podwyższenie alimentów na dziecko

Podwyższenie alimentów na dziecko – 8 argumentów!

Wszystko drożeje z dnia na dzień. Utrzymanie dziecka jest coraz droższe. Alimenty zasądzone jeszcze kilka lat temu mogą okazać się za niskie. Jakie argumenty są najlepsze w sprawie o podwyższenie alimentów? Wnosząc pozew o podwyższenie alimentów, można wykorzystać rozmaite powody. Są one uzależnione od okoliczności Twojej sprawy!

8 argumentów na podwyższenie kwoty alimentów 

Jakie argumenty o podwyższenie alimentów? Oto 8 najczęściej przytaczanych okoliczności:

 1. 💸 Wyższa pensja w pracy.
 2. 💼 Zmiana pracy.
 3. 💰 Rodzic dziecka dostał spadek albo darowiznę.
 4. 💪 Zakończenie leczenia.
 5. 💸 Spłata kredytu lub pożyczki.
 6. 😎 Zdobycie nowych kwalifikacji.
 7. 👧 Nowa sytuacja życiowa dziecka.
 8. ⬆️ Inflacja.

8 argumentów na podwyższenie alimentów

Argument nr 1 – Wyższa pensja w pracy

Wraz z rozwojem kariery zawodowej każdy pracownik może liczyć na wzrost swojego uposażenia. Może się więc tak zdarzyć, iż ojciec dziecka:

 • dostanie awans w pracy lub podwyżkę;
 • prowadzona przez niego działalność gospodarcza zacznie przynosić większe zyski. 

 

W takiej sytuacji ojciec powinien podzielić się dodatkowymi pieniędzmi ze swoim dzieckiem. Dzieci mają bowiem prawo do życia na tym samym poziomie, co ich rodzice.

Argument nr 2 – Zmiana pracy

W obecnej sytuacji na rynku pracy wiele osób zmienia miejsce zatrudnienia, kiedy znajdzie korzystniejszą dla siebie ofertę. Nierzadko korzyść polega na możliwości uzyskiwania wyższych zarobków. Jest to kolejny argument za podwyższeniem zasądzonych świadczeń alimentacyjnych.

🏚️ Zmiana pracy może niekiedy wiązać się także z koniecznością zmiany miejsca zamieszkania osoby zobowiązanej.  Jeżeli przeprowadzi się ona do mniejszego miasta, wówczas jego codzienne wydatki mogą być niższe nich dotychczas.

Argument nr 3 – Rodzic dziecka dostał spadek lub darowiznę

Ustalając wysokość świadczenia alimentacyjnego, należy wziąć pod uwagę nie tylko dochody zobowiązanego, ale i jego stan majątkowy. Ten może ulec powiększeniu na przykład w wyniku spadkobrania bądź przyjęcia darowizny. Nabyte w ten sposób rzeczy mogą zostać sprzedane, przez co możliwość świadczenia na rzecz uprawnionego staje się znacznie większa.

Przykład:

Ojciec otrzymał w spadku mieszkanie po zmarłej babci. Takie mieszkanie stanowi aktywo, z którego można czerpać profity w postaci pobieranego czynszu najmu. W ten sposób ojciec osiąga wyższe przychody, które uzasadniają podwyższenie alimentów.

Argument nr 4 – Zakończenie leczenia

Zakończenie procesu leczenia pozwala na:

 • 💰 oszczędności – w przypadku niektórych chorób terapie są naprawdę kosztowne, a ich ukończenie stanowi poważną ulgę dla budżetu danej osoby;
 • 💼 intensywniejszą pracę – zakończenie leczenia może sprawić, że dana osoba może znaleźć lepiej płatną pracę, co także ma znaczenie dla sądu.

 

Argument nr 5 – Spłata kredytu lub pożyczki

Spłata kredytu lub pożyczki pozwala uzyskać dodatkowe środki, które można przeznaczyć na inne potrzeby.

Przykładowo 👉 na wyższe alimenty na dziecko.

Wszelkie zobowiązania w postaci kredytów i pożyczek stanowią bowiem poważny wydatek dla każdego, kto korzysta z tego typu usług. W przypadku kredytu hipotecznego rata może wynosić nawet kilka tysięcy złotych!

Argument nr 6 – Zdobycie nowych kwalifikacji

Uzyskanie nowych kwalifikacji może przyczynić się do zwiększenia zarobków, a co za tym idzie, obligować do zwiększenia wysokości alimentów. Mowa o ukończeniu:

 • studiów,
 • kursów,
 • szkoleń.

 

Zgodnie z art. 135 KRO, sąd ustalając wysokość zobowiązania alimentacyjnego, bierze pod uwagę nie tylko osiągane przez daną osobę dochody i jej stan majątkowy, ale także możliwości zarobkowe i majątkowe. I to niezależnie od faktycznie osiąganych przychodów!

💡 Przykład:

Ojciec pracował jako robotnik fizyczny  i płacił alimenty na córkę w wysokości 700 zł. Skończył jednak kurs i uzyskał uprawnienia spawacza. W ten sposób jest w stanie uzyskiwać o wiele wyższe zarobki. Jednak nie zamierza zatrudniać się w nowym zawodzie, a jedynie dorabia sobie „na czarno”. Wówczas sąd może wziąć pod uwagę zarobki z ofert pracy dla spawaczy z lokalnego rynku. I na tej podstawie podwyższyć kwotę alimentów.

Argument nr 7 – Nowa sytuacja życiowa dziecka

Przede wszystkim rozpoczęcie nowego etapu nauki dziecka zawsze generuje dodatkowe koszty. Mogą być one związane z zakupem biletów lub paliwa, czy też zakupem podręczników i innych pomocy naukowych. Podobnie wygląda kwestia:

 • 🥋 nowego hobby,
 • rozwoju pasji sportowych,
 • 🌏 rozpoczęcia prywatnych lekcji języka obcego.

 

Zwiększenie wydatków może wynikać również z choroby dziecka lub wypadku. W takiej sytuacji może pojawić się konieczność:

 • regularnego odbywania prywatnych wizyt lekarskich, 
 • korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych,
 • zakupu sprzętu rehabilitacyjnego lub zaleconej przez lekarza żywności.

 

Argument nr 8 –  Inflacja

Z roku na rok ceny wielu towarów i usług rosną. Widać to doskonale po rachunkach za energię elektryczną bądź gaz. Rosną także czynsze i ceny paliw. To samo dotyczy żywności i usług. Inflacja może więc być argumentem przekonującym dla sądu, szczególnie wówczas, gdy jest odczuwalna dla większości społeczeństwa.

Wskazówka 🎯

Jak wykazać tą okoliczność? Przedłóż w sądzie faktury za podstawowe towary i usługi wraz z tymi sprzed wprowadzenia podwyżek. Oczywiście, możesz też wykorzystać dane o inflacji publikowane przez GUS.

Jak podwyższyć alimenty na dziecko?

 • 📝 Jeśli do ustalenia wysokości świadczeń alimentacyjnych doszło w drodze umowy zawartej pomiędzy rodzicami, do podwyższenia alimentów wystarczy nowa umowa.
 • 🤝👨‍🦲 Kiedy zaś rodzice zawarli ugodę przed mediatorem, wówczas mogą zawrzeć nowe porozumienie przy jego udziale albo skierować sprawę do sądu.
 • ⚖️ Gdy alimenty zostały ustalone na mocy wyroku, niezbędne jest przeprowadzenie nowego postępowania przed sądem.

 

  Podsumowanie – sprawa o podwyższenie alimentów – argumenty 

  ✔️ Świadczenie alimentacyjne ma na celu zaspokajanie usprawiedliwionych potrzeb dziecka.

  ✔️Zakres obowiązku alimentacyjnego zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

  ✔️ Zgodnie z art. 138 KRO, w razie zmiany okoliczności, np. wzrostu cen, istnieje możliwość podwyższenia alimentów.

  ✔️ Podwyższenie wysokości alimentów może nastąpić w drodze umowy, ugody mediacyjnej albo orzeczenia sądu.

  ✔️ Żeby żądanie zwiększenia alimentów było uzasadnione, muszą albo wzrosnąć potrzeby uprawnionego do alimentów (dziecka) albo musza zwiększyć się dochody ojca (pozwanego).

  ✔️ Jakie argumenty o podwyższenie alimentów? Argumentami za podwyższeniem świadczenia alimentacyjnego względem dziecka mogą być na przykład podwyżka wynagrodzenia zobowiązanego, zmiana pracy, przyjęcie spadku lub darowizny, zakończenie leczenia lub rehabilitacji, spłacenie kredytu, zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, a także zmiana sytuacji życiowej uprawnionego oraz inflacja.

  ✔️ Przed złożeniem pozwu o podwyższenie alimentów, należy pamiętać o tym, aby spełniał on wszystkie wymogi przewidziane prawem i zawierał wskazanie wartości przedmiotu sporu. Jeżeli chcesz, aby pozew o alimenty sporządził adwokat, skontaktuj się z moją kancelarią prawną.

   

  Źródła:

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu