Dobry adwokat rozwodowy Poznań

Wyjazd z dzieckiem na wakacje za granicę po rozwodzie.

Wakacje z dzieckiem to temat, który średnio co roku pojawia się pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami. Jeżeli czytasz ten artykuł, to prawdopodobnie planujesz zabrać swoją pociechę na zagraniczne wakacje i zastanawiasz się, jak zorganizować to bez konfliktu z byłym małżonkiem. Możliwość zabrania dziecka na zagraniczne wakacje zależy od dwóch instytucji prawnych: władzy rodzicielskiej oraz sposobu uregulowania kontaktu z dziećmi.

 

Kontakty z dzieckiem a wakacje

Kwestia który z rodziców zabiera dziecko na wakacje z reguły jest uregulowana już w wyroku rozwodowym – w części, która stanowi o kontaktach między rodzicami a dziećmi. W tej części zwykle wpisuje się postanowienie, że jednemu z rodziców przysługuje prawo do jednego tygodnia kontaktów w ferie zimowe i po jednym tygodniu kontaktów po jednym miesiącu wakacji letnich. Sęk w tym, że prawo do kontaktowania się z dzieckiem w wakacje nie oznacza jeszcze, że można je zabrać w zagraniczną podróż. Ta ostatnia możliwość uzależniona jest od sposobu, w jaki sąd ureguluje kwestię władzy rodzicielskiej.

 

Władza rodzicielska a rozwód

Na początku musisz wiedzieć, że Sąd w kwestii władzy rodzicielskiej może wydać następujące decyzje:

  • pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom,
  • powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców z ograniczeniem władzy rodzicielskiej drugiego rodzica,
  • zawieszenie władzy rodzicielskiej obojga albo tylko jednego z rodziców,
  • pozbawienie władzy rodzicielskiej obojga albo tylko jednego z rodziców.

 

Więcej na temat władzy rodzicielskiej dowiesz się z artykułu „Orzeczenie o władzy rodzicielskiej po rozwodzie”.

W zależności od tego, jak uregulowano władzę rodzicielską w Twoim wyroku rozwodowym, tak będziesz musiał postąpić organizując zagraniczne wakacje z dzieckiem.

 

Pozbawienie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej a zagraniczne wakacje

Jeżeli Twój małżonek został pozbawiony władzy rodzicielskiej, bądź jego prawa rodzicielskie zostały zawieszone, to nie ma on prawa decydować o wychowaniu Waszego dziecka. Nie ma też wpływu na jego wakacyjne pobyty.

Bez obaw możesz więc zabrać dziecko za granicę w czasie wakacji i nie musisz pytać drugiego rodzica o zgodę.

Szczegółowe informacje na temat pozbawienia władzy rodzicielskiej znajdziesz w artykule  „Pozbawienie władzy rodzicielskie przy rozwodzie.

 

Wymóg zgody rodzica na zagraniczne wakacje

Jeżeli natomiast:

  • sąd pozostawił władzę rodzicielską zarówno Tobie jak i małżonkowi, albo
  • powierzył władzę rodzicielską Twojemu małżonkowi i ograniczył Twoją władzę rodzicielską do podejmowania określonych decyzji w życiu dziecka (np. sposobu leczenia, edukacji),

to będziesz mógł zaplanować wakacyjny pobyt wraz z dzieckiem z jednym bardzo istotnym zastrzeżeniem. W obu sytuacjach będziesz musiał uzyskać zgodę małżonka na zabranie dziecka zagranicę (chyba że w wyroku rozwodowym sąd zastrzegł inaczej).

Niestety wiele polskich sądów popiera orzeczenia sądów z poprzedniego stulecia. Wiele z nich odnosi się do czasów, kiedy przekroczenie granicy nie było tak proste jak dziś. Dlatego w praktyce najczęściej spotykam się z opinią sądów, że zagraniczne wakacje to istotne sprawy w życiu dziecka. Z tego powodu wymaga się zgody obojga rodziców – mimo, że wyjazd do jednej z europejskiej stolic często jest szybszy niż podróż pociągiem w polskie góry😊

 

adwokat-rozwody-poznan
Zagraniczne wakacje z dzieckiem po rozwodzie

 

Brak zgody rodzica na zagraniczne wakacje

Jeżeli były współmałżonek nie wyraża zgody (a na mocy wyroku rozwodowego jest ona wymagana) na Twój wyjazd z dzieckiem, możesz zwrócić się do sądu o rozstrzygnięcie tego sporu.

Realia są niestety takie, że sądy nie orzekają od ręki. Oczekiwanie na wydanie takiego orzeczenia może spowodować, że wakacje się skończą. Dlatego taki wyjazd należy zacząć planować odpowiednio wcześniej – gdyby coś miało pójść nie tak.

Gdy nie uda Ci się porozumieć z małżonkiem, skonsultuj się z adwokatem lub radcą prawnym. Razem ustalicie, czy sprawę da się załatwić polubownie czy konieczne będzie wstąpienie na drogę sądową. Adwokat lub radca prawny pomogą Ci także możliwie sprawnie przejść przez postępowanie przed sądem.

 

Zmiana orzeczenia o władzy rodzicielskiej

Wszystkie kwestie sporów o wykonywanie władzy rodzicielskiej, a więc też te dotyczące wyjazdów zagranicznych z dzieckiem, trzeba rozwiązywać zawczasu. Szczególnie jeżeli Twoje relacje z byłym małżonkiem nie są najlepsze.

Pamiętaj, że gdy były współmałżonek nadużywa swojej władzy, przez co cierpią Twoje relacje z dzieckiem, sąd może zmienić orzeczenie o władzy rodzicielskiej. Bierze wtedy pod uwagę dobro dziecka.

Dlatego jeżeli masz problemy z byłym małżonkiem, który ogranicza Twoją władzę rodzicielską bądź niesłusznie zabrania Ci kontaktów z dzieckiem, koniecznie zwróć się do profesjonalnego pełnomocnika. Adwokat lub radca prawny pozwolą Ci chronić Twoje prawa rodzicielskie i rozwiązać konflikt.