Co to jest upadłość konsumencka

Co to jest upadłość konsumencka

W niniejszym artykule wyjaśnię Ci co to jest upadłość konsumencka i jak można z niej skorzystać. Upadłość konsumencka to jeden z najskuteczniejszych sposobów na wyjście z długów. Na szczęście ta instytucja staje się coraz bardziej popularna także w Polsce. Jeśli masz poważne problemy finansowe, to powinieneś zrozumieć co to jest upadłość konsumencka i czy warto ją ogłosić!

Chcesz ogłosić upadłość konsumencką? Doradzam dłużnikom z całej Polski, w tym w ramach konsultacji online lub telefonicznych. Zapraszam do kontaktu.

  Upadłość konsumencka – co to jest?

  Co to jest upadłość konsumencka? To zdecydowanie jeden z najlepszych sposobów uwolnienia się od długów. Upadłość konsumencka dotyczy osób fizycznych, które:

  • po pierwsze – nie prowadzą jednoosobowej działalności gospodarczej,
  • po drugie – nie są wspólnikami w spółkach prawa handlowego i minął przynajmniej rok od wykreślenia ich z właściwego rejestru.

   

  Celem postępowania upadłościowego jest uwolnienie konsumenta z zadłużenia, którego nie jest w stanie spłacić. Na przykład jeśli wpadł w spiralę zadłużenia. Poniżej zaprezentujemy Ci szczegółowe informacje na temat tego, jak uwolnić się od długów poprzez ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

  Na czym polega upadłość konsumencka

  Upadłość konsumencką, czyli innymi słowy bankructwo osoby fizycznej, ogłasza się w drodze postępowania upadłościowego.

  Wspomniane postępowanie zmierza do oddłużenia konsumenta. W skrócie upadłość konsumencka polega to na tym, że sąd najpierw ogłasza upadłość dłużnika, później spisywane są wszystkie jego zobowiązania i przeprowadzana jest likwidacja jego majątku. Niezaspokojone długi podlegają albo rozłożeniu na raty w planie spłaty bądź umorzeniu – w całości lub w części.

  W celu rozpoczęcia tego procesu, musisz złożyć w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości sporządzony na specjalnym formularzu. Wniosek podlega opłacie w wysokości 30 zł. Wniosek składa się do sądu rejonowego, w obszarze którego znajduje się miejsce stałego pobytu dłużnika.

  Miej na uwadze, że im lepiej sporządzony wniosek, tym szybciej sąd go rozpozna. Wzrastają też Twoje szanse, że sąd przychyli się do Twojego żądania.

  Zadbaj więc o to, by był on sporządzony bardzo skrupulatnie. Miej na uwadze, że szczegółowo musisz opisać składniki swojego majątku oraz stworzyć listę wszystkich osób, wobec których jesteś zadłużony. Rozważ skorzystanie z pomocy radcy prawnego bądź adwokata – będziesz miał wtedy pewność, że wniosek jest sporządzony poprawnie i wyczerpująco (jedno zmartwienie z głowy mniej).

  Zapoznaj się również z naszym wpisem – Kto pomaga wyjść z długów

  Warunki upadłości konsumenckiej

  Aby móc skorzystać z oddłużeni, musisz łącznie spełnić dwa warunki upadłości konsumenckiej:

  • musisz być niewypłacalny,
  • nie możesz posiadać statusu przedsiębiorcy, dlatego jeżeli posiadasz działalność gospodarczą będziesz musiał ją zakończyć i wyrejestrować z CEIDG (pamiętaj, że jej zawieszenie nie jest wystarczające).

   

  Wyjaśnijmy, że niewypłacalność oznacza brak możliwości regulowania zaciągniętych długów. Konsument jest więc niewypłacalny w sytuacji, gdy jego wynagrodzenie jest zbyt niskie, aby pokryć koszty utrzymania i wszystkich zaciągniętych zobowiązań. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, a Twoje opóźnienie w spłacie długów jest dłuższe niż 3 miesiące, możesz złożyć wniosek o upadłość.

  Pamiętaj też, że złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości to Twoje prawo, nie obowiązek. Dlatego jeżeli masz wątpliwości czy to właściwy moment – skonsultuj się z adwokatem lub radcą prawnym, którzy przeanalizują Twoją indywidualną sytuację.

  Zwracamy uwagę, że upadłość możesz ogłosić, nawet jeżeli jesteś zadłużony względem tylko jednego wierzyciela. Nie musisz posiadać też żadnego majątku. Posiadanie majątku nie jest bowiem warunkiem upadłości konsumenckiej. Co istotne, bankructwo możesz ogłosić więcej niż raz w życiu. Nie może to jednak nastąpić wcześniej niż 10 lat od ostatniego ogłoszenia upadłości.

  Umorzenie zobowiązań

  Pamiętaj, że podstawowym celem postępowania upadłościowego w przypadku konsumentów jest uwolnienie dłużników od mnożących się niespłaconych zobowiązań, a więc umorzenie zobowiązań.

  Dlatego po ogłoszeniu bankructwa sąd może wydać postanowienie o wygaśnięciu zobowiązania. Sąd musi uznać, że nie jest możliwe ustalenie plany spłaty długów, gdyż nawet po ogłoszeniu bankructwa i likwidacji majątku dłużnik nie będzie w stanie uregulować zaległości. Z chwilą wydania postanowienia ma miejsce umorzenie zobowiązań.

  Jeżeli sąd umorzy Twoje długi, będziesz mógł żądać usunięcia Twoich danych z Biur Informacji Gospodarczej oraz domagać się zamieszczenia informacji o nieistnieniu danego zobowiązania w Biurze Informacji Kredytowej.

  Co to jest upadłość konsumencka
  Co to jest upadłość konsumencka

  Co daje upadłość konsumencka?

  Upadłość konsumencka to przede wszystkim kompleksowe uporanie się z problemem spirali długów. Twoje zobowiązania zostaną częściowo zaspokojone z Twojego majątku, a w pozostałym zakresie – będziesz mógł spłacać je w przyszłości zgodnie z ustalonym harmonogramem bądź zostaną umorzone. Będziesz mógł więc wrócić do normalnego życia ze świadomością, że nie musisz zaciągać kolejnych pożyczek na spłatę innych zobowiązań. Jednak to nie jedyne co daje upadłość konsumencka.

  Powinieneś mieć także na uwadze, że upadłość konsumencka ma też inne istotne skutki. Z chwilą ogłoszenia bankructwa stracisz prawo do zarządzania majątkiem, które zostanie przekazane syndykowi. Dla przykładu, upadły nie może sam sprzedać swojego samochodu. Będziesz mógł zawierać tylko drobne umowy życia codziennego np. dokonywać zakupów żywności.

  Pamiętaj też, że jeżeli jeden z małżonków ogłosi upadłość, to między małżonkami automatycznie powstaje rozdzielność majątkowa.

  Postępowanie upadłościowe – etapy

  Postępowanie upadłościowe jest wieloetapowe i w zależności od indywidualnych sytuacji może trwać nawet do kilku lat. Po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, sąd wydaje decyzję o ogłoszeniu upadłości bądź o oddaleniu wniosku. Na szczęście ten etap postępowania upadłościowego zajmuje najczęściej do 3 miesięcy.

  Dopiero kolejne etapy postępowania upadłościowego są dużo bardziej czasochłonne. W postanowieniu o ogłoszeniu upadłości sąd wyznacza syndyka, który będzie odpowiedzialny za dalszą część procesu oddłużania konsumenta. Po ogłoszeniu upadłości następuje właściwe oddłużenie konsumenta, które prowadzi syndyk.

  Po pierwsze, syndyk sporządza listę wierzytelności. Wierzyciele mają 30 dni na zgłoszenie swoich wierzytelności w ciągu 30 dni od ogłoszenia upadłości dłużnika w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

  Po drugie, syndyk ustala składniki i wartość majątku upadłego. Potem następuje likwidacja majątku i podział uzyskanej kwoty między wierzycieli wpisanych na listę wierzytelności.

  Likwidacji ulegają w szczególności nieruchomości, w tym mieszkanie, a także ruchomości takie jak samochody, sprzęt RTV, czy kosztowności (np. biżuteria znacznej wartości).

  Ostatnim etapem postępowania upadłościowego jest uzgodnienie zasad uregulowania pozostałych długów upadłego. Sąd ustala plan spłat, obejmujący maksymalnie do 36 miesięcy, w czasie których upadły konsument może wpłacać określoną kwotę na rzecz niespłaconych zobowiązań. W przypadku osób, które do zadłużenia doprowadziły świadomie i z premedytacją (np. poprzez zaciągnięcie znacznego kredytu i przeznaczenie go na luksusowe dobra), okres ten może sięgać nawet 7 lat.

  Pamiętaj, że sąd może odstąpić od ustalenia spłaty długów, jeżeli Twoja osobista sytuacja wskazuje na niezdolność do dokonania jakichkolwiek płatności. Najczęściej ma to miejsce w przypadku przewlekle chorych bądź starszych osób, które nie mogą podjąć pracy, a ich stan zdrowia nie rokuje poprawy. Wtedy ma miejsce wspomniane już umorzenie zobowiązań.

  Upadłość konsumencka – zmiany 2020

  Z dniem 24 marca 2020 roku w życie weszła głośna nowelizacja zasad ogłaszania upadłości konsumenckiej. Doprowadziła ona do znacznego uproszczenia postępowania upadłościowego i może właśnie to przekona Cię do rozważenia ewentualnej upadłości.

  Aktualnie do ogłoszenia bankructwa wystarczy samo stwierdzenie, że jesteś niewypłacalny. Nie ma znaczenia, czy celowo wywołałeś swoją niewypłacalność bądź umyślnie lub przez swoją nieuwagę spowodowałeś pogorszenie swojej sytuacji. Wina dłużnika nie stanowi już żadnej przeszkody dla ogłoszenia upadłości. Pamiętaj jednak, że zawinione zachowanie może wpłynąć na warunki oddłużenia – plan spłat wierzycieli może być ustalony na okres przekraczający 3 lata.

  Nowością jest też warunkowe umorzenie zobowiązań. Jest to możliwe, gdy sytuacja osobista dłużnika nie pozwala na dokonywanie żadnych spłat, ale nie ma to charakteru trwałego. Umorzenie zobowiązań stanie się ostateczne, jeżeli w ciągu pięciu lat upadły ani żaden wierzyciel nie złożą wniosku o ustalenie planu spłaty.

  Pojawiła się też możliwość zawarcia porozumienia z wierzycielami jeszcze przed ogłoszeniem bankructwa. Możesz wystąpić do sądu z wnioskiem o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. Umożliwi Ci to oddłużenie bez skutków upadłości, nie zostaniesz więc wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych. Sąd rozważy upadłość, dopiero gdy nie dogadasz się z wierzycielami.

  Sprawdź również nasz wpis – Jak wyjść z długów i cieszyć się życiem?

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Nie wiesz co to jest upadłość konsumencka i jak z niej skorzystać?

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola. Wyjaśnię Ci co to jest upadłość konsumencka i jak możesz z niej skorzystać

  W trudnych sprawach sądowych działam w CAŁEJ POLSCE!

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że upadłość konsumencka to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata.

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych.Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu