PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW - ARGUMENTY

Podwyższenie alimentów – argumenty

Wszystko drożeje z dnia na dzień. Utrzymanie dziecka jest coraz droższe. Alimenty zasądzone jeszcze kilka lat temu mogą okazać się za niskie. Jak uzyskać podwyższenie alimentów? Jakich dobrze uzasadnić podwyżkę? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule – „Podwyższenie alimentów – argumenty”. Zapraszam do lektury! 😊

 

Jeśli potrzebujesz pomocy adwokata w sprawie o rozwód lub o alimenty, to możesz skorzystać z moich usług. Posiadam bogate doświadczenie w sprawach o rozwód i alimenty. Udzielam porad prawnych dla klientów z całej Polski, w tym także online i przez telefon. Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą (Adwokat Alimenty Poznań) oraz do kontaktu.

 

   

  Podwyższenie alimentów – główne wnioski

   

  • Świadczenie alimentacyjne ma na celu zaspokajanie usprawiedliwionych potrzeb dziecka.
  • W razie zmiany okoliczności, np. wzrostu cen, istnieje możliwość podwyższenia alimentów.
  • Podwyższenie wysokości alimentów może nastąpić w drodze umowy, ugody mediacyjnej albo orzeczenia sądu.
  • Żeby żądanie podwyższenia alimentów było uzasadnione, muszą albo wzrosnąć potrzeby dziecka albo musza zwiększyć się dochody ojca.
  • Argumentami za podwyższeniem świadczenia alimentacyjnego mogą być na przykład podwyżka wynagrodzenia zobowiązanego, zmiana pracy, przyjęcie spadku lub darowizny, zakończenie leczenia lub rehabilitacji, spłacenie kredytu, zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, a także zmianę sytuacji życiowej uprawnionego oraz inflacja.
  • Przygotowując pozew o podwyższenie alimentów, należy pamiętać o tym, aby spełniał on wszystkie wymogi przewidziane prawem i zawierał wskazanie wartości przedmiotu sporu.

   
  Przeczytaj również: Pozbawienie władzy rodzicielskiej

  Od czego zależy wysokość alimentów?

   

  Zanim przejdziemy do argumentów przemawiających za podwyższeniem alimentów, pozwól na kilka słów teorii.

   

  O tym, od czego zależy wysokość alimentów „mówi” art. 135 § 1 KRiO, w którym postanowiono, iż:

  Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

   

  Jak widzisz, wysokość alimentów zależy od 2 czynników:

  • od usprawiedliwionych potrzeb dziecka,
  • od możliwości majątkowych lub zarobkowych zobowiązanego rodzica – zwykle ojca.

   

  W konsekwencji, sąd ustalający wysokość alimentów będzie się kierował następującymi zasadami:

  • im wyższe (droższe) są rozsądne potrzeby dziecka, tym wyższe będą alimenty,
  • im wyższy będzie majątek ojca lub jego dochody, tym wyższe będą alimenty.

   

  Logiczne, prawda?

  Sprawdź także: Przysposobienie dziecka przez ojczyma

  PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW - ARGUMENTY
  PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW – ARGUMENTY

   

  Jak podnieść alimenty?

   

  Jeżeli do ustalenia wysokości świadczeń alimentacyjnych doszło w drodze umowy zawartej pomiędzy rodzicami, do podwyższenia alimentów wystarczy nowa umowa. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby poddać sprawę do rozstrzygnięcia sądowi bądź wypracować stanowisko z pomocą mediatora. Jeśli zaś rodzice zawarli ugodę przed mediatorem, wówczas mogą zawrzeć nowe porozumienie przy jego udziale albo skierować sprawę do sądu. Natomiast w sytuacji, gdy alimenty zostały ustalone na mocy orzeczenia sądowego, niezbędne jest przeprowadzenie nowego postępowania sądowego w tym przedmiocie.

   

  W ostatnim ze wskazanych wypadków niezbędne jest przygotowanie pozwu o podwyższenie alimentów. Powinien on spełniać wszystkie wymogi formalne, jakie zostały przewidziane w Kodeksie postępowania cywilnego, a ponadto starannie sporządzone uzasadnienie. Należy w nim bowiem wykazać okoliczności, które przemawiają za podwyższeniem zasądzonej uprzednio kwoty.

   

  Koszt przygotowania pozwu o podwyższenie alimentów w mojej Kancelarii wynosi kilkaset złotych. Piszemy takie pozwy dla klientów z całej Polski!

   

  Zastanówmy się teraz, jakimi argumentami można posłużyć w sprawie o podwyższenie alimentów.

   

  Podwyższenie alimentów – jakie argumenty?

   

  Wnosząc pozew o podwyższenie alimentów, można wykorzystać rozmaite argumenty. Są one uzależnione od okoliczności Twojej sprawy. Poniżej omówię pokrótce najczęściej przytaczane okoliczności.

   

  Argument nr 1 – Ojciec zarabia więcej niż wcześniej

   

  Wraz z rozwojem kariery zawodowej każdy pracownik może liczyć na wzrost swojego uposażenia. Może się więc tak zdarzyć, iż ojciec dostanie awans w pracy lub podwyżkę albo prowadzona przez niego działalność gospodarcza zacznie przynosić większe zyski. W takiej sytuacji ojciec powinien podzielić się dodatkowymi pieniędzmi ze swoim dzieckiem.

   

  Warto w tym kontekście przypomnieć, że dzieci mają prawo do życia na tym samym poziomie, co ich rodzice.

  Zobacz także – Sprawa o kontakty z dzieckiem – jak przebiega?

  OJCIEC ZARABIA WIĘCEJ
  OJCIEC ZARABIA WIĘCEJ

   

  Argument nr 2 – Ojciec zmienił pracę

   

  Tu logika jest podobna do tej, zawartej w poprzednim argumencie.

   

  Podobną okolicznością może być zmiana pracy. W obecnej sytuacji na rynku pracy wiele osób zmienia miejsce zatrudnienia, kiedy znajdzie korzystniejszą dla siebie ofertę. Nierzadko ta korzyść polega na możliwości uzyskiwania wyższych zarobków. Jest to kolejny argument za podwyższeniem zasądzonych świadczeń alimentacyjnych.

   

  Zmiana pracy może niekiedy wiązać się także z koniecznością zmiany miejsca zamieszkania. Jeżeli zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych przeprowadzi się do mniejszego miasta, wówczas jego codzienne wydatki mogą być niższe nich dotychczas.

   

  Argument nr 3 – Ojciec dostał spadek lub darowiznę

   

  Ustalając wysokość świadczenia alimentacyjnego, należy wziąć pod uwagę nie tylko dochody zobowiązanego, ale i jego stan majątkowy. Ten może ulec powiększeniu na przykład w wyniku spadkobrania bądź przyjęcia darowizny. Nabyte w ten sposób rzeczy mogą zostać sprzedane, przez co możliwość świadczenia na rzecz uprawnionego staje się znacznie większa.

   

  Przykład:

  Ojciec otrzymał w spadku mieszkanie po zmarłej babci. Takie mieszkanie stanowi aktywo, z którego można czerpać profity w postaci pobieranego czynszu najmu. W ten sposób ojciec osiąga wyższe przychody, które uzasadniają podwyższenie alimentów.

   

  Argument nr 4 – Ojciec zakończył leczenie

   

  Leczenie oraz rehabilitacja generują nierzadko wysokie koszty oraz liczne problemy, na przykład związane z dojazdami do miejsca, w którym wykonywane są zabiegi. Często ojcowie, którzy przechodzą leczenie lub rehabilitację argumentują, że ich stan zdrowia nie pozwala na generowanie wyższych przychodów.

   

  Tym samym zakończenie procesu leczenia pozwala na oszczędności oraz na intensywniejszą pracę. Warto zwrócić uwagę, iż w przypadku niektórych chorób terapie są naprawdę kosztowne, a ich ukończenie stanowi poważną ulgę dla budżetu danej osoby. To jednak nie wszystko, albowiem zakończenie leczenia może sprawić, że dana osoba może znaleźć lepiej płatną pracę, co także ma znaczenie dla sądu.

   

  Argument nr 5 – Ojciec spłacił kredyty lub pożyczki

   

  Wszelkie zobowiązania w postaci kredytów i pożyczek stanowią poważny wydatek dla każdego, kto korzysta z tego typu usług. W przypadku kredytu hipotecznego rata może wynosić nawet kilka tysięcy złotych. Jego spłata pozwala więc uzyskać dodatkowe środki, które można przeznaczyć na inne potrzeby. Na przykład na wyższe alimenty na dziecko.

   

  Argument nr 6 – Ojciec zdobył nowe kwalifikacje

   

  Ukończenie studiów, kursu lub szkolenia może zdecydowanie poprawić sytuację danej osoby na rynku pracy. Obecna kondycja polskiej gospodarki sprawia, że wciąż poszukiwani są specjaliści z różnych dziedzin. Uzyskanie nowych kwalifikacji może więc przyczynić się do zwiększenia zarobków, a co za tym idzie, obligować do zwiększenia wysokości alimentów.

   

  W tym kontekście warto wskazać na jedną rzecz. Otóż sąd ustalając wysokość zobowiązania alimentacyjnego, bierze pod uwagę nie tylko osiągane przez daną osobę dochody i jej stan majątkowy, ale także możliwości zarobkowe. I to niezależnie od faktycznie osiąganych przychodów.

   

  Przykład:

  Ojciec pracował jako robotnik fizyczny i płacił 700 zł alimentów na córkę. Skończył jednak kurs i uzyskał uprawnienia spawacza. W ten sposób jest w stanie uzyskiwać o wiele wyższe zarobki. Jednak nie zamierza zatrudniać się w nowym zawodzie, a jedynie dorabia sobie „na czarno”. Wówczas sąd może wziąć pod uwagę zarobki z ofert pracy dla spawaczy z lokalnego rynku. I na tej podstawie podwyższyć wysokość alimentów.

   

  Argument nr 7 – Nowa sytuacja życiowa dziecka

   

  Zazwyczaj alimenty są zasądzane na rzecz dzieci. W ich przypadku wraz z rozwojem zmieniają się również potrzeby, niekiedy naprawdę diametralnie. Na taki stan rzeczy może mieć wpływ wiele różnych okoliczności.

   

  Przede wszystkim rozpoczęcie nowego etapu nauki dziecka zawsze generuje dodatkowe koszty. Mogą być one związane z zakupem biletów lub paliwa, co jest niezbędne do dojazdu do szkoły i powrotu. Z kolei rozpoczęcie edukacji w szkole średniej lub na studiach wiąże się z kolejnymi wydatkami. Zakup podręczników i innych pomocy naukowych może stanowić poważne obciążenie dla domowego budżetu, a przecież nie każdy student może pozwolić sobie na podjęcie pracy, nawet dorywczej. Podobnie wygląda kwestia nowego hobby, rozwoju pasji sportowych, czy też rozpoczęcia prywatnych lekcji języka obcego.

   

  Zwiększenie wydatków może wynikać również z choroby dziecka lub wypadku. W takiej sytuacji może pojawić się konieczność regularnego odbywania prywatnych wizyt lekarskich, korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych, czy też zakupu sprzętu rehabilitacyjnego lub zaleconej przez lekarza żywności.

   

  PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW A INFLACJA
  PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW A INFLACJA

   

  Argument nr 8 –  Inflacja

   

  Z roku na rok ceny wielu towarów i usług rosną. Widać to doskonale po rachunkach za energię elektryczną bądź gaz. Rosną także czynsze i ceny paliw. To samo dotyczy żywności i usług. Inflacja może więc być argumentem przekonującym dla sądu, szczególnie wówczas, gdy jest odczuwalna dla większości społeczeństwa.

   

  Co więcej, jest to okoliczność, którą można wykazać w bardzo prosty sposób. Mianowicie wystarczy przedłożyć w sądzie faktury za podstawowe towary i usługi wraz z tymi sprzed wprowadzenia podwyżek. Oczywiście, można też wykorzystać dane o inflacji publikowane przez GUS.

   

  Podwyższenie alimentów – wartość przedmiotu sporu

   

  Przygotowując pozew o podwyższenie alimentów, należy pamiętać o jeszcze jednej istotnej rzeczy. Chodzi tutaj o wskazanie wartości przedmiotu sporu. Pod tym pojęciem należy rozumieć różnicę pomiędzy obecnie płaconymi alimentami a kwotą żądaną w pozwie. W pozwie musi być ona jednak podana w odpowiedni sposób. Otóż należy tę różnicę pomnożyć przez 12 miesięcy, po czym wskazać ją w pozwie. Właśnie tak prawnicy liczą wartość przedmiotu sporu.

   

  Pamiętaj, że złożenie pozwu o podwyższenie alimentów zwolnione jest z opłaty sądowej.

   

  Zobacz także: Jak napisać pozew o alimenty (wzór)

   

  Podwyższenie alimentów – kto jest powodem?

   

  Alimenty są co prawda płacone na dziecko, ale do rąk rodzica, najczęściej matki. W związku z tym to dziecko występuje w procesowej roli powoda, natomiast rodzic, który pobiera na nie świadczenie, działa jako jego przedstawiciel ustawowy.

   

  Jeżeli natomiast uprawnionym do pobierania alimentów jest osoba pełnoletnia, na przykład dorosły uczeń lub student, wówczas  takie pełnoletnie dziecko może wystąpić z żądaniem podwyższenia alimentów samodzielnie. W takich sytuacjach środki trafiają wprost do jego kieszeni.

   

  Warto podkreślić jeszcze jedną rzecz. Otóż bez względu na to, czy uprawniony występuje w postępowaniu samodzielnie, czy też za pośrednictwem swojego przedstawiciela ustawowego, może on skorzystać z pomocy adwokata. Pomoże on nie tylko w przygotowaniu pozwu, ale może też zostać pełnomocnikiem w sprawie.

   

  Dziękuję za przeczytanie artykułu: „Podwyższenie alimentów – argumenty„.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Chcesz wyższych alimentów?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach o podwyższenie aliementów działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu