ile kosztuje rozwód w 2023 roku

Ile kosztuje rozwód w 2023 roku?

Zapewne chcesz wiedzieć ile kosztuje rozwód w 2023 roku. Wszystkie koszty rozwodu podsumowałam w poniższym artykule. Uprzedzę, że całkowite koszty rozwodu i podziału majątku wynoszą od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Koszt rozwodu zależy od wielu okoliczności, które wyjaśnię poniżej. Zapraszam do lektury artykułu „Ile kosztuje rozwód w 2023 roku?

 

Chcesz uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie? A może zostałeś niesłusznie pozwany przez małżonka?  Możesz skorzystać z moich usług. Posiadam bogate doświadczenie w sprawach o rozwód. Udzielam porad prawnych dla klientów z całej Polski, w tym także online i przez telefon. Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą (Adwokat Rozwody Poznań) oraz do kontaktu.

 

   

  Koszt rozwodu w 2023 r. – jakie opłaty za rozwód?

   

  Musisz pamiętać, że niektóre opłaty związane z rozwodem, trzeba uiścić już na samym początku. Jako osoba wnosząca pozew będziesz zobowiązany do uiszczenia pewnych opłat. Zaliczamy do nich przede wszystkim opłatę od pozwu czy też od pełnomocnictwa dla adwokata.

   

  Jednak to nie wszystko. W związku z tym może nasunąć się teraz pytanie – co składa się na koszty rozwodu w 2023 roku? Już wyjaśniam, do kosztów rozwodu zaliczamy następujące opłaty:

   

  • opłaty sądowe: 600 zł za pozew, 200 zł za ewentualne zabezpieczenie,
  • opłata od pełnomocnictwa: 17 zł,
  • koszty opinii biegłych sądowych – od 800 zł do 2.000 zł,
  • koszty ewentualnego wywiadu kuratora rodzinnego – 80 zł/h,
  • wynagrodzenie pełnomocnika – od kilku tysięcy złotych w górę,
  • opinia Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów – od 700 zł do 2.000 zł.

   

  Powyżej ogólnie wymieniłam podstawowe koszty. Każde z nich omówię poniżej, żebyś był odpowiednio przygotowany, również pod względem finansowym do swojego rozwodu.

  Przeczytaj również: Ile kosztuje sprawa rozwodowa?

  Opłaty sądowe w sprawie rozwodowej w 2023 r.

   

  Właściwe przygotowanie do rozwodu wymaga czasu, strategii, ale również i odpowiednich środków. Sprawa rozwodowa generuje pewne koszty, które możemy podzielić na kilka kategorii. Pierwszą z nich o której musisz pamiętać są opłaty sądowe. Co więcej, niektóre z nich będziesz musiał ponieść już w momencie składania pozwu rozwodowego. Jakich opłat sądowych powinieneś się spodziewać i ile one wynoszą? Już tłumaczę.

   

  • opłata od pozwu rozwodowego w 2023 r – jest to opłata, którą powinieneś opłacić w momencie wnoszenia pozwu o rozwód. Opłata od pozwu rozwodowego określona została w Ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Ma ona charakter opłaty stałej i wynosi 600,00 zł. Co to znaczy, że opłata ma charakter stały? Już tłumaczę. Opłata stała od pozwu oznacza, że zawsze będzie wynosiła tyle samo, jest jednakowa i odgórnie ustalona w przepisach.

   

  • opłata za zabezpieczenie roszczenia w 2023 – w niektórych sprawach konieczne jest uiszczenie dodatkowej opłaty, którą nazywamy opłatą za zabezpieczenie roszczenia. Ile ona wynosi? Kiedy będziesz musiał ją ponieść? Opłata za zabezpieczenie roszczenia różni się w zależności od tego, czego wniosek dotyczy. Jeżeli chciałbyś przykładowo wnieść o zabezpieczenie kontaktów ze swoimi dziećmi na czas trwania sprawy rozwodowej. Bądź też chciałbyś dokonać zmiany zabezpieczenia alimentów – musisz liczyć się z koniecznością uiszczenia kwoty 100,00 zł tytułem opłaty od wniosku. Innym przypadkiem, gdy konieczne jest uregulowanie opłaty jest wniosek o eksmisję małżonka ze wspólnie zajmowanej nieruchomości. W tym przypadku opłata od wniosku wynosi 200,00 zł.

   

  Opłaty sądowe uiszczasz na rachunek bankowy lub w kasie tego sądu, do którego składasz swój pozew lub w którym sprawa już się toczy. Pamiętaj, że składając pozew powinieneś załączyć również potwierdzenie dokonania opłaty. To samo tyczy się wniosku o zabezpieczenie lub o eksmisję.

   

  Opłata skarbowa od pełnomocnictwa w 2023 r.

   

  Przygotowując się do sprawy rozwodowej, możesz dojść do wniosku, że chcesz aby w czasie trwania całej sprawy reprezentował Cię profesjonalny pełnomocnik. Czy możliwość działania w Twoim imieniu również generuje dodatkowe koszty? Odpowiedź brzmi – tak.

   

  Jeśli decydujesz się na pomoc adwokata lub radcy prawnego, aby mógł on Cię reprezentować musisz uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa. Konieczność ponoszenia takiej opłaty została uregulowana w Ustawie o opłacie skarbowej. Ile ona w takim razie wynosi i gdzie ją uregulować? Już spieszę z odpowiedzią na to pytanie.

   

  Opłata skarbowa od pełnomocnictwa w 2023 r. wynosi 17,00 zł. Natomiast pomimo tego, że określa się ją mianem „skarbowej” nie regulujesz jej w Urzędzie Skarbowym. Opłatę skarbową musisz wnieść na konto urzędu miasta lub gminy w której znajduje się instytucja do której składasz swoje pełnomocnictwo. W tym przypadku jest to Sąd Okręgowy, w związku z tym właściwy jest ten urząd w którego obrębie sąd ten się znajduje.

  Sprawdź również nasz artykuł – Intercyza małżeńska a rozwód

  Ile kosztuje adwokat w sprawie rozwodowej w 2023 r.

   

  Decydując się na profesjonalną pomoc przy przeprowadzeniu Twojej sprawy rozwodowej musisz wziąć pod uwagę jeszcze jedną kwestię. Będziesz musiał zapłacić adwokatowi  odpowiednie honorarium za jego usługi. Adwokat w sprawie o rozwód kosztuje od kilku tysięcy złotych w górę.

   

  W przypadku sprawy rozwodowej, koszty będą różne w zależności od tego czy rozwód z orzekaniem o winie czy jednak przeprowadzany jest za porozumieniem stron. Na koszty wpływ ma także skonfliktowane stron w zakresie dzieci. Pomimo tego, że pojawiają się w związku z tym dodatkowe koszty, zawsze lepiej jest jeśli przy sprawie rozwodowej masz do dyspozycji profesjonalnego pełnomocnika. Adwokat pomoże Ci przygotować odpowiednią strategię i wypracować najlepsze dla Ciebie rozwiązania.

   

  Poniżej przybliżę Ci każdy z powyższych wariantów. Pamiętaj jednak, że w dużej mierze koszt adwokata w sprawie rozwodowej jest sprawą indywidualną, uzależnioną od skomplikowania danej sprawy.

   

  ile kosztuje rozwód w 2023 roku
  ile kosztuje rozwód w 2023 roku

   

  Koszt rozwodu za porozumieniem stron w 2023 r.

   

  Rozwód za porozumieniem stron, czyli inaczej bez orzekania o winie jest dobrą opcją jeśli chcesz rozwieść się szybko. W przeciwieństwie do rozwodu z orzekaniem o winie, sprawa rozwodowa może zakończyć się już nawet po pierwszej rozprawie. Przeprowadzenie rozwodu bez orzekania o winie jest prostsze, sprawniejsze i tańsze od rozwodu z jej orzekaniem.

   

  Jeśli decydujesz się na rozwód za porozumieniem stron, na samym początku również musisz wnieść opłatę stałą 600,00 zł od pozwu. Jak to się jednak dzieje, że rozwód tego typu jest tańszy? Już rozwiewam Twoje wątpliwości w tym zakresie. Kluczem do odpowiedzi na to pytanie jest zgodność małżonków co do nieorzekania o winie. Jeśli zarówno Ty jak i druga strona chce aby rozwód nastąpił bez orzekania o winie 300,00 zł z opłaty stałej zostanie zwrócone. Natomiast pozostałe 300,00 zł zostanie podzielone między Ciebie i drugiego małżonka.

   

  W związku z tym w ostatecznym rozrachunku koszt opłaty sądowej przy rozwodzie za porozumieniem stron wynosi 150,00 zł.

   

  Jeżeli natomiast zastanawiasz się nad wynagrodzeniem adwokata – w tym przypadku mogę stwierdzić, że również będzie ono niższe niż przy rozwodzie z orzekaniem o winie. Dzieje się tak właśnie z uwagi na wspomnianą prostszą procedurę i zdecydowanie mniejsze skomplikowanie sprawy.

   

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie, minimalna stawka za przeprowadzenie takiego rozwodu wynosi 720,00 zł. W praktyce koszty adwokata są kilkukrotnie wyższe.

   

  Koszt rozwodu z orzekaniem o winie w 2023 r.

   

  Rozwód z orzekaniem o winie bardzo często jest zawiły, a jego cechą charakterystyczną jest tzw. „wyciąganie wzajemnych brudów”. W związku z tym rozwody z orzekaniem o winie potrafią trwać nawet kilka lat. Przyjmijmy jednak, że jesteś zdeterminowany i decydujesz się na taki właśnie rozwód. Jak w takim przypadku będą wyglądały koszty?

   

  Koszty rozwodu z orzekaniem o winie na pewno będą wyższe niż przy rozwodzie za porozumieniem stron. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie, minimalna stawka za rozwód z orzeczeniem o winie wynosi 1080,00 zł. W praktyce koszty adwokata w sprawie o rozwód z orzekaniem o winie są kilkukrotnie wyższe.

   

  Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie, a koszt przeprowadzenia takiego rozwodu zależeć będzie m. in. od takich czynników jak poziom skomplikowania, nakład pracy czy liczba rozpraw.

   

  Koszty rozwodu w przypadku sporu o dzieci

   

  Koszty rozwodu mogą wzrosnąć, jeśli między małżonkami toczy się spór o małoletnie dzieci. Spór o dzieci ma miejsce wtedy, gdy dodatkowo poza samym orzeczeniem rozwodu sąd orzeka o alimentach, władzy rodzicielskiej lub o kontaktach z małoletnimi dziećmi.

   

  Sąd w powyższych przypadkach może z urzędu lub na wniosek zlecić sporządzenie opinii przez Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów. Może też powołać biegłego lub ustanowić w sprawie kuratora sądowego. Dzieje się tak z reguły w przypadkach, gdy istnieje problem w uregulowaniu władzy rodzicielskiej bądź kontaktów z dziećmi.

  Poniżej przybliżę Ci jak wyglądają w tych przypadkach koszty.

   

  Koszty opinii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów

   

  W przypadku, gdy razem z drugą stroną macie odmienne żądania w zakresie władzy rodzicielskiej. Nie możecie dogadać się co do kontaktów z dziećmi, sąd orzekający w Waszej sprawie może zlecić przygotowanie opinii. Taka opinia sporządzana jest przez Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów tzw. OZSS.

   

  Celem takiej opinii jest określenie czy rozwód będzie miał negatywny wpływ na dobro dzieci. Ponadto ma ona na celu określenie relacji rodziców z dziećmi, a także sprawdzenie postaw rodzicielskich. Sporządzenie opinii poprzedzone jest badaniami psychologicznymi i pedagogicznymi zarówno rodziców jak i dzieci.

   

  Jeżeli sąd zleci sporządzenie takiej opinii, powinieneś przygotować się na dodatkowy koszt w granicach od ok. 700,00 zł do nawet 2.000,00 zł. Pamiętaj, że każdy przypadek jest inny, dlatego koszty zależne będą przede wszystkim od okoliczności Twojej sprawy i decyzji sądu – kto je będzie ponosił.

   

  Koszt kuratora rodzinnego

   

  W przypadku sporu o dzieci przy rozwodzie, możesz spotkać się również z sytuacją, gdy sąd chce sprawdzić warunki w jakich mieszka dziecko. Innymi słowy sąd zleca przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Taki wywiad przeprowadzany jest w miejscu Twojego zamieszkania. Przeprowadza go kurator rodzinny.

   

  Koszt przeprowadzenia takiego wywiadu to ok. 80,00 zł/h. Pamiętaj jednak, że jest to koszt wywiadu przeprowadzanego tylko w jednym miejscu. Jeśli więc konieczny będzie wywiad w dwóch miejscach – kwota ta ulegnie powiększeniu

   

  Ponadto, sąd na czas trwania postępowania może wydać postanowienie o zabezpieczeniu kontaktów. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że może w nim stwierdzić, że przy kontaktach ma być obecny kurator rodzinny. Jeżeli takie postanowienie zostanie wydane w Twojej sprawie, możesz zostać obciążony dodatkowym kosztem. Możesz, ale nie musisz, gdyż jeśli to druga strona utrudnia kontakty, wtedy ona zostanie obciążona kosztem kuratora.

   

  Opinia biegłego sądowego

   

  W przypadku sporu o dzieci przy rozwodzie może się również zdarzyć tak, że sąd będzie chciał zasięgnąć opinii specjalisty np. psychologa. Związane jest to z tym, że na opinię biegłego psychologa często czeka się krócej niż na opinię tzw. OZSS. Na opinię Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów czeka się minimum pół roku lub dłużej. Stąd też sąd może zadecydować o sporządzeniu opinii przez biegłego sądowego. Jeżeli właśnie w Twojej sprawie sąd zdecyduje się na taką opinię, również musisz liczyć się z tym, że pojawią się dodatkowe koszty. Zazwyczaj koszt sporządzenia takiej opinii przez biegłego sądowego waha się od ok. 800,00 zł do nawet 2.000,00 zł.

   

  Koszt podziału majątku przy rozwodzie

   

  Ostatnią kwestią, która wymaga w mojej ocenie przybliżenia to koszt podziału majątku. Koszty tego rodzaju również mogą się pojawić przy sprawie rozwodowej. Wszystko zależy od tego czy wnioskowałeś o rozpoznanie przez sąd również tej kwestii. Jeśli tak – koszt zależny będzie od tego czy będzie to podział zgodny czy sporny. W pierwszym przypadku opłata sądowa wynosi 300,00 zł. Natomiast w przypadku spornego podziału majątku, musisz liczyć się z wydatkiem  w wysokości 1.000,00 zł.

   

  Pamiętaj jednak, że sądy niezwykle rzadko orzekają o podziale majątku przy sprawie rozwodowej. Dzieje się tak dlatego, że może to wpłynąć na wydłużenie sprawy.

   

  Sąd podejmie się tego jedynie pod dwoma warunkami. Jakimi? Po pierwsze jeśli z drugą stroną macie wypracowane, wspólne stanowisko co do podziału majątku. Po drugie – całość nie wpłynie na wydłużenie sprawy.

   

  Jeśli sprawa o podział majątku toczy się odrębnie od sprawy rozwodowej, to także i w tym wypadku będziesz musiał zapłacić za adwokata. Wynagrodzenie adwokata w sprawach o podział majątku wynosi od kilku tysięcy złotych w górę.

   

  Mam nadzieję, że teraz żaden koszt w przypadku rozwodu Cię nie zaskoczy 😊. W końcu do sprawy rozwodowej trzeba być przygotowanym pod każdym możliwym względem. Dziękuję za przeczytanie artykułu „Ile kosztuje rozwód w 2023 roku?”.

  Przeczytaj również: Jak alkoholik manipuluje żoną?

  Potrzebujesz pomocy adwokata?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach o rozwód działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że walka o rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

    Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu