Jak wys艂a膰 sprawozdanie finansowe do KRS krok po kroku

Jak wys艂a膰 sprawozdanie finansowe do KRS krok po kroku

Przedsi臋biorcy, kt贸rzy prowadz膮c膮 ksi臋gi rachunkowe, s膮 zobowi膮zani do sporz膮dzania rocznego sprawozdania finansowego za ka偶dy rok obrotowy. Nale偶y przygotowa膰 je w formie elektronicznej i prawid艂owo podpisa膰. Ponadto ka偶dy przedsi臋biorca ma obowi膮zek z艂o偶enia sprawozdania do KRS, dlatego w artykule 鈥Jak wys艂a膰 sprawozdanie finansowe do KRS krok po kroku鈥 wyja艣niamy, w jakim terminie i w jaki spos贸b nale偶y to zrobi膰.

Sk艂adanie sprawozda艅 do KRS

Sprawozdanie finansowe trzeba sporz膮dzi膰 w formacie pliku XML. Aby sprawozdanie zosta艂o prawid艂owo przygotowane, musi zosta膰 podpisane przez:

 • ka偶dego ze wsp贸lnik贸w prowadz膮cego sprawy sp贸艂ki – w przypadku sp贸艂ek osobowych, b膮d藕 wszystkich cz艂onk贸w zarz膮du 鈥 w przypadku sp贸艂ek kapita艂owych,
 • oraz osob臋 odpowiedzialn膮 za prowadzenie ksi膮g rachunkowych, czyli ksi臋gowego lub ksi臋gow膮.

 

Wymienione osoby podpisuj膮 sprawozdanie przy pomocy kwalifikowanego podpisu (zewn臋trznego certyfikatu) lub zaufanego profilu ePUAP. Zapami臋taj wi臋c, 偶e nie mo偶na sporz膮dzi膰 sprawozdania papierowo i podpisa膰 go odr臋cznie. By艂o to praktyk膮 do 30 wrze艣nia 2018, ale aktualnie Krajowy Rejestr S膮dowy akceptuje sprawozdania sporz膮dzane elektronicznie, a z艂o偶y膰 mo偶na je tylko przez dedykowany, udost臋pniony przez Ministerstwo Sprawiedliwo艣ci portal.

 

Sprawozdanie finansowe sk艂adane drog膮 elektroniczn膮 mo偶e zosta膰 z艂o偶one na dwa sposoby:

 • poprzez bezp艂atn膮 rejestracj臋 w Repozytorium Dokument贸w Finansowych (RDF) i聽podpisanie zg艂oszenia profilem zaufanym ePUAP.
 • poprzez z艂o偶enie 偶膮dania w systemie (S24) i dokonanie op艂aty za z艂o偶enie sprawozdania finansowego. Warto mie膰 na uwadze, 偶e jest to te偶 jedyny spos贸b na z艂o偶enie sprawozdania finansowego do KRS dla podmiot贸w zarz膮dzanych przez cudzoziemc贸w, kt贸rzy nie posiadaj膮 numeru PESEL.

Jak wys艂a膰 sprawozdanie finansowe do KRS krok po kroku

 

Termin z艂o偶enia sprawozdania finansowego do KRS

Zasad膮 jest, 偶e przed up艂ywem trzech miesi臋cy od zako艅czenia roku obrotowego nale偶y sporz膮dzi膰 i podpisa膰 sprawozdanie finansowe. Wi臋kszo艣膰 podmiot贸w na rynku dzia艂a w聽trybie, w kt贸rym rok obrotowy pokrywa si臋 z rokiem kalendarzowym. W聽przypadku tych jednostek zatem:

 • sprawozdanie trzeba sporz膮dzi膰 do 31 marca roku nast臋puj膮cego po zako艅czonym roku obrotowym,
 • nast臋pnie podmiot ma kolejne 3 miesi膮ce na zatwierdzenie sprawozdania przez uprawniony do tego organ – do 30 czerwca,
 • w ostatnim kroku w ci膮gu 14 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego stosown膮 uchwa艂膮, osoby zarz膮dzaj膮ce sp贸艂k膮 musz膮 z艂o偶y膰 sprawozdanie do repozytorium dokumentu finansowych w Krajowym Rejestrze S膮dowym 鈥 maksymalnie do 15 lipca.

 

Trzeba jednak zauwa偶y膰, 偶e w 2021 roku terminy na sporz膮dzenie sprawozdania i z艂o偶enie dokument贸w w KRS uleg艂y zmianie. Z uwagi na przepisy pakietu ustaw sk艂adaj膮cego si臋 tzw. tarcz臋 antykryzysow膮, terminy przed艂u偶ono o 3 miesi膮ce. Oznacza to, 偶e:

 • sprawozdanie finansowe za 2021 rok nale偶a艂o sporz膮dzi膰 i聽podpisa膰 w terminie do 30 czerwca 2021 roku,
 • trzeba zatwierdzi膰 je do 30 wrze艣nia 2021 roku,
 • sprawozdanie nale偶y z艂o偶y膰 w KRS w ci膮gu 15 dni od daty jego zatwierdzenia – ostateczny termin mija zatem 15 pa藕dziernika 2021 r.

 

Sprawd藕 tak偶e: Obs艂uga Prawna Firm

 

Jakie dokumenty finansowe do KRS

Elektroniczne sprawozdanie finansowe nale偶y z艂o偶y膰 w Repozytorium Dokument贸w Finansowych wraz z:

 • odpisem uchwa艂y potwierdzaj膮cej roczne sprawozdanie finansowe,
 • odpisem uchwa艂y o podziale zysku lub pokryciu straty,
 • sprawozdaniem z dzia艂alno艣ci podmiotu,
 • raportem z badania przez bieg艂ego rewidenta, je偶eli sprawozdanie finansowe podlega艂o takiemu badaniu.

Wszystkie wymagane dokumenty (poza sprawozdaniem finansowym) mog膮 zosta膰 za艂膮czone w formie skanu z odr臋cznymi podpisami uprawnionych os贸b, a zostan膮 podpisane elektronicznie przez osob臋 sk艂adaj膮c膮 je do KRS.

 

Jak wys艂a膰 sprawozdanie finansowe do KRS 鈥 krok po kroku

Najprostszym i najszybszym sposobem na z艂o偶enie sprawozdania finansowego do KRS jest ich wys艂anie do Repozytorium Dokument贸w Finansowych poprzez skorzystanie z opcji 鈥Bezp艂atne zg艂aszania dokument贸w finansowych鈥 pod adresem https://ekrs.ms.gov.pl.

 

Zg艂oszenie dokument贸w finansowych wymaga posiadania konta w systemie. Aby utworzy膰 konto, wybierz sekcj臋 鈥濻24 鈥 Rejestracja sp贸艂ki inne wnioski鈥, a u do艂u strony znajdziesz opcj臋 鈥Utw贸rz konto鈥.

 

rejestracja sprawozdania finansowego w KRS

 

Zostaniesz poproszony o podanie adresu e-mail oraz wyb贸r has艂a, a nast臋pnie zgodnie z聽instrukcjami wy艣wietlanymi w systemie b臋dziesz musia艂 autoryzowa膰 konto przy pomocy podpisu kwalifikowanego b膮d藕 profilu zaufanego.

 

zak艂adanie konta na S24

 

Po utworzeniu konta, zaloguj si臋 na swoje konto w zak艂adce 鈥Bezp艂atne zg艂aszania dokument贸w finansowych鈥.

 

zg艂aszanie dokument贸w do KRS

 

Nast臋pnie wybierz sekcj臋 鈥Przygotowanie i sk艂adanie zg艂osze艅鈥.

 

Sk艂adanie sprawozdania finansowego do KRS

 

Po klikni臋ciu na przycisk 鈥Dodaj nowe zg艂oszenie鈥, wymagane jest wskazanie numeru KRS podmiotu, dla kt贸rego chcesz z艂o偶y膰 sprawozdanie. Wyszukaj w ten spos贸b swoj膮 sp贸艂k臋.

 

W kroku drugim sk艂adania sprawozdania b臋dziesz musia艂 roboczo nazwa膰 zwoje zg艂oszenie 鈥 np. 鈥Sprawozdanie finansowe 2020鈥. We wskazanym polu wpisz daty, kt贸rych dotyczy zg艂oszenie oraz wybierz rodzaj zg艂oszenia 鈥 鈥Sk艂adanie sprawozda艅 finansowych i innych dokument贸w finansowych鈥.

 

jak z艂o偶y膰 dokumenty do KRS

 

Nast臋pnie dodaj wszystkie niezb臋dne dokumenty. Po wyborze przycisku 鈥Dodaj dokument鈥 rozwinie si臋 nowe okno, w kt贸rym kolejno b臋dziesz za艂膮cza艂 konkretne pliki.

 

sk艂adanie sprawozdania finansowego do KRS krok po kroku

 

W ka偶dym przypadku wybierz jeden z rodzaj贸w dokumentu:

 • Roczne sprawozdanie finansowe,
 • Opinia bieg艂ego rewidenta / sprawozdanie z badania,
 • Uchwa艂a o podziale zysku b膮d藕 pokryciu straty,
 • Uchwa艂a lub postanowienie o zatwierdzeniu sprawozdania,
 • Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci,

oraz wska偶 dat臋 sporz膮dzenia pliku. Pami臋taj, 偶e je偶eli za艂膮czasz plik z podpisami elektronicznymi w formacie XML (plik ze sprawozdaniem finansowym) system automatycznie odczyta dat臋 jego sporz膮dzenia i b臋dziesz musia艂 wskaza膰 dat臋 to偶sam膮. Je偶eli nie znasz daty sporz膮dzenia pliku, 艂atwo mo偶esz j膮 odczyta膰 po otwarciu pliku w jednej z przegl膮darek tre艣ci sprawozda艅 finansowych.

 

Po dodaniu wszystkich dokument贸w, na ekranie b臋dziesz widzia艂 ich list臋. Mo偶esz wybra膰 opcj臋 鈥濪alej.鈥 Zostaniesz przeniesiony do o艣wiadcze艅 zwi膮zanych ze sk艂adanymi dokumentami.

 

Podpisywanie sprawozdania finansowego KRS

 

O艣wiadczenie do wype艂nienia dotyczy kompletno艣ci podpis贸w pod sprawozdaniem finansowym. Je偶eli wybierzesz 鈥濼AK鈥, b臋dzie to oznacza艂o, 偶e sprawozdanie zosta艂o podpisane prawid艂owo przez wsp贸lnik贸w b膮d藕 cz艂onk贸w zarz膮du i osob臋 odpowiedzialn膮 za ksi臋gowo艣膰 sp贸艂ki. Pami臋taj, 偶e w膮tpliwo艣ci co poprawno艣ci podpis贸w mo偶esz rozwia膰, sprawdzaj膮c plik ze sprawozdaniem finansowym pod adresem https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER.

 

Po klikni臋ciu 鈥濪alej鈥, pojawi si臋 ostatni etap sk艂adania sprawozdania finansowego do KRS. Musisz zapisa膰 zg艂oszenie (鈥瀂apisz鈥), a nast臋pnie je zweryfikowa膰 (鈥濿eryfikuj鈥). Poni偶ej system udost臋pni list臋 os贸b, kt贸re mog膮 podpisa膰 i wys艂a膰 zg艂oszenie do RDF, wraz z ich numerami PESEL. Mo偶esz wybra膰 siebie jako osob臋 podpisuj膮c膮 zg艂oszenie albo przekaza膰 j膮 innej osobie po wskazaniu jej adresu e-mail (w贸wczas zostanie udost臋pnione na jej koncie w聽portalu S24).

 

Zg艂oszenie nale偶y podpisa膰 zgodnie z instrukcj膮 profilem zaufanym ePUAP b膮d藕 przy pomocy podpisu kwalifikowanego. Po zako艅czeniu tego procesu, wystarczy wybra膰 opcj臋 鈥濿y艣lij zg艂oszenie do repozytorium DF鈥.

 

Na adres e-mail podany przy rejestracji konta otrzymasz potwierdzenie, 偶e dokumenty trafi艂y do KRS, a w rejestrze zosta艂a umieszczona wzmianka o z艂o偶eniu sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy.

Op艂ata za z艂o偶enie sprawozdania finansowego do KRS

Istotn膮 kwesti膮 jest r贸wnie偶, ile kosztuje z艂o偶enie dokument贸w finansowych do KRS. Wyja艣nijmy, 偶e z艂o偶enie dokument贸w bezpo艣rednio do Repozytorium Dokument贸w Finansowych zgodnie z powy偶sz膮 instrukcj膮 jest ca艂kowicie bezp艂atne.

 

Je偶eli jednak wszystkie b膮d藕 niekt贸re osoby uprawnione do reprezentacji sp贸艂ki tj. cz艂onkowie zarz膮du lub wsp贸lnicy, nie posiadaj膮聽numeru PESEL, b臋dziesz musia艂 przez portal S24 wys艂a膰 do KRS wniosek o wpis wzmianek o z艂o偶eniu dokument贸w finansowych w dziale 3 rejestru przedsi臋biorc贸w i za艂膮czy膰 do niego sprawozdanie finansowe oraz pozosta艂e dokumenty. Tego rodzaju wniosek jest ju偶 niestety p艂atny, a op艂ata wynosi 140 z艂.

 

Sprawd藕 tak偶e: Zak艂adanie Sp贸艂ek Pozna艅

Sk艂adanie sprawozda艅 finansowych do KRS – podsumowanie

 

Zapami臋taj, 偶e za niez艂o偶enie sprawozdania finansowego do KRS w terminie b膮d藕 niezachowanie jego obowi膮zkowej formy elektronicznej grozi grzywna b膮d藕 kara ograniczenia wolno艣ci. Grzywna z tego tytu艂u mo偶e w 2021 roku wynie艣膰 od 933,33 z艂 (10-krotno艣膰 najni偶szej stawki dziennej) do 26 880 000 z艂 (720-krotno艣膰 maksymalnej stawki dziennej).

 

Powy偶ej wskazan膮 kar膮 obci膮偶a si臋 kierownika jednostki tj. osob臋 uprawnion膮 do reprezentowania podmiotu, czyli odpowiednio wsp贸lnika (sp贸艂ki osobowe) b膮d藕 cz艂onka zarz膮du sp贸艂ki (sp贸艂ki kapita艂owe).

 

Ponadto s膮d rejestrowy mo偶e wszcz膮膰 post臋powanie przymuszaj膮ce w stosunku do podmiotu, kt贸ry zaniecha艂 obowi膮zku z艂o偶enia sprawozdania do KRS. Przymuszenie takie polega na wezwaniu jednostki do z艂o偶enia dokument贸w w鈥痙odatkowym, 7-dniowym terminie pod rygorem na艂o偶enia na ten偶e podmiot grzywny. Kara w przypadku dalszego niespe艂nienia obowi膮zku mo偶e by膰 ponawiana, mo偶e by膰 wi臋c nak艂adana wielokrotnie.

 

Je偶eli b臋dziesz musia艂 zmierzy膰 si臋 z problemem sporz膮dzenia sprawozdania finansowego, skonsultuj si臋 z profesjonalnym pe艂nomocnikiem. Sankcje za niepoprawne przygotowanie sprawozdania b膮d藕 jego niez艂o偶enie do KRS w terminie mog膮 by膰 bardzo wysokie. Warto wi臋c powierzy膰 zg艂oszenie sprawozdania do rejestru s膮dowego adwokatowi b膮d藕 radcy prawnemu. Dzi臋ki temu b臋dziesz mie膰 pewno艣膰, 偶e wszystkie Twoje obowi膮zki zosta艂y prawid艂owo i聽terminowo zrealizowane.

 

Dzi臋kuj臋 za przeczytanie artyku艂u 鈥濲ak wys艂a膰 sprawozdanie finansowe do KRS krok po kroku鈥. By膰 mo偶e zainteresuj膮 Ci臋 tak偶e inne wpisy na moim blogu.

 

Potrzebujesz pomocy adwokata w tym jak wys艂a膰 sprawozdanie finansowe do KRS krok po kroku?

Je艣li chcia艂by艣 skorzysta膰 z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Dzia艂am na terenie takich miast jak: Pozna艅, Lubo艅, Gniezno, 艢rem, 艢roda Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarz臋dz, Leszno, Pi艂a, Ko艣cian, Jarocin, Wrze艣nia oraz Wolsztyn. Posiadam tak偶e oddzia艂 w 艢wieciu, pracuj膮c w takich miejscowo艣ciach jak Grudzi膮dz, Che艂mnoTuchola.

 

W trudnych sprawach korporacyjnych dzia艂am w CA艁EJ POLSCE!

 

Udzielam tak偶e konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pami臋taj, 偶e w sprawach przed KRS, warto skorzysta膰 z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

Masz pytania? Napisz! Zadzwo艅!

Adwokat

Marlena S艂upi艅ska-Strysik

e-mail: biuro@slupinska.eu

tel. 509聽113聽302

 

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

Tw贸j adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola s膮 oznaczone *

Autor

Marlena S艂upi艅ska

Marlena S艂upi艅ska

Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

Zadzwo艅: 509113302

Lub napisz: biuro@slupinska.eu