jak-zalozyc-spolke-zoo

Jak założyć spółkę ZOO – krok po kroku

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna ze spółek kapitałowych, będąca jednocześnie jedną z najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej. Prosto mówiąc, spółka z o.o. to odrębny od wspólników byt, który w swoim imieniu może zaciągać zobowiązania, a także pozywać i być pozywany. Spółka posiada także osobny majątek. Z artykułu „Jak założyć spółkę zoo – krok po kroku” dowiesz się:

 • jakie są sposoby założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • jak zrobić to najszybciej,
 • i jakie są ogólne korzyści z wyboru tej formy prowadzenia biznesu, a także...
 • jak założyć spółkę zoo krok po kroku!

 

Pamiętaj, że jeśli potrzebujesz pomocy w założeniu lub prowadzeniu spółki zoo, to jestem w stanie Ci pomóc. Posiadamy bogate doświadczenie i know-how. Wiemy jak założyć spółkę zoo – krok po kroku (zakładanie spółek Poznań). Rejestruję spółki zoo dla klientów z całej Polski. Zapraszam do kontaktu!

 

Jak założyć spółkę zoo – krok po kroku?

 

Do założenia spółki z o.o. niezbędne jest zawarcie umowy spółki przez wspólników oraz jej rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wpis w KRS jest momentem, od którego spółka może w pełni korzystać ze swoich praw i samodzielnie funkcjonować w obrocie gospodarczym.

 

Spółkę z o.o. można założyć na dwa podstawowe sposoby:

 • online bądź
 • u notariusza.

 

Jak założyć spółkę zoo przez Internet

 

Możliwość zakładania spółek z o.o. przez Internet udostępnia Ministerstwo Sprawiedliwości w dedykowanym do tego systemie (https://ekrs.ms.gov.pl/s24/). W portalu możesz jednocześnie podpisać umowę spółki i zgłosić ją do KRS w tym samym dniu.

 

Proces zakładania spółki w ten sposób jest zautomatyzowany. Niestety, pozostawia bardzo niewielki margines błędu. Jeżeli zdecydujesz się na tę formę rejestracji spółki, zostanie Ci udostępniony wzór umowy. Nie można go edytować w dowolny sposób, więc musisz dostosować się do proponowanych przez system zapisów. System sprawdza poprawność wprowadzanych danych oraz wskazuje kolejne kroki.

 

Założenie spółki zoo u notariusza

 

Tradycyjnym sposobem założenia spółki z o.o. jest zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego. Umowa sporządzona przez notariusza zawiera przede wszystkim firmę, pod którą działać będzie spółka, jej siedzibę, przedmiot działalności, informacje o kapitale zakładowym, dane wspólników oraz czas trwania spółki. W umowie należy także uwzględnić informacje o sposobie reprezentacji spółki, a także jej organach oraz osobach wchodzących w ich skład.

 

Notariusz daje Ci możliwość dostosowania umowę spółki do Twoich indywidualnych potrzeb. Warto także skonsultować się z profesjonalnym pełnomocnikiem. Adwokat lub radca prawny pomogą przygotować Ci projekt umowy spółki, który będzie dla Ciebie najkorzystniejszy. Trzeba jednak pamiętać, że podpisanie umowy spółki przed notariuszem to dopiero pierwszy krok do założenia spółki. Dobra umowa spółki zoo powinna idealnie pasować do biznesu – niczym garnitur szyty na miarę.

 

Spółka z o.o. nie może działać bez stosownego wpisu w rejestrze przedsiębiorców, dlatego po podpisaniu umowy trzeba jeszcze wypełnić odpowiednie formularze i wymagane załączniki, a następnie złożyć je w odpowiednim sądzie rejestrowym.

 

Rejestracja spółki zoo – krok po kroku (przez Internet)

 

Najprostszym sposobem na założenie spółki z o.o. jest skorzystanie z systemu udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Poniżej znajdziesz szczegółową instrukcję rejestracji spółki przez Internet.

 

Konto na portalu S24

 

Spółkę przez Internet możesz założyć po zarejestrowaniu na portalu S24 swojego konta. Ponadto trzeba podkreślić, że konto na portalu S24 musi mieć każda osoba, która będzie podpisywać wniosek o rejestrację (to jest każdy z członków zarządu wymieniony w umowie spółki), a także wspólnicy lub osoby, które ich reprezentują, podpisując umowę spółki.

 

Tworzenie konta nie jest jednak skomplikowane. Po przejściu na stronę systemu, należy wybrać opcję „Utwórz konto” i uzupełnić pola:

 • adres e-mail, który będzie jednocześnie loginem do konta,
 • hasło (musi składać się z przynajmniej 8 znaków, jednej wielkiej litery oraz cyfry).

 

zakladanie-spolki-zoo
Strona do logowania

 

Podane dane trzeba wprowadzić ponownie celem ich potwierdzenia. Ostatnim etapem jest weryfikacja tożsamości użytkownika poprzez profil zaufany bądź podpis kwalifikowany. Po wyborze odpowiedniej opcji, system przekieruje Cię w odpowiednie miejsce oraz wyświetli instrukcję autoryzacji konta.

 

Nazwa spółki zoo

 

Jeżeli masz już konto na portalu S24, możesz przystąpić do założenia spółki. Na ekranie początkowym musisz wybrać zakładkę̨ MOJE PRZEDSIĘBIORSTWA, a następnie uruchomić przycisk „Dodaj przedsiębiorstwo”. Pierwszym krokiem jest wybór jego nazwy.

 

wybor-nazwy-sp-zoo
Dodaj przedsiębiorstwo

 

W polu do tego przeznaczonym wpisz nazwę swojej spółki – ale bez jej formy prawnej.

 

rejestracja-spolki-zoo-przez-internet
Dodaj nowe przedsiębiorstwo

 

Przykład:

Jeżeli chcesz założyć spółkę ABC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, we wskazanym miejscu wpisz jedynie „ABC”, a formę prawną wybierz z rozwijanej listy.

 

Pamiętaj, że nazwę spółki możesz przyjąć dowolnie. Jedynie umieszczenie w niej nazwiska lub pseudonimu osoby fizycznej wymaga pisemnej zgody tej osoby, a w przypadku jej śmierci – zgody jej spadkobierców. Miej także na uwadze, że oznaczenie formy prawnej w nazwie jest obowiązkowe, ale w obrocie używa się skrótów „spółka z o.o.” oraz „sp. z o.o.”.

 

W tym miejscu wybierasz również siedzibę swojej spółki (miejscowość). Bardzo ważne jest, że w portalu S24 można zarejestrować wyłącznie spółkę, która ma siedzibę na terenie Polski, a dana miejscowość została zdefiniowana w portalu. Jeżeli nie odnajdziesz danego miejsca w systemie, niestety będziesz musiał zarejestrować spółkę w tradycyjny sposób.

 

Umowa spółki zoo

 

Po wprowadzeniu nazwy i siedziby spółki oraz po kliknięciu przycisku „Zapisz” zostaniesz przeniesiony do kolejnego ekranu. Znajdziesz tam kolejne zakładki niezbędne do rejestracji spółki.

 

umowa-spolki-zoo-online
Umowa spółki cz. 1

 

Po kliknięciu w pierwszą z zakładek – „Dokumenty” – pojawi się komplet standardowych plików, które trzeba wypełnić zakładając spółkę. W taki sposób sporządzisz umowę spółki, na podstawie której zostanie ona zarejestrowana w KRS.

 

Umowę wypełnia się w kilku krokach. Należy najpierw podać datę rejestracji spółki. Możesz wskazać datę bieżącą. W kolejnym kroku musisz wybrać stawających do podpisania umowy. Mogą być to osoby fizyczne, które będą samodzielnie występować w swoim imieniu. Jeżeli założycielami spółki są także osoby prawne, to w przypadku tych wspólników będziesz musiał wskazać ich reprezentantów.

 

W każdym przypadku musisz wypełnić wymagane pola zawierające dane osoby stawającej:

 • dla osób fizycznych – imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania,
 • dla osób prawnych – nazwa, nr KRS oraz adres siedziby.

 

Po przejściu tego etapu, będziesz widział kolejne zapisy umowy spółki zoo. Jak już wyjaśnialiśmy, w systemie S24 umowę sporządza się na wzorcu, więc nie masz możliwości edytowania większości zaproponowanych zapisów. Firma spółki oraz siedziba zostaną uzupełnione automatycznie przez system na podstawie danych, które podałeś wcześniej. Samodzielnie musisz natomiast wpisać przedmiot działalności spółki, wpisując odpowiednie kody według Polskiej Klasyfikacji Działalności (tzw. kody PKD).

 

jak-zarejestrowac-spolke-zoo-przez-internet
Umowa spółki cz. 2

 

Następnie musisz podać nominalną wartość jednego udziału. Zapamiętaj, że minimalna wartość nominalna to 50 zł, a kapitał zakładowy musi wynosić minimum 5.000 zł. Po przejściu do kolejnego kroku musisz podać, ile udziałów obejmują poszczególni stawający. System automatycznie przeliczy kapitał zakładowy, ale jeżeli będzie on niższy niż 5.000 zł, nie będziesz mógł kontynuować rejestracji.

 

Dalej system da Ci możliwość wyboru zasad umarzania udziałów przez wspólnika, możliwości wypłaty ewentualnych zaliczek na poczet dywidendy oraz wprowadzenia wymogu zgody spółki na zastawienie bądź zbycie udziałów. Możesz wybrać tylko jeden z przedstawionych wariantów, nie możesz sam zaproponować treści tych zapisów.

 

Jak założyć spółkę zoo – zarząd spółki zoo

 

Kolejnym krokiem jest wybór organów spółki. W spółce zawsze działać będzie zarządzgromadzenie wspólników, a dodatkowo można powołać radę nadzorczą. Według wzoru umowy, zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników.

Przeczytaj również – POWOŁANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU W SPÓŁCE ZOO

 

wybor-zarzadu
Umowa – dodanie zarządu

 

W systemie musisz wskazać, ile będzie wynosiła kadencja członka zarządu (minimum rok, maksymalnie 5 lat). Ponadto musisz podać, kto ma prawo reprezentować tworzoną spółkę. Do wyboru dostaniesz dwie opcje:

 

 • w imieniu spółki działa każdy członek zarządu samodzielnie,
 • w przypadku zarządu jednoosobowego – oświadczenia w imieniu spółki składa jedyny członek zarządu, a w przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej ilości osób – wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

 

Dalej system wymaga wskazania danych pierwszego składu zarządu. Mogą być to wspólnicy (wówczas system automatycznie wypełni ich dane osobowe) bądź zupełnie inne osoby, których imię, nazwisko, PESEL oraz adres należy uzupełnić w przeznaczonych do tego polach. Dla każdej z osób uzupełnij także obejmowaną przez ich funkcję, wpisując odpowiednio: Prezes, Wiceprezes bądź Członek Zarządu.

 

System udostępni Ci także możliwość zastrzeżenia w umowie, że rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników.

 

Pamiętaj, że podobne kroki będziesz musiał wypełnić, jeżeli zdecydujesz się powołać radę nadzorczą. Wówczas trzeba dodatkowo podać, ilu członków będzie ona liczyć (minimum 3 osoby).

 

Podpisanie umowy spółki

 

W ostatnim kroku zostaniesz poproszony o wskazanie daty kończącej pierwszy rok obrotowy działalności spółki. Jeżeli zakładasz spółkę w pierwszym półroczu, powinien być to 31 grudnia bieżącego roku. Jeżeli rejestrujesz spółkę w drugim półroczu, możesz wybrać, czy rok obrotowy zakończy się 31 grudnia bieżącego czy kolejnego roku.

 

podpisanie-umowy-sp-zoo
UMOWA – podpis

 

Następnie system przekieruje Cię do podpisania umowy spółki zoo. Umowa spółki zoo może zostać podpisana:

 • profilem zaufanym ePUAP,
 • podpisem kwalifikowanym.

 

Portal S24 przekierowując na zakładkę z „Podpisami”, zaprezentuje Ci listę osób, które mogą podpisać umowę. Przy Twoim nazwisku aktywny będzie przycisk „PODPISZ”, który powinieneś wybrać. Następne otrzymasz możliwość wyboru podpisu przez profil zaufany bądź podpisu kwalifikowanego. Dalej trzeba postępować ze szczegółowymi instrukcjami prezentowanymi przez system.

 

jak-zalozyc-sp-zoo-online
Podpis przez ePUAP

 

W przypadku podpisu profilem zaufanym, zostaniesz przekierowany na platformę ePUAP, na którą musisz zalogować się swoim adresem e-mail oraz nadanym hasłem bądź skorzystać z logowania przez bankowość elektroniczną. Po wybraniu opcji „Podpisz profilem zaufanym”, będziesz musiał autoryzować podpis za pomocą kodu SMS.

 

Pamiętaj, że umowę musi podpisać każdy ze wspólników, przy czym za datę zawarcia umowy spółki uznaje się dzień, w którym nastąpiło zatwierdzenie umowy przez pierwszego ze wspólników podpisujących ją w systemie teleinformatycznym.

 

Po wpisaniu przez Ciebie danych pozostałych wspólników, umowa zostanie im udostępniona na ich kontach w systemie S24. Po zalogowaniu na swoje konta będą widzieli oni umowę i przy ich nazwiskach aktywna będzie funkcja „PODPISZ”. Każdy ze wspólników analogicznie musi przejść przez wszystkie kroki podpisywania umowy za pomocą profilu zaufanego bądź podpisu kwalifikowanego.

 

Jak założyć spółkę zoo – zgłoszenie spółki do KRS

 

Po podpisaniu umowy spółki przez wszystkich wspólników konieczne jest sporządzenie zgłoszenia założonego podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Pamiętaj, że o ile umowę spółki podpisują wspólnicy, to formularz do KRS oraz pozostałe dokumenty muszą zostać podpisane przez powołany zarząd zgodnie z przyjętymi przez Ciebie zasadami reprezentacji. Członkowie zarządu podpisują dokumenty analogicznie jak wspólnicy, mają więc do dyspozycji profil zaufany bądź podpis kwalifikowany.

 

rejestracja-w-krs
Jak założyć spółkę zoo

 

Pierwszym etapem jest akceptacja i podpisanie przez członków zarządu wygenerowanych automatycznie dokumentów. Na podstawie podpisanej umowy spółki, system w zakładce „Dokumenty” udostępnia:

 • oświadczenie o wniesieniu kapitału – użytkownik musi wypełnić jedynie datę sporządzenia dokumentu i przejść do pola „Podpis”,
 • listę wspólników – jak wyżej, należy uzupełnić jedynie datę oraz przejść do pola „Podpis”.

 

Drugim etapem jest sporządzenie wniosku ze zgłoszeniem spółki. Aby to zrobić, należy wybrać zakładkę „Wnioski”, a następnie uruchomić przycisk „Nowy wniosek” i dalej „Wybierz wzorzec wniosku”. Na rozwijanej liście trzeba zaznaczyć „Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z o.o. przy wykorzystaniu wzorca umowy”.

 

wniosek-do-krs
Wniosek o rejestrację cz. 1

 

Następnie system automatycznie wygeneruje listę dokumentów, które możesz załączyć do wniosku. Zaznacz dokumenty, które chcesz dołączyć do wypełnianego formularza. Obowiązkowo do sądu rejestrowego trzeba wysłać:

 • umowę spółki,
 • listę wspólników,
 • oświadczenie o wniesieniu kapitału.

 

szybka-rejestracja-spolki-zoo
Załączniki do wniosku

 

Warto wiedzieć, że w zakładce „Dokumenty” możesz dodatkowo sporządzić uchwałę o powołaniu przez spółkę prokurenta i również w tym miejscu dołączyć ją do zgłoszenia przekazywanego sądowi rejestrowemu.

Sprawdź również nasz artykuł – WKŁAD DO PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ

 

Rejestracja spółki zoo krok po kroku w KRS

 

Rejestracja przebiega w 4 krokach. System będzie pokazywał Ci pola, które możesz edytować bądź nie. Część danych zostanie zaciągnięta ze sporządzonej przez Ciebie umowy. Trzeba więc wypełnić formularz zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie:

 

 • Krok 1 – musisz wybrać sąd, do którego chcesz skierować wniosek (właściwy dla siedziby rejestrowanej spółki); pozostałe pola zostaną uzupełnione automatycznie,

 

 • Krok 2 – należy uzupełnić adres siedziby spółki o ulicę, numer domu oraz kod pocztowy; pozostałe dane zostaną uzupełnione automatyczne,

 

 • Krok 3 – wypełnienie pozostałych danych Twojej spółki zoo:
  • można dodać ewentualne oddziały spółki wraz z ich adresami,
  • system generuje listę wspólników posiadających udziałów równych ponad 10% kapitału zakładowego spółki, gdyż tylko tacy wspólnicy podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców; jeżeli wspólnikiem jest osoba prawna, w tym miejscu musisz uzupełnić jej REGON,
  • system przedstawi także listę osób wchodzących w skład zarządu; w przypadku każdego członka zarządu musisz uzupełnić informację o ewentualnym zawieszeniu tej osoby w prawie do występowania w imieniu spółki i dacie zakończenia tego zawieszenia,

 

 • Krok 4 – system przedstawia zaciągnięte z umowy dane o radzie nadzorczej i osobach wchodzących w jej skład, powołanym prokurencie, a także przedmiocie działalności spółki; musisz tylko wybrać PKD odpowiadające przedmiotowi przeważającej działalności.

 

Ostatnim etapem jest zakładka „Podpisy”. Wszyscy członkowie zarządu muszą podpisać umowę. Każdy z nich ma udostępnione zgłoszenie na swoim koncie w S24 i po zalogowaniu będzie miał możliwość jego podpisania.

 

Przed wysłaniem wniosku do wskazanego sądu, system wymusi również dokonanie stosownej opłaty. Jeżeli wszystkie dokumenty zostały poprawnie podpisane (musisz widzieć status wniosku opisany jako „Dokumenty opłacane”), trzeba wybrać opcję „Opłać i wyślij”. Zostaniesz przekierowany na portal e-Płatności, gdzie możesz opłacić wniosek swoją kartą płatniczą lub przelewem przez bankowość elektroniczną.

 

Po poprawnym dokonaniu płatności S24 oznaczy Twój wniosek jako „Wysłany do sądu”. Opłacony wniosek trafi do wybranego prze Ciebie sądu rejestrowego właściwego dla siedziby spółki, który powinien go rozpatrzeć w terminie jednego dnia od daty wpływu. O rozpatrzeniu wniosku zostaniesz poinformowany wiadomością przesłaną przez system na Twój adres e-mail podany przy rejestracji.

Załączniki do wniosku o rejestrację spółki

 

Pamiętaj, że S24 nie zawiera wzorców wszystkich dokumentów, które wymagane są przy rejestracji spółki. Musisz więc sporządzić je samodzielnie.

 

Zadbaj więc, by do wniosku dołączyć:

 • oświadczenie, czy spółka jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 • listę adresów do doręczeń członków organu lub osób uprawnionych do powołania zarządu,
 • listę adresów do doręczeń osób reprezentujących spółkę, likwidatorów lub prokurentów.

 

Powyższe dokumenty możesz sporządzić w PDF, a następnie wgrać do S24. W sekcji „Dokumenty” utworzonej przez Ciebie spółki, musisz wybrać opcję „Nowy dokument” i na dole strony „Wczytaj”. Następnie wybierz rodzaj dokumentu z rozwijanej listy i dodaj plik do systemu, klikając na przyciski „Wczytaj dokument” i „Zapisz”.

 

Pamiętaj, że te dokumenty również musi podpisać każdy z powołanych członków zarządu. W tym celu w zakładce „Dokumenty” należy wybrać wgrane przez Ciebie pliki i skorzystać z opcji „Wybierz dokument”, a następnie przejść do zakładki “Podpisy”. System udostępni opcję podpisu przez profil zaufany bądź podpis kwalifikowany na koncie każdego z członków zarządu – tak samo jak w sytuacji podpisywania pozostałych dokumentów generowanych dla zarządu.

 

Najważniejsze jest, by na koniec dodać te dokumenty do wniosku wysyłanego do sądu rejestrowego. Zrób to na etapie sporządzania wniosku (w zakładce „Wnioski”, po wybraniu opcji „Nowy wniosek”), w  sekcji „Załączanie dokumentów do wniosku”, wybierając wgrane dokumenty z listy przyciskiem „Dodaj”.

 

Jednoosobowa spółka zoo

 

Rejestracja spółki z o.o. przez Internet jest również możliwa nawet, jeżeli jesteś jedynym wspólnikiem zakładanej spółki. Jedyną różnicą jest, że o ile podstawą działania spółki zawartej przez kilku wspólników jest umowa, to w jednoosobowej spółce z o.o. ten dokument nazywany jest aktem założycielskim.

 

Pamiętaj, że będąc jedynym wspólnikiem, jesteś również jednoosobowym zgromadzeniem wspólników. Możesz więc powołać samego siebie na członka zarządu spółki. Wówczas proces rejestracji będzie już bardzo prosty, ponieważ tylko Ty będziesz podpisywał wszystkie dokumenty oraz zgłoszenie do KRS i nie będzie potrzeby udostępniania dokumentów na kontach innych użytkowników.

 

Miej tylko na uwadze, że wszystkie oświadczenia, które będziesz składał spółce, muszą mieć formę pisemną. W przeciwnym wypadku będą nieskuteczne.

 

Koszt założenia spółki zoo przez Internet

 

Niewątpliwą zaletą założenia spółki przez Internet jest niższy koszt opłaty sądowej, którą trzeba ponieść na etapie zgłoszenia spółki do rejestru przedsiębiorców. W przypadku zgłoszenia spółki zawartej w formie aktu notarialnego, opłata wynosi 500 zł. Natomiast wpis do Krajowego Rejestru Sądowego poprzez S24 kosztuje 250 zł. Rejestrując spółkę przez Internet ponosisz także koszt ogłoszenia informacji o założeniu spółki w MSiG, co wynosi 100 zł.

 

Warto także przypomnieć, że system S24 automatycznie wskazuje numer rachunku bankowego sądu rejestrowego, na który należy przelać opłatę, co minimalizuje ryzyko błędnego uiszczenia opłaty.

 

Niemniej należy pamiętać, że założenie spółki z o.o. przez Internet jest wolne od kosztów taksy notarialnej, którą trzeba uiścić od sporządzenia umowy spółki w formie aktu notarialnego. W ten sposób w Twojej kieszeni zostanie ok. 1000 zł.

 

Spółka zoo jak założyć ją szybko

 

Na pewno zdążyłeś już zauważyć, że najszybszym sposobem na założenie spółki z o.o. jest jej rejestracja przez Internet, za pośrednictwem opisywanego portalu S24. W tym samym dniu możesz bowiem podpisać umowę spółki i zarejestrować ją w KRS, a sąd rejestrowy ma jeden dzień na rozpoznanie Twojego wniosku.

 

Rejestrując spółkę zoo online masz więc realną szansę na założenie jej w 24 godziny! Jest to więc najszybszy sposób założenia spółki zoo.

 

Wybór tej formy rejestracji ma więc wiele korzyści. Przede wszystkim formalności związane z założeniem i rejestracją spółki z o.o. załatwisz bez wychodzenia z domu. System jest bardzo intuicyjny, więc w prosty sposób przejdziesz przez cały proces założenia spółki. Jak już wyjaśnialiśmy, niższa będzie także opłata sądowa. Zamiast tradycyjnych 500 zł, zapłacisz 250 zł.

 

Weź pod uwagę, że rejestracja spółki zakładanej w formie aktu notarialnego może trwać nawet kilka tygodni. Szczegóły umowy trzeba uzgodnić z notariuszem, a następnie umówić się z nim na spotkanie i podpisać akt notarialny. Następnie trzeba sporządzić wszystkie formularze papierowo i wysłać je do sądu. Sądy rejestrowe potrzebują nawet paru miesięcy na zarejestrowanie spółki na podstawie papierowych wniosków. Jest to jeden z największych minusów, branych pod uwagę, podczas analizy jak założyć spółkę zoo.

 

Miej na uwadze, że od 1 lipca 2021 roku przestaną obowiązywać papierowe formularze i wszelkie zmiany będą musiały być dokonywane elektronicznie. Rejestracja internetowa aktu notarialnego będzie jednak bardziej skomplikowana niż założenie spółki w pełni online. System nie będzie automatycznie generował dokumentów i uzupełniał części danych, dlatego warto w tym zakresie wesprzeć się profesjonalnym pełnomocnikiem – adwokatem lub radcą prawnym.

 

Wady i zalety spółki zoo

 

Wiesz już, jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością krok po kroku. Trzeba jednak odpowiedzieć sobie jeszcze na pytanie, czy warto ją zakładać. W tym celu warto opisać wady i zalety spółki zoo.

 

wady-i-zalety-spolki-zoo
wady i zalety spółki zoo

 

Zalety spółki zoo

 

Prowadzenie spółki z o.o. bez wątpienia ma wiele korzyści. Można wymienić następujące zalety spółki zoo:

 

 • niski wymagany kapitał zakładowy (5.000 zł),
 • brak odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki,
 • prestiż w oczach kontrahentów, ponieważ spółki kapitałowe cieszą się większym zaufaniem klientów oraz potencjalnych kontrahentów niż jednoosobowe działalności gospodarcze,
 • możliwość zbycia udziałów w spółce i otrzymanie zarobku z tego tytułu,
 • dziedziczenie udziałów w spółce – jednoosobowa działalność gospodarcza nie wchodzi w masę spadkową i traci byt po śmierci właściciela, chyba że zostanie ustanowiony zarządca sukcesyjny.

 

Wyjaśnijmy jeszcze, że wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Za długi odpowiada sama spółka całym swoim majątkiem. Zasada ta nie w pełni dotyczy wspólników, którzy jednocześnie są członkami zarządu. Zapamiętaj, że członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja z jej majątku okaże się bezskuteczna.

 

Wady spółki zoo

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest niestety formą prowadzenia działalności gospodarczej pozbawioną minusów. Analizując możliwość założenia spółki z o.o., musisz brać pod przede wszystkim następujące wady spółki zoo:

 

 • podwójne opodatkowanie spółki i wspólników,
 • obowiązek prowadzenia pełnej księgowości,
 • obligatoryjną publikację rocznych wyników finansowych,
 • formalności związane z prowadzeniem działalności przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Zwróć uwagę, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, ale Ty będąc wspólnikiem będziesz musiał także uiścić podatek dochodowy od wypłaconego Ci przez spółkę zysku. Można więc mówić o podwójnym opodatkowaniu dochodów uzyskiwanych przez sp. z o.o.

 

Po drugie, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z prowadzeniem pełnej księgowości. Może to generować większe koszty obsługi przez biuro rachunkowe, a z drugiej strony wymaga bardzo dużej skrupulatności i uwagi. W związku z tym spółka z o.o. musi posiadać odrębny rachunek bankowy, z którego nie będziesz mógł korzystać dla swoich prywatnych potrzeb (nawet jeżeli będziesz jedynym wspólnikiem w spółce).

 

Dane finansowe spółki są publikowane w systemie Krajowego Rejestru Sądowego, a zatem Twoja bezpośrednia konkurencja będzie miała wgląd w sprawozdania finansowe Twojej spółki. Nie będziesz mógł utajnić kwoty wypłacanej dywidendy czy uzyskiwanych przez spółkę przychodów.

 

Musisz również pamiętać, że prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z wieloma formalnościami. Przykładowo każdorazowa zmiana umowy spółki wymaga wizyty u notariusza i stosownej zmiany w rejestrze przedsiębiorców. Poprawność podejmowania wszystkich uchwał przez spółkę oraz terminowego zgłaszania zmian może kontrolować sąd rejestrowy i w razie potrzeby nałożyć na Twoją spółkę grzywnę przymuszającą.

 

Na szczęście, jeśli prowadzisz spółkę możesz liczyć na pomoc mojej Kancelarii Adwokackiej. Zajmujemy się bowiem profesjonalną obsługą prawną firm.

 

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest dla Ciebie odpowiednią formą prowadzenia biznesu, skonsultuj się z adwokatem lub radcą prawnym. Pomogą odpowiedzieć Ci na pytanie, w jaki sposób założyć spółkę tak, by było to najkorzystniejsze w świetle Twojego planu na prowadzenie biznesu.

 

Koszt prowadzenia spółki zoo

 

Koszty prowadzenia spółki z o.o. mogą być bardzo różne w zależności od charakteru jej działalności i rozmiarów.

 

Nie ma jednak wątpliwości, że każda spółka zaraz po założeniu musi ponieść te same koszty. Przede wszystkim jest to podatek od czynności cywilnoprawnych – wynosi on 0,5% kapitału zakładowego zakładanej spółki pomniejszonego o poniesione na rejestrację opłaty, a opłacić go należy w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy spółki.

 

Wśród kosztów działalności należy również wymienić inne podatki, w tym podatek dochodowy oraz VAT, które spółka będzie musiała regularnie opłacać. Pamiętaj, że po rejestracji w KRS Twoja spółka powinna złożyć wniosek o rejestrację jako podatnika VAT we właściwym urzędzie skarbowym. Musi to nastąpić, zanim spółka zacznie dostarczać towary lub świadczyć usługi. W przeciwnym wypadku będzie narażona na ewentualne koszty postępowania karnoskarbowego oraz konieczność poniesienia wysokich kar.

 

W pozostałym zakresie spółka musi ponosić wydatki stałe. Znaczącym kosztem będzie bieżąca obsługa księgowa związana z obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

W pozostałym zakresie to od Ciebie zależy, jakie koszty będzie generować założona przez Ciebie spółka. Jeżeli stworzysz odpowiedni biznesplan, masz szansę na osiąganie wysokich dochodów przy jednoczesnej minimalizacji kosztów. W tym celu możesz wspierać się adwokatem, radcą prawnym bądź zaufanym księgowym, którzy wskażą Ci, jak optymalizować koszty i jakie kierunki działalności najlepiej obrać.

 

jak-zalozyc-spolke-zoo
jak założyć spółkę zoo

 

Jak założyć spółkę zoo – podsumowanie

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest formą prowadzenia biznesu, która daje bardzo wiele możliwości. Również sam sposób jej założenia można dopasować do swoich potrzeb.

 

Jeżeli zależy Ci na szybkim i tanim założeniu spółki z o.o., zarejestruj ją przez Internet. Dzięki temu w ciągu jednego dnia i bez wychodzenia z domu zarejestrujesz swoją spółkę. Jeżeli natomiast szczególnie zależy Ci na treści umowy i konkretnych zapisach, powinieneś zwrócić się do notariusza i przygotować akt notarialny.

 

W każdym wypadku możesz wspierać się adwokatem lub radcą prawnym. Możesz skorzystać też z pomocy naszej Kancelarii Adwokackiej (adwokat Poznań). Przy rejestracji spółki przez Internet adwokat lub radca prawny pomogą Ci przejść bezbłędnie przez cały proces. Jeżeli zakładasz spółkę u notariusza, profesjonalny pełnomocnik pomoże Ci dostosować treść umowy do specyfiki biznesu, który chcesz prowadzić. Ponadto otrzymasz wsparcie w prawidłowym i kompletnym zgłoszeniu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Dziękuję za przeczytanie artykułu „Jak założyć spółkę zoo – krok po kroku”. Zapraszam także do innych wpisów na moim blogu.

 

Potrzebujesz pomocy adwokata? Nie wiesz jak założyć spółkę zoo?

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

 

ZAKŁADAM SPÓŁKI ZOO W CAŁEJ POLSCE!

 

Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że prowadzenie spółki wiąże się z wieloma pułapkami prawnymi, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Chętnie odpowiem Ci jak założyć spółkę zoo!

 

Adwokat

Marlena Słupińska-Strysik

e-mail: biuro@slupinska.eu

tel. 61 646 00 40

tel. 68 419 00 45

tel. 52 511 00 65

 

5/5
Autor
Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
Adwokat

Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych.Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

 Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

e-mail: biuro@slupinska.eu

 

Komentarze:

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu