adwokat rozwody poznań, kancelaria prawna rozwody poznań, adwokat rozwodowy poznań

Jak zmienić nazwisko po rozwodzie?

W momencie zawarcia związku małżeńskiego małżonkowie składają oświadczenia co do swojego przyszłego nazwiska. Najczęściej żona przyjmuje nazwisko męża lub dobiera sobie jego nazwisko do nazwiska panieńskiego. Dzisiaj podpowiem Ci jak w razie rozwodu sprawnie wrócić do poprzedniego nazwiska.

 

Czy mąż może zmusić Cię do zmiany nazwiska po rozwodzie?

 

Rozwód nie powoduje samoistnego powrotu małżonka do nazwiska sprzed ślubu. Niemniej przepisy pozwalają rozwiedzionemu małżonkowi na złożenie oświadczenia o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. Złożenie takiego oświadczenia zależne jest tylko i wyłącznie od tego małżonka, który chciałby powrócić do posługiwania się swoim poprzednim nazwiskiem. Mąż nie może więc zmusić żony do porzucenia jego „kawalerskiego” nazwiska. Powyższa zasada działa także w drugą stronę. Otóż nie można zakazać powrotu do nazwiska sprzed rozwodu. Takich kompetencji nie ma ani małżonek, ani sąd orzekający rozwód, ani nawet organ administracji państwowej.

 

Prowadząc w Poznaniu moją kancelarię rozwodową czasami zostają mi zadawane pytania o możliwość zmuszenia żony do powrotu do swojego panieńskiego nazwiska. Niestety Panowie (i Panie), mawia się, że kobieta powinna zmienić po ślubie adres i nazwisko. O ile po rozwodzie możesz zmusić ją do ponownej zmiany adresu, z nazwiskiem nie pójdzie już tak łatwo.

 

Jak złożyć oświadczenie o zmianie nazwiska po rozwodzie?

 

Organem wyłącznie uprawnionym do przyjęcia oświadczenia o powrocie do nazwiska sprzed zawarcia małżeństwa jest kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul. Oczywiście z konsulem będziesz mieć do czynienia jedynie jeśli przebywasz za granicą. Wybór organu jest niezależny od tego, gdzie i w jaki sposób zawarte zostało małżeństwo. Innymi słowy wniosek możesz złożyć w dowodnym urzędzie stanu cywilnego lub przed konsulem. Jeśli chcesz po rozwodzie powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, Twoje oświadczenie w tym przedmiocie nie wymaga żadnego uzasadnienia.

 

W jakim terminie złożyć oświadczenie o zmianie nazwiska po rozwodzie?

 

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, może zostać złożone w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku o rozwodzie. Termin ten nie może zostać przedłużony, ani przywrócony. Przepis określający wyżej wskazany  3 – miesięczny termin nie wyłącza jednak byłemu małżonkowi możliwości zmiany nazwiska na noszone przed zawarciem małżeństwa w trybie administracyjnym. Taka zamiana nazwiska nastąpić może po spełnieniu warunków wskazanych w odrębnej ustawie, wyłącznie z “ważnych powodów”.

 

Jeżeli więc spóźniłeś się ze złożeniem wniosku o zmianę nazwiska w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, nie oznacza to, że na zawsze zaprzepaściłeś swoją szansę. W danych okolicznościach “ważnym powodem” zmiany nazwiska na noszone przed zawarciem małżeństwa może być w szczególności to, że rozwiedziony małżonek w 3 miesięcznym terminie nie był w stanie skorzystać z uprawnienia zmiany nazwiska. Takim ważnym powodem jest również posiadanie nazwiska, które może być ośmieszające lub urągające godności człowieka. Oczywiście katalog okoliczności uzasadniających zmianę jest bardzo szeroki. Jeśli będziesz mieć problem z przygotowaniem wniosku, skorzystaj z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

 

Ile kosztuje złożenie oświadczenia o powrocie do poprzedniego nazwiska?

 

Powrót do poprzedniego nazwiska po rozwodzie nie wiąże się z wysokimi wydatkami. Jeśli zamierzasz załatwić sprawę przed kierownikiem USC, zapłacisz ledwie 11 zł. Natomiast jeśli przebywasz za granicą i chciałbym załatwić sprawę przed konsulem, wówczas musisz już się liczyć z wydatkiem rzędu 50 euro. Opłatę powinieneś wnieść na rachunek bankowy urzędu miasta, w którym znajduje się USC, do którego się udasz. Przed wykonaniem przelewu zwróć uwagę, czy Twój urząd nie posiada wyodrębnionego rachunku bankowego do tego typu wpłat. Zwykle opłatę możesz także wnieść w kasie urzędu.

 

Po upływie 3-miesięcznego terminu możesz zmienić nazwisko w trybie administracyjnym. Wówczas opłata jest jednak nieznacznie wyższa i wynosi 37 zł.

Adwokat rozwody poznań, adwokat świecie

Zmiana nazwiska po rozwodzie: jakie dokumenty przygotować?

 

Udając się do urzędu warto zabrać ze sobą wszystkie wymagane dokumenty. Oto one:

  • dowód osobisty lub paszport – gdy udajesz się do USC
  • dowód uiszczenia opłaty – pokwitowanie z kasy lub wydruk potwierdzenia przelewu
  • odpis prawomocnego orzeczenia o rozwodzie – przyda Ci się, jeśli udasz się do konsulatu

 

Ponadto przygotuj się, że urzędnik może zapytać Cię o USC, w którym przechowywany jest Twój akt małżeństwa. Możesz też zostać zaskoczony pytaniem o datę uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie. Pamiętaj więc, by nie udawać się do urzędu zbyt wcześnie.

 

Zmiana nazwiska po separacji.

 

Separacja w przeciwieństwie do rozwodu, nie powoduje skutku w postaci ustania małżeństwa. Tym samym małżonkom w separacji nie przysługuje prawo do żądania zmiany nazwiska. Oczywiście, możliwe jest jednak wnioskowanie o zmianę nazwiska w trybie administracyjnym. Musisz jednak przygotować jakiś bardzo ważny powód, oczywiście inni niż prawomocne orzeczenie separacji.

 

Zmiana nazwiska po rozwodzie: Poznań, Świecie, Grudziądz, Tuchola, Chełmno.

 

W gruncie rzeczy nie ma to znaczenia. Zmienić nazwisko po rozwodzie możesz w każdym USC. Poniżej zamieszczam jednak ściągę dla mieszkańców miejscowości, w których świadczę pomoc prawną. Być może dla niektórych z Was będzie to przydatne:

  • Zmiana nazwiska po rozwodzie w Poznaniu – Urząd Stanu Cywilnego w Poznaniu, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
  • Zmiana nazwiska po rozwodzie w Świeciu – Urząd Stanu Cywilnego w Świeciu, ul. Duży Rynek 1, 86-100 Świecie (budynek Ratusza)
  • Zmiana nazwiska po rozwodzie w Grudziądzu – Urząd Stanu Cywilnego w Grudziądzu, ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz
  • Zmiana nazwiska po rozwodzie w Tucholi – Urząd Stanu Cywilnego w Tucholi, Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola
  • Zmiana nazwiska po rozwodzie w Chełmnie – Urząd Stanu Cywilnego w Chełmnie, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno

 

Potrzebujesz pomocy radcy prawnego? Zapraszam!

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy zapraszam do kontaktu. Działam na terenie Poznania i okolic, a także mam oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak GrudziądzChełmno i Tuchola. Udzielam także konsultacji telefonicznych. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata.

Jeśli spodobał Ci się powyższy artykuł może zainteresują Cię również: