp.;
  • zaniedbywanie potrzeb duchowych, emocjonalnych oraz uczuciowych małoletniego;
  • niealimentacja;
  • nieutrzymywania kontaktów z dzieckiem;
  • brak zainteresowania sprawami, które dotyczą dziecka.

   

  Wskazane powyżej zachowania skutkują zanikaniem prawidłowych więzi, jakie powinny łączyć dziecko z jego rodzicem. Każda z tych okoliczności jest jednak zawsze indywidualnie rozpatrywana przez sąd.

  Przeczytaj także: Synowa utrudnia kontakty z wnukiem

  Pozbawienie władzy rodzicielskiej
  Pozbawienie władzy rodzicielskiej

   

  Brak możliwości wykonywania władzy rodzicielskiej

   

  Pozbawienie władzy rodzicielskiej może mieć miejsce również w przypadku wystąpienia braku możliwości jej wykonywania. Najlepszym przykładem takiej sytuacji jest wyjazd rodzica za granicę w celach zarobkowych na dłuższy czas, co wciąż jest w Polsce często spotykanym zjawiskiem.

   

  Ponadto niektórzy decydują się nawet na pozostanie w obcym kraju, co często prowadzi do rozpadu rodzin. W takim przypadku kontakt rodzica z dzieckiem jest utrudniony, jedyną możliwością jego wykonywania są takie narzędzia jak telefon, komunikatory internetowe czy też portale społecznościowe. Natomiast istnieją poważne problemy dotyczące na przykład uzyskania od rodzica zgody na przeprowadzenie zabiegu medycznego.

   

  Podobną sytuacją jest osadzenie rodzica w zakładzie karnym. W takim przypadku wykonywanie kontaktów staje się niemalże niemożliwe, podobnie zresztą jak decydowanie o istotnych sprawach dziecka.

   

  Jak napisać wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej?

   

  Z wnioskiem o pozbawienie władzy rodzicielskiej może wystąpić każdy, kto wie, że danemu dziecku dzieje się krzywda. W praktyce jest to najczęściej drugi rodzic, dziadkowie, szkoła, kurator oraz policja.

   

  Tego rodzaju wniosek należy złożyć na piśmie. Powinno ono zawierać takie elementy jak data i miejsce jego sporządzenia, dane osoby, która z nim występuje, oznaczenie sądu (sąd opiekuńczy właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka), wskazanie rodzica, któremu władza rodzicielska ma zostać odebrana, sprecyzowanie żądania, uzasadnienie oraz podpis osoby wnoszącej pismo. Co ważne, konieczne jest również uiszczenie opłaty sądowej od wniosku w kwocie 100 złotych.

   

  Decydując się na złożenie wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej, możesz skorzystać z pomocy prawnika. Adwokat lub radca prawny, który specjalizuje się w prawie rodzinnym, z całą pewnością sporządzi tego rodzaju pismo szybciej i nie popełni błędów. W takim przypadku pojawi się konieczność uiszczenia jego honorarium. Minimalna stawka za czynności adwokackie to 240 złotych, jednakże w praktyce koszty obsługi prawnej są nieco większe, tym bardziej, gdy prawnik podejmuje się zastępstwa sądowego.

   

  Jakie pytania zadaje sąd na sprawie o pozbawienie władzy rodzicielskiej?

   

  Postępowanie w przedmiocie pozbawienia władzy rodzicielskiej ma charakter nieprocesowy. Celem postępowania sądowego jest rozpoznanie sprawy i wydanie końcowego rozstrzygnięcia. Sąd będzie więc zadawał szereg pytań rodzicom i świadkom, aby ustalić co dzieje się z dzieckiem.

   

  Przykładowo, mogę wskazać tutaj następujące pytania:

  • jak wygląda sprawowanie opieki nad dzieckiem?
  • czy jest Pani/Pan uzależniona/uzależniony od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających?
  • czy dziecko ma jakieś problemy ze zdrowiem, przyjmuje stale lekarstwa?
  • w jaki sposób dziecko radzi sobie z nauką, czy ma jakieś zaległości w szkole?
  • w jaki sposób wykonywane są kontakty z dzieckiem, czy dziecko chętnie w nich uczestniczy?
  • skąd wiadomo o tym, że dobro dziecka jest zagrożone?
  • co konkretnie zagraża dziecku?

   

  Wskazane powyżej pytania to jedynie przykłady. Każda sprawa jest bowiem inna i z racji tego wymaga innych pytań.

   

  Skutki pozbawienia władzy rodzicielskiej
  Skutki pozbawienia władzy rodzicielskiej

   

  Skutki pozbawienia władzy rodzicielskiej

   

  Pozbawienie władzy rodzicielskiej pociąga za sobą poważne dla danego rodzica skutki prawne. Pozbawiony władzy rodzic nie ma prawa do uczestniczenia w procesie wychowywania dziecka, decydowania o istotnych sprawach, które go dotyczą, reprezentowania jego interesów oraz zarządzania jego majątkiem.

   

  Co jednak niezwykle ważne, pozbawienie władzy rodzicielskiej nie powoduje wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. Oznacza to, że w dalszym ciągu istnieje konieczność łożenia na utrzymanie swojego dziecka. Co więcej, dziecko nie zostaje również wyłączone od dziedziczenia w po śmierci rodzica i odwrotnie – rodzic może dziedziczyć w razie śmierci dziecka.

   

  Inną bardzo istotną kwestią są kontakty rodzica pozbawionego władzy rodzicielskiej z dzieckiem. Otóż postanowienie w przedmiocie pozbawienia władzy rodzicielskiej nie wywołuje skutku polegającego na wygaśnięciu prawa i obowiązku realizacji kontaktów, chyba że sąd zdecyduje inaczej.

   

  W tym miejscu pragnę podkreślić jeszcze jedną rzecz. Mianowicie rodzic, który został pozbawiony władzy rodzicielskiej, może złożyć wniosek do sądu o jej przywrócenie. Co więcej, postępowanie w tym przedmiocie może zostać wszczęte również z urzędu. Żeby jednak było to możliwe, musi ustać okoliczność, ze względu na którą doszło do pozbawienia władzy rodzicielskiej.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Walczysz o dzieci?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach o dzieci działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że walka o dzieci to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu